Samhälle När får läkare skriva in diagnoser i ens journal?

marengo

Trådstartare
Får en läkare skriva in ex. en cancerdiagnos i en patiens journal (som denne kan ta del av via 1177s E-tjänster) innan patienten muntligen har blivit meddelad diagnosen?
 
De måste väl kunna dokumentera i takt med att de konstaterar/gör saker. Om diagnosen ställs så dokumenterar man att diagnosen ställts. När man meddelat patienten så antar jag man skriver att man meddelat patienten.

Om patienten kan eller vill läsa kan man inte ta hänsyn till och låta påverka vad som skrivs.

Speciellt om det är provsvar så antar jag man skriver resultaten när de framkommer. Annat verkar som riskfylld procedur att gå med dem i huvudet en tid och riskera att missa/glömma/skriva fel/förväxla olika provresultat för att minnet sviktar? Det är ju för att det inte ska inträffa som det finns krav på dokumentation och journalföring.
 
Senast ändrad:
Får en läkare skriva in ex. en cancerdiagnos i en patiens journal (som denne kan ta del av via 1177s E-tjänster) innan patienten muntligen har blivit meddelad diagnosen?
Får, ja. Sedan brukar man väl sällan sätta diagnosen utan att meddela patienten vid besöket. Om det är t ex ett röntgensvar som kommer tillbaka med misstänkt cancer kan ju dock ovanstående ske.
 
De måste väl kunna dokumentera i takt med att de konstaterar/gör saker. Om diagnosen ställs så dokumenterar man att diagnosen ställts. När man meddelat patienten så antar jag man skriver att man meddelat patienten.

Om patienten kan eller vill läsa kan man inte ta hänsyn till och låta påverka vad som skrivs.

Speciellt om det är provsvar så antar jag man skriver resultaten när de framkommer. Annat verkar som riskfylld procedur att gå med dem i huvudet en tid och riskera att missa/glömma/skriva fel/förväxla olika provresultat för att minnet sviktar? Det är ju för att det inte ska inträffa som det finns krav på dokumentation och journalföring.
Provsvaren går ofta att se i journalen under en egen rubrik så de blir inte borttappade på det sättet. Jag har förstått att det finns mottagningar som har en inställning att endast signerade notat ses, exempelvis så har jag hört att man har teammöten tillsammans med patienten för att avsluta med att säga "nu går jag till kontoret och signerar så kan du läsa utredningen i lugn och ro". Andra låter en se både signerat och osignerat.


Får, ja. Sedan brukar man väl sällan sätta diagnosen utan att meddela patienten vid besöket. Om det är t ex ett röntgensvar som kommer tillbaka med misstänkt cancer kan ju dock ovanstående ske.
Diagnosronder är väl också ett läge då det är troligt att det blir en diagnos innan pat är vidtalad.
 
Jag tänker att detta har blivit en stor fråga iom journalen på nätet. Och att man som vårdpersonal måste vara mycket tydligare gentemot patienten. Som exempel: jag jobbar i ett team där vi gör NP-utredningar. Vi har där möte där utredningen gås igenom, men nu för tiden görs bara en kort anteckning, hänvisar till kommande besök eftersom det annars är möjligt för patienten att ta det av anteckningen i förhand. Jag tycker att det är bra med journalen på nätet, men skulle önska att enbart signerade anteckningar fanns tillgängliga.
 
Journalen är vårdpersonalens arbetsredskap så självklart får de skriva in diagnos så fort den ställs :)
Det här är ju ett exempel på hur problematiskt det är när vårdens arbetsredskap blir direkt tillgängligt för patienten. Helt plötsligt måste vårdpersonal frisera och trixa för att det ska bli så bra som möjligt för patienten.
 
Journalen är vårdpersonalens arbetsredskap så självklart får de skriva in diagnos så fort den ställs :)
Det här är ju ett exempel på hur problematiskt det är när vårdens arbetsredskap blir direkt tillgängligt för patienten. Helt plötsligt måste vårdpersonal frisera och trixa för att det ska bli så bra som möjligt för patienten.
Jag har faktiskt aldrig ens förstått varför jag skulle titta i min journal. Det är ju vårdens dokumentation och arbetsredskap.

Vid ett tillfälle skulle jag ta med min pappersjournal från en läkare till en annan, min blick råkade falla på en anteckning som var ett rejält missförstånd av vad jag sagt. Då beslöt jag raskt att undvika sådan läsning i fortsättningen.
 
Jag har faktiskt aldrig ens förstått varför jag skulle titta i min journal. Det är ju vårdens dokumentation och arbetsredskap.

Vid ett tillfälle skulle jag ta med min pappersjournal från en läkare till en annan, min blick råkade falla på en anteckning som var ett rejält missförstånd av vad jag sagt. Då beslöt jag raskt att undvika sådan läsning i fortsättningen.
Jag läser vissa anteckningar ibland, mest som ett stöd för att komma ihåg vad som sagts vid besöket (om det varit mycket information) och om jag vill fördjupa mig eller be sambon förklara mer. Läser också om jag är lite osäker på en dos av läkemedel eller för att se när en viss remiss gick iväg.

Men, håller med om att vissa anteckningar vill man inte läsa. Bland annat står det i en journal att min mamma gått bort i blodpropp (hon hade det som ung men är definitivt inte bortgången). Fick också ut min onkologjournal inför ett försäkringsärende och jag typ storgrät när jag läste igenom den. Kunde varit ogjort.
 
Jag läser vissa anteckningar ibland, mest som ett stöd för att komma ihåg vad som sagts vid besöket (om det varit mycket information) och om jag vill fördjupa mig eller be sambon förklara mer. Läser också om jag är lite osäker på en dos av läkemedel eller för att se när en viss remiss gick iväg.

Men, håller med om att vissa anteckningar vill man inte läsa. Bland annat står det i en journal att min mamma gått bort i blodpropp (hon hade det som ung men är definitivt inte bortgången). Fick också ut min onkologjournal inför ett försäkringsärende och jag typ storgrät när jag läste igenom den. Kunde varit ogjort.
Det förstår jag, det låter jättejobbigt!
 

marengo

Trådstartare
Anledningen till att jag undrade var att en närstående inför ett läkarbesök skulle fylla i en blankett som delvis bestod av frågor som hen behövde gå in i sin journal för att kolla upp. Väl inne ser hen att hens läkare från det senaste besöket har skrivit att hen har metastaserande cancer och blev givetvis chockad. Jag tyckte det var väldigt tråkigt att hen fick beskedet på det sättet och går och väntar på nästa läkarbesök för att få prata med läkaren om detta och få svar på alla frågor. Det fick mig att undra om det verkligen ska gå till såhär, nu förstår jag att det gör det.
 
Anledningen till att jag undrade var att en närstående inför ett läkarbesök skulle fylla i en blankett som delvis bestod av frågor som hen behövde gå in i sin journal för att kolla upp. Väl inne ser hen att hens läkare från det senaste besöket har skrivit att hen har metastaserande cancer och blev givetvis chockad. Jag tyckte det var väldigt tråkigt att hen fick beskedet på det sättet och går och väntar på nästa läkarbesök för att få prata med läkaren om detta och få svar på alla frågor. Det fick mig att undra om det verkligen ska gå till såhär, nu förstår jag att det gör det.
Man kan välja att inte visa dokument från de senaste två veckorna när man går in i journalen.
Detta antar jag är för att undvika det du beskriver.

Man måste välja, ska jag tillägga. Frågan kommer upp när man loggar in.
 
Får en läkare skriva in ex. en cancerdiagnos i en patiens journal (som denne kan ta del av via 1177s E-tjänster) innan patienten muntligen har blivit meddelad diagnosen?
Ja. Det får läkaren göra.

Om vi tänker oss situationen cancerutredning. Patienten har varit på exempelvis en koloskopi, man har tagit biopsier. Man bör ha informerat patienten om att prover tagits och att man utreder avseende cancersjukdom.
Sedan, några veckor senare, får läkaren svaren från mikroskopiundersökningen.
Svaren visar tarmcancer i det här exemplet.

Läkaren tar del av svaret, ställer diagnosen tarmcancer.
Gör vidare planering för utredning.
Patienten meddelas/kallas för uppföljning.

Det är den typen av situation som är "risken" med nättillgänglig journal.

Patienten kan "råka" läsa svaret på en datortomografiundersökning - exempelvis utbredda cancerförändringar - innan någon läkare hunnit läsa och åtgärda.

Vill man inte ta den risken, att upptäcka saker själv, så får man låta bli att läsa sin nätjournal.

Det har framförts synpunkter från läkarhåll, innan nätjournalen lanserades, att det skulle vara fördröjning innan patienten skulle få ta del av vissa saker (provsvar, röntgensvar och vissa anteckningar) just för att minska den typen av situationer.
 
Jag har faktiskt aldrig ens förstått varför jag skulle titta i min journal. Det är ju vårdens dokumentation och arbetsredskap.

Vid ett tillfälle skulle jag ta med min pappersjournal från en läkare till en annan, min blick råkade falla på en anteckning som var ett rejält missförstånd av vad jag sagt. Då beslöt jag raskt att undvika sådan läsning i fortsättningen.
Jag har själv läst, bara för att jag är nyfiken. Men jag har sökt vård typ 3 ggr totalt sen journal på nätet infördes och det har aldrig varit något allvarligt..
Jag förstår att en del läser, men jag tycker inte journal på nätet fyller den funktionen som det är tänkt. Framförallt inte inom vissa områden.
Jag jobbar ju i psykiatrin och där har det här med journal på nätet varit oerhört stort och krångligt. Min verksamhet är dock fortfarande undantagen så jag behöver inte hantera det än..
 
Om det är vården som sagt att han ska gå i journalen för detta så tycker jag det är illa. Att läsa journal är en möjlighet/rättighet för patienten, men kan aldrig vara annat än frivilligt. Det ska inte finns en förväntan/önskan från någon annan om att göra det.

Jag har valt att inte använda E-journalen, har absolut inget behov. De gånger jag behöver info begär jag ut det på vanligt sätt. (sällan och begränsade saker) Vet att om jag satt med direktaccess och började kika så skulle jag läsa mer än jag hade tänkt från början, och det vill jag inte. (Däremot hade jag använt socialtjänstens journal som e-tjänst om det gick, så jag förstår de som ser nytta med tjänsten)

Hade jag fått en sådan blankett så hade jag lämnat tomt där jag inte hade info och låtit dem själva hämta fram det som de tyckte att de behövde från journalen (deras jobb, inte mitt) Var det något från andra vårdgivare de inte kom åt hade jag bett att få de aktuella uppgifterna/delarna av journalen skickade.
 

Hästdiskussioner nu

Övrigt-diskussioner nu

Dagbok

  • Uppskruvad

Radannonser

Hästnyheter

Bukefalos

Upp