Samhälle Bör aborträtten begränsas? (utbruten från EU-val)

Hur då? Vem som helst kan väl få barn? Sen om den personen inte bedöms kunna ta hand om sitt barn är ju en annan sak. Det handlar ju om att skydda barnet och hjälpa föräldern, inte att begränsa vem som kan skaffa barn.
Ja kan och kan men om personal i ett boende ex ihop med föräldrar anser att det är synnerligen olämpligt pga intellektuell funktionsnedsättning att deras dotter blir gravid så jobbas det på att stoppa det.
 
Hur då? Vem som helst kan väl få barn? Sen om den personen inte bedöms kunna ta hand om sitt barn är ju en annan sak. Det handlar ju om att skydda barnet och hjälpa föräldern, inte att begränsa vem som kan skaffa barn.
Dessa kvinnor (kvinnor med funktionsnedsättningar eller utvecklingsstörningar) som inte bör ha barn ges ju p-piller om det finns minsta chans att de är sexuellt aktiva eller riskerar att råka ut för att bli sexuellt utnyttjade.
 
Nej det är två helt skilda saker. Ett 21-veckorsfoster kan inte överleva utanför livmodern, är det då en människa eller något som har potential att bli människa (jag anser det senare)? För den som verkligen vill ha ett barn är ett missfall ett hårt slag, även ett tidigt sådant, men när det är en cellklump är det inte ens i närheten av att vara någon människa så där har du inget dilemma. Personligen tycker jag att det är bättre om utvecklingen möjliggör utomkroppsliga livmödrar att använda sig av istället för en fattig östeuropeisk kvinnas livmoderI (hört om flera som väljer den möjligheten). I den här utvecklingen borde det rimligen också ingå att rädda mycket för tidigt födda foster som någon verkligen vill ska bli barn så småningom. Och det borde ju vara fullt möjligt att göra utan att tulla på aborträtten eftersom det inte handlar om små bebisar utan om icke livsdugliga foster.

I vården måste du ju stöta på liknande dilemman dagligen. Alla sjukdomar är inte möjliga eller rimliga att behandla på alla, alla liv går inte att rädda. Det är en del av livets gång.
Du jag tror att långt ifrån alla kvinnor som gör abort betraktar fostret som en cellklump. Många har stora samvetskval och mycket besltsångest innan de bestämmer sig för abort och ta bort sitt barn och betraktar det verkligen som ett barn och inte en cellklump.
 
Ja kan och kan men om personal i ett boende ex ihop med föräldrar anser att det är synnerligen olämpligt pga intellektuell funktionsnedsättning att deras dotter blir gravid så jobbas det på att stoppa det.
Man har mycket begränsade medel att stoppa det, som lagen är utformad. Övertalning, möjligen. Men allt form av tvång, inlåsning osv är inga alternativ.
 
Du jag tror att långt ifrån alla kvinnor som gör abort betraktar fostret som en cellklump. Många har stora samvetskval och mycket besltsångest innan de bestämmer sig för abort och ta bort sitt barn och betraktar det verkligen som ett barn och inte en cellklump.
Jag tror inte att man tänker att man dödar ett barn, utan att man sörjer det som hade kunnat bli. Det är två olika saker!
 
Dessa kvinnor (kvinnor med funktionsnedsättningar eller utvecklingsstörningar) som inte bör ha barn ges ju p-piller om det finns minsta chans att de är sexuellt aktiva eller riskerar att råka ut för att bli sexuellt utnyttjade.
Men p-piller är ju inte helt hundra säkert. Vet ju flera som blivit gravida med det och med tanke på att jag vet ett par stycken lär det ju finnas några till. Med andra ord är det ju ingen garanti att de inte blir gravida, hur hanteras det då?
 
Jag tror inte att man tänker att man dödar ett barn, utan att man sörjer det som hade kunnat bli. Det är två olika saker!

Jag kommenterade framförallt nedan.

För den som verkligen vill ha ett barn är ett missfall ett hårt slag, även ett tidigt sådant, men när det är en cellklump är det inte ens i närheten av att vara någon människa så där har du inget dilemma.
Jag vet inte vad du stött på för människor, men jag har inte inte träffat på någon som säger något i still med att: "jag är med foster" eller " jag är med cellklump" däremot är "jag är med barn" mycket vanligt oavsett om man tänker behålla det.

Och nej jag håller inte med, generellt så betraktar folk det som att man är med barn och ofta är det ett dilemma om man funderar på abort just för att det för många är att släcka ett människoliv. Sen finns det säkert de som är praktiska, och en del i förnekelse, som ser det som ett biologiskt material. Andelen som tycker vilket vet jag inte men din syn att ett foster som ska aborteras är långt ifrån en människa och därför inget är ett dilema är långt ifrån ett faktum för många.

Och vad man sörjer varierar säker, för en del är det ett barn som man dödat för andra är det något annat.
 
Tack för länk!
Intressant när man läste hela texten.

Och det verkar som om juridiken anser att ett foster blir ett barn vid ingången av v 22.
Så olika man kan läsa samma text, jag tyckte nog inte det var så glasklart som du verkar tycka.

"En annan, mer sympatisk uppfattning är att ett foster blir en människa vid inledningen av graviditetsvecka 22, vilken är den vecka då foster allmänt betraktas som livsdugliga (mer om det nedan), men denna uppfattning har inget stöd i lag."

"Europadomstolen har undvikit frågan/.../ Domstolen konstaterade att det ankommer på konventionsstaterna (däribland Sverige) att själva bestämma när livet ska anses ta sin början. Sverige har inte infört någon sådan bestämmelse."

" Efter utgången av vecka 21 anses foster enligt socialstyrelsens praxis livsdugliga, och tillstånd lämnas därför inte alls. Det finns dock ett undantag, nämligen om havandeskapet kan antas medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa. För sådana fall får havandeskapet enligt 6 § ändå avbrytas. I 6 § nämns dock inget om abort, utan endast avbrytande av havandeskap. Anledningen till detta är, enligt lagkommentaren, att lagstiftaren velat markera att livsdugliga foster ska räddas till livet. Till följd av socialstyrelsens praxis har vissa antagit att foster ska betraktas som levande från och med graviditetsvecka 22. I en artikel från SVT påstås det att " juridisk mening räknas fostret som ett barn från vecka 22". Detta skulle innebära att det från och med graviditetsvecka 22 skulle betraktas som dubbelmord att mörda en gravid kvinna. Det finns dock inget rättsligt stöd för denna uppfattning, eller att livsdugligt och levande betyder samma sak."

"Faktum är att ingen dömts för mord på foster i Sverige. Ett nyfött barn kan dock givetvis mördas, varför jag måste dra slutsatsen att lagstiftaren anser att livet börjar vid födseln."
 
Så olika man kan läsa samma text, jag tyckte nog inte det var så glasklart som du verkar tycka.

"En annan, mer sympatisk uppfattning är att ett foster blir en människa vid inledningen av graviditetsvecka 22, vilken är den vecka då foster allmänt betraktas som livsdugliga (mer om det nedan), men denna uppfattning har inget stöd i lag."

"Europadomstolen har undvikit frågan/.../ Domstolen konstaterade att det ankommer på konventionsstaterna (däribland Sverige) att själva bestämma när livet ska anses ta sin början. Sverige har inte infört någon sådan bestämmelse."

" Efter utgången av vecka 21 anses foster enligt socialstyrelsens praxis livsdugliga, och tillstånd lämnas därför inte alls. Det finns dock ett undantag, nämligen om havandeskapet kan antas medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa. För sådana fall får havandeskapet enligt 6 § ändå avbrytas. I 6 § nämns dock inget om abort, utan endast avbrytande av havandeskap. Anledningen till detta är, enligt lagkommentaren, att lagstiftaren velat markera att livsdugliga foster ska räddas till livet. Till följd av socialstyrelsens praxis har vissa antagit att foster ska betraktas som levande från och med graviditetsvecka 22. I en artikel från SVT påstås det att " juridisk mening räknas fostret som ett barn från vecka 22". Detta skulle innebära att det från och med graviditetsvecka 22 skulle betraktas som dubbelmord att mörda en gravid kvinna. Det finns dock inget rättsligt stöd för denna uppfattning, eller att livsdugligt och levande betyder samma sak."

"Faktum är att ingen dömts för mord på foster i Sverige. Ett nyfött barn kan dock givetvis mördas, varför jag måste dra slutsatsen att lagstiftaren anser att livet börjar vid födseln."
Egentligen duckade man ju för alltihop.
Man duckade för vad "annan" betyder.
Man duckade för vad "barn" betyder.
Man duckade för vad "livsduglig" betyder.

Så: det jag tycker mig se är att man ändå tycker att v22 är den gräns som "duger".
Men man undviker att över huvud taget ta ställning, om vi ska vara ärliga.
 
Ursäkta att jag tar din text delvis utanför sitt sammanhang.

" Efter utgången av vecka 21 anses foster enligt socialstyrelsens praxis livsdugliga, och tillstånd lämnas därför inte alls. Det finns dock ett undantag, nämligen om havandeskapet kan antas medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa. För sådana fall får havandeskapet enligt 6 § ändå avbrytas. I 6 § nämns dock inget om abort, utan endast avbrytande av havandeskap. Anledningen till detta är, enligt lagkommentaren, att lagstiftaren velat markera att livsdugliga foster ska räddas till livet.
Det här är en tankeställare för de som inte vill ändra abortlagen. Följer man dagens tolkning och praxis riskerar man att gradvis skjuta tillbaks den tid då man får göra abort. Jag är övertygad om att vi undan för undan kommer att rädda allt tidigare prematurer. Jag tror att det inte dröjer alltför länge innan chansen för averlevnad i vecka 21/22 är hyfsad och sen kommer kanske vecka 20....

Abortlagen fungerar för att utvecklingen inte riktigt hunnit i kapp, men den nosar i hasorna.
 
Egentligen duckade man ju för alltihop.
Man duckade för vad "annan" betyder.
Man duckade för vad "barn" betyder.
Man duckade för vad "livsduglig" betyder.

Så: det jag tycker mig se är att man ändå tycker att v22 är den gräns som "duger".
Men man undviker att över huvud taget ta ställning, om vi ska vara ärliga.
Ja, eftersom det fanns så få konkreta svar förvånade det mig att du (i alla fall verkade) göra en så tvärsäker tolkning.
 
Ja, eftersom det fanns så få konkreta svar förvånade det mig att du (i alla fall verkade) göra en så tvärsäker tolkning.
Det är din tolkning att min tolkning är tvärsäker.

V 22 var, som jag läste det, den enda egentliga tidpunkt som diskuteras som konkret tidpunkt.
"det verkar" är inte ett tvärsäkert uttalande.
 
"Feministiska segrar får inte tas som givna. Innan Sverige fick fri abort upp till vecka 18 uppskattas de illegala och osäkra aborterna till upp emot 20 000 per år. I dagens Polen uppskattas de till runt 200 000.
Där kvinnors rätt till sin egen kropp kringskärs upphör inte aborterna – de utförs i stället på ljusskygga platser, med otryggare metoder och med fler missöden.
Liberala, feministiska, och progressiva krafter behöver fortsätta att organisera sig för nya jämställdhetspolitiska reformer, men också för att försvara det som åstadkommits av tidigare generationer.
Stödet för aborträtten i Sverige är ännu starkt. Det är vårt ansvar att säkerställa att det så förblir också i morgon."


Visserligen är ovanstående ett debattinlägg så jag kan inte gå i godo för hur säkra siffrorna är, om nu någon kan det när det gäller illegala aborter, men det känns som att oavsett hur många illegala aborter som görs så är det för många.

"...kvinnor gör abort, vare sig säkra aborter finns eller ej. Det är därför man vevade med galgar i demonstrationstågen för aborträtten i Polen. Antingen gör man en trygg abort. Eller en som utsätter kvinnan för livsfara. Som alla de döende kvinnor som kommer in med ruttnande livmödrar på akutmottagningarna i Argentina." :cry:

"I Alabama fanns ett tillägg om undantag för graviditeter som orsakats till följd av incest eller andra former av våldtäkt. Det röstades ner i kongressen. I sociala medier sprids nu bilder på de 25 män som inte ens vill ge våldtagna flickor och kvinnor möjligheten att välja själva."

"Vem tror Republikanerna i USA att de räddar? Kvinnor som straffas för att de haft sex? De våldtagna som tvingas föda? Barnen som utsatts för incest? En siffra kommer att ticka upp i Alabama: självmord. "
 
Alla missfall behöver inte hända (misstänkt överaktivt immunförsvar som stöter ut embryon tex, eller blodproppar i moderkakan). Men det är en annan historia.
Nej jag skrev inte att man inte ska undersöka varför om flera missfall händer i följd och se om det finns något bakomliggande problem. Även olika brister. Att ha överaktivt immunförsvar eller blodproppar lär inte vara bra oavsett.

Hur fick du en känsla av att jag tycker att man inte ska få söka läkarhjälp om det skett flera missfall när jag faktiskt skrev att jag inte tycker att man ska kämpa efter att lägga 12 veckors i inkubatorer?
 
Förlåt, jag kanske är trög, men jag förstår inte riktigt vad det där sista har med det du skrivit att göra?
Detta
Jag tex skulle tveka inför att skänka bort ägg ens.
Det bygger vidare på detta

det är nog inte varje kvinna som tycker att det är bättre för cellerna att bli adopterade till en okänd än vandra den vägen ändå
Svårt att beskriva en känsla men ok.

Ett system som antyddes någonstans ovanför där man istället för abort tar ut cellerna ur kroppen och skänker dem till en barnlös med tvång tycker inte jag känns som ett gångbart alternativ.
 
Man har mycket begränsade medel att stoppa det, som lagen är utformad. Övertalning, möjligen. Men allt form av tvång, inlåsning osv är inga alternativ.
Men du förstår vilken nivå de är på, personer som inte kan klara sig själva? utan pga det bor på någon form av ordnat boende med någon form av personal,
 
Ja och de kan såklart vägra att ta sina andra mediciner också men den mkt lilla erfarenhet jag har så har det aldrig varit så.
Fast det är väl så att enligt lag får man inte tvinga personerna? I alla fall inte enligt LSS lagen. Jag har varit personlig assistent för ett antal år sedan och den brukaren fick preventivrådgivning som vem som helst och sedan sattes det in p-spruta efter att ha fått ett medgivande. Hur mycket hon förstod av det medgivandet är en annan sak. Hon hade inte varit kapabel att ta hand om ett barn men blev I alla fall tillfrågad I enlighet med lagen.
 

Hästdiskussioner nu

Övrigt-diskussioner nu

  • Vi som pluggar, del VI
  • Feminism och kritik
  • Kattbilder #4

Radannonser

Hästnyheter

Bukefalos

Upp