Bukefalos 25 år!

Vilket ansvar på lånad häst?

C

Catinca

Efter att ha läst flera trådar här om ansvar blev jag lite undrande över ansvarsfrågan när man lånar en häst och tex rider ut i skogen. Vem har ansvaret för hästen och vad den kan råka ut för?
En försäkring täcker den skada hästen gör på andras föremål, men hur långt sträcker den sig egentligen?
Täcker försäkringen även olyckor hästen kan råka ut för även om ryttaren varit oaktsam?
Antar att det vad det gäller ryttaren är upp till dennes egen försäkring. Är det riktigt?

Lite rörigt formulerat, men jag hoppas ni förstår vad jag menar.

:confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
 
C

cutetrash

Ägaren har det egentliga ansvaret eftersom dom har lånat ut hästen till dig, plus att försäkringen står på dom. Men det är du som ryttare som inte får vara oaktsameller nått liknande, för då är det du som får betala ALLT.
 
Men där har vi ju ett stort problem, vem kan säga att "lånaren" har varit oaktsam? Det enda vittnet kanske är hästen.
Det viktigaste som jag tycker och vill känna för den som skall låna min häst är tillit ! Det hjälper många gånger, kontrakt är också ett bra sätt på att undgå stora problem, tyvärr så är det inte lätt att få till ett bra kontrakt
 
C

cajsastina

lite är det så oxå attom ägaren ber dig ta ut hästen i skogen så kan man få det till att ägaren gett det som uppdrag till dig att motionera hästen = ägarens ansvar, men om du själv ber att få låna hästen kan du faktiskt själv bli ansvarig om du handlat oaktsamt. det är en snårskog av lagar och regler angående detta och väldigt få rättsfall.
 
Malmqvist & Agrell, Civilrätt, 16:e upplagan sid 163 om saklån
"Blir saken skadad eller förstörd hos låntagaren, gäller liksom vid hyra av lös sak att han är ersättningsskyldig, om han inte kan visa sig fri från vållande av skadan(presumtionsansvar). I händelse av oförvållad skada, genom eldsvåda, lånat djurs sjukdom e. d. har låntagaren (...) ingen ersättningsskyldighet, om han inte särskilt åtagit sig det."

Det finns hästexempel i texten, men de är mer av typ fodervärd, inte låna för en ridtur. Det verkar i alla fall som om det inte är hästägaren som ska visa att ryttaren varit ovarsam.

Borde inte mycket av detta täckas av hemförsäkringens ansvarsbit?
 
Det finns ingen speciell lag som är anpassad för att reglera skador där hästar är inblandade. Dock finns det en allmän skadeståndslag som stadgar att "var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan såvida inte annan följer av denna lag". Vårdslöshet är detsamma som ovarsamhet, oaktsamhet och försummelse. Vad som är vårdslöshet får bedömas från fall till fall.

När det gäller skador som åstadkoms av hästar som står under tillsyn av någon annan än ägaren har den som har hand om hästen i stort sett samma ansvar som hästägaren.

Lars Deckeman, "Fodervärden har ett stort ansvar", Hästen nr 5/03, Hästens Förlag, Lerdala 2003
 
Det finns ju en viss tradition på att låna (ut) hästar, så prejudicerande domar finns det. Saklega (hyra eller leasing) och saklån regleras av Handelsbalken. Mer från Civilrätt om saklån:

"Att lova en person att få låna en sak anses i allmänhet inte ha rättslig betydelse; man tvingas inte hålla ett sådant löfte, i varje fall så länge det inte kommit till uttryck i en skriftlig urkund eller på därmed likvärdigt sätt..."

"Låntageren har naturligtvis att behandla saken aktsamt (HB 11:1) och inte använda den till annat bruk än det för vilket han fått den till låns, t. ex. inte begagna en ridhäst till körslor, inte heller låna ut saken åt annan. Han måste lämna igen saken, när långivaren så fordrar, om han inte fått lov att behålla den någon viss tid. Men även i sådant fall får långivaren återta saken, om han oväntat kommer i behov av den."

"Vad saken kräver i underhåll under lånetiden måste låntagaren bekosta, t. ex. foder åt en lånad häst. Mera betydande oförutsedda utgifter måste ägeren dock ersätta låntagaren (t. ex. veterinärvård åt hästen); emellertid bör ägarens samtycke till utgifterna först inhämtas, där detta är möjligt (HB 11:3). Till säkerhet för sitt anspråk har låntageren retentionsrätt."
 
A

alfa460

Malmqvist & Agrell, Civilrätt, 16:e upplagan sid 163 om saklån
"Blir saken skadad eller förstörd hos låntagaren, gäller liksom vid hyra av lös sak att han är ersättningsskyldig, om han inte kan visa sig fri från vållande av skadan(presumtionsansvar).

Det verkar i alla fall som om det inte är hästägaren som ska visa att ryttaren varit ovarsam.

Rätt! På vanlig svenska så betyder presumtion en förmodan med viss rättsverkan. Ett antagande gäller tills det att motsatsen är bevisad. I detta fallet så gäller att låntagaren måste visa att han inte är vållande till skadan. Detta gäller inte vid olyckshändelse.
 
A

alfa460

Efter att ha läst flera trådar här om ansvar blev jag lite undrande över ansvarsfrågan när man lånar en häst och tex rider ut i skogen. Vem har ansvaret för hästen och vad den kan råka ut för?
En försäkring täcker den skada hästen gör på andras föremål, men hur långt sträcker den sig egentligen?
Täcker försäkringen även olyckor hästen kan råka ut för även om ryttaren varit oaktsam?
Antar att det vad det gäller ryttaren är upp till dennes egen försäkring. Är det riktigt?

Lite rörigt formulerat, men jag hoppas ni förstår vad jag menar.

:confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:

Rent allmänt går det inte att ge något bättre svar än, kolla försäkringsvillkoren vad gäller försäkringar. Det är inte lagreglerat på något sätt.

Vad gäller vårdslöshet, culpa, så är man skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen om man förfar culpöst precis som i alla andra fall. Händer det däremot en olycka har man inget skadeståndsansvar.
 

Liknande trådar

Ekonomi&Juridik Först och främst: jag undrar inte på grund av att en risksituation uppstått, utan "bara" på grund av att det är en hel del hundar i...
Svar
5
· Visningar
1 437
Hästmänniskan Gammal användare - nytt nick för att få helt utomstående åsikter på problemet, som inte grundar sig på inlägg jag skrivit tidigare...
2
Svar
31
· Visningar
4 578
Hästmänniskan Hej! Jag är en 13 årig tjej som älskat hästar hela livet. Jag har ridit på ridskola ett bra tag men även varit medryttare till än häst...
Svar
13
· Visningar
1 754
Utrustning Hej! Jag har länge funderat på vad nosgrimmor egentligen fyller för funktion och ofta tänkt att de inte gör någon nytta, snarare tvärt...
2 3 4
Svar
60
· Visningar
5 184

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

  • Fakta om olika selar och vagnar!
  • Skydd vid lastning

Omröstningar

Upp