Bukefalos 27 år!

Nekades veterinärvård under jourtid: ”Sårbar och maktlös”

När Ida Emilssons sto skulle föla mådde hästen dåligt och blödde kraftigt, så Ida ringde efter veterinär. Men den jourhavande veterinären nekade henne vård på grund av att nattsömnen behövde prioriteras. Ida ifrågasätter hur detta kan komma sig och menar att det krävs tydligare riktlinjer för hur ett fall ska hanteras under jourtid.
 
Exakt så. Och jag vill mena att vi hästägare gärna är med för att utgöra underlag till DV och för att hjälpa till att finansiera verksamheten. Jag betalar ju vad det kostar om jag t.ex. åker till Evidensias klinik, så då kan jag också betala vad det kostar om DV kommer till mig? (Lite osäker, inser jag, på om jag i nuläget betalar "för lite" för DV eller om jag bär mina egna kostnader som kund till dem)

Jag tycker inte DV har varit dyrare än min vanliga, men jag använder båda rätt sällan. Och min vanliga kan nog vara extra dyr, för hon är extra bra 😛.
 
Det går ju, förutsatt att folk faktiskt gör det. Jag ser dock ett problem i att många ffa häst- och smådjursägare inte har kompetensen att avliva, och kanske inte heller mentalt är beredda att göra det om det inte är bortom alla tvivel nödvändigt - ökad djurlidande.

Jag upplever inte att vi idag har något större problem med att enkelt behandlingsbara djur avlivas av ägarna pga veterinärbrist även om det förekommer - men jag anser att vi bör undvika att hamna där. Även om det innebär subventioner.
Jo... Frågan är ju om vi vill att bultpistol ska vara standardutrustning i våra stallar, plus slaktkniv. Jag kanske skulle klara av att göra det på en främmande häst. Men min egen? Fy fan.
 
Jag menade aldrig att alla ALLTID ska kunna få vård så snabbt för åkommor som inte kräver det. Däremot tycker jag att man vid allvarliga tillstånd bör kunna få vård inom den tidsrymden, även om man inte bor i Stockholms innerstad. Det innebär i praktiken 1,5 h för veterinären att avsluta det hen håller på med, och 2,5 h körtid. Alternativt att granndistriktet kör dit, om veterinären absolut inte har möjlighet att komma ifrån. Tittar man på en karta över DVs verksamhet är det inte orimligt för den absoluta majoriteten av Sveriges djurägare, förutsatt att man kan hålla befintliga stationer bemannade. Det är alltså inte någon gigantisk utökning jag eftersöker, utan att kunna behålla nuvarande tillgänglighet fast med hållbara arbetsvillkor (vilket i och för sig ökar tillgängligheten, eftersom veterinären i artikeln antagligen kunnat åka ut om hen hade fått vara ledig och sova innan arbetspasset..).

Att det inte bär sig ekonomiskt att hålla beredskap för stordjur med rimliga arbetsvillkor är ju inte något unikt för norra Lappland, utan gäller hela Sverige. Hur tänker du i praktiken att djurskyddet ska upprätthållas till icke transportabla djur som blir sjuka utanför kontorstid?
Det är många distrikt som har betydligt längre körtider än dina beräknade 2,5, i synnerhet i Norrland. Då menar jag inte från stationen och ut utan från en liten ort i norr och en i söder av distriktet inklusive körning i mörker, med snö/regn/dimma/halka och tidvis på småvägar, för att inte tala om om man ska köra från granndistrikten och täcka upp. Många distrikt delar dessutom jourer idag. Samtalen kommer sen inte med lagom intervaller utan ibland så kommer flera på en timme och andra gånger händer inget alls.

Ska man utöka ansvarsområdet även till husdjur och rätten till 24/7/365 vård så krävs det mer personal, även om man räknar med jouröppna djurkliniker, så lär inte behovet av bemanning minska. Jag tror inte riktigt du inser hur mycket den där inställelsetiden på 3-4 timmar ställer till det och för alla djur i hela Sverige eller i vart 95-99%. Vi är inte i närheten idag.
 
Jo... Frågan är ju om vi vill att bultpistol ska vara standardutrustning i våra stallar, plus slaktkniv. Jag kanske skulle klara av att göra det på en främmande häst. Men min egen? Fy fan.
Hade det inte varit rimligare med utbildning av djurägare i något enklare sjukvård? Väldigt mycket av det DV gör på häst, till exempel, är ju inte avancerad sjukvård utan vissa behandlingar man man hantverksmässigt lära sig utan fem års universitetsstudier. Det hade ju sparat DV extremt mycket tid om hen i ett första läge hade kunnat instruera mig via ett FaceTime-samtal istället för att komma ut. Jag hade mycket gärna lagt en hel del tid och pengar på att lära mig utföra viss basal sjukvård på mina hästar och min hund!
 
Jag tycker inte DV har varit dyrare än min vanliga, men jag använder båda rätt sällan. Och min vanliga kan nog vara extra dyr, för hon är extra bra 😛.

Skulle du vara beredd att betala mycket mer för DV vården om det skulle hjälpa den att fortsätta, så att stordjursvården inte går med sån förlust?
 
Hade det inte varit rimligare med utbildning av djurägare i något enklare sjukvård? Väldigt mycket av det DV gör på häst, till exempel, är ju inte avancerad sjukvård utan vissa behandlingar man man hantverksmässigt lära sig utan fem års universitetsstudier. Det hade ju sparat DV extremt mycket tid om hen i ett första läge hade kunnat instruera mig via ett FaceTime-samtal istället för att komma ut. Jag hade mycket gärna lagt en hel del tid och pengar på att lära mig utföra viss basal sjukvård på mina hästar och min hund!
Kanske både (alltså bultpistol och förstahjälpenkurs) och plus möjlighet att hämta ut läkemedel som kan behövas.
 
Skulle du vara beredd att betala mycket mer för DV vården om det skulle hjälpa den att fortsätta, så att stordjursvården inte går med sån förlust?

3500kr för ett rutinbesök inklusive resan är nog min smärtgräns ärligt talat. Så nej, mycket mer än min normala, som är dyr, för motsvarande besök från DV skulle jag inte vara villig att betala. Det skulle bli orimligt.
 
Jag tror ingen, allra minst jag, skulle propagera för att hästar skulle försvinna från landsbygden, det skulle skapa ett stort tomrum och vara en katastrof för bönder som försörjer sig på att sälja foder till hästnäringen. Frågan är om staten, DVS, bär det huvudsakliga ansvaret för hästen och att därför är skyldiga att erbjuda av akutvård. Eller om det åligger hästägaren i första hand att se till att hästen inte lider.
Det du skriver betyder i förlängningen att hästen kommer försvinna från landsbygden då det inte finns någon vettig möjlighet att få till en fungerande jourservice via privata veterinärer. Alltså i stora delar av landet finns det ingen privatpraktiserande veterinär att bruka ens dagtid.
 
Det du skriver betyder i förlängningen att hästen kommer försvinna från landsbygden då det inte finns någon vettig möjlighet att få till en fungerande jourservice via privata veterinärer. Alltså i stora delar av landet finns det ingen privatpraktiserande veterinär att bruka ens dagtid.

Iofs har jag inte hört att travsporten har klagat över avsaknaden av DV och de är en av de absolut största grupperna hästägare. Som också finns på landsbygden. Vet inte hur de löser situationen.
 
Det är många distrikt som har betydligt längre körtider än dina beräknade 2,5, i synnerhet i Norrland. Då menar jag inte från stationen och ut utan från en liten ort i norr och en i söder av distriktet inklusive körning i mörker, med snö/regn/dimma/halka och tidvis på småvägar, för att inte tala om om man ska köra från granndistrikten och täcka upp. Många distrikt delar dessutom jourer idag. Samtalen kommer sen inte med lagom intervaller utan ibland så kommer flera på en timme och andra gånger händer inget alls.

Ska man utöka ansvarsområdet även till husdjur och rätten till 24/7/365 vård så krävs det mer personal, även om man räknar med jouröppna djurkliniker, så lär inte behovet av bemanning minska. Jag tror inte riktigt du inser hur mycket den där inställelsetiden på 3-4 timmar ställer till det och för alla djur i hela Sverige eller i vart 95-99%. Vi är inte i närheten idag.
Återigen: jag pratar inte specifikt om Norrlands inland, jag pratar om hela Sverige. Vad tycker du själv är rimlig väntetid vid allvarlig kolik, förlossning, dålig kalvningsförlamning? Okej att vänta till kontorstid?

Jag vågar för övrigt påstå att jag är hyfsat insatt i branschen, och delar inte din bild av hur saker funkar. Mindre akuta saker kan få vänta länge, ja. Men de där riktigt dåliga akutfallen får för det mesta vård inom inte alltför många timmar. Och jag tycker inte att vi ska sänka djurskyddet från dagens nivå för att spara pengar.
 
Skulle du vara beredd att betala mycket mer för DV vården om det skulle hjälpa den att fortsätta, så att stordjursvården inte går med sån förlust?
Hur subventionerad är vården egentligen? Kan du förklara hur det här med att vissa djurslags vård subventionerar andra djurslag fungerar?

Jag har fattat det som att det är själva närvaron som staten betalar för, att det finns en veterinär tillgänglig oavsett om mängden uppdrag ger tillräckligt underlag till det.
Men att de vårdinsatser som sedan ges är det självkostnadspris på (eller någon snarlik prismodell) - läkemedel, timtaxa etc.
Plus att det finns ett slags högkostnadsskydd för glesbygd som innebär att det finns ett tak på utkörningsavgiften.
 
Har det varit på tal att köra ambulansvård likt humanvården, där det är DSS och inte veterinärer som åker ut?
Då måste lagen ändras. Djursjukskötare får inte ge medicin på egen hand utan veterinär på plats. Vi får inte ena avliva utan veterinär på bygget, ifall komplikationer uppstår (vad det skulle vara vet jag dock inte).
Även om det kommer in ett djur med uppenbart benbrott får djursjukskötare inte på egen hand ge smärtlindring, utan veterinär måste undersöka och ordinera det.
 
Hur subventionerad är vården egentligen? Kan du förklara hur det här med att vissa djurslags vård subventionerar andra djurslag fungerar?

Jag har fattat det som att det är själva närvaron som staten betalar för, att det finns en veterinär tillgänglig oavsett om mängden uppdrag ger tillräckligt underlag till det.
Men att de vårdinsatser som sedan ges är det självkostnadspris på (eller någon snarlik prismodell) - läkemedel, timtaxa etc.
Plus att det finns ett slags högkostnadsskydd för glesbygd som innebär att det finns ett tak på utkörningsavgiften.
Lantbruksdjur har både subventionerade resor och andra priser på åtgärder.
 
Hur subventionerad är vården egentligen? Kan du förklara hur det här med att vissa djurslags vård subventionerar andra djurslag fungerar?

Jag har fattat det som att det är själva närvaron som staten betalar för, att det finns en veterinär tillgänglig oavsett om mängden uppdrag ger tillräckligt underlag till det.
Men att de vårdinsatser som sedan ges är det självkostnadspris på (eller någon snarlik prismodell) - läkemedel, timtaxa etc.
Plus att det finns ett slags högkostnadsskydd för glesbygd som innebär att det finns ett tak på utkörningsavgiften.

Som jag har förstått det är det lantbruksdjuren (inklusive hästar) som är det de statliga anslagen primärt används för, medan smådjursvården är självförsörjande och tom går med vinst. Det är mycket svårt (omöjligt?) att få ekonomisk lönsamhet i DV akutvård för lantbruksdjur. Frågan är hur stora de statliga bidragen ska vara.
 
Som jag har förstått det är det lantbruksdjuren (inklusive hästar) som är det de statliga anslagen primärt används för, medan smådjursvården är självförsörjande och tom går med vinst. Det är mycket svårt (omöjligt?) att få ekonomisk lönsamhet i DV akutvård för lantbruksdjur. Frågan är hur stora de statliga bidragen ska vara.
Ja, det är ju därför DV alls har fått sitt uppdrag från början för att det inte kan väntas göras lönsamt på en marknad.
Men då är det ju inte omfördelning från vissa djurslag från andra det handlar om, utan att statens politiska beslut prioriterar vilka som ska ges stöd och inte. Förstår dock bättre vad ni menar med hästar som åker snålskjus om det är så att taxorna på vårdinsatserna sätts efter olika principer.
 
Som jag har förstått det är det lantbruksdjuren (inklusive hästar) som är det de statliga anslagen primärt används för, medan smådjursvården är självförsörjande och tom går med vinst. Det är mycket svårt (omöjligt?) att få ekonomisk lönsamhet i DV akutvård för lantbruksdjur. Frågan är hur stora de statliga bidragen ska vara.
och vad kostar det idag?
Det jag minns från DV utredningen var att det skulle kosta 300 miljoner att få till en vettig jourverksamhet som följde arbetstidslagen. Våra lantbruksdjur, hästar och i förekommande fall smådjur ger garanterat långt högre samhällsekonomiska vinster än så varje år. Tar man bort DVs jour så tar man bort en mycket stor samhällssektor och skapar granåker av massor av betesmark som är livsviktig för den biologiska mångfalden och till det dödar man den inhemska matpruduktionen ännu mer.
I mina ögon är dessa 300 mille en spott i havet för vad man får för pengarna och det för HELA befolkningen.
 
Då måste lagen ändras. Djursjukskötare får inte ge medicin på egen hand utan veterinär på plats. Vi får inte ena avliva utan veterinär på bygget, ifall komplikationer uppstår (vad det skulle vara vet jag dock inte).
Även om det kommer in ett djur med uppenbart benbrott får djursjukskötare inte på egen hand ge smärtlindring, utan veterinär måste undersöka och ordinera det.
Man kan ju tycka att det är väldigt stelbent i jämförelse med humanvården. Jag förstår ju att ambulansyrket till människa är annorlunda med ett logistiskt fokus på att få in patienter till sjukhus, men det finns ju fall där dessa bedömer att hjälp på plats av dem räcker.
 

Görel

Moderator
Det finns ingen fantastisk stordjursvård i Storstäderna heller. Den vård som finns servar så många fler och avstånden blir annorlunda med tät bebyggelse. Det bor ca 1,7 miljoner människor runt Stockholm - i hela Härjedalen bor det ca 10 000, På Gotland 62 000. Även om det är en mindre andel som har djur så blir det många djur att slå ut verksamheten på, dvs även om det finns veterinärer kanske de inte är lediga

Den gång jag behövde distriktaren för en häst vi inte kunde få upp på ett släpp för 15 mil till Strömsholm - fick vi vänta i många timmar, dels var veterinären redan ute på ett uppdrag när vi ringde, dels tar det tid att förflytta sig även när gatorna är tomma. Samtidigt är det lyx att ha 15 mil till Strömsholm.
Jag som bor norr om Stockholm tycker att den är fantastisk bra. Jag har tre dygnet runt-öppna kliniker inom 1,5 timmes körväg, och när jag senast behövt ringa distriktsveterinär akut har de kommit inom 2-3 timmar. Jag känner mig nästan bortskämd och är oändligt tacksam för de möjligheter jag har.
 

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

  • Föl 2023
  • Rambo summer series?
  • Födda -21

Omröstningar

  • Vad väljer ni att höra först?
Upp