Bukefalos 25 år!

Sharpless

Trådstartare
Så, nu är COP26 över, och vi kan återgå till att bränna fossila bränslen så mycket vi bara kan.

Hur ska vi kunna få någon som helst ordning på det här, när USA, Australien, Indien och Kina inte kommer att bry sig minsta lilla om det nu urvattnade avtalet som nu ska vara klart.
 
Jag vet inte. Är så jäkla uppgiven. Ska resten av mitt liv bara bli att sitta och titta på när allt jag älskar förstörs?

Nä. Så får det inte bli. Om inte ledarna gör vad som krävs får vi göra det, eller skaffa nya ledare. Eller både och.

Troligtvis går allt åt helvete ändå, men kanske lite mindre åt helvete. Och i alla fall inte på mitt samvete.
 
Egentligen är det en ganska enkel situation. Utsläpp drivs av produktionsbehov (då räknar jag även in transportkostnader/utsläpp) vilket drivs av konsumentkrav. Mindre konsumtion/efterfrågan = mindre produktion = minskade utsläpp. Ffa India och Kinas produktion består till stor del av exporter till västvärlden.

Eftersom individuella konsumenter inte kommer att ändra sin konsumtion krävs det politiska beslut. Men inga politiker kommer föra en politik som innebär minskad köpkraft och sämre levnadsstandard eftersom de då inte kommer att bli omvalda/valda.

Nu åker jag lokaltrafik så möjligtvis ska jag inte yttra mig, men är det inte positivt med höjda bensin/dieselkostnader eftersom det innebär minskad övrig konsumtion och köpkraft hos individer? Ökade elkostnader gör att svenskar snålar med energin, vilket också är positivt för naturen och samtidigt gör att svenskar inte har samma köpkraft för (över) konsumtion.
 
Nu åker jag lokaltrafik så möjligtvis ska jag inte yttra mig, men är det inte positivt med höjda bensin/dieselkostnader eftersom det innebär minskad övrig konsumtion och köpkraft hos individer? Ökade elkostnader gör att svenskar snålar med energin, vilket också är positivt för naturen och samtidigt gör att svenskar inte har samma köpkraft för (över) konsumtion.
Såklart det är positivt, men man ser också hur detta påverkar många till gnäll, så lite och så gnälligt- vem ska kunna ta igenom de åtgärder som krävs när detta lilla får sådana protester?

Kl
Tyvärr tror jag att 95% av de som miljöprotesterar skulle stå på samma plats och protestera om indragningarna drabbade dem på det sätt som krävs för att minska på uppvärmningstakten.
 
Hur ska vi kunna få någon som helst ordning på det här, när USA, Australien, Indien och Kina inte kommer att bry sig minsta lilla om det nu urvattnade avtalet som nu ska vara klart.

Om inte jag uppfattar det hela fel så har Indien väldigt låga CO utsläpp per person och de ifrågasätter varför just de ska minska när ex Kanada ligger högre.
 
Screenshot_20211111-115851.png
 
Nu åker jag lokaltrafik så möjligtvis ska jag inte yttra mig, men är det inte positivt med höjda bensin/dieselkostnader eftersom det innebär minskad övrig konsumtion och köpkraft hos individer?

Fast för många (läs alla som bor utanför storstäder/städer med utvecklad kollektivtrafik) så kommer detta inte innebära minskad konsumtion av drivmedel, utan endast ökade utgifter. Det är många som inte har något annat val än att ta bilen till ex arbetsplatsen, för de bor för långt bort/utan andra transportmöjligheter för att kunna ändra på detta. Det är många ställen i landet där det ex inte går busstrafik alls, eller bara någon tur i veckan.

För att detta skulle fungera som något positivt så hade det behövts finna ett väl utvecklat kollektivt transportmedel över HELA landet, inte bara inne i städer. Eller andra alternativ som hade gått att välja. Nu är det höjda deivmedelpriset i mångt och mycket bara piska, ingen morot.
 
Edit till ovan: Jag kan ha misstolkat ditt inlägg @MJLee , för ser att jag missade ett ord i en mening (jag läste det som ”innebär minskad konsumtion/av drivmedel/”, inte ”innebär minskad övrig konsumtion”. Är det feltolkat så ber jag om ursäkt.
 
Fast för många (läs alla som bor utanför storstäder/städer med utvecklad kollektivtrafik) så kommer detta inte innebära minskad konsumtion av drivmedel, utan endast ökade utgifter. Det är många som inte har något annat val än att ta bilen till ex arbetsplatsen, för de bor för långt bort/utan andra transportmöjligheter för att kunna ändra på detta. Det är många ställen i landet där det ex inte går busstrafik alls, eller bara någon tur i veckan.

För att detta skulle fungera som något positivt så hade det behövts finna ett väl utvecklat kollektivt transportmedel över HELA landet, inte bara inne i städer. Eller andra alternativ som hade gått att välja. Nu är det höjda deivmedelpriset i mångt och mycket bara piska, ingen morot.

Men det är väl jättebra om ett högt drivmedelspris får fler stadsbor med tillgång till kollektivtrafik att välja den istället för bilen? Då kan landsbygdsbor fortsätta ta bilen och det totala utsläppsmängden i landet ändå minskas.

Varför är man så ofta så egocentrisk i bedömningen av faktorer som kan minska klimatpåverkan? Om det inte är bra för mig (och alla andra på landsbygden) så är det inte bra alls. Självklart är hög fossilbilskostnad inte en ensamt fungerande faktor, men det är ju ingen annan faktor heller.

Om vi vänder på det...om vi halverar skatten på bilar och drivmedel, tror du då att utsläppen skulle öka, minska eller vara desamma totalt sett?
 
Men det är väl jättebra om ett högt drivmedelspris får fler stadsbor med tillgång till kollektivtrafik att välja den istället för bilen? Då kan landsbygdsbor fortsätta ta bilen och det totala utsläppsmängden i landet ändå minskas.

Den här delen håller jag absolut med om. Och jag håller även med i att krafttag måste tas till för att minska utsläpp och öka miljövänliga alternativ. Så jag argumenterar inte någonting mot det.

Det enda jag säger är (och som jag skrivit i mitt andra inlägg ovan, det kanske var helt felläst av mig i inlägget jag svarade oåpå) att konsumtionen av drivmedel för många inte kommer minska bara för att priset höjs, eftersom man är beroende av att kunna transportera sig och utanför stadskärnor finns det ofta inga andra val än att ta bilen. Vilket innebär att enda effekten man får är ökade kostnader för privatekonomi och ingen markant förbättring i miljöpåverkan.

Så det som behövs är fler lättillgängliga och miljövänliga alternativ för transport, över hela landet. Eller vidareutveckling av andra alternativ, ex det att många (som har jobb där detta är möjligt) har fått ökade möjligheter att jobba hemifrån, och därigenom minska sina transporttimmar och därigenom sin miljöpåverkan med utsläpp från biltransporter.
 
Diskussioner angående utsläpp från trafik får mig alltid att fundera på motorsport och deras bidrag till utsläppen. Vad körs formel 1 bilar på tex? Vad gör motorsporten för att minska sina utsläpp? Elitidrotten överlag?
 
Men det är väl jättebra om ett högt drivmedelspris får fler stadsbor med tillgång till kollektivtrafik att välja den istället för bilen? Då kan landsbygdsbor fortsätta ta bilen och det totala utsläppsmängden i landet ändå minskas.

Varför är man så ofta så egocentrisk i bedömningen av faktorer som kan minska klimatpåverkan? Om det inte är bra för mig (och alla andra på landsbygden) så är det inte bra alls. Självklart är hög fossilbilskostnad inte en ensamt fungerande faktor, men det är ju ingen annan faktor heller.

Om vi vänder på det...om vi halverar skatten på bilar och drivmedel, tror du då att utsläppen skulle öka, minska eller vara desamma totalt sett?
Jag tror inte det sistnämnda skulle ha en signifikant påverkan alls på utsläppsnivåer. Jag har inte sett att utsläppsnivåerna har fluktuerat enormt trots att drivmedelspriserna gjort det, med mer än vad som är halva skattedelen.

Har inget bra svar på hur man effektivt får till ett system där bara de få procent som verkligen behöver använda fossila drivmedel är de som gör det.
 
Diskussioner angående utsläpp från trafik får mig alltid att fundera på motorsport och deras bidrag till utsläppen. Vad körs formel 1 bilar på tex? Vad gör motorsporten för att minska sina utsläpp? Elitidrotten överlag?

Jag tänker nog att en stor satsning på specialiserad teknikutveckling av formel-1-utsläpp har nästan exakt noll påverkan jämfört med att satsa samma resurser på mer spridd användning.
 
Jag tänker nog att en stor satsning på specialiserad teknikutveckling av formel-1-utsläpp har nästan exakt noll påverkan jämfört med att satsa samma resurser på mer spridd användning.
Men om vi bara helt enkelt slutar med all motorsport idag :up: och kör lådbilsrace istället :D
Nej inte realistiskt jag vet men om all sport tog en paus alla elitidrottares resor med bil buss flyg helikopter och privatjet skulle upphöra vad skulle det göra för utsläppsnivåerna är något jag funderar på ibland
 
Den här delen håller jag absolut med om. Och jag håller även med i att krafttag måste tas till för att minska utsläpp och öka miljövänliga alternativ. Så jag argumenterar inte någonting mot det.

Det enda jag säger är (och som jag skrivit i mitt andra inlägg ovan, det kanske var helt felläst av mig i inlägget jag svarade oåpå) att konsumtionen av drivmedel för många inte kommer minska bara för att priset höjs, eftersom man är beroende av att kunna transportera sig och utanför stadskärnor finns det ofta inga andra val än att ta bilen. Vilket innebär att enda effekten man får är ökade kostnader för privatekonomi och ingen markant förbättring i miljöpåverkan.

Så det som behövs är fler lättillgängliga och miljövänliga alternativ för transport, över hela landet. Eller vidareutveckling av andra alternativ, ex det att många (som har jobb där detta är möjligt) har fått ökade möjligheter att jobba hemifrån, och därigenom minska sina transporttimmar och därigenom sin miljöpåverkan med utsläpp från biltransporter.

Håller helt med om sista stycket och tycker det vore bättre om vi kunde lägga mer energi på andra saker än drivmedelspriset, som sånt du tar upp. Det är kontraproduktivt att hela tiden fastna i att en hög kostnad för att äga och köra bil är dåligt för att många är beroende av sin bil, eftersom det tar energi och fokus från frågan om vilka andra åtgärder som kan göras för att förbättra situationen för dessa.

Självklart finns det många som är beroende av bilen och som får dyra transporter, men det måste finns andra bättre saker att göra än att sänka drivmedelspriset.

Jag ser det som orealistiskt att varje enskild landsbygdsbo ska ha tillgång till en näraliggande, snabb kollektivtrafik med avgångar som passar en själv. Många kommer att vara beroende av eget transportmedel även i framtiden och det kommer att dröja innan fossilt drivmedel är helt avvecklat. Så för att de som VERKLIGEN har behov av sin bil, och inte har alternativ, ska kunna nyttjaen del av fossildrivmedelskvoten så borde de vara väldigt måna om att få så många andra som möjligt att välja andra alternativ.

T ex borde alla landsbygdsbor som behöver sin bil i Stockholms län, slåss för sänkt pris på SL-kortet, vars prisökning under många år var högre än bensinpriset. Alternativt vilja betala mer skatt så att pengarna kan användas till fler avgångar. Istället för att fastna i gnäll över högt pris på fossildrivmedel, vilket inte bidrar alls till att lösa klimatkrisen utan bara får oss att trampa runt i cirklar på samma ställe.

Edit: menar inte att du ska stå till svars för allas kritik mot drivmedelskostnader @Miao , ditt inlägg fick bli en utgångspunkt men sedan skrev jag bredare än vad du framfört. Så du får svara om du vill, annars behöver du inte.
 
Senast ändrad:
Diskussioner angående utsläpp från trafik får mig alltid att fundera på motorsport och deras bidrag till utsläppen. Vad körs formel 1 bilar på tex? Vad gör motorsporten för att minska sina utsläpp? Elitidrotten överlag?
Motorsporten jobbar rätt hårt och går med och mer över till elbilar. Jag vet att planen är att ett par förare ska köra Dahkarrallyt med elbil exempelvis.
Enligt reglerna för F1 ska bensinen bestå av minst 5, 75% biobränsle. Så motorsporten är en av de delar som driver utvecklingen framåt.
 
Det är klart att samvetet också är ditt. Det är vårt allas.
Olika mycket för olika personer, i korrelation med utsläpp, konsumtion, och hur mycket en gör för att stoppa utsläppen. Eller är alla lika mycket skyldiga för krig också?
KL:

Kom ihåg att transport globalt står för 24% procent av utsläppen. Det är mycket annat som behöver fixas också.
 
Motorsporten jobbar rätt hårt och går med och mer över till elbilar. Jag vet att planen är att ett par förare ska köra Dahkarrallyt med elbil exempelvis.
Enligt reglerna för F1 ska bensinen bestå av minst 5, 75% biobränsle. Så motorsporten är en av de delar som driver utvecklingen framåt.
Det visste jag inte men det var ju bra :up:
Tittar på skidskytte nu och tydligen är ju flourvalla fortfarande tillåtet
Flourvalla är skadligt både för hälsa och miljö men ändå tillåts det :confused:
 

Liknande trådar

Hemmet Är det någon mer än jag som har fått dåligt ljud på fyran sedan - vad de nu gjorde förra veckan? Man var tvungen att göra en...
Svar
2
· Visningar
252
Kläder&Bli fin Det fanns en tråd om att handla outdoors/camping och vad som var bäst där ur miljömässig synvinkel. Nu gäller det ”lite finare” kläder...
Svar
0
· Visningar
164
IT&mobiler Behöver rådgivning hur jag ska göra med en gammal dator som jag släpat runt på sedan 15 år tillbaka. Den används inte längre men tänker...
Svar
12
· Visningar
592
Juridik&Ekonomi Detta är säkert rätt korkade funderingar men skit samma. Jag ser ofta inlägg i mitt fb-flöde från folk i USA som belyser det svåra...
4 5 6
Svar
106
· Visningar
6 581

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

  • Dejtingtråden 33
  • Störiga saker vi stör oss på, del 18
  • Vad gör vi? Del CXLIII

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

Omröstningar

  • Vackra vinterord
Upp