Hästnyheter Pontus älskade islandshäst avlivades – utan att han fick veta något: ”Ledsen och mållös”

OM de nu förväxlat hästar var är då hans egen? På fri fot ?
Nej. Hans häst är död. Däremot kan det finnas en häst som är ett djurskyddsärende som den ev blivit förväxlad med. Det finns inget som säger att någon annan häst är på rymmen. 🙄
 
Omöjligt att säga vilken version som är sann. En obduktion borde vara självklar i ett sådant här fall och om den visar att diagnosen, tarmvred, som låg till grund för avlivningen var fel måste såklart djursjukhuset hållas ansvarig.
 
Det kostar inte mycket för en veterinär att avliva ett djur.
Om dem däremot ska ta prover, skriva ut medicin, operera, eller liknande. Då är det klart någon måste betala för det.

Om man vill vara säker på att slippa betala kan man ju även lämna falska uppgifter när man lämnar djuret, sedan går man ju bara därifrån.
Dem gånger jag åkt in för att avliva upphittade fåglar och igelkottar har det aldrig varit tal om att jag ska betala något. Samma med inlämnade döda katter, där har jag inte heller betalat en krona.
Och skulle dem ens försöka få mig att betala skulle jag lämna djuret på deras receptions disken och gå därifrån (kliniken jag åker till är ett klink med dygnet runt akut öppet, skulle aldrig lämna på en dagklink där personalen kanske har fullt upp med bokade patienter eller kanske slutar snart.).
Dem har skyldighet att upprätthålla gott djurskydd och skydda djur emot onödigt lidande.

Det finns ingen exakt lagstöd ang hittedjur, däremot finns ett lagstöd att
1 § Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
- så oavsett om någon kan betala eller ska djuren skyddas emot onödigt lidande enligt lag (avlivning), tex om man inte har pengar och djuret lider SKA man få avlivning på faktura, nekar veterinären att avliva ett sjuk djur som lider kan man anmäla veterinären.

*

https://www.slu.se/globalassets/ew/...017-svvettidn-veterinar-avlivning-av-djur.pdf
från 2017
Läs under rubriken: Ekonomiska bedömningar är irrelevanta

*

Sedan finns det även riktlinjer från lst hur dem kan hantera lidande djur där ägaren är okänd (upphittade djur)
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7ab1493f1677d97be13596b/1544612145846/Djurskydd i kliniken.pdf

"Om ett levande djur i mycket dåligt skick lämnas in hos en veterinär och denne misstänker att djuret är vanvårdat/misshandlat
ägaren är okänd
− gör en anmälan till polisen och/eller till länsstyrelsen
− polisen eller länsstyrelsen kan ta beslut om omedelbart omhändertagande enligt djurskyddslagen 32 §
− beslutar polisen om ett omedelbart omhändertagande underställer de beslutet till länsstyrelsen
− om djuret inte måste avlivas akut är det den myndighet som fattat beslut om omhändertagande av djuret som ombesörjer att djuret tas om hand (om länsstyrelsen i ett senare skede beslutar att djuret ska säljas är det länsstyrelsen som sköter försäljningen av djuret)"

Det står även att hittedjur räknas som Hittegods och "av polismyndigheten bör ske hos djurstall eller hos enskild person (fodervärd) som är lämplig för uppdraget."

*

från 2016, men samma gäller idag
"När det gäller hittedjur är djursjukhusets policy att endast ta emot sjuka eller skadade sällskapsdjur som behöver akutvård. Vi kollar om djuret är ID-märkt och kollar märkning mot alla register. Det görs sedan en anmälan till polisen, hittedjuret blir registrerat som hittegods och tillhör sedan polisen."
Okej. Jag är inte så hemsk att jag skulle låta veterinären ta smällen. Lämna falska uppgifter? Liksom vafan! Nej så ful är jag verkligen inte.
 
Omöjligt att säga vilken version som är sann. En obduktion borde vara självklar i ett sådant här fall och om den visar att diagnosen, tarmvred, som låg till grund för avlivningen var fel måste såklart djursjukhuset hållas ansvarig.
Menar du att djursjukhuset är skyldig att vara synsk? Även om diagnosen skulle visa sig felaktig hade den uppenbarligen symptom på tarmvred - hur buken ser ur inuti är jättesvårt att veta utan att öppna och kolla. Vilket är en stor, dyr operation med lång konvalescens.

Hur tycker du att kliniken bör hantera en patient med okänd ägare där alternativen är avlivning eller dyra åtgärder för att inte göra "fel"?
 
Ett djursjukhus är ansvarigt för de behandlingar och undersökningar som utförs. Om en veterinär ställer en diagnos och avlivar hästen utifrån den och det senare kommer fram att den var fel är det en självklarhet att djursjukhuset bär ansvaret, allt annat är fullständigt orimligt. Och det gäller oavsett om ägaren till djuret är känd eller okänd.
 
Ett djursjukhus är ansvarigt för de behandlingar och undersökningar som utförs. Om en veterinär ställer en diagnos och avlivar hästen utifrån den och det senare kommer fram att den var fel är det en självklarhet att djursjukhuset bär ansvaret, allt annat är fullständigt orimligt. Och det gäller oavsett om ägaren till djuret är känd eller okänd.
Men hur tycker du då att djursjukhuset bör hantera en patient med misstänkt tarmvred? Låta den stå med svåra plågor? Buköppna utan ägarens tillstånd?
 
Tycker inte du själv att det blir väldigt konstigt om veterinären, eller snarare djursjukhuset, inte har något ansvar för att de diagnoser och behandlingar som utförs är riktiga?
De är ansvariga för att göra en bedömning och agera utifrån den information de har tillgång till. De är INTE ansvariga för att ha en fungerande kristallkula och med säkerhet kunna förutsäga framtiden. Om hästen t. ex. är i cirkulatorisk chock, visar tecken på att ha fruktansvärt jävla extremt ont och verkar vara i för dåligt skick för operation är det rimligt att avliva - oavsett vad man skulle ha hittat eller inte hittat vid en eventuell buköppning.
 
Omöjligt att säga vilken version som är sann. En obduktion borde vara självklar i ett sådant här fall och om den visar att diagnosen, tarmvred, som låg till grund för avlivningen var fel måste såklart djursjukhuset hållas ansvarig.
Betalar du för obduktionen?
 
De är ansvariga för att göra en bedömning och agera utifrån den information de har tillgång till. De är INTE ansvariga för att ha en fungerande kristallkula och med säkerhet kunna förutsäga framtiden. Om hästen t. ex. är i cirkulatorisk chock, visar tecken på att ha fruktansvärt jävla extremt ont och verkar vara i för dåligt skick för operation är det rimligt att avliva - oavsett vad man skulle ha hittat eller inte hittat vid en eventuell buköppning.
De är ansvariga för att göra en riktig bedömning, det är en väsentlig skillnad. Att tycka att en vet inte har något ansvar alls om denne gör fel är inte rätt väg att gå och jag tror få skulle hålla med om det var deras egen häst. Som jag skrev verkar i det här fallet en obduktion vara nödvändig för att kunna säga något.
 
De är ansvariga för att göra en riktig bedömning, det är en väsentlig skillnad. Att tycka att en vet inte har något ansvar alls om denne gör fel är inte rätt väg att gå och jag tror få skulle hålla med om det var deras egen häst. Som jag skrev verkar i det här fallet en obduktion vara nödvändig för att kunna säga något.
Fast det där är din åsikt, det finns inget stöd för en så långtgående undersökning i lagen. Men tycka så kan du förstås göra.
 
De är ansvariga för att göra en riktig bedömning, det är en väsentlig skillnad. Att tycka att en vet inte har något ansvar alls om denne gör fel är inte rätt väg att gå och jag tror få skulle hålla med om det var deras egen häst. Som jag skrev verkar i det här fallet en obduktion vara nödvändig för att kunna säga något.
Återigen, en riktig bedömning är inte samma sak som att vara synsk. Menar du att vet borde ha buköppnat för att vara helt säker innan de avlivade?
 
Det kostar inte mycket för en veterinär att avliva ett djur.
Om dem däremot ska ta prover, skriva ut medicin, operera, eller liknande. Då är det klart någon måste betala för det.

Om man vill vara säker på att slippa betala kan man ju även lämna falska uppgifter när man lämnar djuret, sedan går man ju bara därifrån.
Dem gånger jag åkt in för att avliva upphittade fåglar och igelkottar har det aldrig varit tal om att jag ska betala något. Samma med inlämnade döda katter, där har jag inte heller betalat en krona.
Och skulle dem ens försöka få mig att betala skulle jag lämna djuret på deras receptions disken och gå därifrån (kliniken jag åker till är ett klink med dygnet runt akut öppet, skulle aldrig lämna på en dagklink där personalen kanske har fullt upp med bokade patienter eller kanske slutar snart.).
Dem har skyldighet att upprätthålla gott djurskydd och skydda djur emot onödigt lidande.

Det finns ingen exakt lagstöd ang hittedjur, däremot finns ett lagstöd att
1 § Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
- så oavsett om någon kan betala eller ska djuren skyddas emot onödigt lidande enligt lag (avlivning), tex om man inte har pengar och djuret lider SKA man få avlivning på faktura, nekar veterinären att avliva ett sjuk djur som lider kan man anmäla veterinären.

*

https://www.slu.se/globalassets/ew/...017-svvettidn-veterinar-avlivning-av-djur.pdf
från 2017
Läs under rubriken: Ekonomiska bedömningar är irrelevanta

*

Sedan finns det även riktlinjer från lst hur dem kan hantera lidande djur där ägaren är okänd (upphittade djur)
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7ab1493f1677d97be13596b/1544612145846/Djurskydd i kliniken.pdf

"Om ett levande djur i mycket dåligt skick lämnas in hos en veterinär och denne misstänker att djuret är vanvårdat/misshandlat
ägaren är okänd
− gör en anmälan till polisen och/eller till länsstyrelsen
− polisen eller länsstyrelsen kan ta beslut om omedelbart omhändertagande enligt djurskyddslagen 32 §
− beslutar polisen om ett omedelbart omhändertagande underställer de beslutet till länsstyrelsen
− om djuret inte måste avlivas akut är det den myndighet som fattat beslut om omhändertagande av djuret som ombesörjer att djuret tas om hand (om länsstyrelsen i ett senare skede beslutar att djuret ska säljas är det länsstyrelsen som sköter försäljningen av djuret)"

Det står även att hittedjur räknas som Hittegods och "av polismyndigheten bör ske hos djurstall eller hos enskild person (fodervärd) som är lämplig för uppdraget."

*

från 2016, men samma gäller idag
"När det gäller hittedjur är djursjukhusets policy att endast ta emot sjuka eller skadade sällskapsdjur som behöver akutvård. Vi kollar om djuret är ID-märkt och kollar märkning mot alla register. Det görs sedan en anmälan till polisen, hittedjuret blir registrerat som hittegods och tillhör sedan polisen."
Det faktum att de har en policy betyder ju att de inte har någon skyldighet att ta emot alla skadade djur, och de tar ju bara emot sällskapsdjur. Det innebär inte per automatik att alla andra veterinärer är skyldiga att göra på samma sätt. Att polisen (eller om det är lst) övertar ägarskapet medför ju att det är de som beslutar om ev vård eller avlivning.
 
Om du kör på vägen, ser ett skadat djur, plockar upp det, ringer veterinären och säger "jag är påväg in med en påkörd hund/katt/igelkott" så kommer du inte behöva betala någonting.
Du kommer få lämna djuret, uppge uppgifter, som tex vart det hittades, mm. Och sedan åka därifrån.
Det samma gäller om du hittar djuret under en promenad, eller om det ligger i din trädgård, eller liknande.

Du är INTE betalningsskyldig för vård av djur som hittats, om du inte själv säger att du vill betala.

Om någon råkat ut för att någon klink försökt ta betalt, utan att personen sagt okej till det, är det bara att bestrida. Veterinären kan inte kräva pengar för vård som ingen har godkänt.

Genom att sprida ryktet att personen som lämnar in djuret måste betala orsakar man att folk lämnar skadade djur vid vägkanten och låter dem lida tills dötts, för att upphittaren inte har ekonomisk möjlighet att betala vården. Så snälla sluta sprida såna rykten.
Om upphittaren inte godkänt vården eller att ta kostnaden behöver dem inte betala en krona.
Om du kommer överens med veterinären om att de ska ta emot gratis är det naturligtvis en annan sak. Men då är det ju upp till dig att se till så det framgår att det är ditt önskemål/förväntan. (om det inte specifikt informerats/annonserats att vissa saker görs gratis)
Normalt så antas man vara införstådd med att man får ett betalningsansvar när man kommer till en näringsidkare och ber att de ska utföra tjänster. De behöver liksom inte ställa frågan om man vill betala för att man ska bli avtalsbunden.

Men du kan inte gå till vilken veterinär som helst och förutsätta att faktumet att det är ett hittedjur gör dig immun mot att det kan uppstå betalningsansvar. Och det var så du framställde det från början.
Jag sade inte att man måste få ett betalningsansvar, jag sade att man inte kan utgå ifrån att man inte får det.
 

Lovisaleonora

Moderator
De är ansvariga för att göra en riktig bedömning, det är en väsentlig skillnad. Att tycka att en vet inte har något ansvar alls om denne gör fel är inte rätt väg att gå och jag tror få skulle hålla med om det var deras egen häst. Som jag skrev verkar i det här fallet en obduktion vara nödvändig för att kunna säga något.
Nu tycker jag du är helt ute och cyklar.

En veterinär (eller läkare) kan ställa en diagnos utifrån symptom som sedan visar sig vara fel, utan att det på något sätt begåtts något fel.

Är det rimligt att ställa diagnosen utifrån symptomen som uppvisas, och det sedan (vid t ex operation) visar sig vara fel, är det inte automatiskt ett fel begånget av veterinären/läkaren.

Att det i det här fallet skulle ligga något ansvar på veterinären som föranleder en obduktion kan jag inte se ens långsökt.
 
Nej, det är bara ägaren som har rätt att avgöra vad som ska ske med djuret, då dem äger djuret och djur klassas som "egendom".
Tex om jag hittar din hanhund lös kan inte jag åka till veterinären och låta dem kastrera den, och sedan betala, eftersom du äger hunden så är det olagligt för mig att godkänna operationer på ditt djur även om jag betalar :)
Tyvärr inte när det går omkring okastrerade katthanar och allt man vill är att stoppa dem i en bur och åka till veterinär så det inte blir fler oönskade kattungar. Ofta ochippade och utan tatuering så man inte vet vem som är ägaren.
 
Har ingen lagtext framför.mig men har för mig att hästen ska ha daglig tillsyn och ges möjlighet att dricka sig otörstig två gånger om dagen.
Stämmer.
16§Hästar ska ha tillsyn minst en gång dagligen.Nyfödda, sjuka eller skadade hästar och hästar som beter sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma gäller för ston vid tiden kring fölningen.

17§Automatiska system och anordningar som vid driftstörningar riskerar att ha en negativ inverkan på djurskydd och djurhälsa ska kontrolleras dagligen. Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid elavbrott eller andra störningar i automatiska system.
 
Upp