Bukefalos 27 år!

Nekades veterinärvård under jourtid: ”Sårbar och maktlös”

När Ida Emilssons sto skulle föla mådde hästen dåligt och blödde kraftigt, så Ida ringde efter veterinär. Men den jourhavande veterinären nekade henne vård på grund av att nattsömnen behövde prioriteras. Ida ifrågasätter hur detta kan komma sig och menar att det krävs tydligare riktlinjer för hur ett fall ska hanteras under jourtid.
 
Av att privata veterinärer öppnat som tar emot enbart på dagtid, istället för att DV ger all vården oavsett när som innan.
=Alla går till privatkliniken på dagtid och ringer DV på nätter och helger =Minskat behov av dagtidsarbete, samma behov av jourtidsarbete =förskjutning av de relativa proportionerna
Tack då hänger jag med.
 
Olika taxor för hästar borde vara lätt löst (?) tycker jag genom att djursjukvård till hästar som inte faktureras företag har betydligt högre taxa som inte subventioneras. Blir ett mellanting där hobbyhästar fortfarande kan få tillgång men bidrar ekonomiskt till basverksamheterna med lantbruksdjur och ’nyttohästar’
Det löser ju en del, jag tror många kan tänka sig att bidra till kostnaderna för ridskolans hästar, men kanske inte hästhandlarens eller tävlingsryttarens. Det går kanske att få till en vettig konstruktion med risken att de som kan väljer att kringgå faktura policyn och tar fakturan i det egna bolaget trots att verksamheten inte har ett dyft att göra med hästen. Min första veterinärfaktura fick jag exempelvis genom stallägaren som fakturerade mig vidare. Det var flera djur som kollades vid samma besök.

Jag tror redan man har olika taxor för lantbruksdjur och andra djur men jag kan ha fel där. Det styrs ju lätt genom djurslag.
 
Tidigare hade vi en levande landsbygd med småjordbruk i hela landet, med en fungerande veterinärvård, mejerier, slakterier mm.

Sedan lades de ner pga att politikerna ansåg att vi kunde importera billigare och att vi inte hade något behov av varesig självförsörjning eller eget försvar och monterade ner det mesta, vilket i sin tur slog undan benen för att små jordbruk när slakterier, veterinärer, mejerier, kompanier mm försvann = inga arbetstillfällen och en döende landsbygd med avfolkning till följd, så affärer, banker, skolor, sjukhus och annan service försvinner. Vår levande landsbygd blir en glesbygd där folk får skylla sig själva om de är dumma nog att bo kvar och försöka bruka jorden och ha djur.

Jättekul idag efter vulkanutbrott som stänger ner flygtrafiken, pandemi, krig i närområdet, ett brinnande Sibirien, Amazonas, Kalifornien, Kanada, Europa m fl. Var ska vi importera det vi behöver idag, i framtiden? Hur ska någon bonde kunna ha djur annat än på gårdar som har stordrift? Var är djurvälfärden när grisbönderna vill fjättra suggorna som i Danmark? Kravet på bete även för mjölkkor riskerar att försvinna och de kommer få gå i djurhallar på betonggolv. Är det så vi vill att vår mat ska produceras, är det så vi tycker att djur ska behandlas?

Jag förstår @Migo som flyttade till Norge, där skatter och intäkter från elproduktionen inte flyttas till Oslo utan går till bygden. Det är inte Stockholm som försörjer landsbygden, det är landsbygdens el, skog och malm som försörjer Stockholm. Det är fan i mig på tiden att vi följer Norges exempel med en levande landsbygd och att skatten tas ut där värdet är.

Men vad vet jag, låt oss införa ransoneringskort igen och fortsätta med virkesplantager på åkrarna, låt skiten växa igen, det kommer ändå inte finnas någon som ser det när sista spiken i kistan slås in.
Jo exakt, vad ska vi ha ett land med en viss geografisk yta till om vi anser att en stor del av ytan inte ska gå att bo på och vi inte ska ha något lantbruk. (då kan vi ju ge all yta mellan städerna till Norge, utom virkesåkrarna, gruvan i Kiruna och Älvarna?)

Just den här -alla ska bo i städer så vi inte tar upp så mycket plats, -på landsbygden har vi virkesåkrar. Precis utanför staden har vi ladugårdar med djur som aldrig får gå ut. Några % mark är naturskydsområden resten är virkesåker, idén tilltalar inte mig jättemycket (trots att jag bor i stad). (allt som till äventyrs odlas packas i Danmark och säd köper vi från Ukraina...)
 
Senast ändrad:
Jo exakt, vad ska vi ha ett land med en viss geografisk yta till om vi anser att en stor del av ytan inte ska gå att bo på och vi inte ska ha något lantbruk. (då kan vi ju ge all yta mellan städerna till Norge, utom virkesåkrarna.)

Just den här -alla ska bo i städer så vi inte tar upp så mycket plats, -på landsbygden har vi virkesåkrar. Precis tanför staden har vi ladugårdar med djur som aldrig får gå ut. Några % mark är naturskydsområden resten är virkesåker, idén tilltalar inte mig jättemycket (trots att jag bor i stad)

Eller så lämnar vi en del av landet obebott. Naturen kommer inte att klaga om människan drar sig tillbaka en bit.
 
Eller så lämnar vi en del av landet obebott. Naturen kommer inte att klaga om människan drar sig tillbaka en bit.
Då är det ju inte vårt land. Den geografiska enheten Sverige finns ju för att människor bor på den. Det är inte någon gud som har ritat kartan. Dessutom tror jag visst naturen kommer klaga, människor har alltid bott i Sverige tillsammans med den natur vi har, vi är natur om vi beter oss rätt. Innan människor bodde här låg landet under någon kilometer is.

Naturen "äng" är ju totalt körd utan oss till exempel. Skogsbruk har vi ju alltid haft, många skogsägare har tidigare klarat att bruka sin skog och ha den kvar istället för skörda och så en virkesåker. Ett naturskyddsområde är inte alls samma sak som en uhm bondskog, dessutom fungerar inte allemansrätten helt i naturskyddsområden.
 
Jo exakt, vad ska vi ha ett land med en viss geografisk yta till om vi anser att en stor del av ytan inte ska gå att bo på och vi inte ska ha något lantbruk. (då kan vi ju ge all yta mellan städerna till Norge, utom virkesåkrarna, gruvan i Kiruna och Älvarna?)

Just den här -alla ska bo i städer så vi inte tar upp så mycket plats, -på landsbygden har vi virkesåkrar. Precis utanför staden har vi ladugårdar med djur som aldrig får gå ut. Några % mark är naturskydsområden resten är virkesåker, idén tilltalar inte mig jättemycket (trots att jag bor i stad). (allt som till äventyrs odlas packas i Danmark och säd köper vi från Ukraina...)
Förutom att ingen sagt att man inte får bosätta sig där, mer att man inte kan räkna med all upptänklig service inklusive DV nära till hands.

PS man bor mest längs kusterna i Norge också, de ha förbaskat mycket kust.
 
Då är det ju inte vårt land. Dessutom tror jag visst naturen kommer klaga, människor har alltid bott i Sverige tillsammans med den natur vi har, vi är natur om vi beter oss rätt. Innan människor bodde här låg landet under någon kilometer is.

Så du menar att det måste finnas en viss densitet av människor för att det ska vara "vårt" land? Hur tänker du nu?

Jag är övertygad om att naturen skulle klara sig alldeles utmärkt utan oss människor! Se bara på hur det ser ut i den avspärrade zonen runt Tjernobyl. Trots all strålning så frodas naturen där mer än någonsin! Hade människan försvunnit hade naturen blivit glad och klarat sig alldeles utmärkt. Den behöver inte oss. Vi behöver den.
 
Jag tycker att någon konstruktion där jourverksamheten fördelas på fler veterinärer än bara de som har tjänst inom DV skulle vara bra. För att komma ifrån den extrema belastningen när så få ska täcka så stora ytor och många pass.
Så fungera jour-VC tiderna på helgen här. Alla VCs personal roterar på den bemanningen både regionens och privata.

Borde vara en miljöinvestering också om det blir kortare att åka för att fler jourar och den som är närmast kan åka. Och färre nattarbetstimmar på körning. Men det förutsätter ju att de är många nog för att inte behöva åka ut så ofta även om de har beredskapen.

Men här kanske man också får laborera med olika lösningar beroende på var man är och vad som skapar problem. I Norrlands inland där det blir att det inte finns veterinär för någon alls alt. toklångt som alternativ; eller som @Gnist säger en halvtimme från storstan där lantbruksdjuren ändå blir utan. På en del platser kanske det är bättre att schemalägga vanliga vakna nattpass istället för jourer, pga. annan struktur och frekvens på behoven? osv.
 
Förutom att ingen sagt att man inte får bosätta sig där, mer att man inte kan räkna med all upptänklig service inklusive DV nära till hands.

PS man bor mest längs kusterna i Norge också, de ha förbaskat mycket kust.
Men om man bedriver jordbruk och försörjer Sveriges befolkning med mat och har djur så behöver både Sverige och den som bor där inte all upptänklig service (som shopping malls och dyl) men dock DV, skola, sjukvård, livsmedel.
 
Jag tycker att någon konstruktion där jourverksamheten fördelas på fler veterinärer än bara de som har tjänst inom DV skulle vara bra. För att komma ifrån den extrema belastningen när så få ska täcka så stora ytor och många pass.
Så fungera jour-VC tiderna på helgen här. Alla VCs personal roterar på den bemanningen både regionens och privata.
Det finns privata veterinärer som har det så - en i min bekantskapskrets har i normalfallet sitt eget företag och sina egna kunder, men jourtiden delar hon med ett antal andra veterinärer som har liknande upplägg. Så behöver hon inte ha jour jämt men hennes kunder har någonstans att vända sig under jourtid.
 
Så du menar att det måste finnas en viss densitet av människor för att det ska vara "vårt" land? Hur tänker du nu?

Jag är övertygad om att naturen skulle klara sig alldeles utmärkt utan oss människor! Se bara på hur det ser ut i den avspärrade zonen runt Tjernobyl. Trots all strålning så frodas naturen där mer än någonsin! Hade människan försvunnit hade naturen blivit glad och klarat sig alldeles utmärkt. Den behöver inte oss. Vi behöver den.
Ja så tänker jag, att Sverige är en mänsklig sammanslutning på ett geografiskt område. Viss service måste kunna ges till personer som bor över hela området och bygger på något slags intresse av att försvara hela området.

Tjernobylområdet är jätteintressant och självklart håller jag med om att vi måste bedriva återförvildningsprojekt och släppa ut gotlandsruss och vicenter att beta över stora områden av Sverige som behöver betas till exempel. Men det behövs fortfarande jordbruk i Sverige och jordbrukarna behöver bland annat DV. Och våra gamla jordbruksmarker behöver betas och skötas för att de arter som är anpassade för det ska överleva.
 
Så du menar att det måste finnas en viss densitet av människor för att det ska vara "vårt" land? Hur tänker du nu?

Jag är övertygad om att naturen skulle klara sig alldeles utmärkt utan oss människor! Se bara på hur det ser ut i den avspärrade zonen runt Tjernobyl. Trots all strålning så frodas naturen där mer än någonsin! Hade människan försvunnit hade naturen blivit glad och klarat sig alldeles utmärkt. Den behöver inte oss. Vi behöver den.

Det håller jag med dig i, men vi som bor bland virkesåkrarna vill bo kvar här. En del av oss är från släkter som bott här i tusentals år, långt innan nationalstaten Sverige.

Det går att freda naturen utan att vräka människorna. Vi kan vara en del av den, och många av Sveriges unika ekosystem är unika pga det traditionellt har brukats (inte industriellt bruk nu, utan syftar till betande djur).
 
Det håller jag med dig i, men vi som bor bland virkesåkrarna vill bo kvar här. En del av oss är från släkter som bott här i tusentals år, långt innan nationalstaten Sverige.

Det går att freda naturen utan att vräka människorna. Vi kan vara en del av den, och många av Sveriges unika ekosystem är unika pga det traditionellt har brukats (inte industriellt bruk nu, utan syftar till betande djur).
Ingen har pratat om att vi ska kasta ut folk, bara att naturen klarar sig bra utan människor. Naturen kan klara sig bra med människor också om vi vårdar den väl.

Coolt med så långa släktträd? Finns de i praktiken eller är det mer av antaganden?
 
Ja, givetvis, för att uppmuntra att mängden jordbruksdjur ÖKAR.

Det är essentiellt för rikets säkerhet i kristider, och för rikets välmående i goda tider.
Exakt så. Och jag vill mena att vi hästägare gärna är med för att utgöra underlag till DV och för att hjälpa till att finansiera verksamheten. Jag betalar ju vad det kostar om jag t.ex. åker till Evidensias klinik, så då kan jag också betala vad det kostar om DV kommer till mig? (Lite osäker, inser jag, på om jag i nuläget betalar "för lite" för DV eller om jag bär mina egna kostnader som kund till dem)
 
Då kanske du ska bli irriterad på @Ullmerkott som startade spåret om veterinärvård för alla inom 3-4 timmar som startade det här spåret. Jag fortsatte att diskutera orimligheten i det. Så detta inlägget är alltså främst just om områden som övre Norrland och just om alla djur inklusive katter och marsvin. Och att detta skulle finansieras genom offentliga medel (öronmärkta momspengar). Och nej jag tror inte att @Ullmerkott menar alltid 100% uppfyllelse och kanske inte riktigt alla men heller inte att hon skulle utesluta 1/3 av Sveriges yta eller så och utesluta den mycket stora andelen sällskapsdjur och hästar för rent nöje. Jag citerar inlägget jag utgått från i hela resonemanget. Det är ett led i den diskussionen, att tillhandahålla vård för djur så att ägaren kan följa lagen - som i och för sig missuppfattats då det inte finns några krav på just veterinärvård.
Jag menade aldrig att alla ALLTID ska kunna få vård så snabbt för åkommor som inte kräver det. Däremot tycker jag att man vid allvarliga tillstånd bör kunna få vård inom den tidsrymden, även om man inte bor i Stockholms innerstad. Det innebär i praktiken 1,5 h för veterinären att avsluta det hen håller på med, och 2,5 h körtid. Alternativt att granndistriktet kör dit, om veterinären absolut inte har möjlighet att komma ifrån. Tittar man på en karta över DVs verksamhet är det inte orimligt för den absoluta majoriteten av Sveriges djurägare, förutsatt att man kan hålla befintliga stationer bemannade. Det är alltså inte någon gigantisk utökning jag eftersöker, utan att kunna behålla nuvarande tillgänglighet fast med hållbara arbetsvillkor (vilket i och för sig ökar tillgängligheten, eftersom veterinären i artikeln antagligen kunnat åka ut om hen hade fått vara ledig och sova innan arbetspasset..).

Att det inte bär sig ekonomiskt att hålla beredskap för stordjur med rimliga arbetsvillkor är ju inte något unikt för norra Lappland, utan gäller hela Sverige. Hur tänker du i praktiken att djurskyddet ska upprätthållas till icke transportabla djur som blir sjuka utanför kontorstid?
 
Jag menade aldrig att alla ALLTID ska kunna få vård så snabbt för åkommor som inte kräver det. Däremot tycker jag att man vid allvarliga tillstånd bör kunna få vård inom den tidsrymden, även om man inte bor i Stockholms innerstad. Det innebär i praktiken 1,5 h för veterinären att avsluta det hen håller på med, och 2,5 h körtid. Alternativt att granndistriktet kör dit, om veterinären absolut inte har möjlighet att komma ifrån. Tittar man på en karta över DVs verksamhet är det inte orimligt för den absoluta majoriteten av Sveriges djurägare, förutsatt att man kan hålla befintliga stationer bemannade. Det är alltså inte någon gigantisk utökning jag eftersöker, utan att kunna behålla nuvarande tillgänglighet fast med hållbara arbetsvillkor (vilket i och för sig ökar tillgängligheten, eftersom veterinären i artikeln antagligen kunnat åka ut om hen hade fått vara ledig och sova innan arbetspasset..).

Att det inte bär sig ekonomiskt att hålla beredskap för stordjur med rimliga arbetsvillkor är ju inte något unikt för norra Lappland, utan gäller hela Sverige. Hur tänker du i praktiken att djurskyddet ska upprätthållas till icke transportabla djur som blir sjuka utanför kontorstid?
Genom avlivning. Helt acceptabel åtgärd enligt djurskyddslagen.
Nej jag säger inte att det är bra. Men det är så det ser ut.
 
Genom avlivning. Helt acceptabel åtgärd enligt djurskyddslagen.
Nej jag säger inte att det är bra. Men det är så det ser ut.
Det går ju, förutsatt att folk faktiskt gör det. Jag ser dock ett problem i att många ffa häst- och smådjursägare inte har kompetensen att avliva, och kanske inte heller mentalt är beredda att göra det om det inte är bortom alla tvivel nödvändigt - ökad djurlidande.

Jag upplever inte att vi idag har något större problem med att enkelt behandlingsbara djur avlivas av ägarna pga veterinärbrist även om det förekommer - men jag anser att vi bör undvika att hamna där. Även om det innebär subventioner.
 

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

Omröstningar

  • Vad väljer ni att höra först?
Upp