Hästmänniska Använda hästar som terapi....

Man behöver skilja på när handikappade rider som vilken annan hobbyverksam som helst och när det är en habiliterande/rehabiliterande insats. I första fallet görs anpassningar för att handikappet inte ska bli hindrande i aktiviteten och därmed möjliggöra genomförandet. I andra fallet utformas aktiviteten för att ha en viss effekt relaterad till fysiska/psykiska behov som är en följd av funktionsnedsättningen.

I praktiken kan en individ blanda rehab och nöje (plus att nöjet i sig har positiva medicinska effekter). Men ska man utvärdera/undersöka effekt/forska bör man vara tydlig med att definiera skillnaden och hålla isär vad man pratar om.
Bra sammanfattat!

Jag uppfattar allt som så oklart i ts frågeställning att jag blir förvirrad. Det krävs ganska mycket förarbete inför en seriös forskningsstudie, och jag har svårt att förstå vilka förkunskaper ts har. Och har man själv ringa sakkunskaper så behöver man en handledare med kunskaper inom området, eller som åtminstone kan hjälpa till med var man kan hitta informationen och vilka kontakter man ska ta. Med det utgångsläget förstår jag inte alls frågeställningarna.
 
Upp