Samhälle Lantmäteriet och strandskydd

Lime

Trådstartare
Testar att skriva här i hopp om att någon haft erfarenhet av något liknande; jag är så uppgiven, trött och ledsen.

För ganska exakt ett år sedan förvärvade mina svärföräldrar en fastighet av en familj. Svärföräldrarna hade brukat jordbruksmarken i många år och fastigheten bytte ägare utan att komma ut på den öppna marknaden. Till fastigheten hör utöver jordbruksmarken, gårdscentrum samt skog. I samband med köpet fick vi, jag och sambon, erbjudande om att köpa gårdscentrum med omgivande mark. Vi var till en början tveksamma eftersom bostadshuset var i behov av större renoveringar, men tackade ja. LRF hjälpte oss med värdering av både byggnader och mark och det kändes riktigt bra när de skickade in pappren till lantmäteriet. Avstyckningen som vi avsåg att göra skulle möjliggöra en mindre djurhållning och vi fick med gårdens samtliga byggnader och brunn.

I november hörde lantmäteriet av sig och berättade att de var klara med att reglera in fastigheten i svärföräldrarnas stamfastighet. I början av december kom kallduschen. Lantmäteriet ringde och sa att den avstyckning vi ville göra inte skulle gå igenom, detta eftersom en stor del av den planerade avstyckningen låg inom strandskydd. Då räknar de med 100 m strandskydd för den närliggande sjön samt en "bäck". Bäcken är i själva verket ett djupt krondike...
Svärföräldrarna har i flera samtal med lantmäteriet försökt ta reda på hur vi ska göra för att lösa situationen. Enligt dem finns det ingenting vi kan göra för att få igenom avstyckningen som lrf hjälpt oss med (borde inte de känt till att det kunde bli ett problem?!). Handläggaren bara maler på om strandskyddet när de ringer, men kan inte hänvisa till vad som exakt fäller avstyckningen. Han säger att vi får stycka av det som hör till "den ursprungliga tomten". Den ursprungliga tomten slutar sannolikt precis utanför ytterdörren eftersom delar av gräsmattan tidigare varit brukad mark. Skulle vi ta hänsyn till vad som ligger inom strandskydd blir vi av med fastighetens garage, vattenbrunn och ladugård. Svärföräldrarna har inget intresse av att dessa byggnader, och det här blir ett väldigt oattraktivt boende om vi bara får med huset och en fallfärdig drängstuga.

Vi har givetvis undrat hur mycket mark som måste styckas av för att få med den marken som vi kommit överens om från början - lantmäteriet svarar att då måste vi kunna livnära oss på fastigheten och svarat 30 ha. För varken oss eller svärföräldrarna är det ett alternativ.

Nu sätter vi vårt hopp till att försöka få till ett sammanhållet gårdscentrum åtminstone. Men jag är arg. Det känns värdelöst att ha en gård utan mark. Vem skulle vara intresserad av en gård som bara består av byggnader och ingen mark den dagen vi vill sälja fastigheten? Varför får inte vi köpa en bit mark inom strandskydd som vi inte ens avser att uppföra några byggnader på? Jag tolkar det som att det inte finns något att söka dispens från. Varför får de bygga inom strandskydd i närliggande städer? Där säljer de till och med villor som ligger i vattnet. Hade det gått att stycka av vår lilla fastighet om det inte legat så nära vattnet eller är lantmäteriet allergiska mot små hästgårdar?
Jag köper inte att vår avstyckning skulle hindra friluftslivet, den asfalterade landsvägen går rakt genom gården och slingrar sig längs med sjön.

Är det någon som vet vilka paragrafer lantmäteriet kan tänkas hänvisa till? Eller som vet var vi kan söka hjälp? Jag blir så arg på att strandskyddet från -72 ställer till det för en gård som legat på samma plats sedan 1800-talet.
 
Vad säger repektive kommunen, Länsstyrelsen, och LRF konsult?

Sådant där verkar ju gå att överklaga, men jag har sällan (aldrig tror jag) hört talas om att en avstyckning skulle stoppas pga strandskyddet, däremot har jag hört en och annan något märkligare avslag på bygglovsansökningar.
 
Strandskyddet är ett märkligt elände. Jag vet ett gäng exempel där ett möjligen vattenförande dike räknats.Suck.

Det pågår en del politiskt arbete runt detta i flera län. Centern har varit aktiva i frågan. Kan vara vettigt att höra av sig till länets riksdagsledamöter och fråga om det pågår något.
 
Strandskyddet är ett märkligt elände. Jag vet ett gäng exempel där ett möjligen vattenförande dike räknats.Suck.

Det pågår en del politiskt arbete runt detta i flera län. Centern har varit aktiva i frågan. Kan vara vettigt att höra av sig till länets riksdagsledamöter och fråga om det pågår något.
Strandskyddet är inte särskilt ”märkligt elände” även om det såklart kan inverka negativt för enskilda intressen. Strandskyddet är både till för att värna allemansrätten och allmänhetens tillträde till vatten samt för djur och växtlivet. Små otillgängliga vattendrag/våtmarker etc. är ofta mycket viktiga för det senare.
 
Testar att skriva här i hopp om att någon haft erfarenhet av något liknande; jag är så uppgiven, trött och ledsen.

För ganska exakt ett år sedan förvärvade mina svärföräldrar en fastighet av en familj. Svärföräldrarna hade brukat jordbruksmarken i många år och fastigheten bytte ägare utan att komma ut på den öppna marknaden. Till fastigheten hör utöver jordbruksmarken, gårdscentrum samt skog. I samband med köpet fick vi, jag och sambon, erbjudande om att köpa gårdscentrum med omgivande mark. Vi var till en början tveksamma eftersom bostadshuset var i behov av större renoveringar, men tackade ja. LRF hjälpte oss med värdering av både byggnader och mark och det kändes riktigt bra när de skickade in pappren till lantmäteriet. Avstyckningen som vi avsåg att göra skulle möjliggöra en mindre djurhållning och vi fick med gårdens samtliga byggnader och brunn.

I november hörde lantmäteriet av sig och berättade att de var klara med att reglera in fastigheten i svärföräldrarnas stamfastighet. I början av december kom kallduschen. Lantmäteriet ringde och sa att den avstyckning vi ville göra inte skulle gå igenom, detta eftersom en stor del av den planerade avstyckningen låg inom strandskydd. Då räknar de med 100 m strandskydd för den närliggande sjön samt en "bäck". Bäcken är i själva verket ett djupt krondike...
Svärföräldrarna har i flera samtal med lantmäteriet försökt ta reda på hur vi ska göra för att lösa situationen. Enligt dem finns det ingenting vi kan göra för att få igenom avstyckningen som lrf hjälpt oss med (borde inte de känt till att det kunde bli ett problem?!). Handläggaren bara maler på om strandskyddet när de ringer, men kan inte hänvisa till vad som exakt fäller avstyckningen. Han säger att vi får stycka av det som hör till "den ursprungliga tomten". Den ursprungliga tomten slutar sannolikt precis utanför ytterdörren eftersom delar av gräsmattan tidigare varit brukad mark. Skulle vi ta hänsyn till vad som ligger inom strandskydd blir vi av med fastighetens garage, vattenbrunn och ladugård. Svärföräldrarna har inget intresse av att dessa byggnader, och det här blir ett väldigt oattraktivt boende om vi bara får med huset och en fallfärdig drängstuga.

Vi har givetvis undrat hur mycket mark som måste styckas av för att få med den marken som vi kommit överens om från början - lantmäteriet svarar att då måste vi kunna livnära oss på fastigheten och svarat 30 ha. För varken oss eller svärföräldrarna är det ett alternativ.

Nu sätter vi vårt hopp till att försöka få till ett sammanhållet gårdscentrum åtminstone. Men jag är arg. Det känns värdelöst att ha en gård utan mark. Vem skulle vara intresserad av en gård som bara består av byggnader och ingen mark den dagen vi vill sälja fastigheten? Varför får inte vi köpa en bit mark inom strandskydd som vi inte ens avser att uppföra några byggnader på? Jag tolkar det som att det inte finns något att söka dispens från. Varför får de bygga inom strandskydd i närliggande städer? Där säljer de till och med villor som ligger i vattnet. Hade det gått att stycka av vår lilla fastighet om det inte legat så nära vattnet eller är lantmäteriet allergiska mot små hästgårdar?
Jag köper inte att vår avstyckning skulle hindra friluftslivet, den asfalterade landsvägen går rakt genom gården och slingrar sig längs med sjön.

Är det någon som vet vilka paragrafer lantmäteriet kan tänkas hänvisa till? Eller som vet var vi kan söka hjälp? Jag blir så arg på att strandskyddet från -72 ställer till det för en gård som legat på samma plats sedan 1800-talet.
Ring och prata med länsstyrelsen, de kan vara bättre på att hitta lösningar.
 
Strandskyddet är inte särskilt ”märkligt elände” även om det såklart kan inverka negativt för enskilda intressen. Strandskyddet är både till för att värna allemansrätten och allmänhetens tillträde till vatten samt för djur och växtlivet. Små otillgängliga vattendrag/våtmarker etc. är ofta mycket viktiga för det senare.
Strandskyddet är en god tanke och klokt. I grundtanken är det bra.

Tyvärr har man i vissa län bestämt sig för paragrafrytteri. En bekant fick ett nej pågå av ett dike som inte varit vattenförande mer än nån enstaka gång på 50 år. Jag skulle kunna gräva fram massor av exempel. Kommunpolitiker, enskilda markägare och näringsidkare sliter sitt hår.

Har du väl fungerande tjänstemän i dit län är du bara att gratulera
 
Strandskyddet är inte särskilt ”märkligt elände” även om det såklart kan inverka negativt för enskilda intressen. Strandskyddet är både till för att värna allemansrätten och allmänhetens tillträde till vatten samt för djur och växtlivet. Små otillgängliga vattendrag/våtmarker etc. är ofta mycket viktiga för det senare.
Jo, strandskyddet fungerar i många stycken just märkligt.

Jag har träffat flera bekanta, som t.ex. fått avslag på bygglovsansökningar för måttlig tillbyggnad av befintligt bostadshus (permanent bebott), därför att diken i den egna brukade jordbruksmarken räknats som vattenområde som medför strandskydd.

Vi talar här alltså om diken som underhålls (grävs) regelbundet för att dränera odlingsmark. Djupa tråkiga diken som bara delar året är vattenförande.

Vi talar inte om bäckar, åar, sjöar, dammar eller våtmarker. Inte heller om mark dit allmänheten har tillträde enligt allemansrätten, utan om åkerdiken med växande gröda runt omkring.

Samtidigt, i samma kommun, kan andra markägare få byggnadslov för att uppföra "båthus" vid sjön, med tillhörande stor altan, och bostadsutrymme på övervåningen, direkt i strandområdet, flera hundra meter från bostadsbyggnad och ekonomibyggnader, på område där "allmänheten" faktiskt brukat röra sig.

Märkligt var just ordet.

I stora delar av landet (utanför storstadsregionerna och vissa turistäta områden), så är "allmänheten" relativt sällsynt, och byggnader ligger glest.

Det finns många sjöar, och många vattendrag. Att hålla all byggnation, inklusive tillbyggnader och ombyggnader, mer än 100 meter från "stränder" kan ibland bli problematiskt, inte minst om det redan finns bebyggelse, kanske sedan flera hundra år.

Jag menar alltså inte att man vare sig ska eller bör bebygga när stränder, men tolkningen av vad som räknas som vattendrag blir ibland tokig.

Att bygga för nära stränder, är dessutom idiotisk, eftersom det lätt blir vattensjuk mark, att skador kan uppstå p.g.a. översvämningar eller underminerad mark, och att det ofta är fullt med mygg, knott och broms.

Det är väldigt osannolikt att någon skulle få för sig att bygga något mer substansiellt, vid en våtmark. Så trevligt är det inte med mygg och knott.
 
Det är väldigt osannolikt att någon skulle få för sig att bygga något mer substansiellt, vid en våtmark. Så trevligt är det inte med mygg och knott.
Vi kan tycka att det är idiotiskt men vissa människor tänker inte på sådant utan ser annat. På flertalet ställen byggs nya bostadsområde vid/runt en ridskola eller gård som tidigare låg på landet och som plötsligt ligger inne i staden istället. Klagomålen på flugor blir enorma och de nya boende anser att det är ridskolornas/gårdens problem att lösa istället för att inse att om man bosätter sig där vissa parametrar finns så är det de parametrarna som är.
 
Att strandskyddet inte fungerar som det var tänkt kanske den nyss tillsatta statliga utredningen borde bekräfta.

I det aktuella ärendet skulle jag ta kontakt med just LRF (inte LRF Konsult som är de som hjälpt till med affären och är en helt annan organisation, med i princip inget samröre. Det är synd att dessa så ofta blandas ihop eftersom det förvillar ganska mycket). Det kräver dock medlemskap för att få hjälp.
 
Har du fått ett skriftligt beslut av något slag? Där borde det framgå vad som stoppar avstyckningen. Eller ring direkt till Lantmäteriet, du verkar ju inte få något svar av LRF?
 
Tolkar jag dig rätt att det ni vill stycka av blir en bostadsfastighet och inte en jordbruksfastighet?

Jag är inte lantmätare, men jag TROR att det faller på 3 kap 1 och 2 paragrafen FBL. En bostadsfastighet får inte tillföras mark dom är allemansrättsligt tillgänglig. Och en bostadsfastighet får inte tillföras mark som skyddas av naturvårdsbestämmelser (tex strandskydd).

Vill man jämförsvis stycka av för bostadshus inom strandskydd måste man få dispens först innan avstyckningen kan gå igenom (och det är inte lätt)

Svaret på varför man får bygga nära vattnet i närliggande städer är sannolikt att det finns en detaljplan där strandskyddet är upphävt. Är detaljplanen dessutom från innan 1975 har strandskyddet aldrig varit en fråga eftersom lagstiftningen kom då.

Att bygga nytt på icke planlagd mark inom strandskydd är jättesvårt. Vanligaste särskilda skälet som går igenom är att marken redan är ianspråktagen på ett sätt som gör att marken saknar betydelse för strandskyddets syften. Allt annat är enormt svårt.

Det är inte Lantmäteriet som avgör vilka vattendrag som omfattas av strandskydd (tänkte på bäcken), det gör Länsstyrelsen. Så vill ni driva frågan om att bäcken inte bör omfattas av strandskydd så är det dit man ska vända sig.

Att tänka på är att strandskyddet har två syften. Dels att skydda det allmänna friluftslivet. Dels att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. Det senare brukar vara svårare att visa på att man inte försämrar.


www.strandskyddsdomar.se finns just domar kring strandskydd samlade. Bra för att bilda sig en uppfattning av rättspraxis i frågan.
 
Strandskyddet är ett märkligt elände. Jag vet ett gäng exempel där ett möjligen vattenförande dike räknats.Suck.

Det pågår en del politiskt arbete runt detta i flera län. Centern har varit aktiva i frågan. Kan vara vettigt att höra av sig till länets riksdagsledamöter och fråga om det pågår något.
Även om jag absolut inte tycker att strandskyddet är ett märkligt elände, så håller jag med om att lagstiftning och praxis innebär orimligheter i många enskilda fall.

Centerns förslag hoppas jag däremot verkligen inte går igenom, snacka om att lägga upp för vilda västern. Då tror jag mer på en utökning av LIS vad gäller landsbygden och en förstärkning av av möjligheten för tätortsutveckling mot särskilt skäl 5.
 
Senast ändrad:
Tolkar jag dig rätt att det ni vill stycka av blir en bostadsfastighet och inte en jordbruksfastighet?

Jag är inte lantmätare, men jag TROR att det faller på 3 kap 1 och 2 paragrafen FBL. En bostadsfastighet får inte tillföras mark dom är allemansrättsligt tillgänglig. Och en bostadsfastighet får inte tillföras mark som skyddas av naturvårdsbestämmelser (tex strandskydd).

Vill man jämförsvis stycka av för bostadshus inom strandskydd måste man få dispens först innan avstyckningen kan gå igenom (och det är inte lätt)

Svaret på varför man får bygga nära vattnet i närliggande städer är sannolikt att det finns en detaljplan där strandskyddet är upphävt. Är detaljplanen dessutom från innan 1975 har strandskyddet aldrig varit en fråga eftersom lagstiftningen kom då.

Att bygga nytt på icke planlagd mark inom strandskydd är jättesvårt. Vanligaste särskilda skälet som går igenom är att marken redan är ianspråktagen på ett sätt som gör att marken saknar betydelse för strandskyddets syften. Allt annat är enormt svårt.

Det är inte Lantmäteriet som avgör vilka vattendrag som omfattas av strandskydd (tänkte på bäcken), det gör Länsstyrelsen. Så vill ni driva frågan om att bäcken inte bör omfattas av strandskydd så är det dit man ska vända sig.

Att tänka på är att strandskyddet har två syften. Dels att skydda det allmänna friluftslivet. Dels att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. Det senare brukar vara svårare att visa på att man inte försämrar.


www.strandskyddsdomar.se finns just domar kring strandskydd samlade. Bra för att bilda sig en uppfattning av rättspraxis i frågan.
Nu gillade jag inte hur reglerna ser ut (vilket är en helt annan diskussion, och där jag utifrån mitt intresse för geologi har åsikter, men vettigt eller inte i det aktuella fallet är svårt att avgöra), utan ditt pedagogiska sätt att beskriva dem :bow:
 
@Lime Kan inte ni själva ringa till Lantmäteriet och fråga efter anledningen, så att ni får uppgifterna direkt från källan sas.
Ibland så kan två personer helt enkelt inte kan kommunicera (känt från Buke :angel: - sorry kunde inte låta bli) och det kanske är fallet mellan dina svärföräldrar och Lantmäteriets handläggare. Och sen ska ni få uppgifterna förklarade i 2:a hand, uppgjort för förvirring.

Lantmäteriet är ju den enda myndighet som förfogar över alla avstyckningar (till skillnad mot bygglov mm), och dom ska ange förklaring .och paragraf till avslag. Det avslaget är då en handling som gäller lika över hela Sverige, där ska det inte finnas undantag på regional nivå.

Så mitt tips är, ring själva om ni inte förstår avslaget.
 
Han säger att vi får stycka av det som hör till "den ursprungliga tomten". Den ursprungliga tomten slutar sannolikt precis utanför ytterdörren eftersom delar av gräsmattan tidigare varit brukad mark. Skulle vi ta hänsyn till vad som ligger inom strandskydd blir vi av med fastighetens garage, vattenbrunn och ladugård. Svärföräldrarna har inget intresse av att dessa byggnader, och det här blir ett väldigt oattraktivt boende om vi bara får med huset och en fallfärdig drängstuga.
För att komma med lite konstruktiva förslag istället för enbart trist information, så får detta mig att fundera lite.

Att lantmätaren säger att ni får stycka av "den ursprungliga tomten" är ändå en liten ljusning. Lantmäteriets uppdrag är att bilda ändamålsenliga fastigheter, och en småhusfastighet där gränsen går utanför ytterdörren utan tillfartsmöjlighet är inte en ändamålsenlig fastighet. Är det möjligt att stycka av bostadshuset bör lantmäteriet göra en bedömning av vad som är tomtplatsen, den blir rimligtvis större än bostadshuset enbart. Det är svårt att göra bostadsfastigheter av jordbruksmark, och har med nyliga domar blivit ännu svårare, men som sagt huset måste ju ha tillfart osv.

Finns det bygglov och strandskyddsdispens för garaget och ladugården, alternativt är de byggda innan 1975?

I så fall bör ni absolut ha möjlighet att åtminstone argumentera för en avstyckning som innefattar bostadshus, tomtplats, garage, och ladugård.
 
För att komma med lite konstruktiva förslag istället för enbart trist information, så får detta mig att fundera lite.

Att lantmätaren säger att ni får stycka av "den ursprungliga tomten" är ändå en liten ljusning. Lantmäteriets uppdrag är att bilda ändamålsenliga fastigheter, och en småhusfastighet där gränsen går utanför ytterdörren utan tillfartsmöjlighet är inte en ändamålsenlig fastighet. Är det möjligt att stycka av bostadshuset bör lantmäteriet göra en bedömning av vad som är tomtplatsen, den blir rimligtvis större än bostadshuset enbart. Det är svårt att göra bostadsfastigheter av jordbruksmark, och har med nyliga domar blivit ännu svårare, men som sagt huset måste ju ha tillfart osv.

Finns det bygglov och strandskyddsdispens för garaget och ladugården, alternativt är de byggda innan 1975?

I så fall bör ni absolut ha möjlighet att åtminstone argumentera för en avstyckning som innefattar bostadshus, tomtplats, garage, och ladugård.
Tyvärr har jag flera runt mig som fått nej att stycka av mark till en gård pga”sådana gårdar inte är attraktiva”. Vi pratar så storbonde med 7 bostadshus där mark och skog tillhör en fastighet, bostadshus har en trädgård men inte mer, max 900kvm en egen fastighet. Köpare vill köpa hus och stycka av mark plus ladugården som står i tomtgräns så de får 4-6 ha. Inte gått igenom någon gång. Husen står därför tomma och förfaller...
 

Lime

Trådstartare
Vad säger repektive kommunen, Länsstyrelsen, och LRF konsult?

Sådant där verkar ju gå att överklaga, men jag har sällan (aldrig tror jag) hört talas om att en avstyckning skulle stoppas pga strandskyddet, däremot har jag hört en och annan något märkligare avslag på bygglovsansökningar.
Hade vi haft för avsikt att bygga ut huset eller uppföra några nya byggnader hade jag haft mycket lättare att acceptera att en dispens hade avslagits. Nu finns inte ens något att söka en dispens från...

Jag har läst på kommunens och länsstyrelsens sidor. Länsstyrelsen skriver mest generellt om strandskyddsdispenser. Kommunen nämner inte området jag bor i när jag söker information hos dem. Det här var inget avrinningsområde som krävde några särskilda åtgärder för att inte skadas. Höga natur- och kulturvärden fanns inte här.
 

Just nu

Hästfolk

Hästvård

  • Ryggproblem, hur ska man tänka

Träning

  • Tömkörningstråd!

Utrustning

Hästavel

  • Önskehingstar dressyr

Tävlingsgrenar

Forumstatistik

Trådar
439 844
Inlägg
8 385 196
Medlemmar
25 166
Senaste medlem
CChristina

Allmänt

  • ASMR

Hem & Hobby

Barn

  • Höstföräldrar 2020

Hund

Katt

Andra Djur

  • Fler kaninfrågor 😅🐰

Bukefalos

  • Dagboksinlägg
Upp