Samhälle Invandringsfientlighet och klimatet: hur hänger det ihop?

Jag har sett det lite som att det är samma andas barn. Dvs något i stil med att "här ska ingen j-l komma och tala om för mig vad som är sant. Jag har ju med egna ögon sett: problem med invandring/kalla somrar/galna feminister/akademiker som inte kan mitt jobb/mm" - kryssa för önskade alternativ.
 

Petruska

Trådstartare
Jag har sett det lite som att det är samma andas barn. Dvs något i stil med att "här ska ingen j-l komma och tala om för mig vad som är sant. Jag har ju med egna ögon sett: problem med invandring/kalla somrar/galna feminister/akademiker som inte kan mitt jobb/mm" - kryssa för önskade alternativ.
Och så att den andan har ganska många barn, så att säga, men just de barn som handlar om invandringsfientlighet och klimatförnekelse är barn som syns offentligt på olika sätt?
 
Och så att den andan har ganska många barn, så att säga, men just de barn som handlar om invandringsfientlighet och klimatförnekelse är barn som syns offentligt på olika sätt?
Just det där är ju ämnen som är heta i debatten och då gissar jag att det är lätt att man hakar på just dem. Om man dessutom är en person som gillar enkla lösningar på komplicerade problem så är ju både nationalismen och klimatförnekelse nära tillhands.
 
Eftersom de flesta normala partier och deras väljare är högst medvetna om klimatproblemen, även om de har lite olika idéer om hur de ska tacklas, så är det väl egentligen bara de här nationalistiska partierna kvar som det går att få med på tåget för den som vill driva frågan om klimatförnekelse. De går att påverka och deras väljare är lättmanövrerade.

Tragik på hög nivå.
 
Ja, och det är ju i sig självmotsägande! Eftersom de här främlingsfientliga grupperna ofta är auktoritära till sin karaktär och typiskt tror på "starka ledare".

Visst blir det en intressant inbyggd konflikt?

Tänk gärna högt om den lite till!
Jag tänker lite högt och helt vimsigt här. Men kan det ha någonting med mannen (religionen) och naturen att göra?

Mannen fick jorden och kvinnan och djuren av gud. Gud kan här skuggas över lite och rensas bort som "allmän konservativ värdering". Inte ens superkonservativa superkristna i USA går väl egentligen på grejen om fattigdom, älska din nästa, tolerans, kärlek och dyl :laugh: utan kör mer på -håll hårt i det gud gav mig och släpp inte.

Så mannen fick jorden, djuren och kvinnan.

Det gäller att hålla detta i ett stadigt tag! och inte släppa till till några andra män som kommer för att sno det! För det är faktiskt mitt! och jag fick det! (främlingsfientlighet)

Sedan får det faktiskt hålla sig på sin plats! inte hålla på och tjafsa, naturen ska sköta sig och hålla sig rejält på mattan. Bara mesar och idioter låter den hållas och klemas med! Sådant är för folk med empati! Kvinnor och kvinnomän. (Klimatförnekelse)

Kvinnan ska hålla sig djävligt mycket på mattan. Eller närmare nog köksmattan, vid spisen. Fick henne, min, delar inte med folk som flyttat hit och borde låtit bli. Feministhaggor försöker slå sig fria från min rätt att bestämma över egendom. Om någon ska våldta någon på den här bygden så är det i alla fall jag och mina vänner! (Hat mot feminister)

Så för att förtydliga, skämtar till det lite ur perspektivet vad som håller ihop kvinnan, naturen, djuren osv. Det är faktiskt rätt och slätt egendom som man har rätt att bestämma över och som ska vara lydigt och hålla klaffen, kvinnor, djur och natur ska inte gnälla och besvära mannen.

För att bry sig om någon av dessa, djur, natur, kvinna, krävs empati och sådant håller man inte på med som man.
 
Senast ändrad:
Ja, din iakttagelse känns bekant!

Jag tänker att det du beskriver, kan vara ungefär samma saker som det som i enkätstudier av högernationalistiska väljare kommer ut i form av "tror på konspirationsteorier".

Det syns ju ibland att klimatförnekare upplever klimatforskning och klimatpolitik som en sorts konspiration som egentligen handlar om något annat (oklart vad). Vi ser ju rentav drag av det i den här tråden.

Den där idén om att ens egna likasinnade är de enda som har skådat ljuset och ser sanningen, verkar ju nästan vara något som ligger för människor (typ pga egenskaper hos 'materialet'). Se bara på olika religiösa och politiska visionärer sedan tex medeltiden.

Det bäddar ju verkligen för att omöjliggöra samtal, som ju också den här tråden har visat. De som "skådat ljuset" vill ju inte samtala, de vill övertyga.
ja på medeltiden när kvinnor brändes på bål kan ju kanske förstås utifrån brist på kunskap, men idag? Idag översköljs vi i information om allt. ÄNDÅ finns dessa klimatförnekare. Obegripligt.
 
Ja, och det är ju i sig självmotsägande! Eftersom de här främlingsfientliga grupperna ofta är auktoritära till sin karaktär och typiskt tror på "starka ledare".

Visst blir det en intressant inbyggd konflikt?

Tänk gärna högt om den lite till!
Jag tycker också det, men det är väl bekvämast att lyssna på den som säger "Du har helt rätt! Du behöver inte förändra någonting i din livsstil! Alla andra som säger något annat har fel!" :grin:
 
Jag kom att tänka på ett annat samband som iofs gränsar till det som redan nämnts. Att båda grupperna gör anspråk på att vara de enda som är realister och har "öppna ögon", i den ganska uttalade meningen att majoriteten stoppar huvudet i sanden och/eller utgör en naiv och vilseledd fårskock. Man socialiserar främst med åsiktsfränder, i kanske ännu högre grad än folk i allmänhet gör, och bekräftar varandras världsbild utan att riskera att störas av diskussion eller fakta. Det stämmer väl överens med självbilden som överlägsen sanningsuttolkare och kunskapsbärare. Jag har några bekanta som det stämmer skrämmande väl på.

Möjligen, funderar jag, kan det bottna i ett tunnelseende och en medvetet eller omedvetet beskuren syn på sin omvärld och på faktorer som riskerar att utmana ens föreställningar. Man väljer sina egna sanningar. Och när jag tänker efter så har de bekanta jag syftade på det gemensamma att de (såvitt jag vet och kan bedöma) har påtagligt smal eller begränsad världsbild. De bygger s a s sina uppfattningar på jämförelsevis litet, och selekterad, indata.
Och ett agressivt bemötande av de som inte delar deras värderingar.
 
34% av sverigedemokrater har ganska stort eller mycket stort förtroende för avpixlat. Så källkritik kommer tillbaka. Mer tro på konspirationsteorier mer misstro mot raportering om klimatförändringarna. Förmåga till källkritik hänger förvisso ihop med utbildning men jag blir förvånad över hur många som verkligen tror på avpixlat. Som inte bara läser verkligen har förtroende för avpixlat. Om 1 av 3 sverigedemokrater tror på dessa sajter så är det väldigt många % av befolkningen. Helt absurt.
 
Just det där är ju ämnen som är heta i debatten och då gissar jag att det är lätt att man hakar på just dem. Om man dessutom är en person som gillar enkla lösningar på komplicerade problem så är ju både nationalismen och klimatförnekelse nära tillhands.
Jag tänker att det handlar om egoism i allra högsta grad, att man bara tänker på sig själv och skiter i miljön.
 
34% av sverigedemokrater har ganska stort eller mycket stort förtroende för avpixlat. Så källkritik kommer tillbaka. Mer tro på konspirationsteorier mer misstro mot raportering om klimatförändringarna. Förmåga till källkritik hänger förvisso ihop med utbildning men jag blir förvånad över hur många som verkligen tror på avpixlat. Som inte bara läser verkligen har förtroende för avpixlat. Om 1 av 3 sverigedemokrater tror på dessa sajter så är det väldigt många % av befolkningen. Helt absurt.
Framför allt är källkritik tydligen extremt kopplat till kunskap inom just det området och går knappt att lära sig frikopplat från ämneskunskap. Så om man är riktigt duktig inom ett område men helt saknar kunskaper om ett annat så kan man ha bra förmåga till källkritik inom det ena området och vackla inom det andra området.

Så det verkar som att allmänbildning är bra. Och faktiska kunskaper i skolan, vilket ju har minskat på sistone då man trott att man kan lära sig källkritik separat och googla informationen istället för plugga in den. Resultatet av det verkar ju bara bli att man "källkritiserar" vetenskapen och tror bergfast på någon konspirationsteori.
 
Framför allt är källkritik tydligen extremt kopplat till kunskap inom just det området och går knappt att lära sig frikopplat från ämneskunskap. Så om man är riktigt duktig inom ett område men helt saknar kunskaper om ett annat så kan man ha bra förmåga till källkritik inom det ena området och vackla inom det andra området.

Så det verkar som att allmänbildning är bra. Och faktiska kunskaper i skolan, vilket ju har minskat på sistone då man trott att man kan lära sig källkritik separat och googla informationen istället för plugga in den. Resultatet av det verkar ju bara bli att man "källkritiserar" vetenskapen och tror bergfast på någon konspirationsteori.
Det stämmer inte alls, källkritik är grundläggande för all vetenskap och av dem med lite erfarenhet är det något som nästan görs per automatik oavsett vilket område det gäller.

Men frågan om källkritik är direkt tillämpbar på den här tråden och det enda exemplet som TS ger på klimatförnekare är Sannfinländarna. Är det någon som kan peka på var Sannfinländarna hävdar att det inte sker en uppvärmning av jorden till följd av utsläpp av växthusgaser eller att de vetenskapliga resultat som presenterats inte stämmer? Jag har läst vad de säger i olika artiklar och även läst deras program för miljö och klimat (finns här på finska) och jag kan inte hitta det.

Kanske det är så att hela diskussion i tråden är baserad på ett osant påstående i trådstarten?
 
En snudd på paranoid misstro. Men självklart tror de ändå på många saker som både vanliga politiker och forskare är för. Tex ifrågasätter de inte att alla barn ska gå i skolan, vad jag vet. Men en tydlig vetenskaplig enighet om att vi har en klimatkris, det ifrågasätter de. Och även om de i viss mån är antivaccin, så tror de nog på att penicillin och tex insulin funkar så som forskning visar att de funkar.
Jag har precis börjat lyssna på Allt är en konspiration - en resa i underlandet. Den tar upp lite av hur de hänger ihop. Det verkar finnas en slags övergripande konspirationsteori som har lite olika inriktningar. Den bygger på att en liten grupp styr världen och att de även styr media. De tror att det finns överenskommelser mellan denna grupp och stora marknadskrafter som ex läkemedelsföretag. De som skriver böcker och leder möten om konspirationsteorier har ofta en stor invecklad konspirationsteori. På dessa möten är det ok att komma med andra teorier sålänge de också är konspirationsteorier. Dessa personer ser det som sin uppgift att upplysa världen om sanningen. De som driver siterna har inte bara en teori de talar om så anhängarna köper ofta konceptet. Vissa grenar tror att förintelsen är en propaganda driven av judar som kontrollerar media. De mediaraporteringar vi får är styrda av en grupp som vill få oss att tro på saker för att tjäna sina egna syften. De som är drivande är ofta helt uppslukade av sin teori och ser nya konspirationer överallt. Jag tycker det lutar lite åt paranoida vanföreställningar. De som är drivande och helt inne i det styr mycket av vad som ingår i konspirationsteorin. Sedan tror jag att det är svårare att ifrågasätta ex insulin som det är uppenbart att människor dör utan jämfört med vaccin och statiner. Där finns det redan debatter om läkemedelsföretag bedriver för hård marknadsföring och att det finns stora pengar inblandade. Effekten av vaccin och statiner syns inte lika påtagligt som insulin och penicillin. Vaccin är även svårare att förstå det är särskilt svårt att förstå adjuvanter.
 
Jag har precis börjat lyssna på Allt är en konspiration - en resa i underlandet. Den tar upp lite av hur de hänger ihop. Det verkar finnas en slags övergripande konspirationsteori som har lite olika inriktningar. Den bygger på att en liten grupp styr världen och att de även styr media. De tror att det finns överenskommelser mellan denna grupp och stora marknadskrafter som ex läkemedelsföretag. De som skriver böcker och leder möten om konspirationsteorier har ofta en stor invecklad konspirationsteori. På dessa möten är det ok att komma med andra teorier sålänge de också är konspirationsteorier. Dessa personer ser det som sin uppgift att upplysa världen om sanningen. De som driver siterna har inte bara en teori de talar om så anhängarna köper ofta konceptet. Vissa grenar tror att förintelsen är en propaganda driven av judar som kontrollerar media. De mediaraporteringar vi får är styrda av en grupp som vill få oss att tro på saker för att tjäna sina egna syften. De som är drivande är ofta helt uppslukade av sin teori och ser nya konspirationer överallt. Jag tycker det lutar lite åt paranoida vanföreställningar. De som är drivande och helt inne i det styr mycket av vad som ingår i konspirationsteorin. Sedan tror jag att det är svårare att ifrågasätta ex insulin som det är uppenbart att människor dör utan jämfört med vaccin och statiner. Där finns det redan debatter om läkemedelsföretag bedriver för hård marknadsföring och att det finns stora pengar inblandade. Effekten av vaccin och statiner syns inte lika påtagligt som insulin och penicillin. Vaccin är även svårare att förstå det är särskilt svårt att förstå adjuvanter.
Jag har inte läst den boken men det låter som att det gäller en helt annan grupp än den som diskuteras i tråden?

De som utnämnts som "klimatförnekare" i Sverige är personer som Lennart Bengtsson, professor i dynamisk hydrologi och har bl.a. varit chef för Max-Planck institutet för meteorologi i Hamburg. Han är inte precis någon obildad konspirationsteoretiker när det gäller klimatfrågor. Även om man inte delar hans uppfattningar i allt är han värd att lyssna på. Liksom man skall lära av andra personer inom vetenskapen som delvis har en annan syn än han har.

Jämför med ledande personer i klimatdebatten: personer som Isabella Lövin, med bakgrund som journalist på Damernas Värld, Vecko-Revyn, Elle och Vi Föräldrar (enligt wiki) eller som nu 16-åriga skolbarn.
 

Petruska

Trådstartare
Jag har precis börjat lyssna på Allt är en konspiration - en resa i underlandet. Den tar upp lite av hur de hänger ihop. Det verkar finnas en slags övergripande konspirationsteori som har lite olika inriktningar. Den bygger på att en liten grupp styr världen och att de även styr media. De tror att det finns överenskommelser mellan denna grupp och stora marknadskrafter som ex läkemedelsföretag. De som skriver böcker och leder möten om konspirationsteorier har ofta en stor invecklad konspirationsteori. På dessa möten är det ok att komma med andra teorier sålänge de också är konspirationsteorier. Dessa personer ser det som sin uppgift att upplysa världen om sanningen. De som driver siterna har inte bara en teori de talar om så anhängarna köper ofta konceptet. Vissa grenar tror att förintelsen är en propaganda driven av judar som kontrollerar media. De mediaraporteringar vi får är styrda av en grupp som vill få oss att tro på saker för att tjäna sina egna syften. De som är drivande är ofta helt uppslukade av sin teori och ser nya konspirationer överallt. Jag tycker det lutar lite åt paranoida vanföreställningar. De som är drivande och helt inne i det styr mycket av vad som ingår i konspirationsteorin. Sedan tror jag att det är svårare att ifrågasätta ex insulin som det är uppenbart att människor dör utan jämfört med vaccin och statiner. Där finns det redan debatter om läkemedelsföretag bedriver för hård marknadsföring och att det finns stora pengar inblandade. Effekten av vaccin och statiner syns inte lika påtagligt som insulin och penicillin. Vaccin är även svårare att förstå det är särskilt svårt att förstå adjuvanter.
Även om långt ifrån alla invandringsfientliga klimatförnekare går så långt som till att hävda antisemitiska konspirationsteorier, så ser vi ju drag av att tycka sig se världen klarare än andra, dvs vara i lägre grad förda bakom.ljuset av Etablissemanget. Bara att vara klimatförnekare innebär ju något ditåt. Och även de här idéerna om att "media" försöker mörka saket ifråga om immigration och kriminalitet.
 
Det stämmer inte alls, källkritik är grundläggande för all vetenskap och av dem med lite erfarenhet är det något som nästan görs per automatik oavsett vilket område det gäller.

Men frågan om källkritik är direkt tillämpbar på den här tråden och det enda exemplet som TS ger på klimatförnekare är Sannfinländarna. Är det någon som kan peka på var Sannfinländarna hävdar att det inte sker en uppvärmning av jorden till följd av utsläpp av växthusgaser eller att de vetenskapliga resultat som presenterats inte stämmer? Jag har läst vad de säger i olika artiklar och även läst deras program för miljö och klimat (finns här på finska) och jag kan inte hitta det.

Kanske det är så att hela diskussion i tråden är baserad på ett osant påstående i trådstarten?
Källkritik för forskare ja, på deras område. Nu pratar vi väl mer om det här "kritiskt tänkande lära sig i skolan" för gemene man varianten, dvs källkritik är nog fel ord som jag tog, men jag är iofs inte ensam om det heller.
Och det är tydligen mycket svårt om man inte vet ett jota om ämnet att försöka tillämpa helt utan förkunskaper.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20004508.2018.1475200?fbclid=IwAR0RZlI38E7iRS02nnTwBjf1BTkBJBgfkbVjahwzPIISDoDHKv9KFbocHFQ&
 
Senast ändrad:

Petruska

Trådstartare
Källkritik för forskare ja, på deras område. Nu pratar vi väl mer om det här "kritiskt tänkande lära sig i skolan" för gemene man varianten, dvs källkritik är nog fel ord som jag tog, men är iofs inte ensam om det heller.
Och det är tydligen mycket svårt om man inte vet ett jota om ämnet att försöka tillämpa helt utan förkunskaper.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20004508.2018.1475200?fbclid=IwAR0RZlI38E7iRS02nnTwBjf1BTkBJBgfkbVjahwzPIISDoDHKv9KFbocHFQ&
Jag tycker att du var tydlig och begriplig nog. Och att du utsattes för ett avsiktligt missförstånd, med syftet att göra ner dig.
 

Hästdiskussioner nu

Övrigt-diskussioner nu

  • A$AP Rocky
  • Behöver lite tips
  • Kläder.

Dagbok

Radannonser

Hästnyheter

Bukefalos

Upp