Hästnyheter Män försökte tjuvrida häst mitt i natten

Tillgängliga prefix: Visa alla Hästnyheter
Tveksamt båda delar tror jag. Dels har personerna lämnat platsen på uppmaning, dels var platsen en hage - som ju inte alldeles självklart är ett sådant område som avses i BrB 4 kap 6§...
Egenmäktigt förfarande tror(!) jag inte heller är aktuellt eftersom ingen verkar ha tagit något i besittning, tillgripit något, inte hindrat ägaren att förfoga över egendomen...
 
Tveksamt båda delar tror jag. Dels har personerna lämnat platsen på uppmaning, dels var platsen en hage - som ju inte alldeles självklart är ett sådant område som avses i BrB 4 kap 6§...
Egenmäktigt förfarande tror(!) jag inte heller är aktuellt eftersom ingen verkar ha tagit något i besittning, tillgripit något, inte hindrat ägaren att förfoga över egendomen...
Fast om jag försöker köra iväg med en bil men kliver ur den på ägarens uppmaning tror jag nog att det ändå kan räknas som en brottslig handling ...
 
Fast om jag försöker köra iväg med en bil men kliver ur den på ägarens uppmaning tror jag nog att det ändå kan räknas som en brottslig handling ...
Jovisst, det kan det absolut göra. Men den handlingen utgör ett mer påtagligt tillgrepp, ett försök att ta [bilen] ifrån ägaren och hindra ägaren från att använda sin [bil], oavsett om syftet är att behålla [bilen] eller bara förfoga över den en stund. Att sätta sig på någons häst i en hage utan syfte eller mål att ta den därifrån är mer jämförbart med att t ex luta sig mot någons parkerade bil eller sätta sig och vila på en parkerad släpkärra. Jag har jättesvårt att föreställa mig att det skulle kunna gå till åtal.
 
Att ta ifrån ägaren möjligheten att bestämma om, när, hur, av, vem och på vilket sätt hästen ska ridas kan väl räknas som en förfogandeinskränkning? Det kan ju vara ganska betydelsefulla beslut och få betydande konsekvenser. (om den är skadad, har egenheter som behöver tas hänsyn till, ska tävla dagen efter osv.) Inte harmlöst på samma sätt som ifall man lånar en fotboll utan lov. Kanske det inte räknas som genomfört för att de inte hade börjat rida ännu?
 
Att ta ifrån ägaren möjligheten att bestämma om, när, hur, av, vem och på vilket sätt hästen ska ridas kan väl räknas som en förfogandeinskränkning?
Jag förstår hur du menar, men jag tror(!) själv inte det. Att någon sitter på hästen mitt i natten i hagen hindrar i sig inte att ägaren sitter på hästen i nästa ögonblick. Om ägaren ämnat använda hästen men inkräktaren där och då aktivt hindrat det, så kanske det skulle gå att tala om olovligt förfogande - men det känns inte självklart att en inkräktare tagit hästen i besittning genom att sätta sig på den i hagen.
Det kan ju vara ganska betydelsefulla beslut och få betydande konsekvenser. (om den är skadad, har egenheter som behöver tas hänsyn till, ska tävla dagen efter osv.) Inte harmlöst på samma sätt som ifall man lånar en fotboll utan lov. Kanske det inte räknas som genomfört för att de inte hade börjat rida ännu?
Jo, men samtidigt kan det ju vara svårt eller omöjligt att knyta skador till just inkräktarens handlingar. Skador eller andra konsekvenser i den mån de gick att påvisa/styrka skulle väl förmodligen landa i misstanke om skadegörelse, men jag har fortfarande svårt att föreställa mig att en åklagare skulle ha några större förhoppningar...
 
Jag förstår hur du menar, men jag tror(!) själv inte det. Att någon sitter på hästen mitt i natten i hagen hindrar i sig inte att ägaren sitter på hästen i nästa ögonblick. Om ägaren ämnat använda hästen men inkräktaren där och då aktivt hindrat det, så kanske det skulle gå att tala om olovligt förfogande - men det känns inte självklart att en inkräktare tagit hästen i besittning genom att sätta sig på den i hagen.

Jo, men samtidigt kan det ju vara svårt eller omöjligt att knyta skador till just inkräktarens handlingar. Skador eller andra konsekvenser i den mån de gick att påvisa/styrka skulle väl förmodligen landa i misstanke om skadegörelse, men jag har fortfarande svårt att föreställa mig att en åklagare skulle ha några större förhoppningar...
"olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något"
Att rida på en häst måste väl vara att bruka den, även om det är kortvarigt och bara i hagen?
 
"olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något"
Att rida på en häst måste väl vara att bruka den, även om det är kortvarigt och bara i hagen?
Jo, det tror jag med. Men såvitt jag uppfattat är "...tar och..." en viktig bit, och jag tror inte att det är uppenbart att man tagit (i meningen tillgripit, tillägnat sig, tagit i besittning) hästen genom att kvar i hagen ha satt sig på den. Är du med?
 
Jo, det tror jag med. Men såvitt jag uppfattat är "...tar och..." en viktig bit, och jag tror inte att det är uppenbart att man tagit (i meningen tillgripit, tillägnat sig, tagit i besittning) hästen genom att kvar i hagen ha satt sig på den. Är du med?
Ska inte säga att jag vet. Men jag har för mig att jag läst/hört någon gång att även detta med att hindra ägarens makten att styra över vad som sker med saken, inte bara dennes praktiska bruk skulle ingå.

Annars skulle du kunna använda grannens pool hur mycket du vill, så länge du inte tar den med dig från platsen? Om du bara gör det när ägaren inte avser att bada själv (och förutsatt att den ligger utanför hemfridszonen).

Här har de skrivit eller: https://www.aklagare.se/ordlista/e/egenmaktigt-forfarande/
Men jag tror att man kanske inte ska analysera så bokstavligt. Kan förstå din tanke också. Förmodligen framgår det om man är insatt i förarbeten och praxis, eller läser en lämplig bok om det. Men det kanske vi inte kommer göra just idag :)
 
Ska inte säga att jag vet. Men jag har för mig att jag läst/hört någon gång att även detta med att hindra ägarens makten att styra över vad som sker med saken, inte bara dennes praktiska bruk skulle ingå.

Annars skulle du kunna använda grannens pool hur mycket du vill, så länge du inte tar den med dig från platsen? Om du bara gör det när ägaren inte avser att bada själv (och förutsatt att den ligger utanför hemfridszonen).

Här har de skrivit eller: https://www.aklagare.se/ordlista/e/egenmaktigt-forfarande/
Men jag tror att man kanske inte ska analysera så bokstavligt. Kan förstå din tanke också. Förmodligen framgår det om man är insatt i förarbeten och praxis, eller läser en lämplig bok om det. Men det kanske vi inte kommer göra just idag :)
Har för mig att jag hörde en liknande förklaring när jag läste juridik på gymnasiet, och därtill låter det mycket rimligt. :)
 
Jovisst, det kan det absolut göra. Men den handlingen utgör ett mer påtagligt tillgrepp, ett försök att ta [bilen] ifrån ägaren och hindra ägaren från att använda sin [bil], oavsett om syftet är att behålla [bilen] eller bara förfoga över den en stund. Att sätta sig på någons häst i en hage utan syfte eller mål att ta den därifrån är mer jämförbart med att t ex luta sig mot någons parkerade bil eller sätta sig och vila på en parkerad släpkärra. Jag har jättesvårt att föreställa mig att det skulle kunna gå till åtal.
Så det hade varit ok om jag tog bilen i syfte att bara leka lite på parkeringen, eller busköra i parkeringshuset men inte körde iväg med den och om jag då klev ur den på ägarens uppmaning?
 
Så det hade varit ok om jag tog bilen i syfte att bara leka lite på parkeringen, eller busköra i parkeringshuset men inte körde iväg med den och om jag då klev ur den på ägarens uppmaning?
Just bil är en dålig jämförelse eftersom det blir tillgrepp av fortskaffningsmedel då.
Men förstår principen i det du vill säga... ;)
 
Då är et ok om jag "lånar" någons cykel? :idea:
Ifall @Snubbelfot har rätt så kan du klara dig om du bara provkör den på gatan utanför huset och ger tillbaka den ifall ägaren kommer ut och behöver ha den själv. Men cyklar du iväg med den så lär det vara egenmäktigt förfarande hur du än vänder dig. Speciellt om ägaren inte vet var den är, vem du är och hur han kan få tag på dig/cykeln vid behov.
 

Hästdiskussioner nu

Övrigt-diskussioner nu

Dagbok

  • Uppskruvad

Radannonser

Hästnyheter

Bukefalos

Upp