Bukefalos 26 år!

Covid-19 del 13

vilde

Trådstartare
Jag postar en ny tråd för ett inlägg som nedan bör man bemöta.

Jag ser det som att antingen har du en väldigt specifik agenda med dina inlägg eller så har du bara extrem otur när du tänker.
Sluta sprida ounderbyggd dynga eller länka till var du missförstått det du påstår.

Först så gav du mig en varning för att jag gav ett exakt referat av vad fd statsepidemolog Annika Linde sa i radions P1 Morgon och nu den här harangen och avstängning. Det är så att man undrar om du helt börjar tappa det?

Det jag skrivit är inte det minsta extremt utan bara hur forskningsläget ser ut när det gäller omicron-varianten av SARS-CoV-2 och som beter sig helt annorlunda mot tidigare varianter som delta.

Studien från Danmark som jag refererat till tar kanske tio sekunder att hitta för den som vill läsa vilket ingen av de som bjäbbat om källa visat något intresserade av. Namnet på studien är "Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort" och studien visade att risken för att smittas av omicron tre månader efter andra dosen av Pfizers och Modernas vaccin var 76,5 % resp. 39,3 % högre än för de som var helt ovaccinerade och resultatet var statistiskt signifikant.

Det finns även en ny studie från Canada, publicerad för en dryg vecka sedan som heter "Effectiveness of COVID-19 vaccines against Omicron or Delta infection". Resultatet från den visar på samma som i den danska studien, ett svagt skydd som snabbt avtar efter vaccination och sedan går över till en ökad risk för att smittas av omicron. I siffror var det fyra månader efter vaccination 40 % ökad risk att smittas av omicron jämfört med en helt ovaccinerad.

Varför de som var vaccinerade i högre grad smittades av omicron i studierna ovan vet man inte än. I artiklarna förs fram några olika hypoteser om möjlig orsak såsom olika beteendemönster för vaccinerade jämfört med ovaccinerade men även att det bör undersökas om vaccineringen påverkat immunförsvaret och gjort det mera mottagligt för omicron. En hypotes är en gissning om möjlig orsak, att som några här inne tro att en hypotes i en diskussionsdel av en artikel är lika med ett vetenskapligt resultat, det är ju helt bort i tok.

De publicerade artiklar och rapporter som jag läst, vilket jag tror är samtliga, visar att nuvarande vaccin antingen ger ett mycket svagt till inget skydd eller negativt skydd mot att smittas av SARS-CoV-2 Omicron efter bara en till två månader efter vaccination. Om en tredje dos ger ett längre skydd finns det i dagsläget ingen information om. Det här är inget kontroversiellt utan konsensusuppfattningen bland forskare inom området.

I vilken grad nuvarande vaccin skyddar mot allvarlig covid-19 sjukdom orsakad av SARS-CoV-2 Omicron är inte klart men de studier som finns visar på en minskad risk för de som är vaccinerade och i nuläget bygger argumentationen för en fortsatt vaccineringen och med ytterligare en tredje och som i Israel en fjärde dos i all huvudsak på detta.

Men det skall ställas mot att data visar på att SARS-CoV-2 Omicron ger lindrigare sjukdom jämfört med tidigare varianter och det gäller också yngre personer även om tillgänglig data än så länge är begränsad, senaste rapporten från UK: "SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England Technical briefing: Update on hospitalisation and vaccine effectiveness for Omicron VOC-21NOV-01 (B.1.1.529)" Det finns all anledning att föra en diskussion om det är etiskt och medicinskt försvarbart att fortsätta vaccinera i synnerhet yngre personer som löper mycket liten risk för allvarlig sjukdom.
 
Jag postar en ny tråd för ett inlägg som nedan bör man bemöta.Först så gav du mig en varning för att jag gav ett exakt referat av vad fd statsepidemolog Annika Linde sa i radions P1 Morgon och nu den här harangen och avstängning. Det är så att man undrar om du helt börjar tappa det?

Det jag skrivit är inte det minsta extremt utan bara hur forskningsläget ser ut när det gäller omicron-varianten av SARS-CoV-2 och som beter sig helt annorlunda mot tidigare varianter som delta.

Studien från Danmark som jag refererat till tar kanske tio sekunder att hitta för den som vill läsa vilket ingen av de som bjäbbat om källa visat något intresserade av. Namnet på studien är "Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort" och studien visade att risken för att smittas av omicron tre månader efter andra dosen av Pfizers och Modernas vaccin var 76,5 % resp. 39,3 % högre än för de som var helt ovaccinerade och resultatet var statistiskt signifikant.

Det finns även en ny studie från Canada, publicerad för en dryg vecka sedan som heter "Effectiveness of COVID-19 vaccines against Omicron or Delta infection". Resultatet från den visar på samma som i den danska studien, ett svagt skydd som snabbt avtar efter vaccination och sedan går över till en ökad risk för att smittas av omicron. I siffror var det fyra månader efter vaccination 40 % ökad risk att smittas av omicron jämfört med en helt ovaccinerad.

Varför de som var vaccinerade i högre grad smittades av omicron i studierna ovan vet man inte än. I artiklarna förs fram några olika hypoteser om möjlig orsak såsom olika beteendemönster för vaccinerade jämfört med ovaccinerade men även att det bör undersökas om vaccineringen påverkat immunförsvaret och gjort det mera mottagligt för omicron. En hypotes är en gissning om möjlig orsak, att som några här inne tro att en hypotes i en diskussionsdel av en artikel är lika med ett vetenskapligt resultat, det är ju helt bort i tok.

De publicerade artiklar och rapporter som jag läst, vilket jag tror är samtliga, visar att nuvarande vaccin antingen ger ett mycket svagt till inget skydd eller negativt skydd mot att smittas av SARS-CoV-2 Omicron efter bara en till två månader efter vaccination. Om en tredje dos ger ett längre skydd finns det i dagsläget ingen information om. Det här är inget kontroversiellt utan konsensusuppfattningen bland forskare inom området.

I vilken grad nuvarande vaccin skyddar mot allvarlig covid-19 sjukdom orsakad av SARS-CoV-2 Omicron är inte klart men de studier som finns visar på en minskad risk för de som är vaccinerade och i nuläget bygger argumentationen för en fortsatt vaccineringen och med ytterligare en tredje och som i Israel en fjärde dos i all huvudsak på detta.

Men det skall ställas mot att data visar på att SARS-CoV-2 Omicron ger lindrigare sjukdom jämfört med tidigare varianter och det gäller också yngre personer även om tillgänglig data än så länge är begränsad, senaste rapporten från UK: "SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England Technical briefing: Update on hospitalisation and vaccine effectiveness for Omicron VOC-21NOV-01 (B.1.1.529)" Det finns all anledning att föra en diskussion om det är etiskt och medicinskt försvarbart att fortsätta vaccinera i synnerhet yngre personer som löper mycket liten risk för allvarlig sjukdom.
Jag länkade till den danska studien, och @MiaMia kommenterade den också? Och värt att nämna är att den studien absolut inte diskuterade om det är försvarbart att fortsätta vaccinera yngre...

Sedan uppfattar jag det också som att det råder konsensus gällande att nuvarande vacciner inte ger ett speciellt gott skydd mot omikron, däremot har jag inte hört några påtala att det ger ett negativt skydd?
 

Mineur

Moderator
Jag postar en ny tråd för ett inlägg som nedan bör man bemöta.Först så gav du mig en varning för att jag gav ett exakt referat av vad fd statsepidemolog Annika Linde sa i radions P1 Morgon och nu den här harangen och avstängning. Det är så att man undrar om du helt börjar tappa det?

Det jag skrivit är inte det minsta extremt utan bara hur forskningsläget ser ut när det gäller omicron-varianten av SARS-CoV-2 och som beter sig helt annorlunda mot tidigare varianter som delta.

Studien från Danmark som jag refererat till tar kanske tio sekunder att hitta för den som vill läsa vilket ingen av de som bjäbbat om källa visat något intresserade av. Namnet på studien är "Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort" och studien visade att risken för att smittas av omicron tre månader efter andra dosen av Pfizers och Modernas vaccin var 76,5 % resp. 39,3 % högre än för de som var helt ovaccinerade och resultatet var statistiskt signifikant.

Det finns även en ny studie från Canada, publicerad för en dryg vecka sedan som heter "Effectiveness of COVID-19 vaccines against Omicron or Delta infection". Resultatet från den visar på samma som i den danska studien, ett svagt skydd som snabbt avtar efter vaccination och sedan går över till en ökad risk för att smittas av omicron. I siffror var det fyra månader efter vaccination 40 % ökad risk att smittas av omicron jämfört med en helt ovaccinerad.

Varför de som var vaccinerade i högre grad smittades av omicron i studierna ovan vet man inte än. I artiklarna förs fram några olika hypoteser om möjlig orsak såsom olika beteendemönster för vaccinerade jämfört med ovaccinerade men även att det bör undersökas om vaccineringen påverkat immunförsvaret och gjort det mera mottagligt för omicron. En hypotes är en gissning om möjlig orsak, att som några här inne tro att en hypotes i en diskussionsdel av en artikel är lika med ett vetenskapligt resultat, det är ju helt bort i tok.

De publicerade artiklar och rapporter som jag läst, vilket jag tror är samtliga, visar att nuvarande vaccin antingen ger ett mycket svagt till inget skydd eller negativt skydd mot att smittas av SARS-CoV-2 Omicron efter bara en till två månader efter vaccination. Om en tredje dos ger ett längre skydd finns det i dagsläget ingen information om. Det här är inget kontroversiellt utan konsensusuppfattningen bland forskare inom området.

I vilken grad nuvarande vaccin skyddar mot allvarlig covid-19 sjukdom orsakad av SARS-CoV-2 Omicron är inte klart men de studier som finns visar på en minskad risk för de som är vaccinerade och i nuläget bygger argumentationen för en fortsatt vaccineringen och med ytterligare en tredje och som i Israel en fjärde dos i all huvudsak på detta.

Men det skall ställas mot att data visar på att SARS-CoV-2 Omicron ger lindrigare sjukdom jämfört med tidigare varianter och det gäller också yngre personer även om tillgänglig data än så länge är begränsad, senaste rapporten från UK: "SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England Technical briefing: Update on hospitalisation and vaccine effectiveness for Omicron VOC-21NOV-01 (B.1.1.529)" Det finns all anledning att föra en diskussion om det är etiskt och medicinskt försvarbart att fortsätta vaccinera i synnerhet yngre personer som löper mycket liten risk för allvarlig sjukdom.
Oj, mycket att bemöta (och inte bemöta) i detta inlägg!

Jag börjar med något som skavt lite hos mig sedan jag själv läste den danska studien, efter att vi andra till slut lyckats luska reda på vilken studie det var du pratade om. Nämligen detta:

Diskussionsdelen i studien avslutas med meningen "In light of the exponential rise in Omicron cases, these findings highlight the need for massive rollout of vaccinations and booster vaccinations." Källa: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v2.full-text

Kan du förklara för mig varför de skulle komma till den slutsatsen om studien i fråga faktiskt hade påvisat att vaccinet ökar risken för smitta? Vore inte det jättekonstigt, och framförallt fullständigt motsägelsefullt? Varför rekommendera en "massive rollout" av ett vaccin som de facto gör folk sjukare? Det låter ju helt vansinnigt! Jag fattar verkligen inte, så du får gärna upplysa mig!

I övrigt refererar jag till de andra vettiga inläggen som skrevs gällande studien när du försvann, du hittar dem i den gamla tråden. Som exempel klistrar jag in det från @MiaMia här nedan.

Aha, de negativa siffrorna i slutet där som det syftas på.
Men det är inte något belägg för att risken ökar av vaccinationen, bara att effekten avtar med tiden, och att den avtar snabbare för O än för Delta.
Det är ju inte så att vaccineffekten faktiskt ÄR negativ för att man får negativa siffror i en studie. De hänvisar till något specifikt superspridarevent som varit vid tillfället och påverkat siffrorna.
 
Senast ändrad:
Jag länkade till den danska studien, och @MiaMia kommenterade den också? Och värt att nämna är att den studien absolut inte diskuterade om det är försvarbart att fortsätta vaccinera yngre...

Sedan uppfattar jag det också som att det råder konsensus gällande att nuvarande vacciner inte ger ett speciellt gott skydd mot omikron, däremot har jag inte hört några påtala att det ger ett negativt skydd?
Och så ska man komma ihåg att huvudskälet att vacciniera väl är att skydda mot allvarlig sjukdom och död. Så bara för att skyddet mot smittsprindning inte är superbra så är det inte en given slutsats att vaccinationen är onödig därför.
 
Och så ska man komma ihåg att huvudskälet att vacciniera väl är att skydda mot allvarlig sjukdom och död. Så bara för att skyddet mot smittsprindning inte är superbra så är det inte en given slutsats att vaccinationen är onödig därför.
Precis! Ur en smittspridningssynpunkt är skyddet inte så bra som man hade önskat, men ffa efter tre doser verkar skyddet okej mot allvarlig sjukdom och död.
 
Jag postar en ny tråd för ett inlägg som nedan bör man bemöta.Först så gav du mig en varning för att jag gav ett exakt referat av vad fd statsepidemolog Annika Linde sa i radions P1 Morgon och nu den här harangen och avstängning. Det är så att man undrar om du helt börjar tappa det?

Det jag skrivit är inte det minsta extremt utan bara hur forskningsläget ser ut när det gäller omicron-varianten av SARS-CoV-2 och som beter sig helt annorlunda mot tidigare varianter som delta.

Studien från Danmark som jag refererat till tar kanske tio sekunder att hitta för den som vill läsa vilket ingen av de som bjäbbat om källa visat något intresserade av. Namnet på studien är "Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort" och studien visade att risken för att smittas av omicron tre månader efter andra dosen av Pfizers och Modernas vaccin var 76,5 % resp. 39,3 % högre än för de som var helt ovaccinerade och resultatet var statistiskt signifikant.

Det finns även en ny studie från Canada, publicerad för en dryg vecka sedan som heter "Effectiveness of COVID-19 vaccines against Omicron or Delta infection". Resultatet från den visar på samma som i den danska studien, ett svagt skydd som snabbt avtar efter vaccination och sedan går över till en ökad risk för att smittas av omicron. I siffror var det fyra månader efter vaccination 40 % ökad risk att smittas av omicron jämfört med en helt ovaccinerad.

Varför de som var vaccinerade i högre grad smittades av omicron i studierna ovan vet man inte än. I artiklarna förs fram några olika hypoteser om möjlig orsak såsom olika beteendemönster för vaccinerade jämfört med ovaccinerade men även att det bör undersökas om vaccineringen påverkat immunförsvaret och gjort det mera mottagligt för omicron. En hypotes är en gissning om möjlig orsak, att som några här inne tro att en hypotes i en diskussionsdel av en artikel är lika med ett vetenskapligt resultat, det är ju helt bort i tok.

De publicerade artiklar och rapporter som jag läst, vilket jag tror är samtliga, visar att nuvarande vaccin antingen ger ett mycket svagt till inget skydd eller negativt skydd mot att smittas av SARS-CoV-2 Omicron efter bara en till två månader efter vaccination. Om en tredje dos ger ett längre skydd finns det i dagsläget ingen information om. Det här är inget kontroversiellt utan konsensusuppfattningen bland forskare inom området.

I vilken grad nuvarande vaccin skyddar mot allvarlig covid-19 sjukdom orsakad av SARS-CoV-2 Omicron är inte klart men de studier som finns visar på en minskad risk för de som är vaccinerade och i nuläget bygger argumentationen för en fortsatt vaccineringen och med ytterligare en tredje och som i Israel en fjärde dos i all huvudsak på detta.

Men det skall ställas mot att data visar på att SARS-CoV-2 Omicron ger lindrigare sjukdom jämfört med tidigare varianter och det gäller också yngre personer även om tillgänglig data än så länge är begränsad, senaste rapporten från UK: "SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England Technical briefing: Update on hospitalisation and vaccine effectiveness for Omicron VOC-21NOV-01 (B.1.1.529)" Det finns all anledning att föra en diskussion om det är etiskt och medicinskt försvarbart att fortsätta vaccinera i synnerhet yngre personer som löper mycket liten risk för allvarlig sjukdom.
Om man skriver om forskningsläget bör man kunna backa upp det med länkar, vilket du valde att inte göra. Du var tvärtom rätt tydlig med att det kunde vi själv fixa, vilket nu i efterhand är förståeligt då studien inte alls tolkas som du tycker.
 
Jag postar en ny tråd för ett inlägg som nedan bör man bemöta.Först så gav du mig en varning för att jag gav ett exakt referat av vad fd statsepidemolog Annika Linde sa i radions P1 Morgon och nu den här harangen och avstängning. Det är så att man undrar om du helt börjar tappa det?

Det jag skrivit är inte det minsta extremt utan bara hur forskningsläget ser ut när det gäller omicron-varianten av SARS-CoV-2 och som beter sig helt annorlunda mot tidigare varianter som delta.

Studien från Danmark som jag refererat till tar kanske tio sekunder att hitta för den som vill läsa vilket ingen av de som bjäbbat om källa visat något intresserade av. Namnet på studien är "Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort" och studien visade att risken för att smittas av omicron tre månader efter andra dosen av Pfizers och Modernas vaccin var 76,5 % resp. 39,3 % högre än för de som var helt ovaccinerade och resultatet var statistiskt signifikant.

Det finns även en ny studie från Canada, publicerad för en dryg vecka sedan som heter "Effectiveness of COVID-19 vaccines against Omicron or Delta infection". Resultatet från den visar på samma som i den danska studien, ett svagt skydd som snabbt avtar efter vaccination och sedan går över till en ökad risk för att smittas av omicron. I siffror var det fyra månader efter vaccination 40 % ökad risk att smittas av omicron jämfört med en helt ovaccinerad.

Varför de som var vaccinerade i högre grad smittades av omicron i studierna ovan vet man inte än. I artiklarna förs fram några olika hypoteser om möjlig orsak såsom olika beteendemönster för vaccinerade jämfört med ovaccinerade men även att det bör undersökas om vaccineringen påverkat immunförsvaret och gjort det mera mottagligt för omicron. En hypotes är en gissning om möjlig orsak, att som några här inne tro att en hypotes i en diskussionsdel av en artikel är lika med ett vetenskapligt resultat, det är ju helt bort i tok.

De publicerade artiklar och rapporter som jag läst, vilket jag tror är samtliga, visar att nuvarande vaccin antingen ger ett mycket svagt till inget skydd eller negativt skydd mot att smittas av SARS-CoV-2 Omicron efter bara en till två månader efter vaccination. Om en tredje dos ger ett längre skydd finns det i dagsläget ingen information om. Det här är inget kontroversiellt utan konsensusuppfattningen bland forskare inom området.

I vilken grad nuvarande vaccin skyddar mot allvarlig covid-19 sjukdom orsakad av SARS-CoV-2 Omicron är inte klart men de studier som finns visar på en minskad risk för de som är vaccinerade och i nuläget bygger argumentationen för en fortsatt vaccineringen och med ytterligare en tredje och som i Israel en fjärde dos i all huvudsak på detta.

Men det skall ställas mot att data visar på att SARS-CoV-2 Omicron ger lindrigare sjukdom jämfört med tidigare varianter och det gäller också yngre personer även om tillgänglig data än så länge är begränsad, senaste rapporten från UK: "SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England Technical briefing: Update on hospitalisation and vaccine effectiveness for Omicron VOC-21NOV-01 (B.1.1.529)" Det finns all anledning att föra en diskussion om det är etiskt och medicinskt försvarbart att fortsätta vaccinera i synnerhet yngre personer som löper mycket liten risk för allvarlig sjukdom.
Själv tycker jag att det är mer intressanta är frågan varför du är så ovillig att länka?

Flera har efterfrågat länken i direkta frågor till dig, men nej - du har hänvisat till att vi ska googla själva.
Då vill jag belysa att det enklaste hade varit att länka för dig som visste var den fanns!
Vi andra kanske inte ens har google. Kanske har en helt annan sökdata inställd. VAD skulle vi söka efter, mm. Det finns fler aspekter till varför du skulle lagt ut länken, men jag orkar inte rada upp fler just nu.

Här tycker jag lätt att @Gunnar kan lägga in i forumreglerna att man ska länka om man vill hänvisa till utredningar på nätet, för att slippa sånt här tjaffs i framtiden.
Det här inlägget kanske hör bättre hemma i Bukefalos-frågor, flytta det isåfall @Mineur - tack!
 
Själv tycker jag att det är mer intressanta är frågan varför du är så ovillig att länka?

Flera har efterfrågat länken i direkta frågor till dig, men nej - du har hänvisat till att vi ska googla själva.
Då vill jag belysa att det enklaste hade varit att länka för dig som visste var den fanns!
Vi andra kanske inte ens har google. Kanske har en helt annan sökdata inställd. VAD skulle vi söka efter, mm. Det finns fler aspekter till varför du skulle lagt ut länken, men jag orkar inte rada upp fler just nu.

Här tycker jag lätt att @Gunnar kan lägga in i forumreglerna att man ska länka om man vill hänvisa till utredningar på nätet, för att slippa sånt här tjaffs i framtiden.
Det här inlägget kanske hör bättre hemma i Bukefalos-frågor, flytta det isåfall @Mineur - tack!
Jag för min del fick upp helt andra studier när jag försökte googla. Det var inte förrän jag hade den exakta titeln på studien som jag fick träff på den. Jag undrar dessutom om det kan vara den studie där författarna - i en artikel i "vanlig" press - varnade för att folk skulle misstolka den.....
 
Var hälsominster sa idag att han önskar att vi kan ha kvar maskerna under vintermanaderna även efter att pandemin är slut eftersom den sa effektivt även verkar minsta influensasmitta. Österrike har tex (hitills) bara enstaka influensafall och han nämnde Sverige som exempel där man inte har mask och influensansäsongen är i full gang.
Jag vet inte vad jag ska tycka om det, skönt om sjukdomar minskar men att bära mask är inte heller sa roligt.
 
I samma interljuv nämnde han även lite siffror, jag vet inte var han har källorna ifran men jag hoppas det är fran studier.

Han sa att risken att hamna pa sjukhus är 40-50% mindre med omikron jämfört med delta.
Han sa ocksa att man vet att 1 av 4 sjukhusinlagda med delta hamnar pa intensiven. Men omikron är det 1 av 10. Av intensivpatienter med delta maste 20% av hjälp av respiratior, med omikron bara 2%.

Om det stämmer later det ända relativt bra bra siffror.

Fler och fler experter och jurister börjar nu ifragasätta vaccinplikten som ska komma 1 februari, eftersom de grunder som det tidigare beslutet grundades pa inte längre är sa starka iom att sapass manga vaccinerade ocksa smittas och omikron är mildare.
Regeringen och det största oppotionspartet haller kvar vid att det ska komma, de menar att det är en tillräklig grund i att vaccinet skyddar bra mot svarare sjukdom.
 
@Lingon Jag får vaccinera mig under arbetstid (annars skulle det dröja ännu längre innan jag kan vaccinera mig), men vi får inte ta av arbetstiden till vaccinering, utan använda vår flextid. Tycker att det är bra, men det gör att jag inte kan åka iväg för långt för att vaccinera mig.
 
I samma interljuv nämnde han även lite siffror, jag vet inte var han har källorna ifran men jag hoppas det är fran studier.

Han sa att risken att hamna pa sjukhus är 40-50% mindre med omikron jämfört med delta.
Han sa ocksa att man vet att 1 av 4 sjukhusinlagda med delta hamnar pa intensiven. Men omikron är det 1 av 10. Av intensivpatienter med delta maste 20% av hjälp av respiratior, med omikron bara 2%.

Om det stämmer later det ända relativt bra bra siffror.

Fler och fler experter och jurister börjar nu ifragasätta vaccinplikten som ska komma 1 februari, eftersom de grunder som det tidigare beslutet grundades pa inte längre är sa starka iom att sapass manga vaccinerade ocksa smittas och omikron är mildare.
Regeringen och det största oppotionspartet haller kvar vid att det ska komma, de menar att det är en tillräklig grund i att vaccinet skyddar bra mot svarare sjukdom.
Angående vaccinationsplikt så läste jag att Tysklands obligatoriska vaccinationskrav skjuts på framtiden (vet inte riktigt när det hade varit aktuellt där dock), eftersom att det krävs en omfattande debatt med bland annat moralfilosofiska (!) frågor innan ett beslut och att varje ledamot som sedan ska rösta uppmanas att göra det med samvetet och inte enligt någon partilinje. Det känns väldigt främmande för en svensk att läsa. :D Önskar att mer politik såg ut så.

Sedan, angående Omikron så har jag också läst liknande siffror från flera ställen. Vad som känns viktigt att påpeka är ju också att delta är snäppet alvarligare än alfa, och att alfa är allvarligare än original/wuhan varianten. Men däremot så tror jag att omikron är snäppet värre än wuhan-varianten.
 
Har dragit på mig en rejäl förkylning och tänkte därför försöka boka en tid för provtagning, men tror 1177's hemsida bara skrattade åt mig i mina försök att hitta provtagning eller egentest. Har ingen feber men är mer täppt i nästan än normalt (är kroniskt beroende av nässpray, men jag känner att detta är något annat) samt mild hosta. Blir till att hålla mig hemma ett par dagar, är inte hemskt imponerad av att behöva åka buss med 2-3 byten för att testa mig (tror nog de flesta är glada över att jag håller mig hemma istället). Håller tummarna för att det är en (för mig) vanlig förkylning, för då är jag antagligen mycket bättre redan i morgon då mina förkylningar alltid är värst dag två för att sedan vara helt borta dag fyra.
 
Just ja, hade tänkt svara på bla. @Sharpless fråga i förra tråden som låstes på grund av många inlägg, men glömt. Uppenbarligen har vi i Sverige restriktioner i dagsläget, och vaccinerat ganska många. Däremot så tolererar vi väldigt hög smittspridning utan att göra något mer åt saken. Och det verkar också som att man antar att toppen ska nås på onsdag, och stanna av på grund av... immunitet. Jag tycker att det är fruktansvärt att man inte kortat intervallen för tredje dosen tidigare, och att barn under 12 i stort sett är oskyddade.

Men oavsett om fler vore vaccinerade så tycker jag inte att man borde låta smittalen vara så höga, vården belastas uppenbarligen lite väl mycket och man kommer inte ifrån att den approachen innebär att man tillåter att funktionsnedsatta, sjuka och äldre utsätts för en stor risk att bli allvarligt sjuka och dö - trots vaccination. Och att rapportera om att det framförallt är multisjuka/äldre som varit på IVA/dött för att lugna gemene man närmar sig nästan eugenik. OBS. jag vet att det är ett fruktansvärt ord, och jag menar inte att man medvetet sysslar med det för att man rapporterar så/har de strategier man har, men... det skadar inte att stanna upp och reflektera kring det.
 
Har dragit på mig en rejäl förkylning och tänkte därför försöka boka en tid för provtagning, men tror 1177's hemsida bara skrattade åt mig i mina försök att hitta provtagning eller egentest. Har ingen feber men är mer täppt i nästan än normalt (är kroniskt beroende av nässpray, men jag känner att detta är något annat) samt mild hosta. Blir till att hålla mig hemma ett par dagar, är inte hemskt imponerad av att behöva åka buss med 2-3 byten för att testa mig (tror nog de flesta är glada över att jag håller mig hemma istället). Håller tummarna för att det är en (för mig) vanlig förkylning, för då är jag antagligen mycket bättre redan i morgon då mina förkylningar alltid är värst dag två för att sedan vara helt borta dag fyra.
Klart du inte ska åka buss för att testa dig - det säger väl sig själv? Kan du inte testa måste du ju stanna hemma 7 dagar från symptom start (under förutsättning att du är frisk sen). Har precis haft Corona, var framför allt lätt snorig och pyttelite hosta. Som en riktigt lätt förkylning.
 
Själv tycker jag det är alldeles för mycket fokus (även här på forumet) på vaccination, sjukvårdsbelastning och äldrevård. Jag säger inte att det är oviktigt men jag är mycket förvånad över att helikopterperspektivet verkar aldrig ha kommit fram. Hur mycket arbete det ligger i att upprätthålla samhällsviktig verksamhet (förutom ovanstående då). Hur många som sliter sitt hår för att få ihop bemanningen på kanske vattenverk, på energibolag, städerskor, kostpersonal på skolor, transportarbetare osv osv. Eller man tänker att det är robotar som aldrig blir sjuka? Allt är bra tills elen slås ut? Vattnet inte kommer fram?
Lite pinsamt faktiskt.
 
Klart du inte ska åka buss för att testa dig - det säger väl sig själv? Kan du inte testa måste du ju stanna hemma 7 dagar från symptom start (under förutsättning att du är frisk sen). Har precis haft Corona, var framför allt lätt snorig och pyttelite hosta. Som en riktigt lätt förkylning.
Ja, det är ju precis det jag säger, att jag inte ska åka buss för att testa mig?? När jag säger att jag hoppas att det är en "vanlig förkylning" är det mer för att det är ganska drygt att gå runt och snora :p


Däremot blir jag igen (precis som tidigare) ganska förvånad över att det inte finns någon möjlighet till testning i mitt område trots att vi har en ganska stor vårdcentral. Som det ser ut nu har jag 30-40 min promenad till den närmsta, närmre timmen promenad till två andra. Lagom störigt... Men det spelar mindre roll, de har inga tider i alla fall ^^
 
Själv tycker jag det är alldeles för mycket fokus (även här på forumet) på vaccination, sjukvårdsbelastning och äldrevård. Jag säger inte att det är oviktigt men jag är mycket förvånad över att helikopterperspektivet verkar aldrig ha kommit fram. Hur mycket arbete det ligger i att upprätthålla samhällsviktig verksamhet (förutom ovanstående då). Hur många som sliter sitt hår för att få ihop bemanningen på kanske vattenverk, på energibolag, städerskor, kostpersonal på skolor, transportarbetare osv osv. Eller man tänker att det är robotar som aldrig blir sjuka? Allt är bra tills elen slås ut? Vattnet inte kommer fram?
Lite pinsamt faktiskt.
Ja, såklart är det viktigt också. Och jag antar att skörheten i de verksamheterna kommer blottas också om smittspridningen fortsätter stegra.
 
Ja, det är ju precis det jag säger, att jag inte ska åka buss för att testa mig?? När jag säger att jag hoppas att det är en "vanlig förkylning" är det mer för att det är ganska drygt att gå runt och snora :p


Däremot blir jag igen (precis som tidigare) ganska förvånad över att det inte finns någon möjlighet till testning i mitt område trots att vi har en ganska stor vårdcentral. Som det ser ut nu har jag 30-40 min promenad till den närmsta, närmre timmen promenad till två andra. Lagom störigt... Men det spelar mindre roll, de har inga tider i alla fall ^^
Och här där jag bor spelar det nada roll att jag har 10 minuters promenad till en vc, där får vi ju inte testa oss ändå. Vi får vackert beställa ett hemtest att hämta ut på ett Apotek och sagda Apotek ligger 3 km från mitt hem, inte inne i byn.

Jag får testa mig på jobbet, en vc, personaltestning. Jag får testa mig på sjukhus också personaltestning, men inget alternativ är bra eftersom de innebär att jag måste först åka buss sedan tåg för att komma dit. Min fråga var till en på jobbet "VARFÖR kan man inte samarbeta vc emellan och ha personaltestning där man bor för andra personal på vc?" Jättemärkligt att det ska se ut så här på olika ställen!
 

Liknande trådar

  • Låst
Samhälle Hoppas att det inte redan fanns en fortsättningstråd som jag har missat :) ! Det här läste jag nyss på aftonbladet, och blev lite...
99 100 101
Svar
2 006
· Visningar
87 350
  • Låst
Kropp & Själ Bara en liten påminnelse: Varje år, år efter år, så dör det ca 2.500.000 personer av diarrésjukdomar i världen, varav är ca 1.500.000...
98 99 100
Svar
1 993
· Visningar
93 624
Samhälle becknarväska liten mag- eller midjeväska bolundare komplementbyggnad som får vara högst 30 kvadratmeter stor och som inte kräver...
2
Svar
20
· Visningar
1 274
  • Låst
  • Artikel
Dagbok Öppet brev till dig tidigare helt friska person mellan 20-40 år. Har du hosta? Feber? Känns det tungt att andas? Då kan du har...
2
Svar
28
· Visningar
4 108

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

  • Senast tagna bilden XIII
  • Uppdateringstråd 26

Hästrelaterat

  • Uppdateringstråd
  • Stora shoppingtråden

Omröstningar

  • Bästa läderbalsamet
Upp