Regler

Trots att administratörer och moderatorer på Bukefalos kommer försöka hålla allt oacceptabellt innehåll borta från sidan är det omöjligt att granska allt innehåll. Allt innehåll som skickas eller läggs upp på sidan uttrycker den enskilde författarens åsikter. Varken Bukefalos eller de som administrerar Bukefalos kan hållas ansvariga för någon annans innehåll.

Denna tjänst är endast tillgänglig för användare som är minst 13 år eller har vårdnadshavares samtycke. Du förutsätts uppfylla dessa krav om du väljer att skapa ett användarkonto här.

Allt innehåll du skickar, laddar upp eller på annat sätt gör tillgängligt på sidan kan komma att läsas av administratörer eller moderatorer. Innehållet kan även komma att skickas till en tredje part för verifiering (inkluderande men inte begränsat till spam-begränsande tjänster).

Följ alltid gällande lag. Innehåll får inte innehålla uppmaningar till brott eller beskriva olagliga aktiviteter. Undvik material som kan anses vara stötande. Detta gäller för alla typer av innehåll du lägger in.

Lägg inte in copyrightskyddat material, varken text, bilder eller annat, om du inte fått tillåtelse att använda dem av den som har upphovsrätten.

Lägg inte in något innehåll som du anser vara privat, känsligt eller konfidentiellt. Diskutera inte och lägg inte in personlig information om enskilda personer, varken namngivna eller beskrivna så att det går att förstå vem du menar.

För att sidan ska bli trivsam och användbar för alla besökare skall du följa allmän netiquette (nät-etikett). Kort sagt innebär detta att man ska bete sig korrekt och vettigt även på Internet. Var vänlig och korrekt gentemot andra och gå aldrig till personangrepp.

Reklam, annonsering och marknadsföring är inte tillåtet annat än på avsedda platser. Spam är inte tillåtet alls. Vill man marknadsföra, sälja eller efterlysa något kan detta göras på annonssidorna eller genom att köpa banner-plats på sidorna.

För att förenkla för de som söker svar på frågor skall frågan besvaras direkt i tråden, inte genom en länk till en annan plats. Länkar är dock tillåtna som en fördjupning efter ett uttömmande svar.

Om du ser innehåll på sidan som kan anses bryta mot dessa regler eller på annat sätt är olämpliga skall du tipsa oss genom Rapportera-länken eller kontakta oss. Gör gärna detta även om du är osäker på om innehållet bryter mot reglerna, du hjälper moderatorerna att hitta innehållet och de kan sedan ta ställning till om det behöver åtgärdas.

Administratörer och moderatorer på Bukefalos reserverar sig rätten att radera, redigera, flytta eller stänga innehåll på sidan, utan förvarning, av vilken anledning som helst. Begäranden om borttagande eller ändring av innehåll sker enbart om vi anser det lämpligt. Vi kan välja att hindra din åtkomst till olika delar av sidan utan förvarning om vi finner det lämpligt.

Du ger oss en icke-exklusiv, permanent, oåterkallelig, obegränsad rätt att använda, publicera och återpublicera ditt innehåll i samband med vår tjänst. Du behåller upphovsrätten till ditt innehåll.

Dessa regler kan komma att ändras när som helst utan att du informeras i förväg.

Om du inte går med på att följa dessa regler ber vi dig låta bli att använda sidan samt låta bli att skapa ett användarkonto. Användning av sidan ses som ett bevis på att du accepterar dessa regler. Om du vill avsluta ditt användarkonto kan du kontakta oss.

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

  • Tråden för spår
  • Uppdateringstråd 29
  • Bra och smakligt blötfoder?

Hästrelaterat

Omröstningar

Tillbaka
Upp