Samhälle Invandringsfientlighet och klimatet: hur hänger det ihop?

Petruska

Trådstartare
Här sitter jag med dagens femte kopp kaffe och läser Dagens Nyheter. En rubrik fångar mitt intresse: "Sannfinländarna går till val mot "klimathysterin"".

Rubriken ringar mycket tydligt in något som jag ofta undrar över i dessa tider. Kan buke hjälpa mig att förstå?

Varför sammanfaller så ofta invandringsfientlighet med att förneka klimatkrisen? Jag ser ingen särskilt tydlig ideologisk koppling mellan de två sakerna, så varför är det i så hög grad samma personer som är gravt negativa till invandring och som inte tror på att vi har en klimatkris att hantera?

Har någon mer än jag funderat på detta?
 
Jag har funderat i liknande banor, det enda jag kan tänka mig är att det i båda fall handlar om misstro mot "bättre vetande" - i ena fallet i form av politiska i huvudsak demokratiska processer och beslut, i andra fallet sakkunnig expertis. Min teori skulle gå ut på att det handlar om personer som helt enkelt tror att de själva besitter överordnad kunskap och sanning. Ungefär som USA:s president. Eller ganska exakt som han faktiskt.
 
Här sitter jag med dagens femte kopp kaffe och läser Dagens Nyheter. En rubrik fångar mitt intresse: "Sannfinländarna går till val mot "klimathysterin"".

Rubriken ringar mycket tydligt in något som jag ofta undrar över i dessa tider. Kan buke hjälpa mig att förstå?

Varför sammanfaller så ofta invandringsfientlighet med att förneka klimatkrisen? Jag ser ingen särskilt tydlig ideologisk koppling mellan de två sakerna, så varför är det i så hög grad samma personer som är gravt negativa till invandring och som inte tror på att vi har en klimatkris att hantera?

Har någon mer än jag funderat på detta?
Det är lite underligt, men verkar vara ett globalt fenomen. Konservativa idéer där verklighet och kunskap inte slår igenom alls, parat med idéer om den egna gruppens suveräna rättigheter och rätt att förstöra världen för att kortsiktigt slippa ta ansvar och ändra sina liv. Jag tänker att bron finns nånstans där i den extrema konservatismen.

Men som enskilda företeelser håller jag med om att det är märkligt.
 

Petruska

Trådstartare
Svaret är mycket enkelt. Vilken typ av människa röstar på SF och SD...
Jamen då kunde det ju lika gärna ha varit invandringsfientlighet plus något annat feltänkt, som förekom tillsammans på det där sättet. Att det är just klimatet - jag vill verkligen ha lite mer svar kring just det. (Som du givetvis inte är skyldig mig!)
 

Petruska

Trådstartare
Det är lite underligt, men verkar vara ett globalt fenomen. Konservativa idéer där verklighet och kunskap inte slår igenom alls, parat med idéer om den egna gruppens suveräna rättigheter och rätt att förstöra världen för att kortsiktigt slippa ta ansvar och ändra sina liv. Jag tänker att bron finns nånstans där i den extrema konservatismen.

Men som enskilda företeelser håller jag med om att det är märkligt.
Jag vet inte hur det är med annan vetenskapsfientlighet. Tex anti-vaccin-folk, är de också främlingsfientliga?
 

Petruska

Trådstartare
Jag har funderat i liknande banor, det enda jag kan tänka mig är att det i båda fall handlar om misstro mot "bättre vetande" - i ena fallet i form av politiska i huvudsak demokratiska processer och beslut, i andra fallet sakkunnig expertis. Min teori skulle gå ut på att det handlar om personer som helt enkelt tror att de själva besitter överordnad kunskap och sanning. Ungefär som USA:s president. Eller ganska exakt som han faktiskt.
Ja, och det är ju i sig självmotsägande! Eftersom de här främlingsfientliga grupperna ofta är auktoritära till sin karaktär och typiskt tror på "starka ledare".

Visst blir det en intressant inbyggd konflikt?

Tänk gärna högt om den lite till!
 
Jamen då kunde det ju lika gärna ha varit invandringsfientlighet plus något annat feltänkt, som förekom tillsammans på det där sättet. Att det är just klimatet - jag vill verkligen ha lite mer svar kring just det. (Som du givetvis inte är skyldig mig!)
Klimatet är en av våra största och svåraste utmaningar i modern tid. Det kräver nya tankar, idéer som senare leder till handling. Problemet är ju att vi är så efter. Det som görs är inte på långa vägar tillräckligt.

Om man låtsas att klimatet inte är något problem eller kanske rentav en myt så kan man lägga allt fokus på invandringen istället och hur man ska begränsa den.
 
Här sitter jag med dagens femte kopp kaffe och läser Dagens Nyheter. En rubrik fångar mitt intresse: "Sannfinländarna går till val mot "klimathysterin"".

Rubriken ringar mycket tydligt in något som jag ofta undrar över i dessa tider. Kan buke hjälpa mig att förstå?

Varför sammanfaller så ofta invandringsfientlighet med att förneka klimatkrisen? Jag ser ingen särskilt tydlig ideologisk koppling mellan de två sakerna, så varför är det i så hög grad samma personer som är gravt negativa till invandring och som inte tror på att vi har en klimatkris att hantera?

Har någon mer än jag funderat på detta?
Jag resonerar som att detta kan vara bidragande orsaker - lite löst tänkt och inte så tydligt formulerat, men ungefär:
Allmän skepticism och avighet mot det som kommer från "andra" (inkl. myndigheter och fackkunniga) att man "borde" - som att värna miljön och integrera invandrare/andra utsatta.
En "vad gör det för nytta för mig då" -inställning.
Snäva analysperspektiv där kollektiv nytta/allmännytta/samhällsnytta värderas lågt eller utesluts helt. (kanske också dålig långsiktighet och underskattande av indirekta konsekvenser)
 

Petruska

Trådstartare
Har också funderat på det. Att det ofta går hand i hand. Men tänker att det möjligen är så som @em-pirre skriver, att det är en viss typ av människor som resonerar så. Förenklar verkligheten och vill inte ta tag i de verkliga problemen så då är det lättare att förneka istället.
Samtidigt som ju det är exakt vad de beskyller oss andra för att göra! Tex genom de återkommande påståendena om att det bara är de som diskuterar "problemen med invandringen/integrationen".
 
Jamen då kunde det ju lika gärna ha varit invandringsfientlighet plus något annat feltänkt, som förekom tillsammans på det där sättet. Att det är just klimatet - jag vill verkligen ha lite mer svar kring just det. (Som du givetvis inte är skyldig mig!)
Jag tror delvis att det finns en högeragenda nu som går på "sköt dig själv och skit i andra". Det finns vissa krafter som tjänar mycket på att splittra människor och skapa läger. En del av denna diskurs är misstro mot experter och vetenskap. Det är därför det också ofta är samma människor som inte vaccinerar sina barn. Vi ska inte underskatta makten som olika think tanks har när det kommer till att skapa åsikter och underblåsa olika ideologier. Både klimatförnekande och invandrarfientlighet bygger dessutom på att sätta sina egna behov över andra, vilket gör att en vissa människor har lättare att köpa dessa budskap. Framförallt människor som upplever att de själva är utsatta eller har det dåligt, som på något sätt känner sig svikna av samhället eller tycker att de har fått mindre än de förtjänar.
 
Jag tror delvis att det finns en högeragenda nu som går på "sköt dig själv och skit i andra". Det finns vissa krafter som tjänar mycket på att splittra människor och skapa läger. En del av denna diskurs är misstro mot experter och vetenskap. Det är därför det också ofta är samma människor som inte vaccinerar sina barn. Vi ska inte underskatta makten som olika think tanks har när det kommer till att skapa åsikter och underblåsa olika ideologier. Både klimatförnekande och invandrarfientlighet bygger dessutom på att sätta sina egna behov över andra, vilket gör att en vissa människor har lättare att köpa dessa budskap. Framförallt människor som upplever att de själva är utsatta eller har det dåligt, som på något sätt känner sig svikna av samhället eller tycker att de har fått mindre än de förtjänar.
Fast de som väljer att inte vaccinera sig eller sina barn är snarare ”alternativa” och min uppfattning är att många av dessa inte förnekar klimatet utan tvärtom faktiskt.
 
Fast de som väljer att inte vaccinera sig eller sina barn är snarare ”alternativa” och min uppfattning är att många av dessa inte förnekar klimatet utan tvärtom faktiskt.
Jag skulle vilja påstå att det är två läger - dels samma typ av människor som tror på homeopati etc, och sen en stor del av superhögern i USA. Men huvudbudskapet i det jag skrev är att jag tror att det handlar om människor som har misstror the power that be därför att de känner att de har blivit förådda, försmådda och fått mindre än de borde. Det är ju ffa de lägre samhällsklasserna som röstar på SD, tex. Och ffa män, som ofta också känner sig hotade av feminister (ett till område där de har fått det mycket sämre...)
 
Eftersom de här främlingsfientliga grupperna ofta är auktoritära till sin karaktär och typiskt tror på "starka ledare".
Fast där tror jag att det finns en spridning. Jag uppfattar de allra yttersta fraktionerna som just så auktoritära, men jag tror att det även finns en utbredd tro på att var och en bör ha rätt att sköta sig själv med så liten inblandning som möjligt av "samhället" och av ledare i allmänhet. Det skulle kanske styrka tanken på att man själv vet bäst i alla lägen, tänker jag.
 
Fast där tror jag att det finns en spridning. Jag uppfattar de allra yttersta fraktionerna som just så auktoritära, men jag tror att det även finns en utbredd tro på att var och en bör ha rätt att sköta sig själv med så liten inblandning som möjligt av "samhället" och av ledare i allmänhet. Det skulle kanske styrka tanken på att man själv vet bäst i alla lägen, tänker jag.
Vilket blir extra märkligt när de i sin tur vill ha ett så styrt samhälle. Hur mycket får individen att säga till om sen i slutändan? Inte mycket.
 

Hästdiskussioner nu

Övrigt-diskussioner nu

  • Storkok
  • Sommarföräldrar 2019
  • Behöver lite tips

Dagbok

Radannonser

Hästnyheter

Bukefalos

Upp