Anläggning Stallbrand!

Plantan

Trådstartare
Hur är ni förberedda i stallet om det börjar brinna?
* * * * * 🔥* * * *🔥 * * * *🔥 * * * *
Hur många hästar har ni?
Vad har ni för utrustning? Hur ska man veta vad man ska göra om det händer? Finns utrymningsplan?

Hur många och var i stallet finns brandsläckare?
* * * * * 🔥* * * *🔥 * * * *🔥 * * * *
Vet du hur lång tid det tar att tömma en normal, 6 kg's brandsläckare? Gissa!
 
Det viktiga är att ha detektorer som varnar vid brand och såklart kunskap och planer på hur man utrymmer. Som alltid bör man ha släckare, filt och gärna vattenslang.
Brandcellsindelning är a och o för icke-spridning.
Bra att ha adressen nedskriven och gärna koordinater. Ladda ner SOS-appen så när du ringer från appen skickas platsinformation till SOS.
 
Jag har två in- utgångar i varje stall.
Vatten och vattenslang i varje stall, precis som att det finns brandsläckare vid varje dörr.
Det finns också kniv lätt tillgängligt i bägge ställen.

Vi har för delen att det behövs eldas mycket ris här. Det gör att hästarna är vana vid rök och eld i sin närhet.
 
Litet stall med 2 boxar (ca 10m långt).
2 dörrar, även om den ena egentlige inte är till för hästar så funkar det i nödfall.
Brandsläckare, kniv, grimma och grimskaft ×2.
Brandkåren 1,5 km bort om dom inte redan är ute på utryckning.

Att hästarna är inte så få gånger under året är en stor fördel.
 

Plantan

Trådstartare
Det viktiga är att ha detektorer som varnar vid brand och såklart kunskap och planer på hur man utrymmer. Som alltid bör man ha släckare, filt och gärna vattenslang.
Brandcellsindelning är a och o för icke-spridning.
Bra att ha adressen nedskriven och gärna koordinater. Ladda ner SOS-appen så när du ringer från appen skickas platsinformation till SOS.
Vad menar du med kunskaper? Hur har ni tänkt och planerat utrymningen? Hur många brandsläckare har ni? Vart går brandlarmet?
 

Plantan

Trådstartare
Hur många hästar står i ert stall och vilken ordning ska man göra allt som går för att rädda hästar och byggnader? Försöka släcka? Ringa brandkår, ringa grannar? Hästägare? Ta ut hästar? Till viken hage? Allihop i närmaste? Blir det för nära stallet om allt börjar brinna? Kommer hästarna spränga staketet för de är osams och inte vana att gå ihop?
Vad gör man med småbarn som har panik och är i vägen? Å vad gör man själv om man är ensam i stallet och det plötsligt brinner som tusan?!
Det är naturligtvis olika i olika stall hur man utrymmer, men kan lära sig av hur andra tänkt och göra nåt liknande i sitt eget stall.
En stor brand är min absolut värsta mardröm!
 
Hur många hästar står i ert stall och vilken ordning ska man göra allt som går för att rädda hästar och byggnader? Försöka släcka? Ringa brandkår, ringa grannar? Hästägare? Ta ut hästar? Till viken hage? Allihop i närmaste? Blir det för nära stallet om allt börjar brinna? Kommer hästarna spränga staketet för de är osams och inte vana att gå ihop?
Vad gör man med småbarn som har panik och är i vägen? Å vad gör man själv om man är ensam i stallet och det plötsligt brinner som tusan?!
Det är naturligtvis olika i olika stall hur man utrymmer, men kan lära sig av hur andra tänkt och göra nåt liknande i sitt eget stall.
En stor brand är min absolut värsta mardröm!
Beror på hur stor banden är när den upptäcks men håller mig till rädda- larma- släck.

Har aldrig haft delade flockar med undantag när ny häst har köpts och inte blivit en del av flocken än. Närmaste hagen är mest lämplig då den även är störst och ligger på andra sidan vägen.

Huvudbyggnaden har i ena ändan garage, i mitten stall och slaktbo och i andra änden boningsdelen och allt sitter ihop (hälften av boningsdelen har varit stalldel), så brinner stallet så kommer troligen även boningsdelen även brinna.
 
På ridskolan där jag rider har vi värdinnor fått en brandutbildning, där vi släckt brand på en docka med brandfilt och även tömt pulver brandsläckare (det går rätt fort, men de är effektiva och man ska ej andas in pulvret då det är kvävande). Brandmännen har även fått öva på hästarna vid något tillfälle.

Finns brandsläckare utplacerade på olika ställen på anläggningen och de kollas regelbundet.
Nu finns även en policy för vad man ska göra vid brand. Beroende på hur stor branden är och om det finns flera personer i närheten kan någon larma, en annan försöker släcka (mindre brand) osv.

Larma först sen få ut alla människor och se om det går att få ut hästarna.
 
Jag har funderat på detta och tycker det är viktigt och intressant ämne.
I kommande stallet så kommer hästarna på box kunna släppas ut direkt i hage från uteboxarna. Hästarna på lösdrift går att stänga ute från lösdriften. Kommer gå att släppa ut hästarna från boxarna inne direkt till lösdriften, de boxarna är till för lösdriftshästarna.

Viktigt med bra och breda gångar som gör det lätt att släppa ut, beroende på hur många boxar får man anpassa möjliga in/ utgångar.
Har på tidigare tränat på brandövning med rökmaskin etc. i stall.

Viktigt med boxar som är enkla att öppna för människor, inga små boxlås som är svåra att få upp t.ex.
Enkelt att få tag på extra grimmor, grimskaft (även med kedja), brandslang, brandsläckare, brandfilt, kniv, yxa, första hjälpen ska vara tillgängligt.

Finns mycket bra material på internet, framförallt om man tittar på lantbrukssidan.
Timer på saker är en enkel åtgärd.

Har gått på en del första hjälpen utbildningar + mer än en brandövning med att släcka docka, släcka med brandfilt eller brandsläckare.

Helst hade jag velat göra en uppfräschning vart år, men det blir åtminstone med regelbundet med ett par år emellan.

Viktiga är att alla är informerade och att man kör test runs, så att den dagen det händer slipper fundera på hur man nu skulle göra.
+ En stor fördel är om man redan innan det händer har vissa saker på rutin för hästarnas skull. Typ, vi går alltid denna vägen till den hagen, blir 100 ggr enklare den dagen man vill kunna släppa de direkt från boxen.

Har jag glömt något får man gärna fylla på. :)
 
Vad menar du med kunskaper? Hur har ni tänkt och planerat utrymningen? Hur många brandsläckare har ni? Vart går brandlarmet?
Kunskaper om vilka risker det finns i miljön, kunskap om hur man får ut hästar, kunskap om adress, hur man tar emot räddningstjänst, kunskap om om det är ok att hovslagaren får använda svets osv på plats.

Brandlarm kan gå olika, antingen till väktarbolag, SOS eller till ägare. Det beror helt på hur larmet byggs.

Jag tror många glömmer brandcellsindelning,har man inte det är det nära omöjligt att klara något i ett stall.
 
Det här handlar kanske inte om vad jag har för rutiner angående om det börjar brinna i stallet. Men jag jobbar med brand och har därifrån en del erfarenhet om brand i just stall och liknande.

Mycket bra information om hur man bör göra vid nybyggnation av stall finns hos Brandskyddsförening. Bland annat LBK-pärmen som tar upp brandskydd i lantbruk och stall. Även om ens stall inte är nybyggt så går det att hitta tips för att lätt kunna göra ett befintligt stall säkrare.

Som tidigare nämnts är brandcellsindelningen otroligt viktig för att kunna rädda de delar av stallet där det inte börjar brinna. På många ställen ligger stallen en bit från räddningstjänsten. Från det att det har börjat brinna tills någon har upptäckt branden och larmat SOS tar det ofta tid. Därefter ska räddningstjänsten rycka ut. Den tiden det tar gör att en brand kan hinna sprida sig mycket i stallmiljöer. Där kan brandcellsgränser göra stor skillnad!
Det är också viktigt att tänka igenom sitt stall och var det kan börja brinna/ var det finns mycket lättantändlige material. Tvättmaskiner, torkutrymmen, elelement, kaffekokare osv är vanliga startutrymmen pga elfel. De utrymmena kan vara bra att avskilja så att branden inte sprider sig. Även större foder-/ströförråd bör avskiljs för att inte ge en brand möjlighet att växa till sig och sen sprida sig väldigt fort.

Pratar man om detektering i stallmiljöer, dvs brandlarm, kan det vara viktigt att tänka på vilken sorts detektor som sätts upp och var. Då miljön i stallet ofta är dammigare än i ”vanliga” inomhusmiljöer går det inte alltid att sätta upp en likadan brandvarnare som finns inomhus. Samma som med brandcellsgränser, detektera de utrymmen där risken för att en brand startar är störst.

Helt krasst så är det viktigaste vid en brand i ett stall att få ut djuren. Många stall kommer inte att gå att rädda vid en brand.

Nu börjar det bli långt här, men en sak som en kan ha i minnet är om området är tar vatten från en egen brunn eller inte. Vid släckning så finns risk för att massa förorenat vatten som dämpar branden kan komma att rinna ut i backen och påverka vattnet. Det kanske inte är egen brunn till boningshuset men stallet kanske tar vatten från en? Det är jättebra att kunna berätta det för räddningstjänsten när de kommer.

Räddningstjänst handlar om att rädda liv, egendom och miljö. Är det så att miljöfrågan (med släckvatten i naturen ex) prioriteras högre än egendomen (pga skada/földskador/ev vattenskador osv) så kommer branden kanske inte att släckas utan egendomen får brinna ner. Det går inte säga att det alltid är så, förutsättningarna är olika på alla ställen och det finns massa andra parametrar som kan påverka. Men en generell tanke.
 
Upp