Anläggning Ridhus 2019!

DGjumping

Trådstartare
Halloj! Det är dags för oss att äntligen efter 18 vintrar utan ridhus att äntligen den 19:e vintern bygga ett! Vi är en rätt lång bit in i processen och jag tänkte jag skulle starta upp den här tråden för att ni andra som går i ridhustankar ska få en liten inblick i vad det kostar, något som jag märkt att många tiger om. Lite grundfakta på vad för ridhus vi bygger är följande;

Bredd: 22 meter
Längd: 48 meter
Ridhuset kommer vara i plåt och ha perforerad plåt på långsidorna och vanlig plåt på kortsidor och även taket byggs i plåt om utrymme ekonomiskt finns så kommer vi att lägga en lite tjockare plåt för att minska ljudet från regn m.m.

Har ni själva byggt och har tips eller råd så får ni gärna kommentera.

På samma hall har jag fått 3 olika offerter och dom ser ut så här;
Ridhusföretag 1: 1 485000:-
Ridhusföretag 2: 1 392 000:-
Ridhusföretag 3: 1 165 000:
Jag har även tagit in en offert på tältridhall med måtten 25X50 och den går på 1 080000:-
Priserna är inklusive moms, frakt och montage.
Jag väntar på ytterligare offerter på flertalet stålhallar med aluprofiler (används för att bygga temporära eller permanenta lagerhallar och ladugårdar, men har på senare år blivit mer vanliga också som ridhus då dom går att montera ner och sälja separat samt går att bygga ut med 2-3 meter i taget om gårdens behov förändras. Jag fyller självklart på här när jag får in dom.

Offerter: Schaktjobb
Företag 1: 468750:-
Företag 2:
Företag 3:
Företag 4
Företag 5:

Just nu är det full upp med möten angående schaktjobbet, bra att veta är att det är skogsmark där ridhuset ska ligga, bra torr mark men med en del sten i, den offerten som vi fått in är från en grävare som vi känt redan från början inte är intresserad av jobbet så ta den med stor nypa salt.

Underlag:
Sand och klenflis

El och ljuskällor
inte påbörjad ännu

Sarg
Bygger vi själva, material ej bestämt ännu.

Strandskyddsdispens och Bygglov
Vår gård är en jordbruksfastighet och vi har bete, vi är därför enligt de nya riktlinjerna bygglovsbefriade, då bolagsverket inte har uppdaterat sin handbok ännu eftersom den nya riktlinjen kom 30/4-19 så väntar vi på att kommunen ska återkomma i frågan, men än så länge finns inga mörka moln på himmelen angående det. Vi har dock fått vår strandskyddsdispens beviljad och priset för den var 9300:-, egentligen ska inte det behövas heller med de nya riktlinjerna men eftersom det är väldigt känsligt område där vi bor och vi inte visste om den nya domen när den söktes så har vi den nu i alla fall, kan inte skada.

Fyller på information löpande.
 
Jättekul att få följa!
Spännande!

Rider i ridhus med perforerad plåt, blir ljust och luftigt inifrån men ser heltäckande ut utifrån. Gillar det väldigt!
 
Från en som inte har koll, innebär perforerad plåt att det inte kommer vara någon värme i ridhuset?
 

DGjumping

Trådstartare
Från en som inte har koll, innebär perforerad plåt att det inte kommer vara någon värme i ridhuset?
Nej, perforerad plåt innebär att plåten har massor med små hål i sig så att du ser ut när du rider, det har ersatt vindnäten som användes förr. Luften blir dessutom väldigt behaglig och på kvällen så ser man in i ridhuset när lamporna är tända. Häftig effekt och även behaglig.
 

DGjumping

Trådstartare
Jag vill ha bilder löpande också när det fortskrider! 😍

Kul tråd!
självklart! Massor med bilder kommer det bli, kommer publicera allt i min blogg, här på buke kommer jag bara att publicera fakta och inte så mycket känslor eller bilder, jag själv har letat ihjäl mig efter fakta på pris men också allt som verkligen krävs för att bygga ett ridhus så därför vill jag att den här tråden blir till dom som försöker lägga upp en rimlig plan och budget för sin dröm.
 
självklart! Massor med bilder kommer det bli, kommer publicera allt i min blogg, här på buke kommer jag bara att publicera fakta och inte så mycket känslor eller bilder, jag själv har letat ihjäl mig efter fakta på pris men också allt som verkligen krävs för att bygga ett ridhus så därför vill jag att den här tråden blir till dom som försöker lägga upp en rimlig plan och budget för sin dröm.
Vilken snözon befinner du dig i?
 

DGjumping

Trådstartare
Igår hade jag ett givande möte med schaktföretag 4 av 5, Jag känner honom sedan innan och han hjälpte mig en hel del med vad jag behöver och vilket som blir det billigaste och bästa alternativet, han hade även en smart lösning för schaktmassorna (jag hade tänkt att man kunde dumpa dom i skogen där ingen ser dem men han hade en annan lösning som jag inte riktigt förstod men det skulle bli snyggt! Han gav mig ett riktpris på 100 000:- för arbetet plus materialet som han skulle räkna på, gissar på att det krävs material för runt 100 000:- + underlaget för ridhuset som med hans rabatter borde kunna köpas in för runt 50 000:- vilket ger ett ungefärligt pris för gräv och grus på ca 250 000:- och det är exakt vad jag har budgeterat för.
 
Senast ändrad:

DGjumping

Trådstartare
Något nytt jag också lärde mig igår är att man behöver anlita en utsättare, det är tydligen en person som kommer ut och mäter ut och markerar exakt där ridhuset ska stå, mäts med laser och dom mäter även ut höjden där ridhuset kommer att byggas, för detta behövs kartor så nu måste jag antingen beställa ut nybyggnadskartor från kommunen eller se om det går bra att skriva ut någonstans ifrån, för jag gissar att kommunen tar bra betalt för beställda kartor:grin:
 
Något nytt jag också lärde mig igår är att man behöver anlita en utsättare, det är tydligen en person som kommer ut och mäter ut och markerar exakt där ridhuset ska stå, mäts med laser och dom mäter även ut höjden där ridhuset kommer att byggas, för detta behövs kartor så nu måste jag antingen beställa ut nybyggnadskartor från kommunen eller se om det går bra att skriva ut någonstans ifrån, för jag gissar att kommunen tar bra betalt för beställda kartor:grin:
När det är en bygglovsfri byggnad brukar ofta företaget som sköter montaget av stommen kunna göra utsättningen.
 

DGjumping

Trådstartare
Nu tänkte jag gå igenom det här med Bygglovsfrihet och varför ridhus har hamnat i en gråzon under så många år, jag kommer att länka till domar som har betydelse för där vi står idag och framförallt förklara hur det kommer sig att en dom som inte gick till gårdsägarens fördel ändå har stor betydelse för oss andra.

Under många år så har ridsporten fått kämpa för att få bygga på samma villkor som traditionella jordbruk inom nöt, svin, får och spannmål. Kommuner har kommit runt hästgårdar som jordbruk genom att oftast hävda att själva hästen inte är ett jordbruksdjur utan ett sportdjur. Ridhusen anses också oftast som eget företag som inte har med gårdens jordbruk att göra då den inte är nödvändig för jordbruket som då anses vara marken som ska brukas.

LRF häst har stridit i många år för att förändra detta då det inte ska spela någon roll vilket typ av djur man har på sina marker, idag står vi i en gråzon fortfarande men mot det lite ljusare hållet för några av oss och jag ska nu förklara hur det kommer sig;

https://www.boverket.se/ kan du hitta alla riktlinjer när det kommer till att bygga, här kan du även klicka dig vidare till https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/ som är boverkets handbok till kommunen. I handboken under fliken ekonomibyggnad så hittar vi ett flertalet domar, jag kommer gå igenom dom lite kortfattat och vad de har haft för betydelse för andra.

Fall från 1995:
I ett annat rättsfall om ett ridhus sköttes all utfodring av hästarna av de två personer som ägde och skötte gården. De skötte även in och utsläpp av hästarna till och från hagarna. Gården hade inga anställda. Den maskinpark som fanns på gården användes även i stallverksamheten. Verksamheten bedömdes inte ha någon större omfattning. Detta var ett skäl till att ridhuset ansågs vara en bygglovsbefriad ekonomibyggnad. (RÅ 1995 ref. 93)
Detta fall har kunnat appliceras på en del ridhusbyggen som byggts på små gårdar men tyvärr inte i den utsträckning man hoppades på.

Fall från 2012:

Ett rättsfall handlade om inackordering av cirka 30 hästar. Ingen ytterligare näringsverksamhet förekom på fastigheten och marken brukades för att producera foder åt hästarna. Domstolen konstaterade, att hästhållningen räknades som jordbruksverksamhet eller annan liknande näring, vilket tyder på att hästhållningen i sig var tillräcklig för att man skulle ha rätt att uppföra bygglovsbefriade ekonomibyggnader. (MMD Nacka 2012-02-28 mål nr P 5898-11)
En dom som verkligen gav ny vind i seglen där hästar ansågs vara jordbruksdjur men inte ens efter den domen vill Boverket ändra sina riktlinjer.

Fall från 2017 och 2019:

ett rättsfall som handlade om nybyggnad av stall och foderförråd för en hästverksamhet uttalade MÖD att slutsatserna i ett rättsfall som gällde strandskyddsdispens för hästhagar är tillämpliga även i PBL-ärenden. I strandskyddsmålet konstaterade domstolen att nyttjandet av mark till bete eller odling av foder utgör jordbruksverksamhet. Detta gäller oavsett om det exempelvis är nötkreatur eller hästar som betar eller som fodret är avsett för. Beteshållning för hästar kan alltså vara jordbruk om beteshagarna behövs för jordbruksverksamheten. (MÖD 2019-04-30 mål nr P 8249-18 och MÖD 2017-11-13 mål nr M 10623-16)

Det här är det som man nu hoppas på har fått genomslag för hästjordbruket, fallet från 2019 förlorades i sin helhet men det viktiga är inte hur det enskilda fallet bedömdes utan vad som står på sidan 3 i första styckets nedre del: "Mark- och miljööverdomstolen har bedömt liknande frågor i flera avgöranden. I avgörandet den 13 november 2017 i mål nr M 10623-16 bedömde Mark- och miljööverdomstolen att en fastighet om 60 hektar åkermark som hade införskaffats bl.a. för goda betesmöjligheter för hästar, och som tidigare använts för beteshållning av nötkreatur, varit avsedd att användas i jordbruksverksamhet. Målet gällde strandskyddsdispens för hästhagar men slutsatserna i det målet är enligt domstolens uppfattning tillämpliga även i nu aktuellt mål".

Här är ett utdrag från domen 2017:

Jordbruksverket: Det finns inte någon definition av jordbruk som är direkt tillämplig på bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Begreppet jordbruk tar sikte på en näring centrerad kring ett brukande av mark. Undantagsbestämmelsen tillkom för att strandskyddet inte skulle påverka pågående markanvändning. Hästhållning kan ses som en livsmedelsproduktion eftersom hästdjur kan gå till slakt. Alla hästar ingår i livsmedelskedjan tills de aktivt tas ur den genom att det anges i hästpasset att hästen inte får användas för slakt till livsmedel och ägaren anmäler detta till den organisation som utfärdat hästpasset. Denna livsmedelsproduktion kräver betes- och åkermark och hästhållningen kan därför anses ha en direkt koppling till brukandet av marken. Om en verksamhet inom en areell näring uppfyller en eftersträvansvärd effekt, exempelvis öppna landskap, foderproduktion, betning eller annat brukande av marken, så ska inte typen av djur som åstadkommer effekten, eller om detta i slutändan blir livsmedel, tillskrivas någon betydelse. Jordbruksverket anser därför att det inte ska vara någon skillnad om effekten uppnås via hållande av hästar eller nötkreatur. Mot denna bakgrund anser Jordbruksverket att hästverksamheter i normalfallet ska ingå i begreppet jordbruk enligt 7 kap. 16 § 1 miljöbalken.

Nämnden: Hästhållning kan under vissa förutsättningar jämställas med jordbruksverksamhet genom att verksamheten håller landskapet öppet och brukat. Den aktuella verksamheten ska i första hand räknas som en areell näring och därmed vara undantagen från kravet på dispens. Det är positivt för allmänhetens tillgänglighet med en betesfri zon längs med vattnet i detta fall. De delar av verksamheten som har direkt koppling till travträningen, som exempelvis körbanor eller liknande, kan anses vara dispenspliktiga.

Detta rättsfall gällde strandskyddsdispens men eftersom det i domen från 2019 nu fastställs att vi kan använda det här rättsfallet och applicera det på PBL vilket numera gör att jordbruksverksamheter inom häst bli bygglovsbefriade med det stora "men" att du måste ha bete eller foderproduktion. Det finns dom som hävdar att det också krävs större arealer men det finns inte specificerat någonstans men man kan ändå tänka sig att en betessäsong måste kunna klaras av med gårdens hästar på gårdens mark.

I skrivandets stund så har jag färsk information från LRF att Arboga och Vetlanda har släppt igenom ridhus som ekonomibyggnad efter att de nya riktlinjerna har presenterats, jag hoppas att jag snart kan lägga till Nykvarn på den listan också.

Hoppas att det här inlägget ger någon annan lite vägledning så att ni slipper läsa och leta i dagar som jag har fått göra.
 

DGjumping

Trådstartare
När det är en bygglovsfri byggnad brukar ofta företaget som sköter montaget av stommen kunna göra utsättningen.
jo det kan nog stämma men eftersom hallen levereras från Skåne upp till Stockholm så blir det nog billigare om jag anställer någon närmare tror jag.
 

DGjumping

Trådstartare
Uppdatering kring priser på småsaker som man tror ska vara billigare...
Utsättare: mellan 5000-10 000:- beroende på om man måste välja kommunal eller om det är ok att anlita egen.
Nybyggnadskarta: 10 000:- (behövs om man måste ansöka om bygglov)
Baskarta: 1500-3500:- (behövs om du har bygglovsfrihet, pris skiftar beroende på areal och digital eller papperskarta)
Kontrollavgift: 3-4000:-
Priserna skiftar mellan kommuner men en stor kostnad för att bara få påbörja sökandet eller byggandet.

Jag hade glömt att man inte kan redigera inlägg i efterhand under särskilt lång tid, så jag fyller på löpande i tråden och när jag har alla priser klara så renskriver jag mitt första inlägg och postar antingen i separat tråd eller som inlägg här, förutsatt att den här tråden inte är för lång, det ska vara enkelt för framtida ridhusbyggare att få en idé om vad det kan tänkas kosta.
 
Uppdatering kring priser på småsaker som man tror ska vara billigare...
Utsättare: mellan 5000-10 000:- beroende på om man måste välja kommunal eller om det är ok att anlita egen.
Nybyggnadskarta: 10 000:- (behövs om man måste ansöka om bygglov)
Baskarta: 1500-3500:- (behövs om du har bygglovsfrihet, pris skiftar beroende på areal och digital eller papperskarta)
Kontrollavgift: 3-4000:-
Priserna skiftar mellan kommuner men en stor kostnad för att bara få påbörja sökandet eller byggandet.

Jag hade glömt att man inte kan redigera inlägg i efterhand under särskilt lång tid, så jag fyller på löpande i tråden och när jag har alla priser klara så renskriver jag mitt första inlägg och postar antingen i separat tråd eller som inlägg här, förutsatt att den här tråden inte är för lång, det ska vara enkelt för framtida ridhusbyggare att få en idé om vad det kan tänkas kosta.
Jag vet inte hur det är i din kommun, men här i Norrköping (liten lantbruksenhet) byggde vi villa för 1½ år sedan och vår KA sa till kommunen att eftersom det inte är tättbebyggt så sätter vi själva ut huset och när det ar klart mättes det in. Då sparade vi kostnaden för nybyggnadskarta mm. Bostadsenhet brukar ju ha strängare regler än ekonomibyggnader så kanske kan ni försöka göra som oss?
 

DGjumping

Trådstartare
Jag vet inte hur det är i din kommun, men här i Norrköping (liten lantbruksenhet) byggde vi villa för 1½ år sedan och vår KA sa till kommunen att eftersom det inte är tättbebyggt så sätter vi själva ut huset och när det ar klart mättes det in. Då sparade vi kostnaden för nybyggnadskarta mm. Bostadsenhet brukar ju ha strängare regler än ekonomibyggnader så kanske kan ni försöka göra som oss?
Om vi får igenom bygglovsfriheten så kommer vi inte behöva någon KA (kontrollansvarig), jag kommer behöva ta ut utsättare för grävarens skull hur eller hur men förhoppningsvis så kan jag anställa en egen och då blir det betydligt billigare och dessutom utan kartor.
 

Hästmänniska och Häst

Hästavel och Grenar

  • Dressyrsnackis 14

Hund, Katt och Andra djur

  • Valpvedermödor

Allmänt, Fritid och Barn

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Upp