Bukefalos 25 år!

Kärnkraft- Yay eller ney?

Vill du ha kärnkraft i Sverige?

 • Nej, jag vill att det avvecklas.

  Röster: 23 13,8%
 • Ja, men jag vill inte att vi skapar nya eller moderniserar de vi har.

  Röster: 2 1,2%
 • Ja, jag vill utveckla de kärnkraft vi redan har och bygga nya modernare kraftverk.

  Röster: 114 68,3%
 • Ja, jag vill att vi utvecklar de verk vi har men vill inte bygga nya.

  Röster: 28 16,8%

 • Antal omröstningsdeltagare
  167
Jag gick med i tre Barsebäcksmarscher i början av 80-talet. Jag var med och skanderade "Va' ska väck - Barsebäck! Va' ska in - sol och vind!" Jag röstade för Linje 3 i kärnkraftsomröstningen. Jag ville verkligen tro då att vi skulle klara oss på sol, vind och vatten.

Men så blev det ju inte. Sol, vind och vatten räckte ju inte till det energibehov vi har idag.
Så nu mer är jag - den gamla kärnkraftsmotståndaren - för en fortsatt användning och utbyggnad av kärnkraften. Undrar just vad mitt yngre jag hade sagt om det...
 
De stora parkerna sätts upp på statlig mark och vatten.
Om du med stora parker menar monstren med 1000 vindkraftverk, så nja.

Men de flesta vindkraftparker planeras till 10-40 vindkraftverk, och dessa sätts upp på skogsbolagsmark, eller på mark ägd av storskaliga markägare, t.ex. gods.

Det behövs "bara" kring 2000 hektar för att härbärgera sisådär 25-30 vindkraftverk.
 
Förstod inte helt. Våtmarkrestauration går ju på bidrag från jordbruksverket?
Alltså det går inte att restaurera 100-tals hektar med våtmarker i ett blandat skogsområde, efter att marken hårdgjorts med massiva mängder makadam.

Återvätning av marker som inte ohjälpligt förstörts, alltså där marken enbart dikats, men inte dessutom utsatts för hårdgörning, är en annan sak, som dessutom är genomförbar.
 
Om du med stora parker menar monstren med 1000 vindkraftverk, så nja.

Men de flesta vindkraftparker planeras till 10-40 vindkraftverk, och dessa sätts upp på skogsbolagsmark, eller på mark ägd av storskaliga markägare, t.ex. gods.

Det behövs "bara" kring 2000 hektar för att härbärgera sisådär 25-30 vindkraftverk.
Sveaskog AB är Sveriges största skogsbolag men det ägs av staten. Men du har rätt i att även andra med stora markinnehav upplåter mark.
 
Är för att vi ska ha kärnkraft men tyckte det var svårt att rösta på alternativen. Vet för lite om status på dom kärnkraftverk vi har och hur mkt elförsörjning vi behöver så kan inte helt svara på nått alternativ.

Medveten elförbrukning och en kombination av olika typer av el som är så miljövänlig som möjligt känner jag kan vara bra. Det finns ju positiva och negativa effekter av allt även vatten och vindkraft.

Mtp vindkraft, där är det alla gånger föredraget att bygga ute till havs. Kostnaden är högre men miljöpåverkan mindre och effekten av vindparken dvs produktionen blir så mkt större än om det byggs någonstans på fastland. Våtmark är märkligt att bygga på, kanske det finns någon bra plats att bygga på men det är inget som föredras.

Ljusföroreningar , tänkt en del på det nu när man sätter upp julbelysning, vet inte hur det påverkar djurlivet på denna kalla årstiden. Denna artikeln tycker jag är intressant.
https://www.sverigesnatur.org/gron-guide/minska-ljusfororeningar-med-ratt-utebelysning/
 

Hedinn

Moderator
Vi kanske inte måste ha elskruvmejslar, elgräsklippare, ellövblåsare, eltvålhållare osv (eller bensindrivna). Sedan kan vi ju utöver att börja med elbilar även använda bilar betydligt mindre och cykla mer osv. Varje gång vi kommer på något som minskar elanvändningen för hushållsprodukter verkar vi hämningslöst använda det sparade till fler hushållsprodukter som går på el.
Jag tror det blir svårt att skala ned på den bekvämligheten dock. Absolut bra att se över sin elförbrukning (men det tror jag på fullaste allvar att vi enbart gör med höga elpriser), men som vårt liv och samhälle ser ut nu är det nog inte realistiskt att anse att folk ska lägga mycket mer tid på hushållsarbete. Jobbar man 40 timmar per vecka, har barn på det och kanske också nåt husdjur/hobby man vill hinna med är det nog inte rimligt att folk ska lägga flera timmar på att klippa gräset med handgräsklippare, klippa häcken för hand eller stå och klyva stora mängder ved med yxa. Ska man bygga något/fixa något i hemmet är det ju samma där, att stå och skruva för hand är ju extremt tidskrävande, och i alla fall jag värderar den lilla tid jag har över mer än så. Då tycker jag att det är bättre att vi ser över vår elförsörjning och vad som är mest hållbart i längden.
 
Jag tror det blir svårt att skala ned på den bekvämligheten dock. Absolut bra att se över sin elförbrukning (men det tror jag på fullaste allvar att vi enbart gör med höga elpriser), men som vårt liv och samhälle ser ut nu är det nog inte realistiskt att anse att folk ska lägga mycket mer tid på hushållsarbete. Jobbar man 40 timmar per vecka, har barn på det och kanske också nåt husdjur/hobby man vill hinna med är det nog inte rimligt att folk ska lägga flera timmar på att klippa gräset med handgräsklippare, klippa häcken för hand eller stå och klyva stora mängder ved med yxa. Ska man bygga något/fixa något i hemmet är det ju samma där, att stå och skruva för hand är ju extremt tidskrävande, och i alla fall jag värderar den lilla tid jag har över mer än så. Då tycker jag att det är bättre att vi ser över vår elförsörjning och vad som är mest hållbart i längden.
Många av tekniktillverkarna jobbar aktivt med att få deras utrustning att bli mer energisnål och att få människor att vilja använda den på ett mer energisnålt sätt eftersom det ligger i tiden. Sen är väl frågan hur energisnålt ser faktiskt är att byta ut sina äldre apparater mot nya…
Håller med om att jag tror att de flesta inte kommer välja att göra mer manuellt hemma så länge standard är att jobba så mycket som vi gör.
 
Jag tror det blir svårt att skala ned på den bekvämligheten dock. Absolut bra att se över sin elförbrukning (men det tror jag på fullaste allvar att vi enbart gör med höga elpriser), men som vårt liv och samhälle ser ut nu är det nog inte realistiskt att anse att folk ska lägga mycket mer tid på hushållsarbete. Jobbar man 40 timmar per vecka, har barn på det och kanske också nåt husdjur/hobby man vill hinna med är det nog inte rimligt att folk ska lägga flera timmar på att klippa gräset med handgräsklippare, klippa häcken för hand eller stå och klyva stora mängder ved med yxa. Ska man bygga något/fixa något i hemmet är det ju samma där, att stå och skruva för hand är ju extremt tidskrävande, och i alla fall jag värderar den lilla tid jag har över mer än så. Då tycker jag att det är bättre att vi ser över vår elförsörjning och vad som är mest hållbart i längden.
Solpaneler med ett stort, fett batteri löser det problemet.
Kostar runt 100 000:- med de bidrag som finns i dag.
 
Är för att vi ska ha kärnkraft men tyckte det var svårt att rösta på alternativen. Vet för lite om status på dom kärnkraftverk vi har och hur mkt elförsörjning vi behöver så kan inte helt svara på nått alternativ.

Medveten elförbrukning och en kombination av olika typer av el som är så miljövänlig som möjligt känner jag kan vara bra. Det finns ju positiva och negativa effekter av allt även vatten och vindkraft.

Mtp vindkraft, där är det alla gånger föredraget att bygga ute till havs. Kostnaden är högre men miljöpåverkan mindre och effekten av vindparken dvs produktionen blir så mkt större än om det byggs någonstans på fastland. Våtmark är märkligt att bygga på, kanske det finns någon bra plats att bygga på men det är inget som föredras.

Ljusföroreningar , tänkt en del på det nu när man sätter upp julbelysning, vet inte hur det påverkar djurlivet på denna kalla årstiden. Denna artikeln tycker jag är intressant.
https://www.sverigesnatur.org/gron-guide/minska-ljusfororeningar-med-ratt-utebelysning/
Att det till synes är bättre med havsbaserad vindkraft än landbaserad beror på att det inte syns.
Den svenska tumlaren är starkt hotad redan idag pga allt buller i vattnet, kalvarna tappar kontakten med sina mödrar, kommer bort och dör. Syresättningen av Östersjön som redan är katastrofal blir än värre. Bottenlevande djur som har små möjligheter att förflytta sig utplånas. Sjölevande och flyttande fågel drabbas när de kommer i närheten av vingarna. Underhållet av parkerna fördyras och livslängden sjunker till ännu lägre än redan nu låga nivåer.

Vid import av el, så hamnar inte kvoten utsläpp på Sverige utan på exportlandet, något som retat bl a Danmark då vi importerar väldigt mycket kolkraft topplasttimmarna, som t ex i morse. Handeln på Nordpool är en sak, sen körs olika energislag för att balansera tillgång och efterfrågan per timme och då importeras stora mängder kolkraftproduktion från andra länder i vår närhet som Danmark, Polen, Tyskland och Litauen.
Solpaneler med ett stort, fett batteri löser det problemet.
Kostar runt 100 000:- med de bidrag som finns i dag.
Mycket av solpanelerna som säljs på den svenska marknaden tillverkas i Kina som är ett av världens mest miljöförstörande länder, men den kvoten hamnar i Kina och de "rena" panelerna producerar "ren" el i Sverige.
 

Hedinn

Moderator
Solpaneler med ett stort, fett batteri löser det problemet.
Kostar runt 100 000:- med de bidrag som finns i dag.
Nja. Till viss del, kanske. Stora, feta batterier är inte direkt miljövänliga att tillverka och livslängden är begränsad. Alla bor dessutom inte på solsäkra platser. Så även om det för vissa till viss del kan lösa själva elförbrukningsfrågan så återkommer vi till det där med långsiktig hållbarhet och miljöaspekten, som även finns när det gäller elbilar. Ja, de är miljövänligare då de körs, men elen ska komma nånstans ifrån, de ska tillverkas och batterierna har begränsad livslängd.
 
Mycket av solpanelerna som säljs på den svenska marknaden tillverkas i Kina som är ett av världens mest miljöförstörande länder, men den kvoten hamnar i Kina och de "rena" panelerna producerar "ren" el i Sverige.
Sant.
Men jag tänkte mest på priset på el.
Vad man kan göra själv just nu för att inte bli ruinerad på elpriset.
Kärnkraft tar ju litet tid att sparka igång.
Det finns Svensktillverkade solceller, men jag vet inte om de är bättre miljömässigt.
 
Nja. Till viss del, kanske. Stora, feta batterier är inte direkt miljövänliga att tillverka och livslängden är begränsad. Alla bor dessutom inte på solsäkra platser. Så även om det för vissa till viss del kan lösa själva elförbrukningsfrågan så återkommer vi till det där med långsiktig hållbarhet och miljöaspekten, som även finns när det gäller elbilar. Ja, de är miljövänligare då de körs, men elen ska komma nånstans ifrån, de ska tillverkas och batterierna har begränsad livslängd.
Jag tänkte mest för att kapa elkostnaderna.
Inte miljömässigt.
Men jag hoppas mycket på de Svenska batterifabrikerna vad gäller miljön.
 
Jag tänkte mest för att kapa elkostnaderna.
Inte miljömässigt.
Men jag hoppas mycket på de Svenska batterifabrikerna vad gäller miljön.
Där jag bor har vi solpaneler. Under sommarhalvåret täcker det vår förbrukning och till och med blir överskott ibland.
Men vinterhalvåret blir det inte mkt tyvärr.
 
Att det till synes är bättre med havsbaserad vindkraft än landbaserad beror på att det inte syns.
Den svenska tumlaren är starkt hotad redan idag pga allt buller i vattnet, kalvarna tappar kontakten med sina mödrar, kommer bort och dör. Syresättningen av Östersjön som redan är katastrofal blir än värre. Bottenlevande djur som har små möjligheter att förflytta sig utplånas. Sjölevande och flyttande fågel drabbas när de kommer i närheten av vingarna. Underhållet av parkerna fördyras och livslängden sjunker till ännu lägre än redan nu låga nivåer.

Vid import av el, så hamnar inte kvoten utsläpp på Sverige utan på exportlandet, något som retat bl a Danmark då vi importerar väldigt mycket kolkraft topplasttimmarna, som t ex i morse. Handeln på Nordpool är en sak, sen körs olika energislag för att balansera tillgång och efterfrågan per timme och då importeras stora mängder kolkraftproduktion från andra länder i vår närhet som Danmark, Polen, Tyskland och Litauen.

Mycket av solpanelerna som säljs på den svenska marknaden tillverkas i Kina som är ett av världens mest miljöförstörande länder, men den kvoten hamnar i Kina och de "rena" panelerna producerar "ren" el i Sverige.
Det som du nämner försöker man ta med i planen när man ska bygga vindparker. Man får inte bygga hur som i sitt tilldelade område, det kan läggas in fågelkorridorer som har minimum bredd i km, man får bara bygga så och så högt etc. Själva byggandet kan stoppas vissa delar av året om det behövs för att försöka störa djurlivet så lite som möjligt i "känsliga" perioder, det görs stora miljö studier i förkant av byggena av dessa parker. Men som sagt det finns bra och dåligt med allt, man får försöka välja det mindre dåliga alternativet av flera. Om vi bygger vindparker importerar vi mindre kolkraft, vilket jag ser som ett bättre val.
 
Man skulle kunna införa ett antal Flytande Bly reaktor med en effekt på 190 MW värme och 32 MW elektrisk generator effekt. Dessa skulle gå snabbt att installera och är i stort sett underhållsfri. Tekniken finns på Ubåtar och fartyg.
 
Det som du nämner försöker man ta med i planen när man ska bygga vindparker. Man får inte bygga hur som i sitt tilldelade område, det kan läggas in fågelkorridorer som har minimum bredd i km, man får bara bygga så och så högt etc. Själva byggandet kan stoppas vissa delar av året om det behövs för att försöka störa djurlivet så lite som möjligt i "känsliga" perioder, det görs stora miljö studier i förkant av byggena av dessa parker. Men som sagt det finns bra och dåligt med allt, man får försöka välja det mindre dåliga alternativet av flera. Om vi bygger vindparker importerar vi mindre kolkraft, vilket jag ser som ett bättre val.

MKB tycks inte fungera som det ska för vindkraft.

Vindkraft är något slags helig ko, som det är tabubelagt att diskutera.

De där stora studierna av djur och växter, som borde göras, görs av konsultbolag som anlitas av exploatörerna.

På något märkligt sett, så hittar konsulterna ofta ingenting skyddsvärt, trots att artportalen är knökfull med observationer.

Vindkraft är ekologiskt katastrofalt. All nyetablering bör stoppas omedelbart, och den befintliga ska utvärderas med hjälp av oberoende experter.
 
Det som du nämner försöker man ta med i planen när man ska bygga vindparker. Man får inte bygga hur som i sitt tilldelade område, det kan läggas in fågelkorridorer som har minimum bredd i km, man får bara bygga så och så högt etc. Själva byggandet kan stoppas vissa delar av året om det behövs för att försöka störa djurlivet så lite som möjligt i "känsliga" perioder, det görs stora miljö studier i förkant av byggena av dessa parker. Men som sagt det finns bra och dåligt med allt, man får försöka välja det mindre dåliga alternativet av flera. Om vi bygger vindparker importerar vi mindre kolkraft, vilket jag ser som ett bättre val.
Redan Öresundsbron var en stor fråga vad det gäller syresättningen av Östersjön och den allt mer döende havsbotten, all rom av bl a torsk som dör pga dålig syresättning osv, det syns inte ovan vattenytan och när ska du stoppa byggena för att öka inflödet av saltvatten? Det finns för närvarande ett stort tyskt vinkraftsöverskott som de dumpar på marknaden samtidigt som de eldar brunkol i kraftverken. Om tyskarna byggde ett bättre ledningsnät så de kunde ta hand om sin egen överproduktion av vindkraft skulle priserna sjunka då det inte behövde eldas en massa kol och gas.
 
Hur lång livslängd har ett vindkraftverk generellt? Med regelbunden service osv?

Läste nåt om att det är omkring 1000 liter olja i varje verk? Som dessutom måste bytas regelbundet. Vad är regelbundet? 3år? 5år? 10 år?
Vad gör man av den gamla spilloljan?

(Off to google)
 
Jag är inte jätteinsatt. Men en närstående är med i protester och motverkande av vindkraftverk på en viss ort. Nu minns jag inte alla detaljer. Men summa sumarum var typ att det sabbade naturen, inte var miljövänlig, sänker värde på bostäder/mark i närheten etc. Vanligt med fågeldöd, främst rovfåglar.
Jag minns prat om microplaster och ngt om att man hade ingen eller dålig plan på vad man skulle göra med vindkraftverken när de var ”slut” och mark ska återställas etc.
Det har varit jordens cirkus och min närstående var med och såg till att man fick en folkomröstning gällande bygge av vindkraft på orten. Nej-sidan vann.

Jag är uppvuxen med att känna mig negativ mot kärnkraft. Men jag tror jag ändrat åsikt numer.
 

Liknande trådar

Tjatter Covid-19 vaccin.... Sambo och jag hade en diskussion ikväll om vi ska vaccinera oss eller ej.... Skillnad på oss är Jag har Facebook...
87 88 89
Svar
1 766
· Visningar
54 787
Kropp&Själ Jag har beslutat mig för att genomgå fetmakirurgi, en gastric sleeve sa läkaren att det blir. Tänker nu att jag inte är ensam på buke...
8 9 10
Svar
186
· Visningar
12 008
Hemmet Nu var det ju evigheter sen man hade en middag eller annan tillställning hemma på grund av pandemin men jag funderade ändå lite på detta...
Svar
1
· Visningar
416
Hemmet Hej på er! Lite osäker på vart jag ska vända mig med detta, hoppas någon här inne kan göra mig lite klokare i mitt lilla problem...
2
Svar
36
· Visningar
2 702

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

 • Kattsnack #8
 • Uppdateringstråd 25

Hästrelaterat

Omröstningar

 • Vackra vinterord
Upp