Samhälle P-avgifter vid köpcentrum för att minska bilåkandet (Utbruten från Eftervalssnack)

Det beror på omständigheterna. Vill man veta hur många vindkraftverk det behövs för att ersätta ett kärnkraftverk så är det det enda rimliga. Solpaneler kan man jämföra med ytenheter. Det ger ett nödvändigt perspektiv när det gäller hur stor yta det kan tänkas behöva och den miljöpåverkan det ger.

Om det är bra i alla sammanhang vet jag inte, det finns säkert olämpliga.
Jag skulle säga att det inte är en bra jämförelse om du vill veta hur stor miljöpåverkan det ger. Miljöpåverkan fastställs i en miljökonsekvensbeskrivning, det är bra många faktorer mer som avgör miljöpåverkan än just ytan som tas i anspråk.

Solceller sätts ju ofta upp på befintliga byggnader, hur jämför du miljöpåverkan då per ytenhet?
 
Har inte tid idag. Återkommer med bra förklaring till att man måste sätta in energi, för att få ut energi...
Det finns ingen ny energi. Energi omvandlas enbart. Termodynamikens första lag om vi nu ska prata om evighetsmaskiner och dylikt ;) Mer förklaring än så behöver inte JAG åtminstone.
 
Det beror på omständigheterna. Vill man veta hur många vindkraftverk det behövs för att ersätta ett kärnkraftverk så är det det enda rimliga. Solpaneler kan man jämföra med ytenheter. Det ger ett nödvändigt perspektiv när det gäller hur stor yta det kan tänkas behöva och den miljöpåverkan det ger.

Om det är bra i alla sammanhang vet jag inte, det finns säkert olämpliga.

Just angående yt-anspråk, så läste jag en intressant beräkning. Ett kärnkraftverk tar även 15 km radie i säkerhetszon i anspråk, där andra anläggningar, stora vägar etc inte får finnas. Så även om själva verket är litet så måste vi avsätta stora ytor för dem. Ytan på dessa områden hade inte ens behövt täckas helt med solceller för att ersätta all Sveriges kärnkraftsenergi (när alla tre verken var igång) med riskfri solel. Där man vet hur avfallet ska hanteras. Jag har dock inte granskat att beräkningarna stämmer men här är länken. https://www.etc.se/kronika/kan-karnkraftverk-verkligen-ersattas-av-solceller

En annan intressant grej är att Oskarshamn exempelvis låg nere under 25% av driftstiden. Medan vindkraft ger el under 90% av sin driftstid. Det är lättare att förutse när vindkraften inte produceras än när kärnkraftverk akutstängs. Sedan upprepar jag att det behövs bättre tekniker för att lagra vindkrafts- och solel innan någon hugger på det ;)
 
Just angående yt-anspråk, så läste jag en intressant beräkning. Ett kärnkraftverk tar även 15 km radie i säkerhetszon i anspråk, där andra anläggningar, stora vägar etc inte får finnas. Så även om själva verket är litet så måste vi avsätta stora ytor för dem. Ytan på dessa områden hade inte ens behövt täckas helt med solceller för att ersätta all Sveriges kärnkraftsenergi (när alla tre verken var igång) med riskfri solel. Där man vet hur avfallet ska hanteras. Jag har dock inte granskat att beräkningarna stämmer men här är länken. https://www.etc.se/kronika/kan-karnkraftverk-verkligen-ersattas-av-solceller

En annan intressant grej är att Oskarshamn exempelvis låg nere under 25% av driftstiden. Medan vindkraft ger el under 90% av sin driftstid. Det är lättare att förutse när vindkraften inte produceras än när kärnkraftverk akutstängs. Sedan upprepar jag att det behövs bättre tekniker för att lagra vindkrafts- och solel innan någon hugger på det ;)
Ytterligare en sak - kärnkraft kräver bränsle, i dagsläget uran, mycket liten del av malmen är uran och mycket liten del av uranet rätt isotop. Mycket gräva och anrika (miljöpåverkan) krävs. Sedan krävs slutförvar. Att bara titta på driften av själva kärnkraftverken räcker inte.

Jag vet för lite för att säga varken bu eller bä (det handlar om väldigt komplexa analyser av olika typer av kostnader kontra nytta), men jag anser att om vi kan tillåta kärnkraft så borde vi även kunna bryta uran i Sverige.

PS jag väljer aktivt tesla när jag åker taxi. Jag tror att en taxibil snabbt kommer upp i de körsträckor som krävs för att en elbil ska vara DET MINST MILJÖSKADLIGA ALTERNATIVET. Privat håller jag liv i min gamla bil men drar ner på körtillfällena - varje kilometer är dålig, men jag kör så lite att om man slår ut tillverkningen så är en ny bil inte bättre miljömässigt och när jag gör mig av med gam-bilen så ska den skrotas (det vore riktigt dåligt för miljön att sälja den till någon annan som kör mer, för att jag som kör runt 1000 mil/år ska skaffa mindre miljöskadlig bil). Jag tror på ett snart teknikskifte
 
En grej som skulle göra svensk kärnkraft mer effektiv vore flexiblare arbetstider i Stockholm. T-bannan och pendeltågen går på el. Om vi inte hade rusningstid skulle elförbrukningen vara jämnare över dygnet.
 
Är själv skeptisk mot batteridrivna fordon, iallafall med tanke på hur batteri framställs idag.
Hoppas på att det går fort fram med att lagra energi i salt och det är så bra som jag hört.
 
Är själv skeptisk mot batteridrivna fordon, iallafall med tanke på hur batteri framställs idag.
Hoppas på att det går fort fram med att lagra energi i salt och det är så bra som jag hört.
Jag får hela tiden känslan av att det är något "de" inte berättar för mig. Finns de bra, återvinningsbara batterierna folk beskriver till bilar - varför kan jag inte få ett sådant till mina telefoner och datorer? Om litiumbatterier är så farliga att IATA inte tillåter dem ombord på flygplan när de inte är i en apparat - hur kan de då funka i trafiken?...tusen frågor, få trovärdiga svar.

Samtidigt så måste vi börja efterfråga nya lösningar och ny teknik - annars kommer den aldrig!
 
Jag skulle säga att det inte är en bra jämförelse om du vill veta hur stor miljöpåverkan det ger. Miljöpåverkan fastställs i en miljökonsekvensbeskrivning, det är bra många faktorer mer som avgör miljöpåverkan än just ytan som tas i anspråk.

Solceller sätts ju ofta upp på befintliga byggnader, hur jämför du miljöpåverkan då per ytenhet?
Det är givetvis inte den enda variabeln att jämföra, men när det gäller vindkraftverk så är just deras problem är att det behövs så många och att de ger en fysisk störning i miljön - du menade först att de inte fanns några miljöproblem och undrade utifrån det vilka som fanns. Jag minns inte att jag påtalat att det är den enda faktorn eller hur men för de som bor nära vindkraftverk kan det vara mycket störande.
 
Det är givetvis inte den enda variabeln att jämföra, men när det gäller vindkraftverk så är just deras problem är att det behövs så många och att de ger en fysisk störning i miljön - du menade först att de inte fanns några miljöproblem och undrade utifrån det vilka som fanns. Jag minns inte att jag påtalat att det är den enda faktorn eller hur men för de som bor nära vindkraftverk kan det vara mycket störande.

Jag skrev absolut inte att det inte fanns några problem med dem!
Jag undrade vilka problem @skogaliten såg.

Men fysisk störning är nog svårt att undkomma om man vill ha energi. En del av frågan är kanske vad som ger mest energi för minst fysisk (och miljömässig) störning? Där ligger sol- och vindel ganska bra till jämfört med vattenkraftverk, värmekraftverk och kärnkraftverk.
 
Jag skrev absolut inte att det inte fanns några problem med dem!
Jag undrade vilka problem @skogaliten såg.

Men fysisk störning är nog svårt att undkomma om man vill ha energi. En del av frågan är kanske vad som ger mest energi för minst fysisk (och miljömässig) störning? Där ligger sol- och vindel ganska bra till jämfört med vattenkraftverk, värmekraftverk och kärnkraftverk.
Förlåt då att jag svarade. Jag tog för givet att du räknade med att fler än exakt den du riktade dig till svarade. Jag rekommenderar ett PM om du vill ha svar från en specifik person och din privata dagbok om du vill styra över svaren.

Det är tråkigt att du negligerar problemen med vindkraft, det är inte samma problem som kärnkraftverk och kol/oljekraftverk har ytterligare andra problem. Vattenkraft, solenergi och vind samma typ av problem både när det gäller produktion och miljön går inte att lösa vindkraftverkens problem genom att förringa dem. Och nej jag är inte emot varken vindkraft eller solkraft men du frågade efter problemen.
 
Jag skrev absolut inte att det inte fanns några problem med dem!
Jag undrade vilka problem @skogaliten såg.

Men fysisk störning är nog svårt att undkomma om man vill ha energi. En del av frågan är kanske vad som ger mest energi för minst fysisk (och miljömässig) störning? Där ligger sol- och vindel ganska bra till jämfört med vattenkraftverk, värmekraftverk och kärnkraftverk.
Snabbt svar utan länkar, har begränsat med tid idag oxå.

Problem med vindkraft:
Tillverkningen kräver stora mängder (väldigt stora mängder) sällsynta jordartsmetaller. Miljö och klimatproblem, samt sociala problem vid brytning, anrikning och allmän hantering. Ofta radioaktivt material. Svårt att säkra drift samt återställa brytningsplatser. Bryts ofta i länder med svaga miljökrav och med svaga regler för skydd av arbetskraft i dagbrott. Minst lika problematiskt som kärnkraft.

Nedmontering och återvinning av förbrukade vindkraftverk (livslängd endast 20-25 år i normalfallet). Det saknas stora delar av den infrastruktur som kan omhänderta och återvinna ffa de sällsynta jordartsmetallerna.

Svårt att hitta bra ställen för att placera vindkraftsparker på, där man inte stör djurliv (att människor blir störda av ljud och skuggor bortser jag huvudsakligen från). Renar vill inte vandra eller kalva där där det finns vinkraftsparker, flyttfåglar navigerar fel, rovfåglar slutar häcka m.m. Även "vanliga" tamdjur (lantbrukets djur) verkar störas (reproduktion och tillväxt) av vindkraftverk i större parker.
Återstår alltså att försöka hitta platser för vindkraft som är folktomma och med ett väldigt begränsat djurliv.

Vindkraftsparker kräver att det byggs infrastruktur för att transportera den skapade elen (högspänningsledningar, ställverk etc.). Om dessa inte återanvänds efter att de ursprungliga kraftverken tjänat ut (20-25 år), så blir det en onödigt kostnad (miljö + ekonomi) pga det också. Byggs vindkraftparken i de där djurlivs- och folktomma områdena, så är infrastrukturinvesteringarna stora. Är de också rimliga?

Ekonomi: utan de statliga subventionerna, så är vindkraft föga lönsamt för vindkraftägaren. Detta ökar risken för att nedlagda (uttjänta) vindkraftverk inte bär sin återvinningskostnad, kanske inte nedmonteras alls utan lämnas vind för våg, och att nya turbiner inte sätts upp igen efter de där 20-25 åren.

Ju större andel vind- och solkraft som energimixen består av, desto större blir behovet av robust fungerande reglerkraft.

En del av de ovanstående problemen, finns också med solenergi (inte ljud, ljus och störa djurlivet). Men det verkar som om solceller har minst dubbelt så lång livslängd, så de är något mindre problematiska.

Lösningar på detta?

Tja, under sin livstid så avger ju inte vindkraftverken några co2 utsläpp, vilket ju är mycket önskvärt.
Men, för att kunna nyttja dem på rätt sätt, så måste vi säkerställa utvinning av råmaterial, skrotning, och var placera dem.
Vi behöver också ta tag i reglerkraftsproblematiken på ett bra sätt, så att vi inte behöver starta kol- eller oljeeldade kraftverk när det inte blåser tillräckligt. Mer vattenkraft? Hurdå utan att reglera fler älvar?

För att "frigöra" en hel del sällsynta jordartsmetaller, till förmån för vindkraftverk och solceller, så kanske vi ska sluta upp med att köpa nya mobiltelefoner, paddor, datorer, tv-apparater, m.fl. elektroniska apparater så fort en modell kommer? Vi kanske ska använda dem i minst 4-5 år?

Vi kanske ska ge fan i de miljömässigt tveksamma elbilarna, och använda råmaterialet till att gör batterier för att lagra ström till annat i stora batteriparker så vi får reglerkraft till sol och vind? Observera att även elmotorn på elbilen behöver sällsynta jordartsmetaller.

Vi måste ge fan i det där flygandet kors och tvärs! Åtminstone tills det finns möjlighet att flyga co2 neutralt.

Vi kanske ska stoppa fossildrivna fordon ganska snabbt, och istället se till att köra våra fordon biobränslen, t.ex. från skogsbrukets restprodukter (inte från palmolja alltså). Ett stort antal fordon i den nuvarande fordonsparken kan med mycket små modifieringar redan idag använda biobränslen, eller bränslen med mycket hög andel biobränsle. Främst gäller det förbränningsmotorer av typen "dieselmotor".
Lite obekvämt kanske, men en klimatomställning måste nog bli lite obekväm här och där, så varför inte helt enkelt ransonera tillgången på fordonsbränsle på något fiffigt sätt, så att de som verkligen INTE KAN använda kollektivtrafik får mer, än de som kan använda kollektivtrafik.

Vi kanske ska ha gratis och väl utbyggd kollektivtrafik på alla ställen där detta rimligt genomförbart (städer tätorter, förbindelser mellan tätorter).

Vi kanske ska sluta förbruka och konsumera så mycket onödigt i form av kläder, prylar och t.ex. smink?

Allt för att spara el, och därmed minimera co2 utsläpp i dagens infrastruktur, så att vi kan börja planera för framtiden?
 
Förlåt då att jag svarade. Jag tog för givet att du räknade med att fler än exakt den du riktade dig till svarade. Jag rekommenderar ett PM om du vill ha svar från en specifik person och din privata dagbok om du vill styra över svaren.

Det är tråkigt att du negligerar problemen med vindkraft, det är inte samma problem som kärnkraftverk och kol/oljekraftverk har ytterligare andra problem. Vattenkraft, solenergi och vind samma typ av problem både när det gäller produktion och miljön går inte att lösa vindkraftverkens problem genom att förringa dem. Och nej jag är inte emot varken vindkraft eller solkraft men du frågade efter problemen.

Du får gärna svara, jag är inte intresserad av någon dagboksdialog utan vill diskutera med alla, men det blir lite svårt för mig att ge gensvar när jag från början enbart nämnde att jag tror på vindkraft i framtiden när det forskats mer, och får till svar av dig och en annan användare hur mycket problem det finns med vindkraft idag. Lite jaha vad ska jag göra åt det nu-situation för min del. Sedan kriver du att JAG skrivit att det inte finns några problem med vindkraft. Vardå undrar jag? När du dessutom jämför vindkraft med andra kraftanläggningar PER ENHET, vilket är ett helt ovedertaget sätt (ofta är ju vindkraft en vindkraftspark om de inte är för enskilt bruk typ) samtidigt som du tycker att jag negligerar problemen med dem, ja då blir det svårt att hålla diskussionen vettigt.
 
Du får gärna svara, jag är inte intresserad av någon dagboksdialog utan vill diskutera med alla, men det blir lite svårt för mig att ge gensvar när jag från början enbart nämnde att jag tror på vindkraft i framtiden när det forskats mer, och får till svar av dig och en annan användare hur mycket problem det finns med vindkraft idag. Lite jaha vad ska jag göra åt det nu-situation för min del. Sedan kriver du att JAG skrivit att det inte finns några problem med vindkraft. Vardå undrar jag? När du dessutom jämför vindkraft med andra kraftanläggningar PER ENHET, vilket är ett helt ovedertaget sätt (ofta är ju vindkraft en vindkraftspark om de inte är för enskilt bruk typ) samtidigt som du tycker att jag negligerar problemen med dem, ja då blir det svårt att hålla diskussionen vettigt.

Jag skrev inte att du inte såg några problem utan du negligerade dem, jag gör det antagandet exempelvis genom att du nästan förlöjligar när jag påtalar mängden vindkraftverk som behövs för att denna form av energi. Det är många som insett att det behövs enorma mängder mark, råmaterial och infrastruktur för att kunna bygga upp dem. Jämförelsen per enhet är högst relevant, det var för att illustrera mängden kraftverk som behövs och är ett vanligt och stort argument mot vindkraft.
 
Snabbt svar utan länkar, har begränsat med tid idag oxå.

Problem med vindkraft:
Tillverkningen kräver stora mängder (väldigt stora mängder) sällsynta jordartsmetaller. Miljö och klimatproblem, samt sociala problem vid brytning, anrikning och allmän hantering. Ofta radioaktivt material. Svårt att säkra drift samt återställa brytningsplatser. Bryts ofta i länder med svaga miljökrav och med svaga regler för skydd av arbetskraft i dagbrott. Minst lika problematiskt som kärnkraft.

Nedmontering och återvinning av förbrukade vindkraftverk (livslängd endast 20-25 år i normalfallet). Det saknas stora delar av den infrastruktur som kan omhänderta och återvinna ffa de sällsynta jordartsmetallerna.

Svårt att hitta bra ställen för att placera vindkraftsparker på, där man inte stör djurliv (att människor blir störda av ljud och skuggor bortser jag huvudsakligen från). Renar vill inte vandra eller kalva där där det finns vinkraftsparker, flyttfåglar navigerar fel, rovfåglar slutar häcka m.m. Även "vanliga" tamdjur (lantbrukets djur) verkar störas (reproduktion och tillväxt) av vindkraftverk i större parker.
Återstår alltså att försöka hitta platser för vindkraft som är folktomma och med ett väldigt begränsat djurliv.

Vindkraftsparker kräver att det byggs infrastruktur för att transportera den skapade elen (högspänningsledningar, ställverk etc.). Om dessa inte återanvänds efter att de ursprungliga kraftverken tjänat ut (20-25 år), så blir det en onödigt kostnad (miljö + ekonomi) pga det också. Byggs vindkraftparken i de där djurlivs- och folktomma områdena, så är infrastrukturinvesteringarna stora. Är de också rimliga?

Ekonomi: utan de statliga subventionerna, så är vindkraft föga lönsamt för vindkraftägaren. Detta ökar risken för att nedlagda (uttjänta) vindkraftverk inte bär sin återvinningskostnad, kanske inte nedmonteras alls utan lämnas vind för våg, och att nya turbiner inte sätts upp igen efter de där 20-25 åren.

Ju större andel vind- och solkraft som energimixen består av, desto större blir behovet av robust fungerande reglerkraft.

En del av de ovanstående problemen, finns också med solenergi (inte ljud, ljus och störa djurlivet). Men det verkar som om solceller har minst dubbelt så lång livslängd, så de är något mindre problematiska.

Lösningar på detta?

Tja, under sin livstid så avger ju inte vindkraftverken några co2 utsläpp, vilket ju är mycket önskvärt.
Men, för att kunna nyttja dem på rätt sätt, så måste vi säkerställa utvinning av råmaterial, skrotning, och var placera dem.
Vi behöver också ta tag i reglerkraftsproblematiken på ett bra sätt, så att vi inte behöver starta kol- eller oljeeldade kraftverk när det inte blåser tillräckligt. Mer vattenkraft? Hurdå utan att reglera fler älvar?

För att "frigöra" en hel del sällsynta jordartsmetaller, till förmån för vindkraftverk och solceller, så kanske vi ska sluta upp med att köpa nya mobiltelefoner, paddor, datorer, tv-apparater, m.fl. elektroniska apparater så fort en modell kommer? Vi kanske ska använda dem i minst 4-5 år?

Vi kanske ska ge fan i de miljömässigt tveksamma elbilarna, och använda råmaterialet till att gör batterier för att lagra ström till annat i stora batteriparker så vi får reglerkraft till sol och vind? Observera att även elmotorn på elbilen behöver sällsynta jordartsmetaller.

Vi måste ge fan i det där flygandet kors och tvärs! Åtminstone tills det finns möjlighet att flyga co2 neutralt.

Vi kanske ska stoppa fossildrivna fordon ganska snabbt, och istället se till att köra våra fordon biobränslen, t.ex. från skogsbrukets restprodukter (inte från palmolja alltså). Ett stort antal fordon i den nuvarande fordonsparken kan med mycket små modifieringar redan idag använda biobränslen, eller bränslen med mycket hög andel biobränsle. Främst gäller det förbränningsmotorer av typen "dieselmotor".
Lite obekvämt kanske, men en klimatomställning måste nog bli lite obekväm här och där, så varför inte helt enkelt ransonera tillgången på fordonsbränsle på något fiffigt sätt, så att de som verkligen INTE KAN använda kollektivtrafik får mer, än de som kan använda kollektivtrafik.

Vi kanske ska ha gratis och väl utbyggd kollektivtrafik på alla ställen där detta rimligt genomförbart (städer tätorter, förbindelser mellan tätorter).

Vi kanske ska sluta förbruka och konsumera så mycket onödigt i form av kläder, prylar och t.ex. smink?

Allt för att spara el, och därmed minimera co2 utsläpp i dagens infrastruktur, så att vi kan börja planera för framtiden?
Tack för en bra sammanfattning och förklaring, jag hade mycket i bakhuvudet men inte tillräckligt med detaljer för att formulera något i närheten.
 
Det är givetvis inte den enda variabeln att jämföra, men när det gäller vindkraftverk så är just deras problem är att det behövs så många och att de ger en fysisk störning i miljön - du menade först att de inte fanns några miljöproblem och undrade utifrån det vilka som fanns. Jag minns inte att jag påtalat att det är den enda faktorn eller hur men för de som bor nära vindkraftverk kan det vara mycket störande.
Det fetade, där hävdar du att jag skriver att det inte finns några miljöproblem. Det har jag aldrig skrivit. Jag skrev som sagt om min tro på vindkraft i framtiden och så bad jag @skogaliten utveckla de problem hen såg, då hen enbart skrev att de inte var helt oproblematiska :)
Du försöker hitta en debatt som inte fanns och du involverar mig i den, det är mitt problem.
 
Det fetade, där hävdar du att jag skriver att det inte finns några miljöproblem. Det har jag aldrig skrivit. Jag skrev som sagt om min tro på vindkraft i framtiden och så bad jag @skogaliten utveckla de problem hen såg, då hen enbart skrev att de inte var helt oproblematiska :)
Du försöker hitta en debatt som inte fanns och du involverar mig i den, det är mitt problem.
Felformulerat av mig, som sagt jag upplever det som du negligerar och förminskar problemen och har gjort det i flera inlägg. Om du involverar dig i debatten genom att dissa mina inlägg och förklaringar så är det helt ditt ansvar. Lägg inte ansvar på mig för att du väljer att svara på mina inlägg, det är helt och hållet ditt val.

Det största problemet med vindkraften är det du dissar helt, det om att det krävs många kraftverk för att ersätta befintliga. Det är inga problem att bygga 10 eller 100 men för att få ett rimligt tillskott med effekterna vi idag får ut av dem så är det en droppe i havet.
 
Snabbt svar utan länkar, har begränsat med tid idag oxå.

Problem med vindkraft:
Tillverkningen kräver stora mängder (väldigt stora mängder) sällsynta jordartsmetaller. Miljö och klimatproblem, samt sociala problem vid brytning, anrikning och allmän hantering. Ofta radioaktivt material. Svårt att säkra drift samt återställa brytningsplatser. Bryts ofta i länder med svaga miljökrav och med svaga regler för skydd av arbetskraft i dagbrott. Minst lika problematiskt som kärnkraft.

Nedmontering och återvinning av förbrukade vindkraftverk (livslängd endast 20-25 år i normalfallet). Det saknas stora delar av den infrastruktur som kan omhänderta och återvinna ffa de sällsynta jordartsmetallerna.

Svårt att hitta bra ställen för att placera vindkraftsparker på, där man inte stör djurliv (att människor blir störda av ljud och skuggor bortser jag huvudsakligen från). Renar vill inte vandra eller kalva där där det finns vinkraftsparker, flyttfåglar navigerar fel, rovfåglar slutar häcka m.m. Även "vanliga" tamdjur (lantbrukets djur) verkar störas (reproduktion och tillväxt) av vindkraftverk i större parker.
Återstår alltså att försöka hitta platser för vindkraft som är folktomma och med ett väldigt begränsat djurliv.

Vindkraftsparker kräver att det byggs infrastruktur för att transportera den skapade elen (högspänningsledningar, ställverk etc.). Om dessa inte återanvänds efter att de ursprungliga kraftverken tjänat ut (20-25 år), så blir det en onödigt kostnad (miljö + ekonomi) pga det också. Byggs vindkraftparken i de där djurlivs- och folktomma områdena, så är infrastrukturinvesteringarna stora. Är de också rimliga?

Ekonomi: utan de statliga subventionerna, så är vindkraft föga lönsamt för vindkraftägaren. Detta ökar risken för att nedlagda (uttjänta) vindkraftverk inte bär sin återvinningskostnad, kanske inte nedmonteras alls utan lämnas vind för våg, och att nya turbiner inte sätts upp igen efter de där 20-25 åren.

Ju större andel vind- och solkraft som energimixen består av, desto större blir behovet av robust fungerande reglerkraft.

En del av de ovanstående problemen, finns också med solenergi (inte ljud, ljus och störa djurlivet). Men det verkar som om solceller har minst dubbelt så lång livslängd, så de är något mindre problematiska.

Lösningar på detta?

Tja, under sin livstid så avger ju inte vindkraftverken några co2 utsläpp, vilket ju är mycket önskvärt.
Men, för att kunna nyttja dem på rätt sätt, så måste vi säkerställa utvinning av råmaterial, skrotning, och var placera dem.
Vi behöver också ta tag i reglerkraftsproblematiken på ett bra sätt, så att vi inte behöver starta kol- eller oljeeldade kraftverk när det inte blåser tillräckligt. Mer vattenkraft? Hurdå utan att reglera fler älvar?

För att "frigöra" en hel del sällsynta jordartsmetaller, till förmån för vindkraftverk och solceller, så kanske vi ska sluta upp med att köpa nya mobiltelefoner, paddor, datorer, tv-apparater, m.fl. elektroniska apparater så fort en modell kommer? Vi kanske ska använda dem i minst 4-5 år?

Vi kanske ska ge fan i de miljömässigt tveksamma elbilarna, och använda råmaterialet till att gör batterier för att lagra ström till annat i stora batteriparker så vi får reglerkraft till sol och vind? Observera att även elmotorn på elbilen behöver sällsynta jordartsmetaller.

Vi måste ge fan i det där flygandet kors och tvärs! Åtminstone tills det finns möjlighet att flyga co2 neutralt.

Vi kanske ska stoppa fossildrivna fordon ganska snabbt, och istället se till att köra våra fordon biobränslen, t.ex. från skogsbrukets restprodukter (inte från palmolja alltså). Ett stort antal fordon i den nuvarande fordonsparken kan med mycket små modifieringar redan idag använda biobränslen, eller bränslen med mycket hög andel biobränsle. Främst gäller det förbränningsmotorer av typen "dieselmotor".
Lite obekvämt kanske, men en klimatomställning måste nog bli lite obekväm här och där, så varför inte helt enkelt ransonera tillgången på fordonsbränsle på något fiffigt sätt, så att de som verkligen INTE KAN använda kollektivtrafik får mer, än de som kan använda kollektivtrafik.

Vi kanske ska ha gratis och väl utbyggd kollektivtrafik på alla ställen där detta rimligt genomförbart (städer tätorter, förbindelser mellan tätorter).

Vi kanske ska sluta förbruka och konsumera så mycket onödigt i form av kläder, prylar och t.ex. smink?

Allt för att spara el, och därmed minimera co2 utsläpp i dagens infrastruktur, så att vi kan börja planera för framtiden?
Jag undrar om du kan namnge de sällsynta metaller som du menar finns i vindkraftverk?
När jag studerade bestod tornet av järn och rotorbladen av kolfiberplast. Vissa metaller i motorn och växellåda såklart men inte andra än i vanliga motorer. Hittar faktiskt bara neodym och dysprosium som IBLAND används i vindkraftverk, men fortfarande är lite ovanligt. 1% av brytningen går till vindkraft, majoriteten går till LED-lampor, vanliga elmotorer och datorer. Kanske där vi ska sätta in insatser mot användandet av dessa metaller istället?

Djur påverkas av vindkraft, men forskning från SLU visar på att vissa arter missgynnas och andra faktiskt gynnas av vindkraftverk, så det är inte helt ensidigt.

Angående infrastruktur så har många vindkraftverk endast en liten grusväg fram till dem. Dessa är lätta att återställa och kräver inte stora ingrepp i marken likt vid andra energianläggningar som kräver personal och arbetspendling och möjligheter att ta sig till och från platsen på ett helt annat sätt.

Så; visst finns det problem med vindkraft, det håller jag med dig om, men jag tycker ändå att de är relativt små jämfört med andra typer av elkraftverk :)
 
Felformulerat av mig, som sagt jag upplever det som du negligerar och förminskar problemen och har gjort det i flera inlägg. Om du involverar dig i debatten genom att dissa mina inlägg och förklaringar så är det helt ditt ansvar. Lägg inte ansvar på mig för att du väljer att svara på mina inlägg, det är helt och hållet ditt val.
Jag dissar inte dina inlägg, jag förökte rätta din missuppfattning av mina inlägg. Vilket jag anser att du är med på nu iom mitt fetade citat.

Det största problemet med vindkraften är det du dissar helt, det om att det krävs många kraftverk för att ersätta befintliga. Det är inga problem att bygga 10 eller 100 men för att få ett rimligt tillskott med effekterna vi idag får ut av dem så är det en droppe i havet.
...och det var därför jag skrev att jag tror på vindkraft i framtiden :)

58 gamla vindkraftverk på Gotland ersattes nyligen av 27 nya, och de ger MER energi än de dubbelt så många gamla. Så det går framåt!
 
Jag dissar inte dina inlägg, jag förökte rätta din missuppfattning av mina inlägg. Vilket jag anser att du är med på nu iom mitt fetade citat....och det var därför jag skrev att jag tror på vindkraft i framtiden :)

58 gamla vindkraftverk på Gotland ersattes nyligen av 27 nya, och de ger MER energi än de dubbelt så många gamla. Så det går framåt!
Det säger mer om de gamla kraftverken än de nya.
 

Hästdiskussioner nu

Övrigt-diskussioner nu

Dagbok

  • Ledsen

Radannonser

Hästnyheter

Bukefalos

Upp