Samhälle Mässlingen

MJLee

Trådstartare
I samband med den pågående mässlingsutbrotten i Göteborg och andra ställen så har det höjts röster för att vårdpersonal måste ha fullständiga vaccineringar för att få jobba men också att det ska lagstiftas att alla barn ska vaccineras och att det inte längre ska vara ett frivilligt val. Att ett krav för att jobba inom vården ska vara fullgoda vaccinationer är självklart och att medvetet undanhålla att man saknar vaccineringar tycker jag är skäl för avsked.

Vad gäller obligatorisk vaccination så är det ja med vissa reservationer. Även om individens rättigheter inte ska begränsas så tycker jag nog att man måste prioritera samhällsansvar. Valet är ju att förhindra smittspridning genom att barnet isoleras och inte får tillgång till vård och skola.

Vad tycker ni andra?
 
  • Gilla
Reactions: Sar
I samband med den pågående mässlingsutbrotten i Göteborg och andra ställen så har det höjts röster för att vårdpersonal måste ha fullständiga vaccineringar för att få jobba men också att det ska lagstiftas att alla barn ska vaccineras och att det inte längre ska vara ett frivilligt val. Att ett krav för att jobba inom vården ska vara fullgoda vaccinationer är självklart och att medvetet undanhålla att man saknar vaccineringar tycker jag är skäl för avsked.

Vad gäller obligatorisk vaccination så är det ja med vissa reservationer. Även om individens rättigheter inte ska begränsas så tycker jag nog att man måste prioritera samhällsansvar. Valet är ju att förhindra smittspridning genom att barnet isoleras och inte får tillgång till vård och skola.

Vad tycker ni andra?

Vaccinerad vårdpersonal tycker jag ska vara ett krav.

Vill man som förälder inte vaccinera sitt barn, borde inget bidrag betalas ut. Barnbidrag som ett exempel.
 
Tycker också att man skulle kunna ställa kravet att vårdpersonal skulle vara vaccinerade mot de "vanliga" sakerna som mässling och stelkramp. Dock ej krav på influensavaccin.

Vad det beträffar barn så är jag mer tudelad, det finns faktiskt barn som inte kan få vaccin pga. sjukdom.
 
Vete fan vad jag tycker....

Å ena sidan anser jag vaccination vara en självklarhet - för ansvaret mot andra männiksor och för att hindra smittspridning.
Å andra sidan har jag svårt för att lagstifta i människors valmöjligheter.

Hellre kanske åtgärder mot de icke vacinerade?
Anmälningsplikt inför besök i vården? Restriktioner/rutiner i skola och barnomsorg?

Vet inte. Jag har inte tänkt klart.
 
Vete fan vad jag tycker....

Å ena sidan anser jag vaccination vara en självklarhet - för ansvaret mot andra männiksor och för att hindra smittspridning.
Å andra sidan har jag svårt för att lagstifta i människors valmöjligheter.

Hellre kanske åtgärder mot de icke vacinerade?
Anmälningsplikt inför besök i vården? Restriktioner/rutiner i skola och barnomsorg?

Vet inte. Jag har inte tänkt klart.
Jag vet inte, men jag tycker nog att "åtgärder" och "restriktioner" låter värre än eventuell inskränkning mot valfrihet. Man utsätter ju dessutom andra för fara.
 
I samband med den pågående mässlingsutbrotten i Göteborg och andra ställen så har det höjts röster för att vårdpersonal måste ha fullständiga vaccineringar för att få jobba men också att det ska lagstiftas att alla barn ska vaccineras och att det inte längre ska vara ett frivilligt val. Att ett krav för att jobba inom vården ska vara fullgoda vaccinationer är självklart och att medvetet undanhålla att man saknar vaccineringar tycker jag är skäl för avsked.

Vad gäller obligatorisk vaccination så är det ja med vissa reservationer. Även om individens rättigheter inte ska begränsas så tycker jag nog att man måste prioritera samhällsansvar. Valet är ju att förhindra smittspridning genom att barnet isoleras och inte får tillgång till vård och skola.

Vad tycker ni andra?

Att vaccineringen inte är obligatorisk är riktigt märkligt - för att skydda människor med immunsjukdomar, människor med transplantat som äter immunsänkande medicin, människor i riskgrupper, de som faktiskt riskerar att dö eller bli kroniskt sjuka/skadade av sjukdomar som vi KAN minimera...

Att inte fullt friska barn och vuxna med självklarhet ska förväntas ta sin vaccinationsspruta och hjälpa till att minimera riskerna har jag verkligen svårt att förstå. Om inte etiken hjälper, så tänk rent egoistiskt - vill vi verkligen ha tillbaka gravt handikappande sjukdomar som polio i Sverige?
Källa:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/
 
Som en av de som kan drabbas ordentligt av ett större utbrott av någon smittsam sjukdom är jag extremt självisk och anser att vaccinering ska vara ett tvång.

De som inte vaccinerar sina barn ska inte få barnbidrag och ska inte få sätta sina barn i vilken skola de vill (givetvis undantaget de barn som av medicinska skäl inte kan vaccineras). Ett minimum borde vara att vårdpersonal som arbetar med immunkompromissade patienter ska vara vaccinerade men emotionellt anser jag att alla ska vara det. Passar inte det finns det andra yrkeskategorier. De inom vården som propagerar mot vacciner ska inte tillåtas jobba inom den och är det ett legitimationsyrke ska de bli av med den.

En liten illustration hur det ser ut för en del av oss: Jag tog reda på hur mitt skydd mot mässlingen ser ut eftersom jag är född i spannet 1960-1980. Jag har bara fått en spruta, i åk 6. Det går inte att ta en andra spruta nu. Vaccinet är levande (men försvagat givetvis) och eftersom jag står på cellgifter och andra immundämpande mediciner kan jag inte ta levande vaccin eftersom jag kan bli sjuk då. Får jag mässlingen kan det bli rätt illa pga mina mediciner.

Jag har också sett konsekvenserna på nära håll av en sjukdom vi idag vaccinerar mot. Min mamma har en arm som är lite försvagad pga att hon hade polio som litet barn. Hon hade tur, en flicka som låg på isoleringen samtidigt som henne blev helförlamad. Traumat att skiljas från sin familj under en längre tid när hon var så liten satte ordentliga spår i min mamma, jag är övertygad om att hennes upplevelser då starkt bidrog till hennes dåliga mående psykiskt i vuxen ålder. Den tiden är INTE något vi vill ha tillbaka.

Fan ta vaccinationsförnekare säger jag.
 
Jag tycker också all sjukvårdspersonal ska vaccineras. Gärna mot mer än bara mässlingen.

En lagstiftning gällande barn tycker jag också är helt rätt. De barn som har medicinsk orsak till att inte kunna vaccineras kommer ju ändå bli undantagna.

Jag tycker också man bör erbjuda asylsökande kostnadsfri vaccin och upplysa om riskerna som följer med sjukdomen. Kanske göra vaccination obligatoriskt för skolungdomar eller något liknande.
 
Jag tycker också man bör erbjuda asylsökande kostnadsfri vaccin och upplysa om riskerna som följer med sjukdomen. Kanske göra vaccination obligatoriskt för skolungdomar eller något liknande.
I de flesta landsting blir asylsökande erbjudna att vaccinera upp sig. När man kommer till Europa får man erbjudande om en hälsoundersökning och då också vacciner, jag har jobbat med flyktingmottagning i en kommun som tog emot rätt mycket kommunplacerade från anläggningar i hela Sverige och det var ytterst få som inte fått erbjudande om uppvaccinering i samband med hälsoundersökning. Det är ju frivilligt i Sverige men krav i många andra länder.

Tycker det ska vara lagstadgat med vaccination för övrigt. Det är ett samhällsansvar vi som är friska och kan vaccineras ska krävas att ta. Jag har skrivit det i en annan tråd; men t.ex malta får barn inte gå i skolan i om de inte är vaccinerade, vilket blir som ett krav eftersom det är skolplikt från fem års ålder.
 
Jag känner att det blir ett sorts krav som förmodligen inte skulle sättas på ex politiker. Det är ju ändå ett (väldigt minimalt men ändå) ingrepp på personalen.

Med det sagt tycker jag att alla som kan ska vaccineras. Sjukvårdspersonal ska ha det som krav för att få jobba där, men alla SKA vaccineras.

Mot det gamla vanliga, då. Andra vaccin har andra bestämmelser (fria).
 

Görel

Moderator
Antar att det är olika i olika landsting alternativt i olika tider.

För 30 år sedan började jag jobba i en kassa på Karolinska sjukhuset. Sjukhusets personalläkate gjorde en ordentligt hälsokoll av mig och kollade upp mina vacciner och vilka sjukdomar jag haft (bl a mässlingen). Det kollades t o m upp om min TBC fortfarande gällde.
Jag minns inte exakt vilka vaccin som fylldes på men det var viktigt att jag hade ett väl fungerande skydd mot sjukdomar som jag kunde bli utsatt för.
 
Antar att det är olika i olika landsting alternativt i olika tider.

För 30 år sedan började jag jobba i en kassa på Karolinska sjukhuset. Sjukhusets personalläkate gjorde en ordentligt hälsokoll av mig och kollade upp mina vacciner och vilka sjukdomar jag haft (bl a mässlingen). Det kollades t o m upp om min TBC fortfarande gällde.
Jag minns inte exakt vilka vaccin som fylldes på men det var viktigt att jag hade ett väl fungerande skydd mot sjukdomar som jag kunde bli utsatt för.
Detta gällde mig som ingenjör (ingen patientkontakt men rörde mig ibland i lokaler där det fanns personalen och åt i samma matsal som vårdpersonalen) också när jag började på Roslagstulls sjukhus i början av 80-talet. I o f ett infektionssjukhus där risken att smittas var extra stor. Jag uppfattade kollen som både ett sätt att skydda personalen och patienterna. Vid utlandsresor fanns det rutiner för koll efteråt.
Vad jag förstår finns fortfarande denna möjlighet för landstingen/sjukhusen (att kolla upp och erbjuda vaccin till dem som anställs), men långt ifrån alla sjukhus tillämpar det. Om jag förstått det hela rätt så finns det vid epidemier även möjlighet att stänga av personal som saknar skydd. Om landstingen har den här kontrollen och informationen vid nyanställning så tror jag att det inte blir något stort problem med oskyddad personal.
Generellt så vill jag att det ska finnas ett så stort förtroende och bra information att det räcker med frivilligt vaccinationsprogram. Tvång behövs i länder där förtroende för myndigheterna saknas, och då är det ofta fler saker som fallerar.
 
Att det inte redan är krav på att sjukvårdspersonal ska vaccinera sig är helt jävla obegripligt tycker jag.
I alla fall vi på Umeå universitets medicinska utbildningar måste ha vaccinerat oss för att få gå ut på praktik. Bla läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, tandläkarprogrammet och logopedprogrammet. Gäller tex röda hund, påssjuka och mässlingen. Tycker det är superbra.

Men jag håller med, all sjukvårspersonal ska självklart vara vaccinerade. Borde ingå att visa upp vaccinationsintyg/intyga vaccination/ta blodprover för att få anställning inom sjukvården.
 

Hästfolk, Häst, Avel, Grenar

Allmänt, Fritid, Barn

  • Träning & hälsa del 7

Hund, Katt, Andra Djur

  • Oseriös avel 2019

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Upp