Bukefalos 27 år!

Nekades veterinärvård under jourtid: ”Sårbar och maktlös”

När Ida Emilssons sto skulle föla mådde hästen dåligt och blödde kraftigt, så Ida ringde efter veterinär. Men den jourhavande veterinären nekade henne vård på grund av att nattsömnen behövde prioriteras. Ida ifrågasätter hur detta kan komma sig och menar att det krävs tydligare riktlinjer för hur ett fall ska hanteras under jourtid.
 
"– Jag har full förståelse för att veterinärer i dag har en enorm press på sig. De har inte så bra arbetsförhållanden alltid och de jobbar inom ett hårt pressat yrke, så jag förstår att man behöver sova när man kan. Men i det här fallet kändes det annorlunda, som om hon bara inte var intresserad av att hjälpa mig. "

Hur tror hon att vila ska gå till om det inte är genom att neka att komma ut? Problemet är inte att enskilda veterinärer behöver sova, problemet är att de är för få som kan och vill jobba som stordjursjour. Och att de jourtimmar som finns äts upp av djurägare som tror att lite blod vid en förlossning är katastrof... (Om hästen blev bra av att resa sig och få betforvatten kan läget knappast ha varit speciellt akut...).

Men nått är det ju som är fel på det svenska systemet. Jag har nyss flyttat från Örebro till en liten byhåla långt ut i ingenstans i Norge. Från en stor stad i ett tätbefolkat område till en kommun där "huvudstaden" har 1500 fastboende. I Örebro fick jag skjuta behandlingsbara lantbruksdjur för att distriktsveterinären inte hade tid att komma, här bland bergen i Norge har vi veterinärer som delar på jouren och kommer samma dag när det är minsta problem. Inte är det dyrare heller.
 
"– Jag har full förståelse för att veterinärer i dag har en enorm press på sig. De har inte så bra arbetsförhållanden alltid och de jobbar inom ett hårt pressat yrke, så jag förstår att man behöver sova när man kan. Men i det här fallet kändes det annorlunda, som om hon bara inte var intresserad av att hjälpa mig. "

Hur tror hon att vila ska gå till om det inte är genom att neka att komma ut? Problemet är inte att enskilda veterinärer behöver sova, problemet är att de är för få som kan och vill jobba som stordjursjour. Och att de jourtimmar som finns äts upp av djurägare som tror att lite blod vid en förlossning är katastrof... (Om hästen blev bra av att resa sig och få betforvatten kan läget knappast ha varit speciellt akut...).

Men nått är det ju som är fel på det svenska systemet. Jag har nyss flyttat från Örebro till en liten byhåla långt ut i ingenstans i Norge. Från en stor stad i ett tätbefolkat område till en kommun där "huvudstaden" har 1500 fastboende. I Örebro fick jag skjuta behandlingsbara lantbruksdjur för att distriktsveterinären inte hade tid att komma, här bland bergen i Norge har vi veterinärer som delar på jouren och kommer samma dag när det är minsta problem. Inte är det dyrare heller.
Såg siffror på att norska staten budgeterar mer än 3 ggr så mycket pengar per invånare jämfört med Sverige för att finansiera beredskapsveterinärvården. Så nog är det dyrare, men det är inte du som djurägare som betalar.

Sverige borde inse att tillgång till grundläggande veterinärvård i glesbygd dygnet runt är en grundläggande samhällsservice som krävs för att behålla en levande landsbygd. Om det varken ska finansieras genom att djurägarna betalar hur mycket som helst, eller genom att veterinärerna jobbar gratis, behöver mer pengar skjutas till centralt ifrån.
 
Såg siffror på att norska staten budgeterar mer än 3 ggr så mycket pengar per invånare jämfört med Sverige för att finansiera beredskapsveterinärvården. Så nog är det dyrare, men det är inte du som djurägare som betalar.

Sverige borde inse att tillgång till grundläggande veterinärvård i glesbygd dygnet runt är en grundläggande samhällsservice som krävs för att behålla en levande landsbygd. Om det varken ska finansieras genom att djurägarna betalar hur mycket som helst, eller genom att veterinärerna jobbar gratis, behöver mer pengar skjutas till centralt ifrån.
Det är en bred fråga, alltifrån om det utbildas tillräckligt många veterinärer. Om det är rätt studenter som bereds plats. Jag tänker här att man redan innan uttagningen behöver tänka på att alla studenter inte kan få jobb på en smådjursklinik i Stockholm ( ja ett exempel men kanske realistiskt) . Har man den drömmen blir nog ofta en plats som distriktsveterinär i Norland direkt oönskad, det hjälper inte med bra vilkor om jobbet är fel.

Frågan är också vem som ska betala? Ska samhället dvs även de som avstår från att ha djur pga kostnaden vara med och betala? Kanske, men det är kanske inte helt populärt. Hur motiverar man det? Och är verkligen någons hund, katt, marsvinn eller häst något andra ska betala för? Ja kanske för djurens skull, men var går gränsen för samhällsansvar?

Sen är det också en prioriteringsfråga. Jag vet faktiskt inte om jag anser att man ska ha tillgång till veterinär dygnet runt oavett var man bor. I extremfallet så är det glesbyggd utan farbara vägar och ingen granne på flera mil- det är förmodligen inte dessa du egentligen tänker på men de räknas in om man säger alla. Vi har dessutom inte den servicen när det gäller människor. Ja sjukvård finns men vi får ta oss till den, den finns inte på plats. Om vi ska lägga mer av samhällets pengar på djuren, ska det verkligen gå till glesbygden. Vi lägger ner BB och skolor i glesbygden men ska satsa på subventionerad djursjukvård 24/7 för alla. Jag tror vi har annat som borde gå före i en levande landsbygd.
 
Det är en bred fråga, alltifrån om det utbildas tillräckligt många veterinärer. Om det är rätt studenter som bereds plats. Jag tänker här att man redan innan uttagningen behöver tänka på att alla studenter inte kan få jobb på en smådjursklinik i Stockholm ( ja ett exempel men kanske realistiskt) . Har man den drömmen blir nog ofta en plats som distriktsveterinär i Norland direkt oönskad, det hjälper inte med bra vilkor om jobbet är fel.

Frågan är också vem som ska betala? Ska samhället dvs även de som avstår från att ha djur pga kostnaden vara med och betala? Kanske, men det är kanske inte helt populärt. Hur motiverar man det? Och är verkligen någons hund, katt, marsvinn eller häst något andra ska betala för? Ja kanske för djurens skull, men var går gränsen för samhällsansvar?

Sen är det också en prioriteringsfråga. Jag vet faktiskt inte om jag anser att man ska ha tillgång till veterinär dygnet runt oavett var man bor. I extremfallet så är det glesbyggd utan farbara vägar och ingen granne på flera mil- det är förmodligen inte dessa du egentligen tänker på men de räknas in om man säger alla. Vi har dessutom inte den servicen när det gäller människor. Ja sjukvård finns men vi får ta oss till den, den finns inte på plats. Om vi ska lägga mer av samhällets pengar på djuren, ska det verkligen gå till glesbygden. Vi lägger ner BB och skolor i glesbygden men ska satsa på subventionerad djursjukvård 24/7 för alla. Jag tror vi har annat som borde gå före i en levande landsbygd.
Jag hör ofta veterinärer som gärna skulle jobba med stordjur, men inte med nuvarande villkor. T.ex. är det många som inte fixar att vara i tjänst flera dygn i sträck, men gärna skulle jobba natt om de fick vara lediga dagen efter. Även de som är privata egenföretagare har svårt att ta nätter; de kan inte boka in en massa kunder dagen efter eftersom de kanske måste jobba hela natten. Å andra sidan kanske det bara blir någon enstaka patient, och den kan inte ensamt bära kostnaden för en utebliven fullbokad heldag. ALLA är naturligtvis inte intresserade av att jobba med stordjur i glesbygd, men min bild är att många fler skulle vara det om de fått ersättning och återhämtning enligt arbetstidslagen (som det i nuläget är undantag från..)

Min tanke är att vård på primärvårdsnivå obekväm tid borde kunna finansieras genom att man öronmärker momsen från veterinärbranschen till detta. Jag menar inte att fullt utrustade djursjukhus ska tillhandahållas på varenda fjälltopp, men att det i normalfallet ska gå att få enklare vård inom 3-4 h tycker jag är rimligt. Det är däremot orimligt att djurägare inte alls ska kunna söka den vård de enligt djurskyddslagen är skyldiga till, och det är lika orimligt att en statlig arbetsgivare inte behöver följa arbetstidslagen.
 
Min tanke är att vård på primärvårdsnivå obekväm tid borde kunna finansieras genom att man öronmärker momsen från veterinärbranschen till detta. Jag menar inte att fullt utrustade djursjukhus ska tillhandahållas på varenda fjälltopp, men att det i normalfallet ska gå att få enklare vård inom 3-4 h tycker jag är rimligt. Det är däremot orimligt att djurägare inte alls ska kunna söka den vård de enligt djurskyddslagen är skyldiga till, och det är lika orimligt att en statlig arbetsgivare inte behöver följa arbetstidslagen.
Ingen måste ha djur... Om det vore ett krav hade det varit en annan grej. Man är inte skyldig att söka vård, man är skyldig att se till att djuret inte lider.

Människor är inte garanterade en enklare akutvård inom 3-4 timmar ens om de själv tar sig till akuten eller ens den dubbls tiden. Det känns som ett orimligt krav i det perspektivet att alla djur ska ha den förmånen. Med 3-4 h inställelsetid så krävs det en enorm utbyggnad desutom.

Och bara för att man dedikerar momsen och den faktiskt skulle räcka till så innebär det inte att det blir gratis. Det är exakt lika mycket pengar som ska skjutas till från gemensamma medel oavsett om men försöker trolla med begreppen.
 
Jag hör ofta veterinärer som gärna skulle jobba med stordjur, men inte med nuvarande villkor. T.ex. är det många som inte fixar att vara i tjänst flera dygn i sträck, men gärna skulle jobba natt om de fick vara lediga dagen efter. Även de som är privata egenföretagare har svårt att ta nätter; de kan inte boka in en massa kunder dagen efter eftersom de kanske måste jobba hela natten. Å andra sidan kanske det bara blir någon enstaka patient, och den kan inte ensamt bära kostnaden för en utebliven fullbokad heldag. ALLA är naturligtvis inte intresserade av att jobba med stordjur i glesbygd, men min bild är att många fler skulle vara det om de fått ersättning och återhämtning enligt arbetstidslagen (som det i nuläget är undantag från..)

Min tanke är att vård på primärvårdsnivå obekväm tid borde kunna finansieras genom att man öronmärker momsen från veterinärbranschen till detta. Jag menar inte att fullt utrustade djursjukhus ska tillhandahållas på varenda fjälltopp, men att det i normalfallet ska gå att få enklare vård inom 3-4 h tycker jag är rimligt. Det är däremot orimligt att djurägare inte alls ska kunna söka den vård de enligt djurskyddslagen är skyldiga till, och det är lika orimligt att en statlig arbetsgivare inte behöver följa arbetstidslagen.
Jag tycker att det du skriver låter bra i teorin men jag tror det blir svårt att genomföra. Om veterinärvård ska finnas inom 3-4 h dygnet runt så tror jag det behövs en rejäl utbyggnad mot idag och det kommer kosta. Dessutom är det väl inte enklare vård vi pratar om? Utan den akuta? Jag menar att när ett djur är svårt sjukt så behövs det väl ofta mer avancerad vård medan enkel vård oftare kan vara för ett djur som inte är lika sjukt och då kan man ju ibland också avvakta.
 
Ingen måste ha djur... Om det vore ett krav hade det varit en annan grej. Man är inte skyldig att söka vård, man är skyldig att se till att djuret inte lider.
Nej ingen är skyldig att ha djur men vårt samhälle kommer bli mycket fattigare om man bara kan ha djur i en storstad. Ditt resonemang betyder att vi återigen ska göra det svårt att leva i annat än städer med en stor population. Den typen av livsstil passar inte alla och samhället behöver en diversitet av människor.
Människor är inte garanterade en enklare akutvård inom 3-4 timmar ens om de själv tar sig till akuten eller ens den dubbls tiden. Det känns som ett orimligt krav i det perspektivet att alla djur ska ha den förmånen. Med 3-4 h inställelsetid så krävs det en enorm utbyggnad desutom.
Nej människor har ingen garanterad skutsjukvård inom 3-4 timmar annat än i just akuta fall. Grejen är att en människa ofta upptäcker sina problem snabbare än vi gör med djuren eftersom vi lär känna att vi har "ont i magen" innan de allvarliga symptomen kommer vilket gör att vi vanligen kan söka hjälp i bättre tid. En annan skillnad är att det faktiskt är tillåtet med människoplågeri genom avsaknad av vård tillskillnad mot djurplågeri pga samma sak.

I Sverige har vi en djurskyddslag och myndigheterna får helt enkelt se till att det finns förutsättningar för att följa lagen. De pengar det skulle kosta att få till en jourverksamhet som följer arbetstidslagen är i sammanhanget småpengar med tanke på de gigantiska samhällsekonomiska vinster som djuren ger.
Jag förstår återigen inte hur du resonerar. Det känns som om du kör helt på "den som inte är stenrik ska tiga och lida" och att människors (och djurs) hälsa är underordnat de kortsiktiga vinsterna. Vinsten av att göra det omöjligt för "Svensson" att ha djur är mycket kortsiktig och kommer kosta mångdubbelt i minskade inkomster för lantbrukare, foderföretag, affärer vilka alla genererar stora skatteintäkter. Det kommer även lavinartat öka kostnaderna för sjukskrivningar då den psykiska ohälsan kommer stiga.
Hur tänker du att samhället ska förbereda sig på de kostnaderna och hur anser du att de är samhällsekonomiskt försvarbara?
 
Jag tycker nog att det är viktigt att att inse att vad avser landsbygden, och veterinärbrist så handlar det oftast om att lantbrukets djur, och häst, är de djurslag som drabbas.

Alltså mjölkkor, får, grisar hästar etc. som under jourtid inte kan få hjälp med behandlingsbara problem, som t.ex. en komplikationer i samband födsel som kvarbliven efterbörd hos häst, framfall, "ihoptrasslade lamm", akuta olycksfall (t.ex. ett sår som behöver sys), eller en del andra tillstånd som kräver mer eller mindre omedelbar vård, där prognosen är god med rätt insatser, men där djurägaren inte har rätt kunskaper eller ens rätt att utföra ingreppen.

Ska vi börja skjuta djuren istället för att vårda dem?

Ska vi lägga ner produktion för att det inte finns vettiga villkor för veterinärer, eftersom staten tycks ha abdikerat?
 
Jag tycker att det du skriver låter bra i teorin men jag tror det blir svårt att genomföra. Om veterinärvård ska finnas inom 3-4 h dygnet runt så tror jag det behövs en rejäl utbyggnad mot idag och det kommer kosta. Dessutom är det väl inte enklare vård vi pratar om? Utan den akuta? Jag menar att när ett djur är svårt sjukt så behövs det väl ofta mer avancerad vård medan enkel vård oftare kan vara för ett djur som inte är lika sjukt och då kan man ju ibland också avvakta.
Fast om vi tittar på tex kolikvård så är ju den akuta veterinärvården i det stora hela ganska enkel, samma sak gäller vid tex sår som behöver sys. Alla de gånger jag eller mina vänner haft ut veterinär akut har vården varit enkel utom den gång en vän fick åka in till klinik mitt i natten med påbörjan till tarmvred. Den akuta vården var ju dock enkel (och tarmen vred sig rätt av sig självt)
 
Fast om vi tittar på tex kolikvård så är ju den akuta veterinärvården i det stora hela ganska enkel, samma sak gäller vid tex sår som behöver sys. Alla de gånger jag eller mina vänner haft ut veterinär akut har vården varit enkel utom den gång en vän fick åka in till klinik mitt i natten med påbörjan till tarmvred. Den akuta vården var ju dock enkel (och tarmen vred sig rätt av sig självt)
Ja det är sant. En del saker går ju att göra på plats utan att klinik krävs.
 
Jag tycker att det du skriver låter bra i teorin men jag tror det blir svårt att genomföra. Om veterinärvård ska finnas inom 3-4 h dygnet runt så tror jag det behövs en rejäl utbyggnad mot idag och det kommer kosta. Dessutom är det väl inte enklare vård vi pratar om? Utan den akuta? Jag menar att när ett djur är svårt sjukt så behövs det väl ofta mer avancerad vård medan enkel vård oftare kan vara för ett djur som inte är lika sjukt och då kan man ju ibland också avvakta.
Nja, jag tror de allra flesta bor inom 3-4 h från en distriktsveterinärstation även utan någon omfattande utbyggnad. Även akut, livräddande vård kan vara enkel - t.ex. kalkdropp till kossor med kalvningsförlamning, epidural och förlossningshjälp vid fellägen, intravenösa mediciner till kolikhästar, kräkmedel till hundar och katter som svalt nåt giftigt.. Dvs sådant som en veterinär kan ha i bilen, förutsatt att det finns en veterinär i tjänst.
 
Ingen måste ha djur... Om det vore ett krav hade det varit en annan grej. Man är inte skyldig att söka vård, man är skyldig att se till att djuret inte lider.

Människor är inte garanterade en enklare akutvård inom 3-4 timmar ens om de själv tar sig till akuten eller ens den dubbls tiden. Det känns som ett orimligt krav i det perspektivet att alla djur ska ha den förmånen. Med 3-4 h inställelsetid så krävs det en enorm utbyggnad desutom.

Och bara för att man dedikerar momsen och den faktiskt skulle räcka till så innebär det inte att det blir gratis. Det är exakt lika mycket pengar som ska skjutas till från gemensamma medel oavsett om men försöker trolla med begreppen.
Fast är det verkligen rimligt att folk utanför storstäderna ska behöva skjuta sina djur med hyfsat enkelt behandlingsbara åkommor? Ingen MÅSTE ha djur, men väldigt många har det och man kan inte bortse från att djuren gör en hel del samhällsnytta både för folkhälsan, ekonomin och livsmedelsförsörjningen. I det perspektivet tycker jag gott att man kan subventionera djursjukvården åtminstone lika mycket som vi subventionerar köksrenoveringar och restaurangbesök.

Min tanke med 3-4 h är inte att minsta skrubbsår alltid ska hanteras så snabbt, utan mer att riktigt akuta grejor bör kunna få någon form av första hjälpen inom den tiden även om man bor på landet.
 
Nja, jag tror de allra flesta bor inom 3-4 h från en distriktsveterinärstation även utan någon omfattande utbyggnad. Även akut, livräddande vård kan vara enkel - t.ex. kalkdropp till kossor med kalvningsförlamning, epidural och förlossningshjälp vid fellägen, intravenösa mediciner till kolikhästar, kräkmedel till hundar och katter som svalt nåt giftigt.. Dvs sådant som en veterinär kan ha i bilen, förutsatt att det finns en veterinär i tjänst.

Jo visst bor de flesta inom det avståndet. Jourhavande veterinärer är dock ofta på uppdrag och ibland åt andra hållet. Det krävs en saftig överbemanning för att planerat ge flertalet ska få hjälp inom 3-4 i ett stort glesbefolkat distrikt.

Och som sagt det sker inte inom human vården. Där kan akuta men inte omedelbart livshotande tillstånd vänta i många timmar. Riktigt akuta får om möjligt hjälp direkt men där hjälper knappast en inställelse tid på timmar, då talar vi om sekunder/minuter.
 
Jo visst bor de flesta inom det avståndet. Jourhavande veterinärer är dock ofta på uppdrag och ibland åt andra hållet. Det krävs en saftig överbemanning för att planerat ge flertalet ska få hjälp inom 3-4 i ett stort glesbefolkat distrikt.

Och som sagt det sker inte inom human vården. Där kan akuta men inte omedelbart livshotande tillstånd vänta i många timmar. Riktigt akuta får om möjligt hjälp direkt men där hjälper knappast en inställelse tid på timmar, då talar vi om sekunder/minuter.
Ska vi av något slags ideologiska skäl avsluta allt hållande av lantbruksdjur?

För vi kommer att bryta mot djurskyddslagarna om vi inte kan ge våra lantbruksdjur vård.

Att skjuta en bra mjölkko, för ett akutfall som går att ordna, blir så dyrt till slut, så att det helt enkelt är dags att avveckla all djurhållning.
 
Ska vi av något slags ideologiska skäl avsluta allt hållande av lantbruksdjur?

För vi kommer att bryta mot djurskyddslagarna om vi inte kan ge våra lantbruksdjur vård.

Att skjuta en bra mjölkko, för ett akutfall som går att ordna, blir så dyrt till slut, så att det helt enkelt är dags att avveckla all djurhållning.
Var någonstans menar du att jag skriver att vi ska avskaffa veterinäryrket helt?

Vi har aldrig haft rikstäckande akutveterinärvård 24/7 med en inställelsetid på 3-4 timmar för alla djur. Att vara tveksam till det och att det ska finansieras genom allmäna medel är knappast att förespråka att alternativet aldrig ska finnas någonstans för några djur.
 
Men jag kan ju också tycka att det på nåt sätt är lite naivt att först bosätta sig långt bort från allt för att man trivs så bra med att vara just långt bort från allt och sen när man bor där kräva att man ska ha samma samhällsservice (inom samma tidsrymd) som de som bor i närheten av civilisationen (inte bara storstäder). Var det inte bort från civilisationen som var målet med att bo där? Färre människor = mindre möjlighet för service att gå runt ekonomiskt. Jag älskar inte mina grannar alltid och att ha dem så nära hela tiden men det är på nåt sätt priset jag får betala för att ha tillgång till sånt som jag uppskattar med civilisationen.

Sen ska ju djursjukvården vara rimlig. Men att de som bor långt från civilisationen ska ha samma utbud som de som bor i civiliserat område känns inte rimligt. Jag bor i en mindre stad och behöver åka till en större stad för att utföra vissa ärenden och utöva vissa fritidsintressen. Men jag har ju valt att bo i den mindre staden för att jag på det stora hela trivs med att bo här. För- och nackdelar.
 
Men jag kan ju också tycka att det på nåt sätt är lite naivt att först bosätta sig långt bort från allt för att man trivs så bra med att vara just långt bort från allt och sen när man bor där kräva att man ska ha samma samhällsservice (inom samma tidsrymd) som de som bor i närheten av civilisationen (inte bara storstäder). Var det inte bort från civilisationen som var målet med att bo där? Färre människor = mindre möjlighet för service att gå runt ekonomiskt. Jag älskar inte mina grannar alltid och att ha dem så nära hela tiden men det är på nåt sätt priset jag får betala för att ha tillgång till sånt som jag uppskattar med civilisationen.

Sen ska ju djursjukvården vara rimlig. Men att de som bor långt från civilisationen ska ha samma utbud som de som bor i civiliserat område känns inte rimligt. Jag bor i en mindre stad och behöver åka till en större stad för att utföra vissa ärenden och utöva vissa fritidsintressen. Men jag har ju valt att bo i den mindre staden för att jag på det stora hela trivs med att bo här. För- och nackdelar.
Men det här är intressant tycker jag. Få av oss ”väljer att bosätta sig”. Om man ändå leker med tanken att man gör det, så hade platsen där jag ”valde att bosätta mig” då, för 30 år sen, två DV-stationer med 30 minuter åt varje håll. Den ena är nedlagd sen ganska länge och den andra på väg att läggas ner nu.

Det är liksom inte jag som har valt?
 

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

Omröstningar

  • Vad väljer ni att höra först?
Upp