Bukefalos 25 år!

Ebba Buschs fastighetsaffär (utbruten från Vad gör vi del CXXV)

Utan att vara speciellt insatt — annat än vad vanliga tidningar och SVT rapporterar, så tänker jag: Esbjörn måste ju trots allt ha sagt klart och tydligt till advokaten vad som är uppdraget (dvs önskat utfall) och så har advokaten därefter fått försöka sitt bästa för att åstadkomma antingen det eller en näst bästa lösning.

Uppenbart är att förlikning var näst bästa lösningen, vilket alla godkända advokater verkar vara ense om. Jag är övertygad om att Esbjörns advokat försökt förklara risken med att processa in i kaklet för E:björn. Vid förlikning vet han vad han får, löper han linan ut kan han gå lottlös.

Esbjörn har fått detta förklarat för sig, har godkänt och alla varit nöjda. Men så en dag kommer han på att näee, han vet nog bättre än en utbildad advokat med lång erfarenhet. Advokaten har säkert lurat honom och förlikningen måste ogiltigförklaras.

Jag förstår inte hur gubben inte ger sig!

Ibland får man bita i det sura äpplet och acceptera att man inte får 100 % som man vill.

Söker jag juridisk rådgivning kommer jag att göra som advokaten rekommenderar eftersom jag faktiskt betalar för dessa råd. Det finns en orsak till att jag sökt råden....
 
Utan att vara speciellt insatt — annat än vad vanliga tidningar och SVT rapporterar, så tänker jag: Esbjörn måste ju trots allt ha sagt klart och tydligt till advokaten vad som är uppdraget (dvs önskat utfall) och så har advokaten därefter fått försöka sitt bästa för att åstadkomma antingen det eller en näst bästa lösning.

Uppenbart är att förlikning var näst bästa lösningen, vilket alla godkända advokater verkar vara ense om. Jag är övertygad om att Esbjörns advokat försökt förklara risken med att processa in i kaklet för E:björn. Vid förlikning vet han vad han får, löper han linan ut kan han gå lottlös.

Esbjörn har fått detta förklarat för sig, har godkänt och alla varit nöjda. Men så en dag kommer han på att näee, han vet nog bättre än en utbildad advokat med lång erfarenhet. Advokaten har säkert lurat honom och förlikningen måste ogiltigförklaras.

Jag förstår inte hur gubben inte ger sig!

Ibland får man bita i det sura äpplet och acceptera att man inte får 100 % som man vill.

Söker jag juridisk rådgivning kommer jag att göra som advokaten rekommenderar eftersom jag faktiskt betalar för dessa råd. Det finns en orsak till att jag sökt råden....
Det fanns väl läkarutlåtande med flera år på nacken att Esbjörn har en kognitiv nedsättning? Den lär inte ha blivit bättre med åren. Tvärt om.
Jag tror inte detta handlar om "att han inte ger sig" eller ändrar sig. Jag tror detta handlar om en gammal, lättpåverkad man som faktiskt inte förstår den här soppan öht och som blir både utnyttjad och puschad.
 
Det fanns väl läkarutlåtande med flera år på nacken att Esbjörn har en kognitiv nedsättning? Den lär inte ha blivit bättre med åren. Tvärt om.
Jag tror inte detta handlar om "att han inte ger sig" eller ändrar sig. Jag tror detta handlar om en gammal, lättpåverkad man som faktiskt inte förstår den här soppan öht och som blir både utnyttjad och puschad.
Nej, men då *borde* ju alla juridiska ombud tacka nej till uppdraget.
Det är knappast en slump att det nya ombudet inte är advokat utan "bara" jurist.

En advokat ska enligt god sed tillvarata sin huvudmans intressen och inte processa då det är utsiktslöst.

"Brännvinsadvokater" som bara vill tjäna pengar på utsatta personer är en annan sak.
 
Nej, men då *borde* ju alla juridiska ombud tacka nej till uppdraget.
Det är knappast en slump att det nya ombudet inte är advokat utan "bara" jurist.

En advokat ska enligt god sed tillvarata sin huvudmans intressen och inte processa då det är utsiktslöst.

"Brännvinsadvokater" som bara vill tjäna pengar på utsatta personer är en annan sak.
Dock är det ett facto att han har en kognitiv nedsättning. Och det finns så vitt jag vet inga nygjorda läkarutlåtande. Som arbetande med äldre och dementa så finner jag det svårt att tro att han är helt klar i vad som sker. Jag tycker det är en sak som är svårt att bortse ifrån.

Om advokaten säger jag inget men visst sjutton finns det advokater som inte sköter sitt jobb till det bästa.
 
Om det som han skriver i bilagan till den senaste överklagan stämmer, att han bara fick förlikningsvillkoren upplästa och inte fick tid på sig att tänka igenom saken, så tycker jag att hans advokat misskött sig
 
En fastighet, särskilt inte av det här slaget, är inte så bara. Förutom det rent ekonomiska, och det är ganska stora pengar det handlar om, är det en stor sak emotionellt att avyttra en bostad som varit en stor del av ens liv ända sedan man var liten. Det är för de flesta ingen lätt sak.
 

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

Omröstningar

  • Vackra vinterord
Upp