Övr. allmänt Samfällighet, hur många styrelsemöten?

Mellan 300000 och 350000 kr. 75000 kr läggs i årligen i underhållsfond - dock sedan en ganska kort tid tillbaka vilket gör att det belopp som läggs undan är större än vad borde behövas. Fram till för ett år sedan har samfällighetsföreningen inte lagt undan något alls för stora underhåll för t.ex. VA och el, utan tänkte sig att man istället tar lån när det behövs (vilket är absurt).
Finns ju olika teorier om att fondera pengar. Vissa menar att det inte är kul att finansiera framtida inköp som man potentiellt sett inte ska ta del av. Håller man en jämna avgift hela tiden så kvittar det för mig. Men börjar man låna pengar och samtidigt höjer avgiften blir jag gnällig. Nu är det 6 år sedan vi höjde avgiften till en rimlig nivå. En som vi både kan fondera på samt låna till delar av kostsamma investeringar. 2018 la vi om beläggningen (asfalt) på hela bussgatan. Det kostade drygt en miljon. Det klarade vi utan att höja avgiften.

För att återgå till topic, det låter som att det är väl många möten i er förening. Är de långa eller korta?

Mvh Miks
 
Ni som bor i villa eller radhus med friköpt tomt i ett område som ägs av en samfällighet - hur många styrelsemöten per år har er samfällighets styrelse varje år? Ange gärna vad samfälligheten omfattar.

Skälet till att jag frågar är att den samfällighet som jag är med i, som omfattar ett pyttelitet grönområde (naturmark), ett parkeringshus, mellangator mellan radhusen, samfälld el- och VA-anläggning, samt soprum och sophämtning har 10 möten per år (utövet årsmötet). Jag blev lite chockad med tanke på att det inte är något stort område, utan endast 31 radhus. Men det kanske är normalt?

Jag jämför med en brf där jag satt med i styrelsen: Föreningen omfattade 86 lägenheter, vi hade ganska sparsam ekonomisk och teknisk förvaltning (endast trappstädning, byte av glödlampor och utskick av årsavgiften lejdes ut), och därtill hög omsättning på bostadsrätterna - och där hade vi ca. 8-9 möten per år. Att ha tio möten per år för att hantera ett garage och nedgrävda ledningar och ev. kontakt med sophämtare och snöröjare känns lite överdrivet jämförelsevis.
Vi bor i en samfällighet som omfattar 78 hushåll (radhus), där styrelsen har 4 möten per år (säkert nått extra vid behov) + ett årsmöte såklart för alla.
 
Vi har en samfällighet för vår gemensamma grusväg, det är väl 8-9 hus längs den vägen som borde vara del av samfälligheten. Vi har inte haft ett endaste möte sedan vi flyttade in för tre år sedan, däremot har vi haft en del muntliga avstämningar och det mesta har flutit på av sig självt.

Jag tror egentligen att 1-2 möten per år hade räckt för oss, men jag hade gärna haft uppstyrda möten för att ha skriftliga protokoll och någon form av ekonomisk redovisning.
 
Jag har suttit med i styrelsen i vår vägsamfällighetsförening i 8 år. Gick ur förra året. Den föreningen har möten 10-11 gånger per år. Plus årsstämma.

Föreningen sköter alla vägar, grönytor, båtuppläggningsplats, ångbåtsbrygga, frimark och föreningshus. Städdagar anordnas 2 gånger per år. Föreningen har 347 fastigheter som medlemmar, alla med olika andelstal.

Vi bor i ett område där medlemmarna söker styrelsen väldigt ofta. Mellan mötena är det inte ovanligt att många i styrelsen jobbar ett par timmar i veckan enbart med korrespondens. Sen tillkommer projekt som ny beläggning på vägar, dikning, belysning osv. Många beslut fattas på mejl mellan möten och dessa dokumenteras och protokollförs på kommande möten samt biläggs protokollet.

Det är mer jobb än vad man kan tro ibland.

Mvh Miks
Låter exakt som vår samfällighet förutom att jag inte har en aning om hur ofta styrelsen söks av medlemmarna. Vi har ett sommarvatten också som är en ganska evig följetong.

(jag har fått för mig att vi bor på samma öar)
 
Låter exakt som vår samfällighet förutom att jag inte har en aning om hur ofta styrelsen söks av medlemmarna. Vi har ett sommarvatten också som är en ganska evig följetong.

(jag har fått för mig att vi bor på samma öar)
Du menar att vi bor på samma ö :nailbiting: :D Jag bor på Gällstaö.

Mvh Miks
 

Hästdiskussioner nu

Övrigt-diskussioner nu

Dagbok

  • Det står still

Radannonser

Hästnyheter

Bukefalos

Upp