Kropp & själ Skillnader och likheter mellan psykiatriska diagnoser

#1
Hur vanligt är det att psykiatriska diagnoser blandas ihop och kan man lita på att en diagnos är korrekt?

Jag har fått höra lite av varje gällande mig själv och litar inte alls på vården. Min egen teori om vad som felas, förkastas ständigt.
 
#2
Hur vanligt det är vet jag inte men det är nog inte helt ovanligt att det blir fel eller att diagnoser ändras över tid. Det är ju ofta så med sjukdomar som inte går att testa fram att det kan vara svårt att sätta korrekt diagnos och då särskilt i början av sjukdomen och det oavsett om det är en fysisk eller psykisk åkomma.
 
#3
När det gäller att diagnosticera psykiska sjukdomar så handlar ju diagnoserna om en kluster av olika symtom.
Symtomen förekommer i olika kombinationer, och väldigt få symtom är patognomona (innebär att ett visst symtom ALLTID beror på en viss sjukdom) för specifika diagnoser.

Det innebär ju att det rimligen finns väldigt stort utrymme för att satt diagnos växlar över tid.
Patienten kanske en dag uppvisar en viss symtomkombination, som då kanske bäst uppfyller diagnosen "egentlig depression".
En tid senare kanske symtombilden börjar stämma med "generaliserat ångestsyndrom".
Ytterligare en tid senare kanske patienten har symtom på manisk eller hypoman episod, och då kanske diagnosen i stället blir bipolär sjukdom.

Jag vill inte kalla det för "feldiagnosticeringar" men det finns stort utrymme för tolkningar och uppfattning.
edit: för att förtydliga; jag menar inte "tyckande" utan snarast "den som sätter diagnosen uppfattar patientens symtombeskrivning som XXX"
 
#4
Ibland kan det vara svårt att särskilja olika diagnoser.
Till exempel är emotionell instabil personlighetsstörning, bipolär 2 och adhd ett sånt exempel.
Det intressanta är egentligen inte vad man har för diagnos. Det intressanta är människan och hur man kan hjälpa den människan på bästa sätt. Åtminstone resonerar en bra psykiatriker på det viset.
Ibland får man reda på vad för diagnos man har genom själva behandlingen man har. Det vill säga vilka mediciner och övrig behandling som psykoterapi, ect mm som funkar.

Jag har förstått att du har problem och inte mår riktigt bra.
Jag tror du ska vända dig till en bra psykiatriker om du inte redan gjort det.
Vårdcentralen kan behandla okomplicerade depressioner men din problematik verkar mer komplicerad.

Jag behandlas själv av en psykiatriker och för övrigt ett helt team i både öppenvård och slutenvård (som våra politiker tyvärr har bestämt sig för att lägga ner). I mitt fall skulle vårdcentralen aldrig funka.
 
#5
Håller för övrigt med @kryddelydd helt.
Det är verkligen så att symtombilden kan förändras.
Vad man har sagt från början behöver inte vara fel alls utan precis som @kryddelydd säger kan det växla över tid.

För övrigt så har det varit precis så för min egen del.
 
#6
Jag har förstått att du har problem och inte mår riktigt bra.
Jag tror du ska vända dig till en bra psykiatriker om du inte redan gjort det.
Vårdcentralen kan behandla okomplicerade depressioner men din problematik verkar mer komplicerad.
Jag sitter i vårdkö och har inte fått hjälp på 5 månader. Igår utökades min sjukskrivning.

Vad gäller diagnoser på mig har det mest varit en massa tyckande och inget som blivit fastställt på ett seriöst sätt. För varje gång en diagnos slängs fram så sjunker jag i hopplöshetsträsket.
 
#7
Jag sitter i vårdkö och har inte fått hjälp på 5 månader. Igår utökades min sjukskrivning.

Vad gäller diagnoser på mig har det mest varit en massa tyckande och inget som blivit fastställt på ett seriöst sätt. För varje gång en diagnos slängs fram så sjunker jag i hopplöshetsträsket.
Vad tråkigt för dig. Jag lider verkligen med dig.

Ofta gör man ju olika slags tester för att fastställa diagnosen. En del kan vara ganska omfattande och bestå av flera delar.

Jag hoppas du får hjälp snart.
Ett sätt är ju att söka hjälp via psykakuten eller göra en egenanmälan. Fast det kanske du har testat redan?
 
#8
Vad tråkigt för dig. Jag lider verkligen med dig.

Ofta gör man ju olika slags tester för att fastställa diagnosen. En del kan vara ganska omfattande och bestå av flera delar.

Jag hoppas du får hjälp snart.
Ett sätt är ju att söka hjälp via psykakuten eller göra en egenanmälan. Fast det kanske du har testat redan?
Det är bara vissa diagnoser som man brukar göra tester för. De flesta diagnoser ställs baserat på information som framkommer under besöken genom samtal och dylikt.

Förtydligar det bara så ingen ska börja tro att det blivit ngt fel om de inte fått göra tester innan diagnos ställs.
 
#9
Jag sitter i vårdkö och har inte fått hjälp på 5 månader. Igår utökades min sjukskrivning.

Vad gäller diagnoser på mig har det mest varit en massa tyckande och inget som blivit fastställt på ett seriöst sätt. För varje gång en diagnos slängs fram så sjunker jag i hopplöshetsträsket.
Jag tänker att det kanske är svårt som patient att veta hur en diagnos ska fastställas och vad som är ”seriöst” och inte. Bättre försöka lita på att vården sköter sitt jobb.

Man kan byta diagnos många gånger utan att något behöver vara fel :)
 
#10
Det är bara vissa diagnoser som man brukar göra tester för. De flesta diagnoser ställs baserat på information som framkommer under besöken genom samtal och dylikt.

Förtydligar det bara så ingen ska börja tro att det blivit ngt fel om de inte fått göra tester innan diagnos ställs.
Jo, absolut så är det.
Exempel på diagnoser man gör tester för är neuropsykiatriska diagnoser som autism och adhd, personlighetsstörningar och affektiva sjukdomar (bipoläritet).
 
#13
Vad tråkigt för dig. Jag lider verkligen med dig.

Ofta gör man ju olika slags tester för att fastställa diagnosen. En del kan vara ganska omfattande och bestå av flera delar.

Jag hoppas du får hjälp snart.
Ett sätt är ju att söka hjälp via psykakuten eller göra en egenanmälan. Fast det kanske du har testat redan?
För många år sedan gjordes ett rorschach-test som sedan blev grund till en diagnos. Det anser inte jag är seriöst. Flera år senare, när jag ville ha hjälp med blodfobin, så gjordes ett antal tester först. Det enda dessa tester kom fram till var en förhöjd ångestnivå men inget mer.

Nu sedan jag blev dålig igen för drygt ett år sen har inga tester gjorts, men det jag har sagt i samtal har förvrängts.

Jag törs knappt säga något längre för jag missuppfattas hela tiden.

Jag tänker att det kanske är svårt som patient att veta hur en diagnos ska fastställas och vad som är ”seriöst” och inte. Bättre försöka lita på att vården sköter sitt jobb.

Man kan byta diagnos många gånger utan att något behöver vara fel :)
Nej, jag litar inte på vården. De har inte talat om för mig vilken diagnos de har satt och jag har därmed inte fått hjälp för detta heller. Diagnosen fick jag reda på ett år senare från Försäkringskassan. Vid samtal med psykiater efteråt då jag ställde frågor om detta, kände jag mig bara idiotförklarad.
 
#14
För många år sedan gjordes ett rorschach-test som sedan blev grund till en diagnos. Det anser inte jag är seriöst. Flera år senare, när jag ville ha hjälp med blodfobin, så gjordes ett antal tester först. Det enda dessa tester kom fram till var en förhöjd ångestnivå men inget mer.

Nu sedan jag blev dålig igen för drygt ett år sen har inga tester gjorts, men det jag har sagt i samtal har förvrängts.

Jag törs knappt säga något längre för jag missuppfattas hela tiden.


Nej, jag litar inte på vården. De har inte talat om för mig vilken diagnos de har satt och jag har därmed inte fått hjälp för detta heller. Diagnosen fick jag reda på ett år senare från Försäkringskassan. Vid samtal med psykiater efteråt då jag ställde frågor om detta, kände jag mig bara idiotförklarad.
Jag förstår att du är missnöjd......
 
#17
I min journal så står det en huvuddiagnos som är den som jag antar är grunden för att jag har alla andra bidiagnoser, dom bidiagnoserna kan ändras lite beroende på omständigheter.

Tror dom flesta har väl en grunddiagnos som sen kan orsaka en rad andra diagnoser som kan förändras och därför så kanske man inte alltid känner igen sig i dessa bidiagnoser. Tycker det är ganska så logiskt.
 
#19
Beror på, går inte att ge ett generellt svar på den frågan. Tänker du på något särskilt?
Jag är inte särskilt kunnig på orsaker till sjukdomar men i mitt fall varierar diagnoserna (eller teorierna om vilken diagnos jag har) mellan grav personlighetsstörning (borderline) och någon form av autism, medan jag själv tror mer på c-ptsd (som ju inte är en officiell diagnos eftersom kriterierna inte är fastställda).
 
#20
Jag är inte särskilt kunnig på orsaker till sjukdomar men i mitt fall varierar diagnoserna (eller teorierna om vilken diagnos jag har) mellan grav personlighetsstörning (borderline) och någon form av autism, medan jag själv tror mer på c-ptsd (som ju inte är en officiell diagnos eftersom kriterierna inte är fastställda).
Man kan ju också ha flera diagnoser samtidigt. Finns inget teoretiskt hinder för att ha alla de tre diagnoserna. Eller menar du att man har växlat fram och tillbaka mellan dem?
 

Hästar nu

Övrigt nu

Dagbok

Radannonser

  • Springpony sælges

Hästnyheter

Bukefalos

  • Syns inte
Rekommenderas av Google:
Upp