Stor ökning av magsår hos häst

Hästar som lider av magsår har ökat under flera år, men under 2020 dubblerades diagnosen jämför med året innan. Ett av grundproblemen är att ättiderna inte räcker till så som hästar oftast hålls idag. Detta enligt Karl-Henrik Heimdahl, veterinär på Agria. Här berättar han mer om orsaker, symptom och behandling vid magsår.
 
Underliga slutsatser i artikeln...
Det är knappast så att hästar nuförtiden får mer kraftfoder än för ett tjugotal år sen, snarare tvärt om, så under vilken period är det man pratar om att det skett en ökning av magsår? Och varför skulle lösdrift per automatik betyda att hästarna har fri tillgång på grovfoder?
 
Även hur hästar hålls idag, ofta en och en i små rasthagar, bidrar nog.

Reglerna har aldrig varit hårdare med detaljerade krav på hur hästar skall hållas och skötas, fodret analyseras i lab för att innehålla alla näringsämnen i rätt mängd, hästarna rids i "form" för att minska belastningen och sadlarna provas noga ut för att passa hästen. Men hästarna mår och håller sämre och sämre trots avelsframsteg i alla vetenskapliga index.

Någonstans måste vi ha missat något.
 
Underliga slutsatser i artikeln...
Det är knappast så att hästar nuförtiden får mer kraftfoder än för ett tjugotal år sen, snarare tvärt om, så under vilken period är det man pratar om att det skett en ökning av magsår? Och varför skulle lösdrift per automatik betyda att hästarna har fri tillgång på grovfoder?
Håller med. För 35 år sedan så var det inte ovanligt att hästarna bara gick ute en kort stund och fick 4 kg hö för annars blev de ”burkiga”. Travhästarna fick då dessutom en halv spann havre per måltid. Tycker att många hästar har det mycket bättre i dag än förr. Däremot är kanske diagnosen magsår något man kollar oftare än bara för fem år sedan.
 
Jag tror inte heller att det har ökat precis som jag inte tror att antalet fånganfall har ökat. Det som har ökat är möjligheten till rätt diagnos.

Precis som @Tora minns jag hur det var förr. Det var inget ovanligt att hästarna var inne hela vintern eller bara fick gå ut en kort stund vintertid. Ättiden har knappast minskat heller med tanke på hur snitthästen fodrades förr.
 
Som flera andra tror jag ökad medvetenhet om problemet betyder att fler diagnosticeras.

men när jag var yngre var också normen att hästar stod på halm. Större andelen av de hästar jag har haft har ätit ca 1 kg halm om dagen, de har därför aldrig varit utan grovfoder när de stått inne. Jag får intrycket att det är vanligare med spån/träpellets/halmpellets nu.
 
Det finns ju så många skäl till magsår.

En sak som ändrats är ju tänder och munnar. Och där hänger tyvärr inte svenska hästtandvården med.
När hästarna nu har ökade bettproblem via avelnså får de en mekanisk låsning av underkäken som gör att de får svårare att tugga maten.
Jag vet inte hur många hästar med magsår som jag stött på som blivit bra med biomekaniskt korrekt munjobb.
De kan tugga utan smärta och gör det då längre(med mer saliv som buffrar magsyran som följd) ihop med att maten också mals bättre.

I DK har rehabteam för största försäkringsbolag i åratal använt tandläkare som gör biomekaniskt korrekta munjobb hjälpt hästar med att både få korrekt tuggfunktion och rörlighet i käkleden. Och tagit bort smärta. Smärta som är en stress och kan ge magsår i sig.

Som verksam inom både rehab, problemlösning och foder/tillskott så möter jag otroligt många hästar med magsår/problem med mage/tarm.
Och jag ser väldigt många foderstater som är helt tokiga.

Utöver att många hästar rids i stress, många går ensamma i smårutor, många har ont/är knackiga eller rent halta.

Alla kanske inte ska ha unghäst eller högblodigt. Många vågar ju inte galoppera ur hästarna, rida ut etc. Många hästar är för på tårna, visar missnöje etc. Så klart det psykiska visar sig fysiskt också.

Sen tror även jag att hästar haft magsår förr med. Men det är ju trots allt så att det är otroligt många hästar idag som inte mår helt bra. Trots att vi har lättare att söka kunskap och forskning utvecklat kunskapen.
Det är dock långt kvar känner jag!
 
Det finns ju så många skäl till magsår.

En sak som ändrats är ju tänder och munnar. Och där hänger tyvärr inte svenska hästtandvården med.
När hästarna nu har ökade bettproblem via avelnså får de en mekanisk låsning av underkäken som gör att de får svårare att tugga maten.
Jag vet inte hur många hästar med magsår som jag stött på som blivit bra med biomekaniskt korrekt munjobb.
De kan tugga utan smärta och gör det då längre(med mer saliv som buffrar magsyran som följd) ihop med att maten också mals bättre.

I DK har rehabteam för största försäkringsbolag i åratal använt tandläkare som gör biomekaniskt korrekta munjobb hjälpt hästar med att både få korrekt tuggfunktion och rörlighet i käkleden. Och tagit bort smärta. Smärta som är en stress och kan ge magsår i sig.

Som verksam inom både rehab, problemlösning och foder/tillskott så möter jag otroligt många hästar med magsår/problem med mage/tarm.
Och jag ser väldigt många foderstater som är helt tokiga.

Utöver att många hästar rids i stress, många går ensamma i smårutor, många har ont/är knackiga eller rent halta.

Alla kanske inte ska ha unghäst eller högblodigt. Många vågar ju inte galoppera ur hästarna, rida ut etc. Många hästar är för på tårna, visar missnöje etc. Så klart det psykiska visar sig fysiskt också.

Sen tror även jag att hästar haft magsår förr med. Men det är ju trots allt så att det är otroligt många hästar idag som inte mår helt bra. Trots att vi har lättare att söka kunskap och forskning utvecklat kunskapen.
Det är dock långt kvar känner jag!
Vad bygger du antagandet om att svensk hästtandvård är ”efter” på? Vilka är vi efter? Vad gällande den veterinär jag vet med specialisering på tänder så är h*n utbildad även i England och USA vilket inte verkar vara helt ovanligt.
 
Även hur hästar hålls idag, ofta en och en i små rasthagar, bidrar nog.

Reglerna har aldrig varit hårdare med detaljerade krav på hur hästar skall hållas och skötas, fodret analyseras i lab för att innehålla alla näringsämnen i rätt mängd, hästarna rids i "form" för att minska belastningen och sadlarna provas noga ut för att passa hästen. Men hästarna mår och håller sämre och sämre trots avelsframsteg i alla vetenskapliga index.

Någonstans måste vi ha missat något.
Jag skulle vilja påstå att det är den grundläggande hästkunskapen som missats.

Sunt bondförnuft existerar inte längre och den nya generationen tävlingsryttarna på högre nivåer vet typ nästan ingenting om hästar och hur de fungerar, men tutar gärna i dem precis vad som helst i foderväg och tillskott under tiden som hagtiderna är mimimala och man rider på all weather footing only. Är rätt övertygad om att dessa hästar är överrepresenterade hos klinikerna vilket får siffrorna att stiga.
 
I min gamla bok "Hästen som hobby" (3:e upplagan, tryckt 1964) står följande ang utfodring:
" En vanlig varmblodig ridhäst, som går i normalt arbete, bör ha en ration om 5 kg havre, 5 kg hö sam 5 kg halm."
"Vanligt utfodringsschema:
Havre på morgonen
Hö efter förmiddagens arbete
Havre ca kl 12
Havre efter rykten på eftermiddagen
Nattfoder, hö."
Det fodras säkert väldigt olika i olika slags stallar idag, men min bild är att de flesta har ett mycket större fokus på bra och analyserat grovfoder och mindre mängd kraftfoder.
Hur många ger idag sina ridhstar 5 kg havre (eller 5 kg kraftfoder, havre och annat sammanlagt)?
Det finns ju många olika orsaker till magsår.
Hur vet man om det är själva förekomsten som ökat eller om det är upptäckten av magsår som ökat?
 
Redan i mitten på 90-talet när jag gjorde min praktik i Helsingborg konstaterades att många fler hästar än man trodde hade magsår. De höll då på med en undersökning där de hästar som kunde undersökas när de var inskrivna på vårdavdelningen gastroskoperades. Stor andel av de undersökta hade magsår trots avsaknad av symptom.
 
Redan i mitten på 90-talet när jag gjorde min praktik i Helsingborg konstaterades att många fler hästar än man trodde hade magsår. De höll då på med en undersökning där de hästar som kunde undersökas när de var inskrivna på vårdavdelningen gastroskoperades. Stor andel av de undersökta hade magsår trots avsaknad av symptom.
Inte direkt riktat till dig utan snarare en vidareutveckling av det du skrivit.

Jag har minne av en undersökning som man gjorde på föl (galopphästar) och där man undersökte förekomsten av magsår. Det var i samband med avvänjning. De som avvandes tidigt hade mer förekomst av magsår. Så redan på ett tidigt stadium i hästens liv finns risk att få magsår.
 
Som flera andra tror jag ökad medvetenhet om problemet betyder att fler diagnosticeras.

men när jag var yngre var också normen att hästar stod på halm. Större andelen av de hästar jag har haft har ätit ca 1 kg halm om dagen, de har därför aldrig varit utan grovfoder när de stått inne. Jag får intrycket att det är vanligare med spån/träpellets/halmpellets nu.
Det här tror jag är en sanning med mycket modifikation. Om hästar stod på halm eller inte tidigare berodde nog mer på om man bodde i ren jordbruksbygd eller i skogsbygd. Där jag växte upp stod hästarna på spå i mitten på 80-talet vilket är logiskt eftersom det är skogsbygd. Första gången jag såg hästar stå på halm i det området var i början på 00-talet och då hade jag flyttat några mil och hamnat i något som var mer jordbruksbygd.
Idag väljer man nog mer strö efter vad som passar en själv snarare än utifrån vad det finns tillgång till i närområdet.
 
Det här tror jag är en sanning med mycket modifikation. Om hästar stod på halm eller inte tidigare berodde nog mer på om man bodde i ren jordbruksbygd eller i skogsbygd. Där jag växte upp stod hästarna på spå i mitten på 80-talet vilket är logiskt eftersom det är skogsbygd. Första gången jag såg hästar stå på halm i det området var i början på 00-talet och då hade jag flyttat några mil och hamnat i något som var mer jordbruksbygd.
Idag väljer man nog mer strö efter vad som passar en själv snarare än utifrån vad det finns tillgång till i närområdet.
Jag har ingen erfarenhet från skogsbygd eller hur hästhållningen har sett ut i de områdena.
Jag ser bara de områden där markpriserna ökat och strö väljs efter förvaringsmöjligheter och möjligheter/ekonomi för gödselhantering. Gemensamt för många är dock också mindre hagar med lera eller grus.
 
I min gamla bok "Hästen som hobby" (3:e upplagan, tryckt 1964) står följande ang utfodring:
" En vanlig varmblodig ridhäst, som går i normalt arbete, bör ha en ration om 5 kg havre, 5 kg hö sam 5 kg halm."
"Vanligt utfodringsschema:
Havre på morgonen
Hö efter förmiddagens arbete
Havre ca kl 12
Havre efter rykten på eftermiddagen
Nattfoder, hö."
Det fodras säkert väldigt olika i olika slags stallar idag, men min bild är att de flesta har ett mycket större fokus på bra och analyserat grovfoder och mindre mängd kraftfoder.
Hur många ger idag sina ridhstar 5 kg havre (eller 5 kg kraftfoder, havre och annat sammanlagt)?
Det finns ju många olika orsaker till magsår.
Hur vet man om det är själva förekomsten som ökat eller om det är upptäckten av magsår som ökat?
Man skall nog inte ta det som en norm, att ge 5 kg halm var inte det vanligaste häromkring i varje fall. Sen användes många halvblod förr även i jordbruket och då måste fodergivan anpassas därefter.
 
Det finns ju så många skäl till magsår.

En sak som ändrats är ju tänder och munnar. Och där hänger tyvärr inte svenska hästtandvården med.
När hästarna nu har ökade bettproblem via avelnså får de en mekanisk låsning av underkäken som gör att de får svårare att tugga maten.
Jag vet inte hur många hästar med magsår som jag stött på som blivit bra med biomekaniskt korrekt munjobb.
De kan tugga utan smärta och gör det då längre(med mer saliv som buffrar magsyran som följd) ihop med att maten också mals bättre.

I DK har rehabteam för största försäkringsbolag i åratal använt tandläkare som gör biomekaniskt korrekta munjobb hjälpt hästar med att både få korrekt tuggfunktion och rörlighet i käkleden. Och tagit bort smärta. Smärta som är en stress och kan ge magsår i sig.

Som verksam inom både rehab, problemlösning och foder/tillskott så möter jag otroligt många hästar med magsår/problem med mage/tarm.
Och jag ser väldigt många foderstater som är helt tokiga.

Utöver att många hästar rids i stress, många går ensamma i smårutor, många har ont/är knackiga eller rent halta.

Alla kanske inte ska ha unghäst eller högblodigt. Många vågar ju inte galoppera ur hästarna, rida ut etc. Många hästar är för på tårna, visar missnöje etc. Så klart det psykiska visar sig fysiskt också.

Sen tror även jag att hästar haft magsår förr med. Men det är ju trots allt så att det är otroligt många hästar idag som inte mår helt bra. Trots att vi har lättare att söka kunskap och forskning utvecklat kunskapen.
Det är dock långt kvar känner jag!
Av ren nyfikenhet, är det något speciellt i dessa foderstater som du ser som tokigt. Det vill säga kan man se ett samband med vad som är fel i foderstaten mot magproblemen? Något annat än det uppenbara, för lite grovfoder att tugga på?
 
Man skall nog inte ta det som en norm, att ge 5 kg halm var inte det vanligaste häromkring i varje fall. Sen användes många halvblod förr även i jordbruket och då måste fodergivan anpassas därefter.
Foderstaterna varierade säkert. Men detta var ju en beskrivning av hur ridhästen normal utfodrades. I all text före och efter står det bara om ridning, inget alls om jordbruksarbete.
Fortfarande tycker jag både foderstaten mängdmässigt är väldigt annorlunda mot idag, med så liten mängd grovfoder och stor mängd kraftfoder, men också hur utportioneringen skedde:
"Havre på morgonen
Hö efter förmiddagens arbete
Havre ca kl 12
Havre efter rykten på eftermiddagen
Nattfoder, hö."
Hö endast på fm och till natten, men tre tillfällen med enbart havre.
Obs, jag varken foderspecialist eller magsårsspecialist, och säger inte att denna foderstat och utfordringsschema orsakar magsår.
Men jag blir förundrad över det jag uppfattar som romantisering över hästhållning (inkl utfodring) förr. 'Förr var man minnsann så kunnig och hade så bra hästhållning.'
Jag tror att vissa saker var bättre förr och andra saker är bättre nu.
Jag minns hur det såg ut på den ridskola jag själv red på i slutet av 1960-talet. Det var absolut prydligt och ordning och reda, men är inget jag önskar någon häst.
 
Jag tror inte magsår har ökat utan snarare så att folk har börjat reagera mera på att hästarna har problem av något slag och därför kollar upp saker och ting dom inte gjorde förut. När jag växte upp på ridskolor och även privathästar så var det normalt att hästar var "kittliga" under magen osv och inte tyckte om att bli borstade där. Nu börjar ju dom flesta förstå att det till stor sannolikhet är tecken på magsår. Speciellt när hästen inte har varit "kittlig" innan.

Egentligen så är det inte alls konstigt hästar får magsår, dom lever liv som är helt emot deras behov, står i små boxar större delen av dygnet eller står stilla i hagar. Dom är anpassningsbara rent mentalt oftast men fysiskt så mår dom nog inte så bra egentligen av vårat sätt att ha dom på.
 
Vad bygger du antagandet om att svensk hästtandvård är ”efter” på? Vilka är vi efter? Vad gällande den veterinär jag vet med specialisering på tänder så är h*n utbildad även i England och USA vilket inte verkar vara helt ovanligt.
Tar det en dag då jag har mer ork att förklara. :)
 

Liknande trådar

Hästvård Har en häst som är under utredning för magsår - ska göra gastro i nästa vecka på klinik. Har hittills på veterinärens inrådan gått på...
2
Svar
31
· Visningar
3 801
Gnägg http://www.hippson.se/artikelarkivet/veterinar/grovre-men-valproportionerliga-hastar-som-ror.htm Tyckte det var en intressant artikel...
Svar
8
· Visningar
1 162
Hästvård Jag befinner mig mitt i alla hästälskares mardröm.. Var hos veterinären i förrgår med vår 4åring pga att han var lite halt på ena...
Svar
7
· Visningar
2 791
S
Hästvård Hej! Jag har ett sto på drygt tre år som vi kan kalla Julia. Jag har haft henne sedan hon var ungefär nio månader. Sedan i princip...
2
Svar
25
· Visningar
4 452

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

  • Vårföräldrar 2021
  • Vad gör vi del CXXVI
  • Konstiga komplimanger

Hund, Katt, Andra Djur

  • brutet ben, calcaneus benet, Valp, hund
  • Valp 2021

Hästrelaterat

  • Val av stallplats
  • Födda 2017 del 3
Upp