Bukefalos arkiv
Bukefalos
Tillbaka till Bukefalos
Blandat

Så här har folk tyckt om mina web-sidor 1996 eller 1997


Vilket är ditt helhetsintryck av våra web-sidor?

Mycket bra
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (336)

Bra
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (228)

OK
IIIIIIIIIIII (81)

Behöver förbättras
IIIII (33)

Mycket dåliga
II (15)


Hur är de innehållsmässigt?

Mycket bra
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (282)

Bra
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (259)

OK
IIIIIIIIIIIIII (96)

Behöver förbättras
IIIII (37)

Mycket dåliga
II (12)


Hur är de när det gäller användarvänlighet?

Mycket bra
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (276)

Bra
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (246)

OK
IIIIIIIIIIIIII (99)

Behöver förbättras
IIII (31)

Mycket dåliga
II (16)


Hur hittade du våra sidor?

Med hjälp av en sökmaskin (Alta vista, Yahoo mfl.)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (352)

Genom en annan Web-sida
IIIIIIIIIIIIIIIIII (129)

Genom info. i en tidning
IIII (25)

Någon berättade
IIIIIIIIIIIIII (95)

Annat
IIIIIIII (55)


Hur länge har du haft tillgång till internet?

Mindre än 1 månad
IIIIIIIIIII (79)

1 till 6 månader
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (184)

6 till 12 månader
IIIIIIIIIIIIIIII (115)

Längre än 1 år
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (277)


Varifrån kopplar du upp dig?

Hemmet
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (486)

Arbetet
IIIIIIIII (66)

Skolan
IIIIIIIIIIII (82)

Annat ställe
IIII (30)

Copyright © Shero, Gunnar Eriksson.