Samhälle Deltagande på årstämma av avflyttad ordförande i Brf

#1
Krånglig rubrik, men frågan är egentligen ganska så enkel - kan en person som råkar ha varit ordförande i en Brf delta på årstämman EFTER att den personen har flyttat/utträtt från föreningen?

Jag hävdar att även om man tidigare varit styrelsemedlem men har flyttat ifrån föreningen innan årsmötet så är man inte längre medlem i BRFen och därför inte kan delta på årsmötet. Övriga styrelsemedlemmar anser att eftersom personen varit ordförande under verksamhetsåret (jan-dec) varit medlemm så SKA personen vara med på årsmötet.

Vem/vilka av oss har rätt?

stadgarna säger att endast medlemmar har rätt att vara med på årsmötet (har rösträtt) men även externa personer inbjudna av styrelsen har rätt att deltaga (men utan rösträtt)
 
#2
Krånglig rubrik, men frågan är egentligen ganska så enkel - kan en person som råkar ha varit ordförande i en Brf delta på årstämman EFTER att den personen har flyttat/utträtt från föreningen?

Jag hävdar att även om man tidigare varit styrelsemedlem men har flyttat ifrån föreningen innan årsmötet så är man inte längre medlem i BRFen och därför inte kan delta på årsmötet. Övriga styrelsemedlemmar anser att eftersom personen varit ordförande under verksamhetsåret (jan-dec) varit medlemm så SKA personen vara med på årsmötet.

Vem/vilka av oss har rätt?

stadgarna säger att endast medlemmar har rätt att vara med på årsmötet (har rösträtt) men även externa personer inbjudna av styrelsen har rätt att deltaga (men utan rösträtt)
Som jag tolkar era stadgar får personen vara med på mötet, men får så klart inte rösta.
 
#4
tack för svar @starcraft och @Silver Girl - det är jag som är avflyttande ordförande och vi skulle ha haft vårt årsmöte nu i maj, medan jag fortfarande bor kvar - men pga HSB och revisionsbyråns problem att få fram årsredovisningen i tid måste vi flytta mötet till slutet på juni - vilket är efter jag har flyttat ifrån föreningen och den här staden.

Mina kolleger i styrelsen hävdar att jag MÅSTE vara med på årsmötet, medan jag anser att eftersom jag inte bor kvar i samma stad inte har något ansvar att delta på mötet och det går hur bra som helst att genomföra årsmötet utan mig. Vi har redan en stämmoordförande och årsredovisningen skriver vi alla på den här veckan.
 
#5
Silver girl har rätt, sitter vederbörande på en förtroendepost så har han rätt och egentligen skyldighet att vara med på möter. Naturligtvis ingen rösträtt inför beslut som gäller kommande år, men kan du inte närvara så får/ska en suppleant träda in i ditt ställe.
 
#6
Silver girl har rätt, sitter vederbörande på en förtroendepost så har han rätt och egentligen skyldighet att vara med på möter. Naturligtvis ingen rösträtt inför beslut som gäller kommande år, men kan du inte närvara så får/ska en suppleant träda in i ditt ställe.
Nu har vi inga suppleanter i styrelsen - går det bra med vem som helst i föreningen?
Det datum som övriga i styrelsen kommit överens om nu är när jag är på resande fot (förutom att jag redan är avflyttad från föreningen)
 
#7
För övrigt så kan jag kan inte påminna mig om att vi haft samma krav på en avflyttad ledamot i föreningen när denne flyttat innan ett årsmöte (innan dennes mandatperioden tagit slut) - varför är det så viktigt att en avflyttad ordförande ska delta på årsmötet? Hade det varit annorlunda om jag flyttat typ i december och inte i slutet på maj?
 
#13
tack för svar @starcraft och @Silver Girl - det är jag som är avflyttande ordförande och vi skulle ha haft vårt årsmöte nu i maj, medan jag fortfarande bor kvar - men pga HSB och revisionsbyråns problem att få fram årsredovisningen i tid måste vi flytta mötet till slutet på juni - vilket är efter jag har flyttat ifrån föreningen och den här staden.

Mina kolleger i styrelsen hävdar att jag MÅSTE vara med på årsmötet, medan jag anser att eftersom jag inte bor kvar i samma stad inte har något ansvar att delta på mötet och det går hur bra som helst att genomföra årsmötet utan mig. Vi har redan en stämmoordförande och årsredovisningen skriver vi alla på den här veckan.
Måste? Så om du hade lagt dig med magsjuka så hade mötet blivit inställt? De kan inte hävda någon laglig skyldighet att du måste vara där, däremot har du rättighet att närvara.
Det är inte så att de har tänkt att ge dig blommor och tacka för ditt arbete i styrelsen? Folk frågar ibland på väldigt konstiga sätt. :cautious:
 
#14
Krånglig rubrik, men frågan är egentligen ganska så enkel - kan en person som råkar ha varit ordförande i en Brf delta på årstämman EFTER att den personen har flyttat/utträtt från föreningen?

Jag hävdar att även om man tidigare varit styrelsemedlem men har flyttat ifrån föreningen innan årsmötet så är man inte längre medlem i BRFen och därför inte kan delta på årsmötet. Övriga styrelsemedlemmar anser att eftersom personen varit ordförande under verksamhetsåret (jan-dec) varit medlemm så SKA personen vara med på årsmötet.

Vem/vilka av oss har rätt?

stadgarna säger att endast medlemmar har rätt att vara med på årsmötet (har rösträtt) men även externa personer inbjudna av styrelsen har rätt att deltaga (men utan rösträtt)
Nej, du kan inte tvingas vara med på mötet. Det finns inget i lag om ekonomiska föreningar (och heller inte bostadsrättslagen) som skulle indikera det. Har ni normalstadgar så konstituerar styrelsen sig själv, vilket innebär att styrelsen efter ditt avträde skulle ha hållit ett konstituerande styrelsemöte där annan ledamot väljs till ny ordförande. Detta givet att det fortfarande finns tillräckligt med ledamöter i styrelsen. Finns det inte det - och heller inga suppleanter - så ska extrastämma för fyllnadsval hållas (vilket i ert fall kanske sammanfaller med årsmötet).

Ett alternativ för styrelsen kan vara att styrelsen medger att du får stå kvar som medlem till årsmötet (vilket uttryckligen tillåts i lagen) och därmed kan sitta kvar som ordförande fram till dess (givet att era egna stadgar inte motsätter det och givet att du också kan tänka dig det). Denna lösning förändrar dock inte närvarofrågan. Du är fortfarande inte tvingad att närvara.
 
#15
Krånglig rubrik, men frågan är egentligen ganska så enkel - kan en person som råkar ha varit ordförande i en Brf delta på årstämman EFTER att den personen har flyttat/utträtt från föreningen?

Jag hävdar att även om man tidigare varit styrelsemedlem men har flyttat ifrån föreningen innan årsmötet så är man inte längre medlem i BRFen och därför inte kan delta på årsmötet. Övriga styrelsemedlemmar anser att eftersom personen varit ordförande under verksamhetsåret (jan-dec) varit medlemm så SKA personen vara med på årsmötet.

Vem/vilka av oss har rätt?

stadgarna säger att endast medlemmar har rätt att vara med på årsmötet (har rösträtt) men även externa personer inbjudna av styrelsen har rätt att deltaga (men utan rösträtt)
1. Man behöver inte vara med om man har avgått.
2. Är man inte medlem får man vara med om alla medlemmar tillåter detta. MEN om det är en enda medlem som säger nej till detta får du inte vara med och du ska lämna årsmötet å gå därifrån

Varför ringer du inte borätterna istället
 
#16
Nej, du kan inte tvingas vara med på mötet. Det finns inget i lag om ekonomiska föreningar (och heller inte bostadsrättslagen) som skulle indikera det. Har ni normalstadgar så konstituerar styrelsen sig själv, vilket innebär att styrelsen efter ditt avträde skulle ha hållit ett konstituerande styrelsemöte där annan ledamot väljs till ny ordförande. Detta givet att det fortfarande finns tillräckligt med ledamöter i styrelsen. Finns det inte det - och heller inga suppleanter - så ska extrastämma för fyllnadsval hållas (vilket i ert fall kanske sammanfaller med årsmötet).

Ett alternativ för styrelsen kan vara att styrelsen medger att du får stå kvar som medlem till årsmötet (vilket uttryckligen tillåts i lagen) och därmed kan sitta kvar som ordförande fram till dess (givet att era egna stadgar inte motsätter det och givet att du också kan tänka dig det). Denna lösning förändrar dock inte närvarofrågan. Du är fortfarande inte tvingad att närvara.
Nej man kan inte vara medlem om man inte äger en bostadsrätt. Man utträder i samband med ny medlem övertar borätten. Enligt köpekontraktet
 
#17
tack för svar @starcraft och @Silver Girl - det är jag som är avflyttande ordförande och vi skulle ha haft vårt årsmöte nu i maj, medan jag fortfarande bor kvar - men pga HSB och revisionsbyråns problem att få fram årsredovisningen i tid måste vi flytta mötet till slutet på juni - vilket är efter jag har flyttat ifrån föreningen och den här staden.

Mina kolleger i styrelsen hävdar att jag MÅSTE vara med på årsmötet, medan jag anser att eftersom jag inte bor kvar i samma stad inte har något ansvar att delta på mötet och det går hur bra som helst att genomföra årsmötet utan mig. Vi har redan en stämmoordförande och årsredovisningen skriver vi alla på den här veckan.
Jag kan inte se att det på något sätt är tvingande. Det är att föredra att styrelsen har någon som kan förklara vad ni gjort under året ifall det kommer frågor utifrån årsredovisning, men det bör gå fint med annan styrelsemedlem såvida ni inte har någon särskild bestämmelse i stadgarna.
 
#18
Nej man kan inte vara medlem om man inte äger en bostadsrätt. Man utträder i samband med ny medlem övertar borätten. Enligt köpekontraktet
Fel. Läs §11 i Bostadsrättslagen

11 § En medlem som inte har någon bostadsrätt i föreningen kan utträda ur föreningen och får av orsak som anges i stadgarna uteslutas ur denna.
En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medgett att han får stå kvar som medlem. Detta gäller inte om bostadsrätten upphört på grund av att det hus i vilket lägenheten finns har övergått till en ny ägare.
 
#19
Fel. Läs §11 i Bostadsrättslagen

11 § En medlem som inte har någon bostadsrätt i föreningen kan utträda ur föreningen och får av orsak som anges i stadgarna uteslutas ur denna.
En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medgett att han får stå kvar som medlem. Detta gäller inte om bostadsrätten upphört på grund av att det hus i vilket lägenheten finns har övergått till en ny ägare.
Och ur en styrelse avgår man väl inte, man beviljas avgång...en jäkla skillnad ;)
 

Hästar nu

Övrigt nu

Dagbok

  • Du vänder i dörren

Radannonser

Hästnyheter

Bukefalos

Rekommenderas av Google:
Upp