Hästnyheter Skogsbete ger klimatsmart kött

#2
Hemma hos mina morföräldrar fanns en bok där det stod att tack vare de örtrika markerna i fjällen var komjölen fetare än vad skåningarna kunde producera. Alla hans och de övriga böndernas kor i trakten betade i skogarna, fälten användes för att ta foder på.

Fler betesdjur håller markerna öppna, artrikedomen bland djur och växtlighet rik och betesdjuren friska.
 
#3
Sen ska man tänka på att en del marker inte kan användas till någon annan livsmedelsproduktion. För att det är brant, kargt, kallt/fuktigt, kort växtsässong osv.
Att växtodling ger mer mat förutsätter att det faktiskt går att odla på marken. Om alternativproduktionen är (nästan) noll så är djurhållning ett tillskott.
Det står inte i motsättning till att vi totalt behöver minska köttkonsumtionen att trots allt producera kött där det är den mest lämpliga produktionen för att utnyttja den aktuella markens egenskaper.
 
#4
Jag tycker att det finns en hel del tveksamheter i hans påståenden om att organisationer är mot skogsbete. Problemet ligger i att det nu är så få djur som får gå på naturbeten överhuvud taget. De djuren räcker inte till för att behålla värdena i de öppna betesmarkerna, som är långt mycket mer artrika än skogsbeten.

Att tro att vi ska kunna gå tillbaka till den sortens djurproduktion som var då fäbodbruket var som mest utbrett är en utopi. Helt enkelt för att maten då blir för dyr. Redan idag väljer hälften av alla som äter kött i Sverige bort svenskt kött för att det är dyrare än exempelvis irländskt eller brasilianskt. Att då tro att det kött, eller mjölk som produceras på lågintensiva marker med många mantimmar skulle sälja är en utopi.

Det Kelvin pratar om är självförsörjningstid, då man hade djur för husbehov och inte mycket mer. Nu är bara någon enstaka procent av alla i landet jordbrukare som ska försörja alla andra. Då går pusslet inte ihop. Då måste vi satsa på de marker där vi får störst effekt på den biologiska mångfalden, samtidigt som det ger bonden valuta i form av foder och låg arbetsinsats.

Att sätta krav på betesgång på alla hästar däremot - så som det är för kor, det skulle ge effekt för biologisk mångfald. Och garanterat friskare, hållbarare hästar också. De skulle kunna rädda betesmarker, både i skogen och öppna marker.
 

Hästdiskussioner nu

Övrigt-diskussioner nu

Dagbok

  • En vecka kvar

Radannonser

Hästnyheter

Bukefalos

Upp