Bukefalos 25 år, Läs mer! Arkivet

Djurindustrin och köttätande (utbruten från Vegetariska substitut)

En annan aspekt av argumenten kring betesmarken är ju varför vi vill bevara dem; jo för den biologiska mångfalden, som i sin tur är hotad av klimatkrisen, varav en stor del kommer av hur vi äter. På det tillkommer att mycket betesmark som sagt inte hålls på rätt sätt för att ge bästa möjliga biologiska mångfald; och särskilt inte den betesmark som är en del av köttindustrin.
 
Går det att ha en fullvärdig vegansk kosthållning på lokalproducerade (15 mils radie) råvaror någonstans i Sverige eller i stora delar av landet? Alltså om livsmedelsimporten upphörde på grund av kris eller ofred?

Och jag är medveten om att utan livsmedelsimport skulle alla i landet ställas inför stora matproblem oavsett vilken kost de föredrar, men att efter en omställningsperiod skulle människor kunna överleva och må bra på sådan mat som producerades lokalt i början av 1900-talet, när procentandelen veganer var försvinnande liten.
Ja, det går om man verkligen vill. Vuxna kan till och med leva en lång tid på enbart potatis utan att bli undernärda. I krigstid skulle folk ändå inte ha kvar sina vanliga arbeten så fick dom bara redskap och utsäde så dom klara det. Vi skulle alltså vara tvungna att göra allt för hand pga att i krigstid finns det ingen diesel till traktorerna. Vi skulle bli tvungna att bli noga med att ta till vara vårat kiss o bajs till gödning och det räcker nästan helt och hållet. Men år med extremväder som torkan 2018 skulle det inte gå bra.
 
En annan aspekt av argumenten kring betesmarken är ju varför vi vill bevara dem; jo för den biologiska mångfalden, som i sin tur är hotad av klimatkrisen, varav en stor del kommer av hur vi äter. På det tillkommer att mycket betesmark som sagt inte hålls på rätt sätt för att ge bästa möjliga biologiska mångfald; och särskilt inte den betesmark som är en del av köttindustrin.
Visste du att de bästa betesdjuren med tanke på biologiskt mångfald är hästar?
 
Är ni medvetna om att man hade varit tvungen att enbart använda konstgödsel om alla gick över till en vegetarisk kost? Naturgödsel hade inte längre funnits och gödsla markerna måste man för att återföra näringen man tar från dem när man odlar.
 
Ja, men du kan inte argumentera för köttindustrin med argumentet att de håller betesmarkerna öppna, för så är inte fallet.

Nej, tyvärr är ju en försvinnande liten del av vårt kött naturbeteskött - däremot tror jag att det absolut skulle kunna vara en del av lösningen för både ökad biologisk mångfald och för att hålla betesmarkerna öppna. Det enda som kan hålla betesmarkerna öppna är ju djur som betar dem, och det här landet har för mycket betesmarker att hålla öppna för att det ska kunna göras som en ren hobby där man inte bryr sig om ekonomin alls. If it pays, it stays. Det är ju den krassa verkligheten. Det är naivt att tro något annat.

Och, på just våra betesmarker, har vi en köttbonde att tacka för att vi har möjlighet att förvalta dem på ett långsiktigt vis.
 
En annan aspekt av argumenten kring betesmarken är ju varför vi vill bevara dem; jo för den biologiska mångfalden, som i sin tur är hotad av klimatkrisen, varav en stor del kommer av hur vi äter. På det tillkommer att mycket betesmark som sagt inte hålls på rätt sätt för att ge bästa möjliga biologiska mångfald; och särskilt inte den betesmark som är en del av köttindustrin.

En tredjedel är en stor del. 60 procent av den tredjedelen kommer från importerade livsmedel. De betande köttdjuren som håller landskapet öppet blir helt plötsligt något med liten del påverkan och stor nytta.

Ingen annan som tycker det vore ett bekymmer och stort klimatslöseri att gräva ned eller kremera tiotusentals ton avlidna betesdjur varje år?
 
Ingen annan som tycker det vore ett bekymmer och stort klimatslöseri att gräva ned eller kremera tiotusentals ton avlidna betesdjur varje år?

Visserligen men en ko kan ju bli 22 år och de flesta svenska kor slaktas väl innan 5 år. Så så måna tiotusentals ton kor skulle det väl inte bli varje år om de fick leva livet ut. Skulle man slakta dem innan 5 år och gräva ner dem hade det ju blivit betydligt fler.
 
Visserligen men en ko kan ju bli 22 år och de flesta svenska kor slaktas väl innan 5 år. Så så måna tiotusentals ton kor skulle det väl inte bli varje år om de fick leva livet ut. Skulle man slakta dem innan 5 år och gräva ner dem hade det ju blivit betydligt fler.

Jo, det var därför jag räknade med runt en fjärdedel av den totalvikt (och då drog jag ändå bort mjölkkorna först) som slaktas årligen. Det verkar trots allt dubbelfel att slakta friska kor i förtid för att gräva ner dem när syftet att ha dem enbart är betet.....
 
Jo, det var därför jag räknade med runt en fjärdedel av den totalvikt (och då drog jag ändå bort mjölkkorna först) som slaktas årligen. Det verkar trots allt dubbelfel att slakta friska kor i förtid för att gräva ner dem när syftet att ha dem enbart är betet.....

Ja, sorry, jag har inte lusläst tråden så missade nog. Jag argumenterar inte för det ena eller andra här utan spekulerar lite mer på ett filosofiskt plan. Enligt mig är ju det enda etiskt korrekta att inte ha en köttindustri (alltså inte samma sak som att inte äta kött alls), men sen finns det ju andra värden som vi behöver förhålla oss till i världen tyvärr. Som att få saker och ting att fungera rent praktiskt och ekonomiskt.
 
Är ni medvetna om att man hade varit tvungen att enbart använda konstgödsel om alla gick över till en vegetarisk kost? Naturgödsel hade inte längre funnits och gödsla markerna måste man för att återföra näringen man tar från dem när man odlar.
Det lär gå att använda "gröngödsel", dvs typ komposterat ensilage/gräs. Och så lär vi behöva använda mänsklig gödsel. Men jag har ingen aning om ifall det räcker eller om vi måste använda konstgödsel också. Fast det gör vi ju iofs redan, trots en omfattande djurhållning.
 
Det lär gå att använda "gröngödsel", dvs typ komposterat ensilage/gräs. Och så lär vi behöva använda mänsklig gödsel. Men jag har ingen aning om ifall det räcker eller om vi måste använda konstgödsel också. Fast det gör vi ju iofs redan, trots en omfattande djurhållning.
Konstgödsel är nog ett måste, vi är ungefär dubbelt så många nu som för hundra år sedan plus att en ganska stor areal bördig åkermark och en ännu större areal betesmark förvunnit, dessutom har åkermarkens bördighet försämrats. Mot det står en växförädling men sorterna idag är avpassade för en hög konstgödselgiva och kemisk ogräsbekämpning och jag tror inte att nya sorter skulle väga upp det ökade behovet av mat.
 
Fast grisarna vet ju inte vart de ska, resan sker bara en gång till just det stället. Det skulle lika gärna kunna vara en flytt till en ny byggnad / utevistelse på en del gårdar. Jag tror att vi lägger alldeles för mycket mänskliga känslor och tankar kring döden på djurens medvetanden.

Det hade fungerat med den tanken om grisarna varit vana att åka transport under lugna former från ung ålder. Till och från olika beten som våra nötdjur gör.

Nu har de aldrig åkt, det är helt nytt och det är en massa grisar som kläms ihop o de blir superstressade och jätterädda. Fruktansvärt, det finns individer som dör av stressen, det finns individer som blir så rädda att de inte flyttar på sig. Och en massa annat.

Väldigt konstigt sätt att rättfärdiga vissa av de vidriga slakttransporterna.
 
Men det är en industri med massuppfödning, små ytor, korta liv och sen slakt.
Även om djuren tas om hand väl så är det fortfarande en industri.
Jag passerar en grisgård varje dag. Portarna är öppna så jag ser grisarna tydligt. De har mycket halm, får frisk luft iom att det alltid står öppet men de lever fortfarande på väldigt begränsad yta utan möjlighet att vara ute.
Jag ser när slaktbilen kommer, hör hur de skriker, ser hur trångt de lastas, vet hur långt de åker.
Visst fan är det en industri.
Det är nog en väldigt liten uppfödning skulle jag tro om de har öppet så man kan se in till grisarna.
 
Det är nog en väldigt liten uppfödning skulle jag tro om de har öppet så man kan se in till grisarna.

Vet inte vad som räknas som liten.
Är tre stora djurstallar. Tror det är fyra vikportar på den delen där jag passerar, de andra är lika stora om inte något större.
 
Fast grisarna vet ju inte vart de ska, resan sker bara en gång till just det stället. Det skulle lika gärna kunna vara en flytt till en ny byggnad / utevistelse på en del gårdar. Jag tror att vi lägger alldeles för mycket mänskliga känslor och tankar kring döden på djurens medvetanden.

Däremot tycker jag det är illa att man använder koldioxid som man vet är extremt påfrestande i den sista fasen. Och att man framförallt gör det av ekonomiska skäl (alltså inte för att inga andra kända bättre metoder finns) är ännu mer illa.

Den mesta uppfödningen sker i en slags industriell form och jag tänker att en viss grad av industrialisering måste till för att använda våra begränsade resurser på ett effektivt sätt. Att inte romantisera 1700-talsbonden, utan att göra avkall på djurskydd och miljöskydd.
Jag tror inte du vet så mycket om hur dagens industrialiserade svinuppfödning bedrivs. Den är helt enkelt hemsk med några få undantag.
 
Det hade fungerat med den tanken om grisarna varit vana att åka transport under lugna former från ung ålder. Till och från olika beten som våra nötdjur gör.

Nu har de aldrig åkt, det är helt nytt och det är en massa grisar som kläms ihop o de blir superstressade och jätterädda. Fruktansvärt, det finns individer som dör av stressen, det finns individer som blir så rädda att de inte flyttar på sig. Och en massa annat.

Väldigt konstigt sätt att rättfärdiga vissa av de vidriga slakttransporterna.
Jag tror att om man inte själv sett hur det går till är svårt att förstå. De som arbetar med det blir förstås avtrubbade och vana.
 
Det hade fungerat med den tanken om grisarna varit vana att åka transport under lugna former från ung ålder. Till och från olika beten som våra nötdjur gör.

Nu har de aldrig åkt, det är helt nytt och det är en massa grisar som kläms ihop o de blir superstressade och jätterädda. Fruktansvärt, det finns individer som dör av stressen, det finns individer som blir så rädda att de inte flyttar på sig. Och en massa annat.

Väldigt konstigt sätt att rättfärdiga vissa av de vidriga slakttransporterna.

Rättfärdiga vad? Du läser något helt annat än det jag skrivit. Jag pratar enkom om det fasktum att vi människor ålägger grisarna dödsångest för att de skulle veta att det är sista resan i livet. Sedan i ett annat inlägg vurmar jag för ambulerande slakterier. Jag vet inte på vilket sätt du menar alls.
 
Jag tror inte du vet så mycket om hur dagens industrialiserade svinuppfödning bedrivs. Den är helt enkelt hemsk med några få undantag.

Mina närmare erfarenheter är från början av 2000-talet, men hur menar du att det ändrat sig drastiskt sedan dess? Jag tycker mest det verkar ha lagts till regler som gjort det något bättre?
 

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

Omröstningar

Upp