Övr. allmänt Den biologiska mångfalden

Vad kan vi göra för att skydda den biologiska mångfalden? Vilka handlingar gör störst skillnad? Det är en lika viktig fråga som klimatet men den verkar inte ha fått riktigt lika stor uppmärksamhet. Vad gör ni för den biologiska mångfalden?
Jag äter mycket ekologisk mat. Ekologiska odlingar är bättre för den biologiska mångfalden än konventionella odlingar.

Nu är ju jag inte direkt någon stor konsument av kött, men kan äta det ibland. Betesdjur gynnar också den biologiska mångfalden så de är viktiga. Här tror jag på måttlighet, d.v.s. varken veganism eller ensidigt köttätande.

Sen har jag funderat på att bygga bi-hotell till de vilda bina, men det har jag inte kommit till skott med.

När jag planterar i trädgården väljer jag med fördel växter som bin och humlor gillar. Kemiska bekämpningsmedel är bannlysta i min trädgård.
 
- Köp ekologiskt istället för konventionellt
- Köp naturbeteskött när du väl vill äta kött
- Klipp gräsmattan mer sällan och lämna gärna vildvuxna partier
- Plantera arter i trädgården som gynnar pollinerare, fjärilar och andra insekter. Det är även bra att planera så att blomningen pågår så långt av säsongen som möjligt
- Håll koll på vilka arter som är klassade som invasiva (som exempelvis lupin) och bidra till att bekämpa dessa
- Minimera användningen av bekämpningsmedel i trädgården och var noggrann med att hålla koll på faropiktogrammen på rengöringsmedel och andra kemikalier som riskerar att hamna i avloppet
- Bygg insektshotell till förmån för vildbin

Och självklart se över sin konsumtion av varor och prylar för att skydda den globala biologiska mångfalden.
 

Syre

Trådstartare
Jag äter mycket ekologisk mat. Ekologiska odlingar är bättre för den biologiska mångfalden än konventionella odlingar.

Nu är ju jag inte direkt någon stor konsument av kött, men kan äta det ibland. Betesdjur gynnar också den biologiska mångfalden så de är viktiga. Här tror jag på måttlighet, d.v.s. varken veganism eller ensidigt köttätande.

Sen har jag funderat på att bygga bi-hotell till de vilda bina, men det har jag inte kommit till skott med.

När jag planterar i trädgården väljer jag med fördel växter som bin och humlor gillar. Kemiska bekämpningsmedel är bannlysta i min trädgård.
Bra jobbat!

Jag har också minskat köttkonsumtionen och ska försöka göra en större äng nästa år. Har också funderat på att göra boplatser både för vilda bin och humlor men inte heller kommit till skott med det än.
 
Jag äter kött från Sverige så länge som jag kan kontrollera ursprunget och befinner mig i Sverige.
Det är nog det jag tror gör störst skillnad. Sen äter jag mycket ekologiskt och allra helst närodlat.

Sen att min lilla trädgård har blommor som bin gillar och en äng med massor av prästkragar och borstnejlikor är nog mer fint för mitt öga än att det gör nån större skillnad
 

Syre

Trådstartare
Vi gör nära så mkt man kan göra.Har ca 100 ha som vi äger en del sköter vi med extremt höga värden och som också sköts noga och aldrig ekonomi har gått före mångfalden.
Det är bra, ett av de största hoten är ju mot habitaten så att markägare sköter sin mark väl är extremt viktigt.
 

Syre

Trådstartare
För att skydda livsmiljön för hotade arter måste det väl kanske egentligen mest av allt bli annan jordbruks- och skogspolitik, samma med fiskepolitiken både nationellt och internationellt. Många av arterna som hotas i Sverige hotas ju av industriellt jordbruk och avverkning och utarmning, det är lite svårt att göra något åt för enskilda utom kanske att köpa ekologiskt och miljömärkt och minska konsumtionen.
 
Det bästa vi kan göra för den biologiska mångfalden i Sverige, är att äta svenskt kött från betande djur, alltså nöt och lamm i första hand.

Naturbetesmarkerna är den naturtyp som innehåller mest biologisk mångfald av alla naturtyper, och är också den mest hotade naturtypen vi har i Sverige. Naturbetesmarken förser också hela ekosystemet med stora delar av de pollinerande insekter som krävs, för att det alls ska bli någon mat.
En del av de växter som finns i naturbetesmarken, behöver t.ex. passera en djurmage, eller bli nedtrampade av djur för att kunna gro.

Att sedan köpa svensk, ekologiskt, helst KRAV producerad mat för övrigt är också väldigt bra. Inga bekämpningsmedel som riskerar att finnas kvar länge i jord eller vatten, och ingen användning av konstgödsel, är bra för den biologiska mångfalden.

Svenskt jordbruk (både konventionellt och ekologiskt) är, sannolikt det bästa jordbruket i ett globalt perspektiv, på att ta tillvara biologisk mångfald. Åtminstone om man ser till tillgänglig statistik inom jordbruksområdet.

Att ensidigt övergå till vegetarisk kost med mycket importerade vegetabilier, utan att noggrant välja bland vegetabilierna, utifrån hur de odlas, och hur det odlingssystem som de odlas enligt, påverkar den biologiska mångfalden, kan missgynna både den biologiska mångfalden och vattentillgången i odlingsområdet på ett mycket olyckligt sätt.
 
Åh, mitt favoritämne! Jobbar också med biologisk mångfald i betesmarker.

Se över konsumtionen. Dels hör ju åtgärder för klimat och biologisk mångfald ihop, dvs överkonsumera inte. Välj ekologiskt och, särskilt när det gäller kött och mjölk, svenskt. Köp fisk från hållbart fiske, se tex wwfs lista.
Undvik palmolja, "naturbeteskött" från Brasilien osv (dålig djurhållning på skövlad regnskog, absolut inte att förväxla med svenskt naturbeteskött som är bland det bästa man kan äta!)

Även åtgärder i egna närmiljön: förutsättningar för pollinerare tex blommande växter (som får blomma innan klipp/slagning) och träd, spara grova träd, ha nån vattenskål/damm, spara en rishög och/eller döda träd, sätt ev upp insektshotell och fågelholk.

Och låt barnen och de runt er komma ut i naturen. Skapa sig en relation till den som ger en vilja att värdera och bevara.
 
Ekologisk vs konventionell så som vi känner den i Sverige spelar väldigt liten roll för biologisk mångfald. Det finns en ytterst tveksam vurm och marknadsföring för ekologisk odling, och då menar jag inte att den är hemsk på något sätt.

Det viktiga är att vi har mångfald i brukandet av mark , vilket skapar mångfald i förutsättningar för olika arter. Det värsta vi kan göra är att lämna marker åt ödet, obrukade och igenväxta - med tanke på vår låga befolkningstäthet finns redan den typen av mark i stor utsträckning!

Det är intressant med alla de projekt som startats med inhemsk proteinodling - som på riktigt skapar miljönytta i en värld som byggt in sig i beroende av transporter till låg kostnad.
 
För att skydda livsmiljön för hotade arter måste det väl kanske egentligen mest av allt bli annan jordbruks- och skogspolitik, samma med fiskepolitiken både nationellt och internationellt. Många av arterna som hotas i Sverige hotas ju av industriellt jordbruk och avverkning och utarmning, det är lite svårt att göra något åt för enskilda utom kanske att köpa ekologiskt och miljömärkt och minska konsumtionen.
Spinner vidare här, så inte enbart riktat till dig.

Politiken är jätteviktig. Särskilt när det gäller lagar och byggnadsplaner. Men två saker ska inte glömmas bort.
1) en bra politik kräver att vi väljare lyfter fram dessa frågor och stöttar de som har en vettig politik på området.
2) mycket av politiken handlar om att göra det lättare (/mer lönsamt) att välja "rätt". Det är viktigt, men vi kan välja att leva miljövänligt och göra allt vi kan även med bristande politik. Att politiken är viktig kan inte vara en ursäkt att inte göra det man kan i dagsläget.
 
Ekologisk vs konventionell så som vi känner den i Sverige spelar väldigt liten roll för biologisk mångfald. Det finns en ytterst tveksam vurm och marknadsföring för ekologisk odling, och då menar jag inte att den är hemsk på något sätt.
Men finns det ens någon biologisk mångfald i konventionellt odlade grödor?
Konventionella odlare kan ju ha biologisk mångfald så men då handlar det om ex skyddszoner och naturbeten och där är det ju - av någon konstig anledning?? förbjudet om man ska ha det i åtagande att använda gödsel o bekämpningsmedel.

Anledningen är ju liksom att det konventionella sättet inte är särskilt bra just för den biologiska mångfalden som diskuteras här. Konstgödning och bekämpningsmedel är ju liksom inte till nytta för den biologiska mångfalden.
Just det att Krav / ekologiska odlare inte använder konstgödning( en ändlig o kostsam produktion som tär på miljön bara genom tillverkningen samt dess transporter) och gifter( ja det talar väl för sig självt) i sina odlingar säger rätt mkt om det spelar väldigt lite roll eller inte.
 

Syre

Trådstartare
Spinner vidare här, så inte enbart riktat till dig.

Politiken är jätteviktig. Särskilt när det gäller lagar och byggnadsplaner. Men två saker ska inte glömmas bort.
1) en bra politik kräver att vi väljare lyfter fram dessa frågor och stöttar de som har en vettig politik på området.
2) mycket av politiken handlar om att göra det lättare (/mer lönsamt) att välja "rätt". Det är viktigt, men vi kan välja att leva miljövänligt och göra allt vi kan även med bristande politik. Att politiken är viktig kan inte vara en ursäkt att inte göra det man kan i dagsläget.
Självklart! Var inte ute efter ursäkter, jag vill tvärtom ha alla slags förslag på vad man kan göra, utan tänkte väl mer på att med de stora frågorna räcker det kanske inte hela vägen med att man som enskild människa gör "vardagsval" även om det är jättebra. Förr eller senare måste man kanske göra gemensam sak med andra för att få till förändringar som sträcker sig bortom ens egen sfär och räckvidd, där ingår väl att stödja de med bra miljöpolitik, att stödja organisationer som vill stärka biologisk mångfald och påverka utvecklingen. Kanske också att skapa opinion? Fast opinionen verkar redan vara till biologiska mångfaldens fördel, det är väl ingen som inte vill ha biologisk mångfald, problemet är kanske att få människor att prioritera det?
 
Jag gör nog ingenting faktiskt. Bör i lägenhet så kan inte hjälpa bin, är vegan så äter inte naturbeteskött.. Skulle väl typ kunna skänka pengar till att rädda pandor eller liknande, men har inte råd.
 
Men finns det ens någon biologisk mångfald i konventionellt odlade grödor?
Konventionella odlare kan ju ha biologisk mångfald så men då handlar det om ex skyddszoner och naturbeten och där är det ju - av någon konstig anledning?? förbjudet om man ska ha det i åtagande att använda gödsel o bekämpningsmedel.

Anledningen är ju liksom att det konventionella sättet inte är särskilt bra just för den biologiska mångfalden som diskuteras här. Konstgödning och bekämpningsmedel är ju liksom inte till nytta för den biologiska mångfalden.
Just det att Krav / ekologiska odlare inte använder konstgödning( en ändlig o kostsam produktion som tär på miljön bara genom tillverkningen samt dess transporter) och gifter( ja det talar väl för sig självt) i sina odlingar säger rätt mkt om det spelar väldigt lite roll eller inte.
Finns ganska mycket som pekar på att det är den lägre produktionen i sig som skapar fördelarna och inte de närmast religiösa avståenden av effektivitet i övrigt som är viktigt.

Jag är inte på något sätt motståndare till en mångfald av odlingssätt.
 
Självklart! Var inte ute efter ursäkter, jag vill tvärtom ha alla slags förslag på vad man kan göra, utan tänkte väl mer på att med de stora frågorna räcker det kanske inte hela vägen med att man som enskild människa gör "vardagsval" även om det är jättebra. Förr eller senare måste man kanske göra gemensam sak med andra för att få till förändringar som sträcker sig bortom ens egen sfär och räckvidd, där ingår väl att stödja de med bra miljöpolitik, att stödja organisationer som vill stärka biologisk mångfald och påverka utvecklingen. Kanske också att skapa opinion? Fast opinionen verkar redan vara till biologiska mångfaldens fördel, det är väl ingen som inte vill ha biologisk mångfald, problemet är kanske att få människor att prioritera det?
Det är nog ingen som säger sig vara emot biologisk mångfald (utöver enstaka arter), däremot prioriteras det allt för ofta kortsiktiga ekonomiska intressen framför. Med nyckelordet kortsiktiga, i långa loppet ger bevarad biologisk mångfald även ekonomisk vinst/besparing med tanke på alla ekosystemtjänster som pollinering, vattenförsörjning osv.
 
Jag gör nog ingenting faktiskt. Bör i lägenhet så kan inte hjälpa bin, är vegan så äter inte naturbeteskött.. Skulle väl typ kunna skänka pengar till att rädda pandor eller liknande, men har inte råd.
ja jag vet inte...hur många köper naturbeteskött från Sverige då ? Jag tror inte ens alla slakterier "tar tillvara" på den möjligheten .
Jag skulle önska att Sverige stoppade köttimport-faktiskt- jag ser det helt vansinnigt att importera kött från anläggningar med 100 000 djur som står hela livet på betongplattor. Ja det är illa med 10 000 tals också.
 
Men finns det ens någon biologisk mångfald i konventionellt odlade grödor?
Konventionella odlare kan ju ha biologisk mångfald så men då handlar det om ex skyddszoner och naturbeten och där är det ju - av någon konstig anledning?? förbjudet om man ska ha det i åtagande att använda gödsel o bekämpningsmedel.

Anledningen är ju liksom att det konventionella sättet inte är särskilt bra just för den biologiska mångfalden som diskuteras här. Konstgödning och bekämpningsmedel är ju liksom inte till nytta för den biologiska mångfalden.
Just det att Krav / ekologiska odlare inte använder konstgödning( en ändlig o kostsam produktion som tär på miljön bara genom tillverkningen samt dess transporter) och gifter( ja det talar väl för sig självt) i sina odlingar säger rätt mkt om det spelar väldigt lite roll eller inte.
Varför är det konstigt att man inte får gödsla skyddszoner och betesmarker?

Ang mångfald i konventionellt så är ju ekologiskt såklart en fördel. Tex är det ju inte konstigt att även pollinatörer drabbas av insekticider.
Läste nyligen om en studie dock som visade på tom oväntat stor betydelse av små skiften i jordbruket, varierande landskap ger mångfald.
 

Syre

Trådstartare
Jag gör nog ingenting faktiskt. Bör i lägenhet så kan inte hjälpa bin, är vegan så äter inte naturbeteskött.. Skulle väl typ kunna skänka pengar till att rädda pandor eller liknande, men har inte råd.
Snabbt svar nu men det där betyder ju inte att du inte gör någonting för den biologiska mångfalden! Finns mycket du kan göra ändå. Att du är vegan betyder ju till exempel att du inte bidrar till utfiskningen.
 

Hästdiskussioner nu

Övrigt-diskussioner nu

Dagbok

Radannonser

Hästnyheter

Bukefalos

Upp