Bukefalos 25 år, Läs mer! Arkivet

Varulvslekarnas anmälningstråd

Niyama

Trådstartare
Här är en beskrivning av vad en varulvslek är:

Mammas skrev:
Vad är då en varulvslek?

Det går att beskrivas ungefär som ett textbaserat rollspel. Det finns en person håller i leken, en lekledare, och ett gäng deltagare. Dessa deltagare får olika roller tilldelade sig av lekledaren (via PM), som de sedan ska hålla tyst om i leken. Leken består i stort sett av några onda (varulvar, det brukar vara mellan och tredjedel till en fjärdedel av lekens deltagare) och resterande goda. De onda vet i normalfallet om varandra och kan diskutera leken utanför tråden, exempelvis via PM. De goda vet i normalfallet inte om någon annan roll än sin egen.

Leken växlar sedan mellan dag och natt. Varje dag ska alla deltagare utifrån vad som skrivits i tråden resonera fram vem eller vilka hen tror är ond och rösta på den. Den som får flest röster när deadline för dagen är röstas då ut och är död, då får alla veta vilken roll denne person haft. Detta skriver då lekledaren i en uppdatering. De som är döda får inte längre skriva i tråden, det är bara "levade" spelare som gör det. När det sedan blir natt får de onda välja ut person som de dödar - detta meddelar de till LL som då skriver i tråden, när denna person dör får resten veta vilken roll personen haft.

I början är det lite som att leta efter en nål i en höstack men varefter leken fortskrider kommer mer information fram som gör det lättare att lokalisera de onda, vilket är de godas mål i leken. Leken är över när antingen alla onda är döda eller när de onda är fler än de goda (reglerna för när de onda kan vinna är något flytande men brukar fastställas av respektive lekledare i början av varje lek).

Under de övergripande kategorierna goda respektive onda kan det finnas olika roller med olika specialförmågor - hädanefter kallade specialroller. Vi har till exempel den goda siaren som varje natt kan fråga lekledaren om vilken roll en deltagare har, eller ängeln som varje natt kan välja att beskydda någon från att bli dödad av varulvarna. Dessa specialroller sköter alltså sina specialförmågor via PM till lekledaren, precis som varulvarna sköter sina val till natten. Det kan även finnas onda specialroller, de har då speciella förmågor men ingår oftast inte i lyan utan vet då inte vilka de andra onda är. Men angående alla specialroller kommer detta att specificeras av respektive lekledare i början av varje lek.

Detta är alltså anmälningstråden för lekarna, där man kommer att kunna anmäla sig till framtida lekar. Alla som vill vara med skriver alltså upp sig på en lista här i tråden och när det blir tillräckligt många och den som anmält sig som LL tycker att det passar så startas leken i en separat tråd. Oftast är det "kört" för att vara med i en lek när det dragits igång men för det mesta går det att kastas in om inte första deadline varit, lekledaren kan då lotta om vissa roller och därmed göra att det fortfarande inte går att lista ut vilken roll den nya kan ha. Men det är upp till varje lekledare att bestämma.

Nya deltagare är varmt välkomna! Fråga gärna om det är något du undrar.
 

Niyama

Trådstartare
Goda roller:

Bagaren
- När hen blir uppäten så orkar inte ulvarna äta nästa natt, det vill säga ingen dör.

Besserwisser - Besserwissern får ställa tre påståenden till LL (1st påstående per natt, som ska avges till natt-DL). Besserwissern måste skicka sin fråga i påstående-form ex ”Jag vet att jag blivit siad”, ”jag vet att xx är ulv”. Frågorna får bara involvera en person. LL kommer bara svara rätt eller fel på påståenden.

Blodgivare: Kan någon gång under spelet återuppliva en deltagare som dött (förutsatt att blodgivaren själv lever). Återupplivningen kan ske när som helst under leken och är inte bunden till vanliga uppdateringarna. Dock måste återupplivningen ske inom ett speldygn efter att ”återupplivningsobjektet” dött. Pmar Lekledaren när den vill återuppliva.

Borgmästaren - Borgmästaren kan vid ett tillfälle i spelet avlägga två röster vi röstning, genom att pm:a LL. Borgmästaren har även möjlighet att avbryta en lynchning under spelets gång. När borgmästaren ser att det är på väg att sluta i snaran för en av deltagarna, kan denne pm:a LL och skriva exempelvis: "Om x får majoritet av rösterna vill jag skona henne”. Detta kan alltså bara ske en gång. Om det blir oavgjort i en röstning, har borgmästaren utslagsröst, och lotten faller på den deltagare borgmästaren röstat på. Har borgmästaren inte röstat eller röstat på en helt annan deltagare, blir det lottning.

Brevbärare – får ett visst antal paket att dela ut under leken. Gör sitt val innan dagDL. Paketen kan t.ex. innehålla en sia, en extra röst, ett beskydd.

Bybo - Har inga specialförmågor.

Byfånen - Som byns fåne har personen inget vett och ingen moral, men ibland kan de vara smarta också. Byfånen får en gång under spelets gång ta reda på en persons identitet, men bara om personen är ulv eller inte. Goda specialroller kommer att benämnas som bybor då Byfånen frågar om deras roll. Måste PM:a frågan inför natten. Vid en lynchning får Byfånens röst räknas två gånger då personen lyckas mygla till en röst utan att någon ser detta. En röst skrivs i tråden och den andra lämnas i hemlighet till LL genom PM.

Den blinda - Denne kan inte se men har utvecklat hörseln desto bättre, och får 2 gånger under spelet höra när ulvarna pratar och på så sätt komma på vilka det kan vara. Denne meddelar mig innan lynchning att i natt vill jag höra något. LL meddelar ulvarna och alla ulvar skriver en mening som denne kan höra (måste ha med spelet/rollen att göra) LL lottar sedan mellan ulvarna om vilken mening som den blinde ska få höra under sin nattliga promenad. Exempel på en sådan mening kan vara "jag misstänker x" eller "x misstänker ju mig".

Drake - Har förmågan att få två andra deltagare att bli kära, dessa bildar då kärlekspar. Kan använda sin kraft när den så önskar och är inte bunden till deadlines (dock kan den bara använda kraften när den är vid liv).

Eremiten - Byns enstöring som bor en bit utanför byn. Är allmänt otrevlig mot alla som hittar vägen ut till personens grotta, och är inte sen med att kasta gyttja och dynga på alla nyfikna, så vem personen är av alla bybor; ja det vet ingen, bara att denna är en av de goda. All isolering har gett personen oanade krafter. Kan en gång under spelet förhindra ulvarna från att ta en bybo, det vill säga stoppa ett ulvmord under en natt. Eremiten meddelar LL i samband med sin lynchningsröst. Samma natt går ulvarna utan middag.

Herden med sin hund av rasen Komondor
- Herden är en person som har en stor flock på minst 100 får och är trogen sina djur; så i ulvatider sitter herden och vaktar dem om nätterna och det innebär att personen ser lite mer än den vanliga bybon. Den kan vid tre valfria nätter fråga LL om en viss bokstav finns i någon ulvs namn. LL får endast svara ja eller nej. Ledarvargen är immun mot frågan, såvida inte bokstaven finns hos en annan ulv med. Demonen är inte immun utan räknas som ulv.

Om ulvarna försöker äta herden en natt så misslyckas de, herdens trogna hund skyddar sin ägare, men förlorar sitt liv på köpet. Därefter har herden inget skydd från sin hund och ulvarna kan sluka herden. Genom den första attacken (där hunden miste livet) så röjs herdens identitet för både bybor och ulvar, då det kommer fram att ulvarna försökte ta herden. Så herden får nu gå ut med vad denna vet, men får INTE berätta vilka bokstäver det frågats om, bara vilka slutsatser herden har dragit från dem. Herden får fortsätta fråga efter bokstäver om den inte hunnit med alla när identiteten röjs. Får dock ej komma överens med de andra byborna om vilken bokstav det ska frågas om. Byborna får dock komma med förslag, men herden får inte avslöja vilken bokstav frågan gäller, bara vad dennes slutsatser blir.

Häxa - Förhäxar varje natt en deltagare. Den förhäxade deltagarens röst kommer inte att räknas följande dag. Den förhäxade deltagaren vet dock inte om detta!

Jägaren
- tar med sig en person in i döden. Skickar varje natt pm om vem den vill ta med sig om den dör. Om jägaren inte gör något nytt val så räknas det senaste.

Lärling - Försöker bli både ängel och siare och har ängelns krafter udda nätter och siarkrafter jämna nätter.

Magikern - När denna dör i lynchning så drar den med sig en ulv i fallet. Demonen medverkar i lottningen vid fallet men är immun mot att dö, det vill säga: faller lotten på demonen så går magikern döden till mötes på egen hand. Om magikern blir uppäten så blir den omvandlad till ulv. Immun mot demonen.

Magistern
- När den dör finner byborna en bokstav i hans/hennes hus. Denna bokstav kan man finna i ett ulvnamn (LL väljer).

Medium - Är en speciellt känslig person som kan uppfatta budskap från de döda. En gång per speldygn kan mediet få ledtrådar från döda spelare genom visioner eller drömmar. Mediet väljer alltså själv om denna vill
veta något inför en lynchning, eller inför ulvanätterna. Visionen eller drömmen kommer till mediet vid respektive deadline.

Nakor - God roll. Enda specialförmågan att den är odödlig i lynch och i nattkäk. Brukar kombineras med en ond självmordsbombare som är den enda som kan döda Nakor.

Prästen
- Ulvarna har möjlighet att bikta sig bekänna sina synder en gång under leken. Väljer de att göra så, så är Prästen och Ängeln strängt förbjudna att anklaga den biktade personen för ulveri, eller att rösta på den, detta pga. att man inte kan avslöja något man fått sagt till sig i en bikt. Man får skriva att man är osäker på personen, men inte att denna beter sig ulvigt. Prästen har en sia och kan fråga LL en gång under leken om en deltagare är ond eller god. Prästen får dela informationen med Ängeln.

Ringbärare - har ett antal förmågor hen kan använda själv, när ringbäraren dör tar någon annan spelare över förmågorna/ringen. Vilka förmågorna är och hur reglerna ser ut för vem som övertar förmågorna kan varieras.

Röstfifflare - har varje dag en extra röst som ska pm:as till LL (behöver inte vara samma som i tråden).
 

Niyama

Trådstartare
Goda roller fortsättning...

Sektledaren – Får värva sektmedlemmar med hjälp av ett antal sior för varje natt (om inte LL redan har givit honom sektmedlemmar). Om sektledaren skulle försöka värva en specialroll, så händer ingenting. Sektledaren får veta av LL att han försöka värva en specialroll.

Sektledaren och sektmedlemmarna kan prata med varandra utanför leken.
Sektledaren är immun mot demonen, men det är inte sektmedlemmarna. Om en sektmedlem omvandlas av demonen så får den en plats i ulvlyan, men den är även kvar i sekten. Denna deltagare får nu välja om den vill spela för onda eller goda sidan. Väljer den att spela för onda laget så tas den upp av ulvlyan på heltid, men den finns fortfarande kvar i sekten och får hålla tyst om omvandlingen. Sektmedlemmen/ulven får avslöja de andra sektmedlemmarna, men bör passa sig för om sekten märker att dess medlemmar börjar dö så kan de börja ana att en förrädare är ibland dom.

Väljer deltagaren istället att spela för goda sidan så blir sektmedlemmen immun mot att ätas på natten. Däremot är det fritt fram för ulvarna att teoria och rösta ut personen i lynch.

*Vänligen notera, det finns olika versioner av sekten.

Siare
- Får varje natt veta en deltagares roll, siaren väljer vilken deltagare hen vill sia.

Variant av siare: Givmild siare – siar själv natt 1 och kan därefter dela ut en sia varje dag.

Siarlärling - kan sia varannan natt.

Siarens ättling - Vet om sin kraft men är hemlig tills att den riktiga siaren dör. Har bara kontakt med siaren efter dess död. Om siaren däremot väljer att sia sin ättling, då kan de samarbeta, men ättlingen kan inte använda sin kraft förrän siaren är död. Siarens ättling får ta del av samma information som siaren har fått.

Smeden - Överlever en ulvattack, vid andra attacken så får en av ulvarna inte rösta vid nästkommande lynchning. Om smeden dör vid lynchning händer ingenting.

Spion - Får varje natt se allas val. T.ex. vem som skyddas, sias etc.

Variant av spionen: Den lösmynte spionen - får första natten veta allas val. Därefter har spionen så svårt att hålla tyst att hen väljer ut spelare som får ta del av hela informationen medan spionen själv bara får en lottad rad! Spionen dräller så att en rad varje natt når ulvarna.

Spionlärling - får viss spioninfo.

Spionens ättling - tar över spionens roll om denna dör, men får bara delar av spioninfon.

Spåraren - Spenderar hela sin vakna tid med att leta ulvspår. Han kan under två nätter i spelets gång välja att stanna uppe hela natten och följa ett spår istället för att sova. Han får då reda på den ulvens identitet, men blir så trött dagen efter att han inte kan tänka klart när han röstar. Istället slumpar LL fram en person han måste rösta på, med motiveringar.

Är immun mot demonen.

Alternativ till spåraren:

Spenderar hela sin vakna tid genom att leta ulvspår i den snåriga skogen vid byn. Kan två gånger under spelets gång fråga spelledaren om en ulv har en vald bokstav i sitt namn. Men bara en bokstav åt gången. PM:ar spelledaren frågan inför valfri natt. Ingen i ulvpakten är immun mot frågan, men LL förtäljer inte om fler än en ulv delar på bokstaven, svaret kommer bara bli ja eller nej.

Spökväckare – kan väcka en död spelare som då blir spöke. Spöket får samtala med spökväckaren och rösta i PM till LL. Spöket får inte skriva i tråden. Dör spökväckaren efter att spöket är väckt får spöket ändå fortsätta rösta.

Storbonden - Får sia tre spelare under spelets gång.

Trollkarl
- Får varje natt bestämma vilken person en annan deltagare ska rösta på i nästkommande lynch. Personen som blir förtrollad får inte hinta om att den blivit förtrollad, utan måste hitta på en teori till varför den lägger rösten som den gör.

Tvillingar - Är två bybor som har förmågan att kunna kommunicera med varandra. De vet om varandra, och har tillåtelse att prata med varandra.

Vapensmeden - förvandlar oformlig metall till blanka, skarpa klingor. Så då är det väl inte konstigt att smeden har gåvan att en gång få en annan spelare att byta sida? Eventuella specialförmågor försvinner vid omvandlingen. Omvandlingen kan ske när som helst smeden PM:ar LL.

Variant av vapensmeden: Alkemisten - som vapensmeden men står emot både ulvattacker och demonen, lynchning kan dock inte alkemisten klara sig ifrån.

Vittne
- En gång per spel under en natt som spelaren väljer kan han bevittna en varulvsattack. På så sätt får vittnet reda på en av varulvarnas identitet, som i sin tur får reda på vittnets identitet. Efter bevittnad attack så är vittnet skyddat från att ätas följande natt. Förmågan är inte förbrukad om ingen attack skedde under natten.

Välsignad/ Silversmedens dotter – Överlever en första ulvattack men har inte samma tur om hen attackeras igen.

Åskådare - döda goda som får prata med varandra och har en uppgift, t.ex. få spioninfo för att dela ut en rad till en levande deltagare eller avlägga en röst dolt till LL.

Ängel – kan varje natt skydda en deltagare.

Ängellärling - kan skydda varannan natt.

Ängelns ättling - Vet om sin kraft men är hemlig till den riktiga ängeln dör. Har varken kontakt med prästen eller ängeln förrän efter ängelns död. Blir ängelns ättling siad presenteras den som bybo. Tar över ängelns roll om denna dör. Men får bara skydda varannan natt.

Älva
– Är en busig varelse som inte vill något illa men råkar hamna i de mest lustiga situationerna.
Får två sior. Tar över ängelns roll om denna dör, men får bara skydda varannan natt.
 

Niyama

Trådstartare
Onda roller:

Demon
- är en ulv som om den dör kan omvandla en god spelare till ulv.

Demonens dotter - Tar över demonens plats och dess kraft när demonen dör. Hon hålls hemlig för alla. Om siad så presenteras rollen som bybo alt. god. Efter dennes död så få siaren veta att du är demon.

Ensamvargen - vet inte vilka varulvarna är (och de vet inte vem ensamvargen är). Äter en deltagare var 3:e natt med start natt 3. (Man kan variera hur ofta den ska käka och vilken natt den börjar käka.)

Ledarvargen - Ulvarnas ledare känner till vilka ulvarna är, men ulvarna vet inte vem ledaren är. Ledarens uppgift är att hjälpa/skydda ulvarna utan att de vet om det. Men eftersom att ulvarna inte känner till vem deras ledare är så kan de riskera att ta personen en natt. Om ulvarna skulle en natt välja ledaren som mordoffer så blir det motsatt verkan. Ledaren överlever attacken, men får i sin tur välja en av ulvarna som dör i sin plats. Därefter vet ulvarna vem deras ledare är och ledaren ingår nu i pakten och är med och bestämmer vem som ska dö varje natt. Byborna får inte reda på vem ledaren är bara att ulvarna försökt ta sin ledare och vilken ulv som förlorar sitt liv.

Onda fen - Kan ställa till med massa rackartyg och älskar att lägga näsan i blöt där den inte hör hemma. Har bara ett hyss för sig per natt och hon gör inte om samma två gånger. Kan förhäxa, sia, kika på spioninfon, trolla så att någon hindras att rösta på en specifik person (t.ex glömmerallt får inte röstat på Mammas), eller skydda sig själv från att bli käkad. När hon gjort alla dessa hyss kan hon dock börja återanvända dem måste då göra alla hyss en andra gång innan hon får hitta på ett hyss för tredje gången. Väljer själv ordningen och de behöver inte vara samma i de olika omgångarna med hyss.

Ond siare – känner inte till ulvarna och ulvarna vet inte vem detta är. Får varje natt sia en deltagare. Försöker hjälpa ulvarna.

Ond spion – känner inte till ulvarna och ulvarna vet inte vem detta är. Får spioninfo varje natt.

Ond ängel - Ond utanför lyan, hon och lyan känner inte till varandra. Hon kan varje natt försöka stjäla ängelns beskydd, genom att välja en hon tror fått beskydd den natten. Träffar hon rätt blir den personen utan beskydd.
Om hon dör blir hon riktigt sur! Om hon blir tagen av Älvorna kommer en av dem att tappa rösten inför nästa lynch, och blir hon lynchad kommer samma öde att drabba någon av de som röstat på henne. Det lottas alltså bland de spelare som orsakat hennes död, och en av dem kommer att få sin röst borträknad vid nästa lynch men får inte veta det.

Psykopaten - Om denne åker ut så blir personen tokig och drar med sig en slumpvis vald god in i döden (LL lottar).

Svarta fåret - Är med i ulvpakten och känner till ulvarna, men ulvarna har ingen aning om vem detta är. Ska indirekt försöka hjälpa ulvarna. Kan visas som god i sior.

Trollpacka - Kan kasta ut förtrollningar en av varje per spel
1. En bybo kan inte rösta vid nästa lynchning
2. Siaren får endast veta ond eller god vid en natt.
Tillhör ulvpakten.

Ulvarnas Förtrollning – Ulvarna har lite magiskt pulver som ger en förtrollning till ulvarnas fördel. Förtrollningen kan användas så länge ledarvargen finns vid liv, vid tre olika tillfällen. Förtrollningen får inte användas för att vinna.

Förtrollningen innebär att den kan styra den valda personens röst, ulvarna får bestämma vem den ska rösta på. Den som får förtrollningen meddelas via LL efter den nattliga deadlinen. Förtrollningen måste användas på en ny person för varje gång, den får alltså inte hamna på en person flera gånger.

Ulv i fårakläder - en ulv som har även en särskild förmåga, den röstar dolt. Skriver en röst i tråden men skickar även en röst i pm till LL och det är rösten i detta pm som är den giltiga. Rösten som skrivs i tråden räknas inte med i röstningen utan är bara till för att förvilla de andra deltagarna!

Varulvar
- känner till de andra ulvarna och får samtala med dessa. Kan käka varje natt.
 

Niyama

Trådstartare
Roller som kan var goda eller onda, neutrala och övrigt:

Ficktjuven
– stryker omkring i byn och stoppar händerna där de inte ska vara. Tre gånger lyckas stölderna och om offret har någon specialförmåga övergår den följande natt på tjuven (om t ex siaren ficktjuvas får hon inte sia den natten, förmågan går över på tjuven). Tjuven kan bara stjäla från en spelare en gång. Tjuven kan vara ond eller god.

Roll som kan kombineras med ficktjuven: Nattvakten – ficktjuvens fasa! Om ficktjuven försöker stjäla från nattvakten åker tjuven dit! Nattvakten får då veta tjuvens identitet och vad hen har stulit tidigare, men inte från vem. Överlever också en ulvattack.

Kärleksparet
- Är två slumpvis ihop-parade deltagare (kan alltså bli en ulv och en bybo), som får veta om varandra, men
inte varandras roller, och helst får de inte heller prata privat. Dör en ur paret så dör även den andra automatiskt!
Vilket gör att man måste skydda sin partner, även om man misstänker den för ulveri.


Medicinkvinnan (neutral) - Har valt att arbeta för att rädda liv, är utbildad inom den moderna medicinen (dvs. i modern tid avseende lekens tid) och har gått som lärling hos en uråldrig läromästare och anser att liv är liv oavsett om det tillhör en förrädare eller inte. OBS! Medicinkvinnan får dock bara bruka en av dessa krafter, dvs. har valmöjligheten att välja sida, dvs. om hon väljer att rädda en ulv så blir denna ond och om hon väljer att rädda en god roll så blir hon god.

Kraft:
Kan rädda en god (inkl. alla specialroller) från att bli dödad av ulvarna, men då en person räddas till livet så röjs dennes identitet då Medicinkvinnan meddelar mig genom PM efter varje ulvmord om personen ska överleva eller inte. Men medicinkvinnan lägger då en immunitet på den goda som räcker för den första efterföljande natten, dvs. ulvarna kan inte mörda denna första efterkommande natt, men därefter blir den goda fritt villebråd.

Eller så kan hon rädda en ulv från att lynchas, meddelar mig genom PM när en ulv blir lynchad om denne ska överleva eller inte, därefter blir dock ulvens identitet röjd, men medicinkvinnan lägger då en immunitet på ulven som räcker för den första efterföljande dagen, dvs. ingen kan rösta på denna, men därefter blir ulven fritt villebråd. Kraften får dock ej användas för att vinna spelet från någon sida.

Om Medicinkvinnan väljer den onda sidan så räknas denne som ond och ingår i ulvpakten utan att själv bli en riktig ulv, dvs denne får inte medverka i morden varje natt. Men denne kan börja tänka omvänt och istället för att lyncha ulvar så letar denne goda och försöker lyncha en sådan istället och kan på det sättet hjälpa ulvflocken även om hon inte vet vem av de resterande ulvarna är, ulvarna får dock reda på vem medicinkvinnan är då hon räddar en av dem. Om ulvarna vinner spelet så vinner även medicinkvinnan om hon valt den onda sidan.

Självmordsbombaren - Kan vid sin död ta med sig en annan deltagare. Kan när som helst välja och dö och meddelar LL via PM. Kan vara god eller ond.

Tjuvarna - gillar varken bybor eller onda och försöker spela ut dessa mot varandra. Pratar med varandra utanför tråden och dödar någon var tredje natt.

Tjuvarna består av
Mästertjuven
Inbrottstjuven

Tjuverna vinner leken om något av följande uppfylls vid leken slut(leken tar slut när alla ulvar är döda eller ulvarna(går om man vill att byta ut mot onda både här och i punkterna) är fler än de goda), det räcker alltså att en av punkterna uppfylls:
  • Mästertjuven är vid liv vid lekens slut
  • Om Inbrottstjuven är vid liv vid lekens slut, siaren är död och alla onda är döda
  • Om Inbrottstjuven är vid liv, demonen är död(finns ingen demon så väljer man att ge en specifik ulv extrabetydelsen i starten) och ulvarna är fler än de goda.

Troll - Vet om vilka dom andra trollen är, väljer varje natt en deltagare dom vill äta upp. Avskyr varulvarna och vill bli av med dem lika mycket som de vill bli av med byborna (och ulvarna avskyr trollen).

Vem vinner när:
  • Goda vinner när alla varulvar och troll är döda.
  • Varulvarna vinner när de är fler än de goda och fler än trollen.
  • Trollen vinner när de är fler än de goda och fler än ulvarna.

Visioner - Alla döda spelare, alltså både bybor och ulvar, får varje speldygn lämna ett meddelande till LL. Eftersom ett medium sällan får kristallklara budskap får man inte ange andra spelares nick, utan måste på något annat sätt beskriva den man vill ge mediet en vink om. Man får inte ljuga eller hitta på falska budskap, men det är fritt fram att förvränga saker. Inga citat får användas i meddelandena till mediet och budskapet får max vara 10 ord långt. Bland de inkomna meddelandena lottar LL ut det som når ut till byn. Alltså kan det vara vettigt att skicka samma budskap flera gånger om man har något viktigt att framföra.
 

Niyama

Trådstartare
Senaste anmälningslistan:

Programledare: Paddington
1. Paow
2. Blacksmithfarm
3. Donald Trump
4. Anna Anka
5. hemlig
6. Cruella_DeVil
7. Mys-Ernst
8. Alexandra_Zazzi
9.bollen__
10. FarmenQristina
11. Mandelmann
12.

Tävlingen startar tidigast vid 12 anmälningar.
 
"AnnaAnka" skrev:
Men Enst då glöm inte bort att man ska lägga stenar i ett hörn. Eller har du fått nya tankar om det?
Du är så mysig tycker jag och tänk på att jag fått leva med detta länge i mitt liv förut - för att citera mig själv :
"Det är inte så jävla kul att sitta där och vänta när Pauls kulor hänger ner till knäna och viagran är slut."
Så kan behöva någon som har stenarna under kontroll och inte faller fritt pga tyngdlagarna och kan mysa utan hjälpmedel :angel:

Heeeeeej härliga Anna, du vet att jag får liksom nya tankar precis hela tiden! Det säger bara "popp" och så kommer jag på alla mysiga saker, utan att jag kan hejda mig.

Nu har jag till exempel kommit på att det inte blir så hemtrevligt att bygga en jättestor mur även om man gör små alkover, så jag tänker att det ska få bli ett enormt virkat draperi i stället. I alla regnbågens färger. Vad tror du om det @Donald Trump ? (man kan göra kuddhörnor ändå här och där, och lägga stenar i fina mönster)

Tänk, jag tror minsann att det skulle vara bra med en virkad kulpåse till Paul också! Jag tar och gör en sådan nu meddetsamma, då blir han nog glad! :up:
 
Heeeeeej härliga Anna, du vet att jag får liksom nya tankar precis hela tiden! Det säger bara "popp" och så kommer jag på alla mysiga saker, utan att jag kan hejda mig.

Nu har jag till exempel kommit på att det inte blir så hemtrevligt att bygga en jättestor mur även om man gör små alkover, så jag tänker att det ska få bli ett enormt virkat draperi i stället. I alla regnbågens färger. Vad tror du om det @Donald Trump ? (man kan göra kuddhörnor ändå här och där, och lägga stenar i fina mönster)

Tänk, jag tror minsann att det skulle vara bra med en virkad kulpåse till Paul också! Jag tar och gör en sådan nu meddetsamma, då blir han nog glad! :up:
Regnbågsfärgat? Älskling, dalmatinmönstrat :love:
 
Man kan inte ha för många pälsar :love: om du inte lynchar/käkar mig så kan du få låna en :love:

Mutor till alla!
än så länge är vi i anmälningstråden så då är jag mutbar :p:D
Samtidigt känns det lite som ett helgerån att täcka min otroligt snygga kropp så den inte syns så bra O_o
Jag är så jävla snygg, kolla bara på min kropp, den absolut snyggaste kroppen i hela världen.
 

Liknande trådar

Tjatter Deltagare 1. Niyama 2. cirkus 3. Emtherlia 4. hemlig 5. MikaTela 6. Artline 7. qitis 8. Ceta 9. LenaH 10. Pegasus 11. Blacksmithfarm...
16 17 18
Svar
347
· Visningar
4 787
Tjatter Välkomna till en ny lek, hoppas ni är redo! :) LL: MikaTela 1. Heffaklumpen 2. Niyama 3. Blacksmithfarm 4. Madalitso 5. qitis 6. cirkus...
12 13 14
Svar
274
· Visningar
3 631
Tjatter Goda roller: Bagaren - När hen blir uppäten så orkar inte ulvarna äta nästa natt, det vill säga ingen dör. Byfånen - Som byns fåne har...
41 42 43
Svar
853
· Visningar
10 747
Tjatter Välkomna till ulvlek! LL: Idahoe Deltagare: 1. glömmerallt 2. Artline 3. fio 4. Qitis 5. cirkus 6. Niyama 7. Pegasus63 8. hemlig 9...
19 20 21
Svar
415
· Visningar
5 200

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

  • Oseriös avel 2021
  • Rädda en skatunge

Hästrelaterat

  • Föl 2021
  • Vibrationer hästtransport

Omröstningar

Upp