Hästnyheter På hästryggen genom böljande, halländskt landskap

(Lantbrukets affärstidning)
Att grensla en yster häst, trava iväg längs slingrande grusvägar där ekbackar, myrar och böljande beteshagar lurar bak kröken, är en härlig upplevelse. Vetskapen om att en bonde väntar med foder och box till hästen plus mysig övernattning till en själv höjer humöret ännu ett snäpp.

http://www.atl.nu/pub/hpsart.hbs?avd=hastar&artid=2543404
 
Upp