vem är ansvarig?

Y

yodi

jag har nu bytt stall men där jag stod inan var det fem andra hästar varav den ena tillhör en äldre herre som har en valck som en ung tjej (strax under 15)rider och pysslar om,
i våras fick hon plötsligt för sig att hon skulle ta på min häst grimma i hagen och ta in henne och ryckta henne,

min häst har tidigare blivit mishandlad och är därför något speciel att hantera, så dom hade problem med att fånga henne, dvs dom jaga hene i hagen tills hon gav upp och då tog dom på griman.

när jag kom till stallet så hade jag en häst med grima på i hagen (hon får gätte lätt skavsår av griman och har därför aldrig på den ute) plus att hon var väldigt stresad.

jag fick till slut reda på vad som hade hänt och pratade då med båda två om att jag inte ville att dom skulle göra så, jag till och med förbjöd det.

men så kom ju en stall kamrat till mig på dom några dagar senare med att göra likadant ändå, och då inträffade en mindre olyka, hon slet sig men min kompis lykades tur som det var fånga in hene, det blev lite uppståndelse men alla var oskada.

nu undrar jag vad som hade hänt om hästen hade orsakat någon form av skada, hade det varit mit ansvar trots att jag förbjudit dom att röra min häst eller hade det varit den unga tjejens?

nu flytade jag hästen eftersom jag inte ville att något sådant skulle kunna hända igen, särskilt nu när hon är dräktig, men om jag hade blivit kvar och dom hade fortsat vad hade jag då kunnat ta för rätsliga åtgärder för att få dom att sluta :confused:
 

Görel

Moderator
Du kan knappast bli ansvarig för om din häst skadar någon när du gett uttryckliga direktiv för hur hon ska hanteras! Den som vet om det och ändå inte följer direktiven måste få ta ansvar för sina egna handlingar!
 
S

Serendipity

Men vad är det för folk som bara tar in ngn annans häst och ska rykta? :confused:
Skulle bli skitsur om ngn tog in min häst utan mitt tillstånd..

Hursomhelst.. Kan inte tro att du skulle bli ansvarig för det!
 
nej. du är inte ansvarig för vad din häst åstadkommer för skador. den unga tjejen skulle varit ansvarig då hon dels gjorde sig skyldig till egenmäktigt förfarande och dels förfarit vårdslöst.
 
S

Sesselja

Eftersom tjejen är under femton år, och inte straffmyndig, hade hon inte varit ansvarig själv. Hennes föräldrar hade blivit ansvariga, om de hade kunnat förutse att det skulle kunna hända något, inte annars. Därför tycker jag att du skulle ha pratat med föräldrarna. Om de inte hade en aning om vad dottern sysslade med kunde det nämligen blivit så att du fick stå för de skador som hon orsakat, eftersom ingen kunde anses ha ansvar för det. Att polisanmäla en person under femton år är meningslöst eftersom polisen inte behandlar sådana anmälningar. Du skriver däremot att "dom" hade jagat hästen osv. Var det en vuxen med så bär denna naturligtvis det fulla ansvaret.

Tycker att det är fruktansvärt upprörande att få för sig att man kan göra så här med andras hästar! :mad: :mad: Tur att du hade möjlighet att flytta!
 
Är det verkligen så att föräldrarna inte är ansvariga för barnens skadegörelse om de är "okunniga"? I det här fallet skulle det ju inte handlat om en oförutsedd händelse utan helt klart om uppsåt, en medveten handling rakt emot ett tydligt givet förbud. Jag hade trott att föräldranrna var ersättningsskyldiga. Att minderåriga inte är straffmyndiga innebär i alla fall inte att polisen kan strunta i brott, enbart att påföljden är en annan. Jag kan tänka mig att ett samtal från polisen skulle få en inte alltför förhärdat hästjagare att omedelbart tänka om...

Jag har i alla fall svårt att tro att jag skulle slippa betala om min 13-åring t ex pangade rutor i skolan bara för att jag aldrig i livet skulle vänta mig ett sådant beteende från henne och dessutom anser att hon är under skolans överinseende under skoldagen...
 
det där låter inte särskilt vettigt. föräldrar är ansvariga och får betala böter även om de inte var medvetna om att deras barn gör olagliga saker. så är det. och bara för att flickan inte är straffmyndig så betyder det inte att det blir någon påföljd. så är det också.
 
S

Sesselja

Det handlar inte om okunnighet, det handlar om ifall föräldrarna hade kunnat förutse skadan eller inte. Uppsåt från flickans sida spelar ingen roll. Jag menar heller inte att polisen struntar i brott som begås av folk under 15 år. Det är däremot så att om man lämnar en anmälan om ett brott som en minderårig har begått så behandlar inte polisen den, utan socialtjänsten. Personer under 15 kan ALDRIG dömas i en tingsrätt till påföljd. Vad de i extrema fall kan "dömas" till (av socialnämnden) är vård enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, och det är INTE någon påföljd!

Frågan om hur det fungerar i skolan har samma svar. Du kan mycket väl slippa betala om din dotter har gjort sig skyldig till skadegörelse på skolan. Skolan kan aldrig själv bestämma att en elev ska betala, det har den inte befogenhet att göra. Samma sak gäller där, hade du kunnat förutse att hon skulle gå till skolan just den dagen och krossa en massa rutor? I de flesta fall är svaret nej och skolan får betala.
 
S

Sesselja

Spelar inte någon roll om det låter vettigt eller ej, läs lagkommentarer och titta på praxis, så ser du att det är så här det är! Frågan är FORTFARANDE Hade föräldrarna kunnat förutse att deras dotter skulle gå till stallet, ta ut en häst som inte tillhör henne och därmed orsaka en olycka? Är svaret ja, så får föräldrarna betala. Är svaret nej, vilket det är i de flesta fall, så får hästägaren stå för kostnaderna själv. Så ÄR det.

I detta fallet har jag även svårt för att se att ärendet skulle överlämnas till socialtjänsten (se svaret ovan). Detta skulle endast vara möjligt om flickan gjort en massa andra saker också.

Som jag skrev ovan kan en icke straffmynidg person ALDRIG dömas till en påföljd. Så ÄR det!
 
Jag har inte läst alla svar men som jag fått veta det är det ett brott att gå iväg med någon annans häst.
Om du förbjudit någon att ta ut hästen och denna ändå gör det är det egenmäktigt förfarande, det är iallafall det jag lärt mig...Kan mycket väl vara så att det är fel.
 
Som förälder har man ansvar om barnet är omyndig, detta gäller alla lägen. Har man som förälder under vetskap släppt iväg tjejen till ett stall, så kvarstår ansvaret vare sig man förutser eller inte.

Personligen anser jag det som naivt att inte förutse att skador kan uppkomma, det är djur vi handskas med och då kan allt hända.
 
S

Sesselja

Jag står fortfarande fast vid att föräldrarna inte behöver bli skadeståndsskyldiga!
 
S

Sesselja

Som förälder har man ansvar om barnet är omyndig, detta gäller alla lägen.

Du har nog fått lite fel för dig!

omyndig = under 18 år
straffmyndig = över 15 år

Alltså har inte föräldrarna ansvar överhuvudtaget om man är över 15 år fast man är omyndig! Tycker att det är ganska viktigt att använda sig av rätt begrepp i sådana här diskussioner, annars blir det onödiga missförstånd!
 
S

Sesselja

Personligen anser jag det som naivt att inte förutse att skador kan uppkomma, det är djur vi handskas med och då kan allt hända.

Det finns många naiva föräldrar!
 
Om vi ska använda rätt begrepp får vi väl gå monst ett steg till och inse att vi är ute och valsar runt i flera olika lagar. Jag får väl erkänna att jag inte kan det här mer än väldigt ytligt, men lär mig gärna mer. (Hur gör man tex om man vill ha skadestånd? Är det polisen eller tingsrätten man vänder sig till???)

Min lagtextsamling har några år på nacken men jag tror inte det skett några dramatiskla förändringar så jag skriver av, alltså även risk för avskrivningsfel!

Skadeståndslag 1972:207 2 Kap
2§ Vållar någon som ej fyllt aderton år person- eller sakskada, skall han ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.

Såvitt jag kan förstå är det alltså barnets mognad det kommer an på om det blir något skadestånd, inte förälderns. Däremot kan jag tänka mig att jag som förälder är ansvarig om jag låter en tråring leka själv i en porslinsbutik. men då är det min vårdslöshet, inte barnets, som leder till skadeståndskyldigheten.

Brottsbalk (1962:700) 1 kap. Om brott och brottspåföljder
6 § För brott som någon begått innan han fyllt femton år får inte dömas till påföljd.

Det verkar helt klart att man kan dömas för brott, det är bara påföljden som är "indragen".

Föräldrabalk 6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge
2§ Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får
tillfredsställande försörjning och utbildning.

Här står också om underhållskyldighet (7 kap) och underårigs omyndighet (9 kap) Hur man kan komma fram till att föräldrarna inte har något ansvar för 15-18åringar förstår jag inte, jag tycker man har en j:a massa ansvar :confused:
 
S

Sesselja

Min lagtextsamling har några år på nacken men jag tror inte det skett några dramatiskla förändringar så jag skriver av, alltså även risk för avskrivningsfel!

Man kan inte bara läsa lagboken rakt upp och ner, man måste även kolla rättspraxis, förarbeten, propositioner, lagrådets uttalanden, lagkommentarer, prejudikat, juridisk litteratur etc. för att veta hur man ska tillämpa lagarna.
 
S

Sesselja

Skadeståndslag 1972:207 2 Kap
2§ Vållar någon som ej fyllt aderton år person- eller sakskada, skall han ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.

Som sagt, denna paragraf kan tolkas på MYCKET olika sätt....! "Övriga omständigheter" och "skäligt" kan innehålla VÄLDIGT mycket! Detta gör att man även MÅSTE kolla alla de saker som jag räknade upp ovan!
 
S

Sesselja

Min lagtextsamling har några år på nacken men jag tror inte det skett några dramatiskla förändringar(...)

Just de lagarna som är aktuella i detta fallet har inte ändrats, men det första man får lära sig på Juristutbildningen är att ALDRIG använda gamla lagböcker, juridikböcker etc. Det sker OTROLIGT mycket ändringar. Även om man inte ändrar en hel lag så händer det OFTA att man ändrar en del paragrafer.
 
S

Sesselja

Såvitt jag kan förstå är det alltså barnets mognad det kommer an på om det blir något skadestånd, inte förälderns.

Föräldernas mognad har ingenting med saken att göra! :)

Däremot kan jag tänka mig att jag som förälder är ansvarig om jag låter en tråring leka själv i en porslinsbutik. men då är det min vårdslöshet, inte barnets, som leder till skadeståndskyldigheten.

Lite skillnad på en 3-åring och en 14-åring, eller hur?
 
S

Sesselja

Brottsbalk (1962:700) 1 kap. Om brott och brottspåföljder
6 § För brott som någon begått innan han fyllt femton år får inte dömas till påföljd.

Det verkar helt klart att man kan dömas för brott, det är bara påföljden som är "indragen".

En människa under 15 år kan ALDRIG dömas av en tingsrätt!
En människa under 15 år kan ALDRIG dömas till en påföljd.
 

Liknande trådar

Hästmänniskan Jag behöver tips och råd på ett litet stalldilemma som jag inte vill skriva om under mitt vanliga namn här, det är så lätt hänt att det...
2
Svar
20
· Visningar
3 976
Senast: Fundersam_
·
Ekonomi & Juridik Jag har valt att posta den här tråden anonymt, då det är känsliga saker, och det kommer dessutom förmodligen bli långt, men jag behöver...
Svar
10
· Visningar
3 295
Senast: a1agnlju
·
J
Hästmänniskan Känner mig som en känslo bomb redo att sprängas när som helst :( Har haft ett otroligt tufft år, och ännu är det inte över...
Svar
10
· Visningar
2 820
Senast: Fille
·
V
Hästmänniskan Hej! Jag har ett problem som jag inte vet hur jag ska lösa och vänder mig därför till er. Vill gärna vara anonym och skriver därför...
2 3 4
Svar
69
· Visningar
10 453
Senast: ebba85
·

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

Omröstningar

Upp