Gränslöst allemansrättutnyttjande, sjörättigheter och sjöhagar

Happimess

Trådstartare
Fast det är ett missförstånd att det av forsränningsfallet skulle följa att organiserad/kommersiell verksamhet inte skulle omfattas av allemansrätten. Men trots att ett kommersiellt nyttjande av annans fastighet kan omfattas av allemansrätten så hade det kollektiva nyttjandet i det fallet blivit så omfattande att det gick utöver vad fastighetsägaren måste tåla.
Ja, jag är helt med på att poängen är just att det FÅR ske kollektiva och kommersiella event med stöd av allemansrätten - och det intressanta i det här fallet är ju om fastighetsägaren ska behöva tåla att vägen (som ägs genom vägförening) blir oframkomlig i och med tillströmningen av folk efter kommunens uppmaningar (vi pratar faktiskt helt oframkomlig - en vän som skulle upp och fodra hästarna fick vända hem efter 45 minuter i kaoset) och att en av fastighetens två utfarter blev igentäppt av bilar, att ett 10-15-tal eldstäder skapades i två olika hagar, att folk genar över tomtmark tillbaka till sina bilar osv osv osv. Allt stök och alla folksamlingar fullt synligt och hörbart från boningshusen.
 
Prepararerar, underlättar, annonserar på sociala medier och uppmanar folk att åka dit vid ett givet tillfälle - de är just de två sista punkterna som gör att jag betraktar det som en organisering.
Det är min bedömning också från din beskrivning :)

Kan lägga till att jag tycker störningen, främst utifrån mängden bilar, inte är oväsentlig. Rättsfallet som finns ger här en klar vägledning att kommunen inte har rätt att utan markägarens tillstånd ordna skridskobana och längdspår på det sätt som de gjort.
 
Senast ändrad:
Ja, jag är helt med på att poängen är just att det FÅR ske kollektiva och kommersiella event med stöd av allemansrätten - och det intressanta i det här fallet är ju om fastighetsägaren ska behöva tåla att vägen (som ägs genom vägförening) blir oframkomlig i och med tillströmningen av folk efter kommunens uppmaningar (vi pratar faktiskt helt oframkomlig - en vän som skulle upp och fodra hästarna fick vända hem efter 45 minuter i kaoset) och att en av fastighetens två utfarter blev igentäppt av bilar, att ett 10-15-tal eldstäder skapades i två olika hagar, att folk genar över tomtmark tillbaka till sina bilar osv osv osv. Allt stök och alla folksamlingar fullt synligt och hörbart från boningshusen.

Nyckelordet vad gäller vägen är "bidrag". Dvs får föreningen bidrag av staten för vägen kan de inte förbjuda trafik. Får de inte bidrag är det fritt fram för dem att antingen slänga upp en bom eller ta saftigt betalt av folk för att de får köra på vägen.
 

Happimess

Trådstartare
Nyckelordet vad gäller vägen är "bidrag". Dvs får föreningen bidrag av staten för vägen kan de inte förbjuda trafik. Får de inte bidrag är det fritt fram för dem att antingen slänga upp en bom eller ta saftigt betalt av folk för att de får köra på vägen.
Vet faktiskt inte hur det ligger till med bidrag, men jag tror inte det finns något som helst intresse av att stänga av vägen heller. :) Men oframkomligheten är ju onekligen en olägenhet, så att säga.
 
Det är 3-4 markägare som äger marken runt sjön och sjön.
Sen är det väl inte så att man kan "äga vatten" om jag har förstått saken rätt, men att det är markägarna som har rättigheterna till sjön, så att säga. Rätta mig gärna om jag har fel.
Vatten kan vara antingen enskilt ägt, eller samfällt, eller allmänt.

Men jag vet inte var gränsen går för hur hårt markägaren kan styra körning på isen även om vattnet är enskilt. Det orsakar ju inte skada på det sättet som körning i terrängen gör. Och sommartid får man färdas obegränsat med motorkraft. Terrängkörningslagen verkar inte förbjuda körning på is.

Att ploga rent känns spontant som något markägaren skulle kunna bestämma mer över (oavsett mark/vatten) men jag kan inga paragrafer att hänvisa till. Ev. kan man fastna i resonemang om det egentligen är någon skada som maskägaren åsamkas?
Hade markägaren någon typ av nyttjande som försvårades/led skada så skulle jag dock säga att det inte var tillåtet av det skälet. (men hur många vatten finns det egentligen det på?)
 
Vet faktiskt inte hur det ligger till med bidrag, men jag tror inte det finns något som helst intresse av att stänga av vägen heller. :) Men oframkomligheten är ju onekligen en olägenhet, så att säga.

Det är jätteenkelt att sätta upp en bom med kombinationslås. Alla som "ska" köra där får kombinationen.

Hela situationen påminner om när lokala brandkåren åkte på larm och vägen var blockerad av illa parkerade bilar (min far var delvis skyldig, han hade gårdsauktion :D). Dåvarande brandchefen hade lite hetsigt humör så han gasade helt enkelt. Efter 3-4 dängda bilar hade folk kommit rusande för att flytta på dem :rofl:
 
Vatten kan vara antingen enskilt ägt, eller samfällt, eller allmänt.

Men jag vet inte var gränsen går för hur hårt markägaren kan styra körning på isen även om vattnet är enskilt. Det orsakar ju inte skada på det sättet som körning i terrängen gör. Och sommartid får man färdas obegränsat med motorkraft. Terrängkörningslagen verkar inte förbjuda körning på is.

Att ploga rent känns spontant som något markägaren skulle kunna bestämma mer över (oavsett mark/vatten) men jag kan inga paragrafer att hänvisa till. Ev. kan man fastna i resonemang om det egentligen är någon skada som maskägaren åsamkas?
Hade markägaren någon typ av nyttjande som försvårades/led skada så skulle jag dock säga att det inte var tillåtet av det skälet. (men hur många vatten finns det egentligen det på?)

Enda som kan begränsa upplogning av banor (förutom om det är en vattentäkt) är om en sjöägare har vattenvärmeslangar i sjön, vad jag kan tänka mig. Dock är ju det ovanligt så sannolikheten för att det finns något sådant är ju liten.

Sedan utgår jag ifrån att det är förbjudet att pimpla om sjön har fiskerättsinnehavare och de inte säljer fiskekort.
 
Ja, jag är helt med på att poängen är just att det FÅR ske kollektiva och kommersiella event med stöd av allemansrätten - och det intressanta i det här fallet är ju om fastighetsägaren ska behöva tåla att vägen (som ägs genom vägförening) blir oframkomlig i och med tillströmningen av folk efter kommunens uppmaningar (vi pratar faktiskt helt oframkomlig - en vän som skulle upp och fodra hästarna fick vända hem efter 45 minuter i kaoset) och att en av fastighetens två utfarter blev igentäppt av bilar, att ett 10-15-tal eldstäder skapades i två olika hagar, att folk genar över tomtmark tillbaka till sina bilar osv osv osv. Allt stök och alla folksamlingar fullt synligt och hörbart från boningshusen.
Att folk inte följer trafikregler och parkerar som puckon har inte med frågan om allemansrätten (nyttjandet av marken) att göra. Ur det juridiska perspektivet.
 

Happimess

Trådstartare
Att folk inte följer trafikregler och parkerar som puckon har inte med frågan om allemansrätten (nyttjandet av marken) att göra. Ur det juridiska perspektivet.
Nej, men det är ju en följdeffekt av kommunens (eventuella!) "organiserade" friluftsliv, där de inte har tagit hänsyn i sin planering av hur det kommer att påverka markägaren, på flera sätt.

Tillägg: jag är jättetacksam att polisen var där lappade bilar och avvisade folk på löpande band, det var skönt att se att det tog frågan om framkomlighet (för ex. räddningstjänst) på allvar.
 
Nej, men det är ju en följdeffekt av kommunens (eventuella!) "organiserade" friluftsliv, där de inte har tagit hänsyn i sin planering av hur det kommer att påverka markägaren, på flera sätt.

Tillägg: jag är jättetacksam att polisen var där lappade bilar och avvisade folk på löpande band, det var skönt att se att det tog frågan om framkomlighet (för ex. räddningstjänst) på allvar.
Frågan är om kommunen verkligen kan hållas ansvarig för att folk parkerar illa.
 
Fast när jag gör lasagne blir det rätt mycket disk.... En gryta till köttfärssåsen, en gryta till bechamelsåsen och en gratängform till själva lasagnen.

Jag har inte påstått att det finns ett förbud mot motorfordon på isen, däremot tror jag inte att det kan räknas som att det täcks av allemansrätten eftersom det upplevdes störande för de boende.

Det är fullt tillåtet att framföra fordon på is (med vissa undantag för vattentäkter). Att få motorfordonet TILL isen är en annan femma... men generellt är det tillåtet att framföra motorfordon på snötäckt mark så länge det inte blir skador (allt enligt terrängkörningslagen). Jag har rätt god koll på den eftersom jag lämnat in ett antal blanketter om undantag från den i min yrkesutövning.

Enda som kan begränsa upplogning av banor (förutom om det är en vattentäkt) är om en sjöägare har vattenvärmeslangar i sjön, vad jag kan tänka mig. Dock är ju det ovanligt så sannolikheten för att det finns något sådant är ju liten.

Sedan utgår jag ifrån att det är förbjudet att pimpla om sjön har fiskerättsinnehavare och de inte säljer fiskekort.

Det här avsnittet från ovanstående länk är viktigt:
Det kan dock finnas bestämmelser inom vissa områden som förbjuder körningen. Inom vattenskyddsområden, naturreservat och andra skyddade områden kan det finnas särskilda föreskrifter som anger att körning i terräng (vilket då även omfattar snötäckt terräng) inte är tillåten.

Kommunen kan genom lokala trafikföreskrifter reglera körning bland annat på sjöis. Behöver terrängkörningen på snötäckt mark och isbelagda sjöar regleras inom ett större område, så kan kommunen göra det med stöd i terrängkörningslagen.

Ta reda på vad som gäller där du vill köra.


När jag arbetade i kommun hade vi (och andra kommuner) en generellt föreskrift om att det inte var tillåtet att köra motorfordon på is (kompletterades sedan med förbud att köra på snötäckt terräng eftersom folk började köra snöskoter på åkrarna)

Motiven för förbud mot att köra på isar var främst två:
  • problem med störande buskörning på isar, störde både kringboende och folk som gick/åkte skidor eller skridskor på isarna
  • att fordon lämnades kvar på/gick igenom isen och blev sedan ett miljöproblem när de (förr eller senare) sjönk till botten
 
Följdfråga då...

Får man verkligen utan samtycke märka ut vandringsleder på annans mark?

Känner spontant att jag skulle blivit rätt lack om jag plötsligt hittat en vandringsled på mina marker.
Nej leder som märks upp görs alltid i samråd med markägaren. Ingen får ju göra ingrepp på någon annans mark. Kommuner och deras tjänstemän är inte heller särskilt intresserade av att skapa konflikter inte ens mellan andra parter då de ändå oftast kommer tillbaka till kommunen.

Till TS; försök prata med ansvariga på kommunen om det finns en fritidsförvaltning är det säkert dit ni ska vända er, bäst dialog får man om man på ett trevligt sätt lyfter fram att det finns ett problem (utan att anklaga någon). Kanske de på kommunen som arrangerade själva spårläggandet och sedan marknadsförde det inte insåg att så många skulle komma och inte heller att de alla skulle ställa sig just vid den här badplatsen. Om det vanligtvis räcker med 15 platser kan det ju komma som en överaskning även för kommunens anställda att 300 bilar bestämmer sig för att åka till denna plats.
 
Jag återkommer till LRF.
De har mig veterligt jobbat med detta. Dvs arrangemang på annans mark.

På många håll har det varit bekymmer med lägerarrangörer som återkommande campar i betydande omfattning, med större grupper som rör sig i markerna eller ridande i organiserad omfattning.

Det borde finnas både kunskap och tips om lagrum hos dem. Ring!
 
Parkeringen faller nog under allemansrätten förutom då de som parkerat på själva vägen (eller parkeringsplatsen).
nej knappast under allemansrätten. Men en markägare får tillåta/förbjuda parkering på sin mark och bestämma om reglerna (t ex avgift) kring det. Så finns det en anordnad parkeringsplats (där det tydligt framgår att det är parkering och inte en paddock t ex) så får man parkera där enligt ev anvisade regler (inget att rekommendera att ordna allmän parkering på sin mark, kan bli bökigt att bli av med övergivna/dumpade fordon).
 

Happimess

Trådstartare
Jag återkommer till LRF.
De har mig veterligt jobbat med detta. Dvs arrangemang på annans mark.

På många håll har det varit bekymmer med lägerarrangörer som återkommande campar i betydande omfattning, med större grupper som rör sig i markerna eller ridande i organiserad omfattning.

Det borde finnas både kunskap och tips om lagrum hos dem. Ring!
Yes, min vän ska ringa dem i morgon (hon och jag agerar delvis ombud för markägaren eftersom denne inte befinner sig i Sverige nu) .
Min juristsambo informerade mig om att rättsfallet från HD som redan nämnts i trådet är det enda rättsfallet av betydelse som berör allemansrätten, typ. Men vad vet han :D
 

Liknande trådar

  • Låst
  • Artikel
Dagbok I april ställde jag ut en regnmätare i min trädgård. Fram till och med Valborgsmässoafton regnade det en del, men från första maj blev...
Svar
4
· Visningar
883
Äldre Jag har "hittat" ett fint litet ställe vid en sjö. En plats med sol hela dagen på en undanskymt ställe där jag skulle vilja sola och...
Svar
9
· Visningar
1 429

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

  • Vad säger ni om benskydd?
  • Veterinär
Upp