Anläggning Stallbygge och brandskydd

Månsken

Trådstartare
Jag har försökt läsa regler och riktlinjer för byggnation av stall men får inte riktigt grepp om det. Framför allt gäller det brandskydd och brandceller.

Den konkreta situationen: Lagård där en del av den skulle funka för två hästar. Vad jag kan bedöma är det check på takhöjd, ventilation, dagsljus, boxmått (inkl. plats för att förstärka boxväggar) osv. Finns inget höloft utan det är högt i tak. Utrymme för foder och utrustning finns i andra byggnader. Båda boxarna kan få en varsin dörr ut i det fria, det skulle inte vara uteboxar utan de skulle även ha ordinarie boxdörr inåt stallet. Nu till min fråga. Behöver stallet vara en brandcell? Läser i texter att stallet "oftast behöver vara en brandcell". Jag förstår att det bland annat handlar om att brand inte ska ta sig in - men gäller det alltså under alla omständigheter? Uppfyller verkligen befintliga kallstall med lite glest mellan brädorna de kraven?

Tror tyvärr inte att det är riktigt 30 m till närmaste byggnad.

Jag är van att läsa myndighetstexter och dylikt men förstår faktiskt inte riktigt vad som är "skall-krav" och vad som är en bedömningsfråga.

Mycket tacksam för hjälp! Har läst på Jordbruksverket och Länsstyrelsens brandskyddskommitté men hänvisa gärna till annat som jag har missat.
 
Hade kontaktat LS/JbV för att få rätt vägledning i ditt fall 😊 Jag tolkar texten som att det ska finnas brandtekniskt skydd, och att det brandtekniska skyddet i de flesta fall avser att byggnaden ska vara en egen brandcell. När jag googlar hittar jag vad jag länkar nedan och hade personligen tolkat det som att stallet bör vara en brandcell, men för att veta om just ditt stall är undantaget hade jag kontaktat rätt myndighet.

https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/lbk/lbk-broschyr-2017_webb.pdf som hänvisar vidare till flik 3 (se 3.4 Brandceller på s. 17) I LBK:s pärm, https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/lbk/flikar/flik-3.pdf
 
I LBK-pärmens tredje flik står det mesta du behöver tror jag.
Finns inget i stallet som kan börja brinna (stora mängder strö, hö eller halm t ex) så behöver du inte tänka att stalldelen skulle behöva vara en egen brandcell. Ställer du dit kaffebryggare, tvättmaskin eller annat elektriskt som kan ta eld så bygger du in de maskinerna i ett utrymme som klarar EI 60, t ex dubbla gips i väggar och tak.
 
Jag har försökt läsa regler och riktlinjer för byggnation av stall men får inte riktigt grepp om det. Framför allt gäller det brandskydd och brandceller.

Den konkreta situationen: Lagård där en del av den skulle funka för två hästar. Vad jag kan bedöma är det check på takhöjd, ventilation, dagsljus, boxmått (inkl. plats för att förstärka boxväggar) osv. Finns inget höloft utan det är högt i tak. Utrymme för foder och utrustning finns i andra byggnader. Båda boxarna kan få en varsin dörr ut i det fria, det skulle inte vara uteboxar utan de skulle även ha ordinarie boxdörr inåt stallet. Nu till min fråga. Behöver stallet vara en brandcell? Läser i texter att stallet "oftast behöver vara en brandcell". Jag förstår att det bland annat handlar om att brand inte ska ta sig in - men gäller det alltså under alla omständigheter? Uppfyller verkligen befintliga kallstall med lite glest mellan brädorna de kraven?

Tror tyvärr inte att det är riktigt 30 m till närmaste byggnad.

Jag är van att läsa myndighetstexter och dylikt men förstår faktiskt inte riktigt vad som är "skall-krav" och vad som är en bedömningsfråga.

Mycket tacksam för hjälp! Har läst på Jordbruksverket och Länsstyrelsens brandskyddskommitté men hänvisa gärna till annat som jag har missat.
Kontakta länsförsäkringar tror de ärde som håller säker hästgårds kurserna. Superbra info och lärorikt.
 
Förtydligande till @a1agnlju större mängd avser 10m3 eller mer av tex hö eller halm.

Vad är det för annan byggnad som är i närheten? Ett förråd med "dött" innehåll eller en verkstad/garage?
 

Månsken

Trådstartare
Hade kontaktat LS/JbV för att få rätt vägledning i ditt fall 😊 Jag tolkar texten som att det ska finnas brandtekniskt skydd, och att det brandtekniska skyddet i de flesta fall avser att byggnaden ska vara en egen brandcell. När jag googlar hittar jag vad jag länkar nedan och hade personligen tolkat det som att stallet bör vara en brandcell, men för att veta om just ditt stall är undantaget hade jag kontaktat rätt myndighet.

https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/lbk/lbk-broschyr-2017_webb.pdf som hänvisar vidare till flik 3 (se 3.4 Brandceller på s. 17) I LBK:s pärm, https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/lbk/flikar/flik-3.pdf
Tack för konkret hänvisning! (Menade så klart Lantbrukets brandskyddskommitté och inget annat, vilket du som tur var lyckades uppfatta :up:).
 

Månsken

Trådstartare
Förtydligande till @a1agnlju större mängd avser 10m3 eller mer av tex hö eller halm.

Vad är det för annan byggnad som är i närheten? Ett förråd med "dött" innehåll eller en verkstad/garage?
Aha, bra förtydligande. Tack!

Hm, jag vill minnas att det är verkstad som ligger närmast. Får kolla upp det. Vad räknas som "dött" innehåll och vilken skillnad gör det?
 
Aha, bra förtydligande. Tack!

Hm, jag vill minnas att det är verkstad som ligger närmast. Får kolla upp det. Vad räknas som "dött" innehåll och vilken skillnad gör det?
Stakettråd, utemöbler, en harv typ är det jag kallade döda :) vanlig förvaring av saker.
Dvs inte en traktor/bil/svets..
 
Upp