Hästnyheter Brist på veterinärer – Jordbruksverket vill göra yrket mer attraktivt

Tillgängliga prefix: Visa alla Hästnyheter
Jag jobbar i en organisation som haft mycket tät kontakt med både SLU och SJV i den här frågan och har suttit med på flera möten om situationen. Så det är källorna.

Självklart måste arbetsgivarna och i synnerhet DV ta sitt ansvar men det HAR betydelse vilka som idag läser till veterinär jämfört för ett antal år sen. För elevunderlaget har förändrats. Jag säger inte att det är fel i sig men det saknar inte betydelse.
Intressant, tittar man något på arbetsmiljön. Flera av mina vänner som är veterinärer har av arbetsmiljöskäl valt att sluta arbeta med stordjur och istället jobba med smådjur på grund av just den psykiskosociala arbetsmiljön. Alla har arbetslivserfarenhet sedan innan de började läsa till veterinärer, så de har inte några orimliga förväntningar på arbetet. Min uppfattningar är att man inom de veterinära organisationerna har stora problem med ledarskap, arbetsbelastning och psykosocial hälsa är det något man tittar på?
 
Intressant, tittar man något på arbetsmiljön. Flera av mina vänner som är veterinärer har av arbetsmiljöskäl valt att sluta arbeta med stordjur och istället jobba med smådjur på grund av just den psykiskosociala arbetsmiljön. Alla har arbetslivserfarenhet sedan innan de började läsa till veterinärer, så de har inte några orimliga förväntningar på arbetet. Min uppfattningar är att man inom de veterinära organisationerna har stora problem med ledarskap, arbetsbelastning och psykosocial hälsa är det något man tittar på?
Jag tänker att det väldigt snabbt blir en ond cirkel. För lite personal ger snabbt för hög arbetsbelastning. Jag är ganska säker på att DV även tittar över detta och vet inte riktigt hur stort ansvar de själva känner att de har (det är en svår fråga att ställa direkt). Jourerna är ofta ett stort problem.

Jag har å andra sidan vänner som slutat på DV för att ”de andra vill ju inte jobba” så det finns nog åt båda håll... staten är alltid svårt, dåligt betalt och stor administrativ apparat.
 
Och djupintervjuer.
Jag är antagen på antagningsprov och djupintervju av lärare+psykolog när det systemet fortfarande fanns. Jag jobbar i alla fall inte kliniskt på distrikt. Men de kanske fokuserade på fel saker på min intervju :idea: Snarare behöver man i sånt fall selektera på kandidater med hål i huvudet, såsom arbetsmiljön ser ut i stora delar av det kliniska fältet.
 
Men det är knappast unikt för veterinäryrket utan gäller i princip alla brancher där det är vanligt att folk kommer direkt från gymnasiet till universitet och senare har det som första kvalificerade jobb. Har man inte flera års erfarenhet av tuffa jobb sen innan så är man lite naiv i början, det hör liksom till att vara ung. Och folk som är vana att klara av att prestera på topp mår ofta extremt dåligt av att känna att de plötsligt inte längre räcker till vilket ger arbetsgivarna inom såna brancher ett enormt ansvar.
Fast i min årgång var vi 3 av 80 studenter som kom direkt från gymnasiet. Lika många fyllde 40 under vår utbildningstid. Det är fortfarande många i vår årskull, inklusive jag, som nobbat det kliniska. Det beror ffa på arbetsmiljön och de ständigt ökande kraven.
 
Fast i min årgång var vi 3 av 80 studenter som kom direkt från gymnasiet. Lika många fyllde 40 under vår utbildningstid. Det är fortfarande många i vår årskull, inklusive jag, som nobbat det kliniska. Det beror ffa på arbetsmiljön och de ständigt ökande kraven.
Jo, men då har det knappast att göra med att man har orealistiska förväntningar på yrket utan för att man är förståndig och erfaren nog att veta att man har rätt att ställa krav på både sin arbetsmiljö och arbetssituation.
 
Det där är ju bara helt tokigt, var har du fått den infon från?

Dessutom är det så att de DV-stationer det är svårast att bemanna har väldigt lite lantbruksdjur utan nästan uteslutande smådjur och häst. Ex den i Vilhelmina.

/Jobbat som veterinär på den numera nedlagda stationen i Gällivare (där det dock fortfarande finns fina privata alternativ för smådjur men få alternativ för de större djuren)
Ot men är du veterinär? Hade för mig att du hade helt annat yrke 🙈
 

Hästdiskussioner nu

Övrigt-diskussioner nu

Dagbok

  • Undvikanden

Radannonser

  • Djurkommunikation

Hästnyheter

Bukefalos

Upp