Samhälle Vem står för det accepterade rumsrena hatet idag? Du?

Status
Stängd för vidare inlägg.
Läst direkt ur valplattformen för SD (ursprungligen från en annan tråd):
* En förstärkt nationalism som exkluderar dem som inte är svenskar a la SDs definitioner
* Rasism och främlingsfientlighet som främsta drivkraft för politiska reformer
* Utträde ur EU (vilket är enormt bra för ett exportberoende land och för utvecklingen av världen)
* Nedlagd forskning gällande jämställdhet
* Ta bort alla mänskliga rättigheter för de svagaste i samhället
* Etablerande av Sverigecenter och kulturlotsar för att tvinga på folk det SD vill ha
* Låt inga familjer få återförenas genom skärpta krav på anhöriginvandring
* Prioritera att jaga de allra svagaste medmänniskorna ut ur landet framför att bekämpa allvarlig brottslighet
* Förhindra företag i Sverige att utvecklas genom att erbjuda jobb åt kompetens som inte finns här.
* Ändra asyllagstiftningen att bara gälla ariska grannar (och därmed bidde det noll)
* Hyra in fängelser i andra länder för att förvara utländska medborgare (som England gjorde med Australien).
* Avskaffa alla extra möjligheter som införts för invandrare och flyktingar att få sitt första jobb.
* Stödj kulturell planering av bostadsområden så att svensk kultur bibehålls
* Avveckla biståndet till Palestina
* Bidra generöst till återvandring för att slippa icke-svenskar som grannar i våra bostadsområden
* Bekämpa tiggarna som är allra svagast.
* Stärka SVENSKT friluftsliv, sånt där som passar SD i smaken. Inte friluftsliv generellt, vi kan ju såklart inte stödja IS-läger och terrorskolor i det fria. (för det är vad friluftsliv utanför Norden betyder så det så)

Direkt ur valplattformen.
 
Läst direkt ur valplattformen för SD (ursprungligen från en annan tråd):
* En förstärkt nationalism som exkluderar dem som inte är svenskar a la SDs definitioner
* Rasism och främlingsfientlighet som främsta drivkraft för politiska reformer
* Utträde ur EU (vilket är enormt bra för ett exportberoende land och för utvecklingen av världen)
* Nedlagd forskning gällande jämställdhet
* Ta bort alla mänskliga rättigheter för de svagaste i samhället
* Etablerande av Sverigecenter och kulturlotsar för att tvinga på folk det SD vill ha
* Låt inga familjer få återförenas genom skärpta krav på anhöriginvandring
* Prioritera att jaga de allra svagaste medmänniskorna ut ur landet framför att bekämpa allvarlig brottslighet
* Förhindra företag i Sverige att utvecklas genom att erbjuda jobb åt kompetens som inte finns här.
* Ändra asyllagstiftningen att bara gälla ariska grannar (och därmed bidde det noll)
* Hyra in fängelser i andra länder för att förvara utländska medborgare (som England gjorde med Australien).
* Avskaffa alla extra möjligheter som införts för invandrare och flyktingar att få sitt första jobb.
* Stödj kulturell planering av bostadsområden så att svensk kultur bibehålls
* Avveckla biståndet till Palestina
* Bidra generöst till återvandring för att slippa icke-svenskar som grannar i våra bostadsområden
* Bekämpa tiggarna som är allra svagast.
* Stärka SVENSKT friluftsliv, sånt där som passar SD i smaken. Inte friluftsliv generellt, vi kan ju såklart inte stödja IS-läger och terrorskolor i det fria. (för det är vad friluftsliv utanför Norden betyder så det så)

Direkt ur valplattformen.
Allt är ju en tolkningsfråga.

Nu har jag faktiskt - det hade jag inte brytt mig om att göra om det inte vore för att du skriver som du gör - läst valplattformen.

Om man väljer att läsa det de skriver med neutralt tonläge, så blir det ju inte riktigt så som du skriver.
Även om din intention är lovvärd så blir det inte så bra att välja att felcitera.

Raden om tiggeri, till exempel, ligger ju under "omvärldspolitik" och handlar om att man vill - via EU - bekämpa tiggeri och människohandel. Tja, det tror jag det är många partier som vill faktiskt.

Minska/avskaffa biståndet till Palestina stod ungefär så avskalat som du citerar det.

Men nej, jag kommer inte att rösta SD.

Men det är intressant att ditt sätt att "citera" valplattformen är så precis på pricken det som jag tolkar att @honung menar i sin trådstart.
Man beskriver - dessutom med egna tolkningar - vad ett parti har för fasansfull plattform. och man skapar en nyfikenhet kring vad det egentligen står i partiets texter.

Du gjorde precis det som jag uppfattade att @honung syftade på med trådstarten: du gjorde mig nyfiken på vad det faktiskt står i valplattformen.

Och utifrån det som faktiskt bokstavligt står, kan jag förstå om många lockas att rösta på dem.

Det finns flera saker som faktiskt är positivt - men så är det ju med fler andra partier som jag inte heller skulle få för mig att rösta på.
 
Ett flagrant exempel: Att vi ska begränsa asylrätten till våra nordiska grannar , för att de är tillräckligt lika oss i kulturell mening och i den mänskliga essensen.
Stämmer inte.

"Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är detsamma som rätten att bli beviljad asyl. Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet"
https://sd.se/var-politik/invandringspolitik/?cn-reloaded=1
 

honung

Trådstartare
Det handlade inte om det, det handlar om att trådstarten handlar om att "om du säger vad jag inte ska rösta på istället för vad du röstar på röstar jag tvärtemot bara för att jag kan"

Som sagt. Så håller min sjuåring också på. Men han är sju. Jag hoppas att hans hjärna utvecklas lite mer den dagen han får rösta så han kan ta ställning utan att göra det för att göra tvärtemot vad andra säger att han ska göra. Du gör som du vill, men ditt resonemang är som min sjuårings utifrån trådstarten.
Det här är så plumpt förolämpande och dumt så jag tänker faktiskt inte att ge mig in i diskussion med dig. Du gör en klassisk halmgubbe och jag tycker din nivå är alldeles för låg.
 

honung

Trådstartare
Jag vill bara flika in här, att jag har inte haft intentionen att sätta igång samtal (eller krig dårå) om SDs politik - jag har inte ensvarit i närheten av det och hoppades slippa den dikeskörningen.

Skittrist att det inte ens går att vuxet diskutera här på buke.
 
Jag blev också vääääldigt nyfiken på SDs valplattform efter Sjobergas inlägg. Har läst det nu och nej jag kan inte heller se att just något av det Sjoberga påstår är "Läst direkt ur valplattformen för SD" står där. :confused:

Jag tror inte det är rätt väg i "kampen mot SD" att presentera en rad uppenbara felcitat.
 
Jag blev också vääääldigt nyfiken på SDs valplattform efter Sjobergas inlägg. Har läst det nu och nej jag kan inte heller se att just något av det Sjoberga påstår är "Läst direkt ur valplattformen för SD" står där. :confused:

Jag tror inte det är rätt väg i "kampen mot SD" att presentera en rad uppenbara felcitat.
Det ÄR läst direkt ur valplattformen. Här är en länk och ett utdrag gällande några av punkterna. För övrigt gav jag inga citat alls, men nedan kommer direkta citat.

https://sd.se/wp-content/uploads/2018/05/Valplattform-2018-1.pdf

Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:
"
* Förändra asyllagstiftningen så att Sverige endast ska ta emot asylsökande från våra grannländer och stoppa allt asylmottagande så länge Sveriges närområde är säkert

* Förändra regelverket för arbetskraftsinvandring så att den svenska arbetsmarknadens behov blir styrande samt arbetsgivares möjligheter att utnyttja utländsk arbetskraft för att kringgå svenska arbetsvillkor omöjliggörs

* Skärpa försörjningskraven vid anhöriginvandring samt kontroller av släktskap för att omöjliggöra utnyttjande av systemet samt ytterligare överbelastning av välfärdssystemet

* Öppna för möjligheten att hyra fängelseplatser i andra europeiska länder för livstidsdömda och utländska medborgare

* Avskaffa ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder som Nystartsjobb, Etableringsanställningar och Introduktionsjobb och i stället satsa på småföretag genom utvidgat starta eget-bidrag, minskat sjuklöneansvar, sänkt arbetsgivaravgift och en djuplodad industristrategi

* Avveckla biståndet till korrumperade organisationer som Islamic Relief och den palestinska myndigheten

* Säkra det svenska kulturarvet genom generella anslagshöjningar för vård och utveckling av vårt kulturella arv, införa kulturarvs-ROT och stärka den statliga kulturarvsfonden

* Stärka svenskt friluftsliv, barn- och ungdomsidrotten, idrott och friskvård för äldre och verka för ett nationellt para-sportotek

* Stärka den kulturella sammanhållningen genom lokala kulturlotsar med uppgift att samla in, marknadsföra och integrera det lokala kulturarvet i välfärdens verksamheter och etablera Sverigecenter i landets mest utsatta områden

* Bekämpa skuggsamhället genom att ge polisen verktyg och resurser att eftersöka personer som vistas i landet illegalt, öka antalet förvarsplatser och möjliggöra för längre vistelse i förvar om utvisning inte kan verkställas omedelbart

"
 
Stämmer inte.

"Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är detsamma som rätten att bli beviljad asyl. Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet"
https://sd.se/var-politik/invandringspolitik/?cn-reloaded=1
"
* Förändra asyllagstiftningen så att Sverige endast ska ta emot asylsökande från våra grannländer och stoppa allt asylmottagande så länge Sveriges närområde är säkert
"
 
Allt är ju en tolkningsfråga.

Nu har jag faktiskt - det hade jag inte brytt mig om att göra om det inte vore för att du skriver som du gör - läst valplattformen.

Om man väljer att läsa det de skriver med neutralt tonläge, så blir det ju inte riktigt så som du skriver.
Även om din intention är lovvärd så blir det inte så bra att välja att felcitera.

Raden om tiggeri, till exempel, ligger ju under "omvärldspolitik" och handlar om att man vill - via EU - bekämpa tiggeri och människohandel. Tja, det tror jag det är många partier som vill faktiskt.

Minska/avskaffa biståndet till Palestina stod ungefär så avskalat som du citerar det.

Men nej, jag kommer inte att rösta SD.

Men det är intressant att ditt sätt att "citera" valplattformen är så precis på pricken det som jag tolkar att @honung menar i sin trådstart.
Man beskriver - dessutom med egna tolkningar - vad ett parti har för fasansfull plattform. och man skapar en nyfikenhet kring vad det egentligen står i partiets texter.

Du gjorde precis det som jag uppfattade att @honung syftade på med trådstarten: du gjorde mig nyfiken på vad det faktiskt står i valplattformen.

Och utifrån det som faktiskt bokstavligt står, kan jag förstå om många lockas att rösta på dem.

Det finns flera saker som faktiskt är positivt - men så är det ju med fler andra partier som jag inte heller skulle få för mig att rösta på.
Men jag citerade inte, jag klippte in ett inlägg från en annan tråd som blev högst relevant för subdiskussionen om SD. Se senare inlägg där jag citerar.

Jag tycker det är bra att så många som möjligt läser så många valplattformar och partiprogram som möjligt och bildar sig egna uppfattningar - det främjar demokratin.

Fortfarande tycker jag att det är synd att vi tappat trådämnet och halkat ned i diket. Hur kommer alternativa medier påverka valet? Varför är de alternativ som påstår sig vara fria och obundna ofta allra mest politiskt biaserade?
 

honung

Trådstartare
Hur kommer alternativa medier påverka valet? Varför är de alternativ som påstår sig vara fria och obundna ofta allra mest politiskt biaserade?
För att genom sig själv känner man andra. Väljer man att gå med skygglappar på och går man till "alternativ media" med bias så finns ju inte någon annan världsbild.

Nu är uttrycket "alternativ media" olyckligtvis kopplat till just media med bias (jag tvivlar på att ordet bias ens kan böjas till "biaserade", men men..), men om vi säger så här - det är just det som är problemet. Nu vill inte jag sitta här och kasta länkar runt mig för människor som du kommer alltid att VÄLJA att hitta anledningar till att det skulle vara något försåt i vad jag än skulle länka till. Men jag säger så här - ge dig ut och leta lite. Det finns massor av podcasts som diskuterar politik och filosofi. det finns stora nyhetskanaler som inte ens är svenska (inte ens dödsskallemärkta av din mobb) som diskuterar svensk politik med svenska etablerade politiker om det svenska valet. Kliv ner från din agressiva tron och plocka av dig hornen i pannan och lär dig lyssna och lär dig nya saker.
 

Killaloe

Moderator
Skittrist att det inte ens går att vuxet diskutera här på buke.
Jag bara undrar - tycker du själv att din TS och dina inlägg håller en vuxen nivå när du svepande kritiserar och skyller på ”alla andra” likt ett barn?

Och blir diskussionen vuxnare och bättre när du skriver det citerade? Om inte så ligger ju diskussionen i samma linje som det du beskyller alla andra för, så det blir lite svårt att ta din svepande kritik och önskan om ett vuxen diskussion på allvar.
 
För att genom sig själv känner man andra. Väljer man att gå med skygglappar på och går man till "alternativ media" med bias så finns ju inte någon annan världsbild.

Nu är uttrycket "alternativ media" olyckligtvis kopplat till just media med bias (jag tvivlar på att ordet bias ens kan böjas till "biaserade", men men..), men om vi säger så här - det är just det som är problemet. Nu vill inte jag sitta här och kasta länkar runt mig för människor som du kommer alltid att VÄLJA att hitta anledningar till att det skulle vara något försåt i vad jag än skulle länka till. Men jag säger så här - ge dig ut och leta lite. Det finns massor av podcasts som diskuterar politik och filosofi. det finns stora nyhetskanaler som inte ens är svenska (inte ens dödsskallemärkta av din mobb) som diskuterar svensk politik med svenska etablerade politiker om det svenska valet. Kliv ner från din agressiva tron och plocka av dig hornen i pannan och lär dig lyssna och lär dig nya saker.
Känner ingen aggressivitet, har inga horn och lyssnar intresserat på nya ideer. Min begränsning är kanske att jag ser medier i det här sammanhanget för smalt, och inte allt som handlar om politik och filosofi. När val närmar sig tenderar partipolitik, presidentkandidater och annat ta över i hög grad. Men då håller jag med - det finns fullt av alternativa informationskällor som inte har en kraftig politisk bias - men de brukar inte vara så noga med att framhålla det. Det mer bara är.
 
Men jag citerade inte, jag klippte in ett inlägg från en annan tråd som blev högst relevant för subdiskussionen om SD. Se senare inlägg där jag citerar.
Sant.
Du inledde med att skriva "läst direkt ur SD valplattform".
Den typen av uttryckssätt brukar betyda att man citerar.

Jag har inte heller intresse att diskutera ett specifikt partis politik.

Men ditt inlägg nummer 101 var ju så pricken det som TS beskrev.

Någon - i det här fallet du - lägger mycket krut på att beskriva hur illa ett visst partis politik är och effekten blir ju den motsatta - du väcker nyfikenhet och intresse för paritents valplattform.

Utifrån hur det verkligen är formulerat, går det ganska lätt att förstå att många människor därefter väljer att rösta på partiet.

Jag menar förstås inte att du ska sitta och skriva propaganda för något valfritt parti heller, men håller med trådstarten om det kontraproduktiva i att köra valpropaganda i form av "motpropaganda" i större omfattning än man presenterar sin egen politik och vision.
 
Sant.
Du inledde med att skriva "läst direkt ur SD valplattform".
Den typen av uttryckssätt brukar betyda att man citerar.

Jag har inte heller intresse att diskutera ett specifikt partis politik.

Men ditt inlägg nummer 101 var ju så pricken det som TS beskrev.

Någon - i det här fallet du - lägger mycket krut på att beskriva hur illa ett visst partis politik är och effekten blir ju den motsatta - du väcker nyfikenhet och intresse för paritents valplattform.

Utifrån hur det verkligen är formulerat, går det ganska lätt att förstå att många människor därefter väljer att rösta på partiet.

Jag menar förstås inte att du ska sitta och skriva propaganda för något valfritt parti heller, men håller med trådstarten om det kontraproduktiva i att köra valpropaganda i form av "motpropaganda" i större omfattning än man presenterar sin egen politik och vision.
Det sistnämnda håller jag med om och driver diskussioner om hur jag vill att det ska vara. Fast inte i en diskussion kring ett speciellt parti, då är det analys av det partiet som är intressant.

Effekten blir precis den jag vill. Jag vill att många läser valmanifest och partiprogram. Det är ju där sakerna står som man röstar på. Då kan man själv läsa om ideologi och den rasism som råder inom det specifika partiet. Förhoppningsvis lockas man att läsa fler partiprogram för att få en bred bild. Stannar man i en viss typ av alternativa medier får man aldrig den bilden, bara nidbilder och vurmande av den egna politiska plattformen.

Jag tror att ett problem är att så få läser partiprogram så de har inte en rutten aning om vad partiet de röstar står för egentligen. Missnöjesrösta mot etablissemanget genom att rösta på nyss-nazister med ett rasistiskt program, dubbelsuck, liksom. Däremot om man sympatiserar med nyss-nazisterna och deras rasistiska ideologi, så ska man SJÄLVKLART rösta på dem. Finns ingen annan som representerar dem annars.
 
Det här är det jag vill rösta på. Ihop med en försvinnande minoritet. Hade passat bättre i en annan tråd, men som exempel på positiv (vad jag vill ha) och inte negativ (vad jag absolut inte vill ha) i politik.

PS Läs gärna hela programmet: https://www.liberalerna.se/politik/ DS

Liberalism betyder frihet
Vi är liberaler, så vi tillåter det mesta. Men vi kommer alltid att ta strid mot dem som vill inskränka andra människors frihet, oavsett om de är rasister, homofober, sexister eller religiösa moralpoliser. För intolerans är det enda vi inte kan tåla. Den som vill att alla extremister och populister ska hållas långt från makten, den ska ta Liberalernas valsedel i september 2018.

Det ska löna sig att arbeta
Jobben, välfärden och kunskapsskolan hänger på att vi har fart i ekonomin. Därför måste det löna sig att utbilda sig, jobba och driva företag. Vad som däremot ska vara dyrt är att skita ned miljön, släppa ut koldioxid och hota klimatet. Den som vill rösta för ett bra företagsklimat och för skatter som ger fler jobb och mindre utsläpp, den ska ta vår valsedel när det är dags.

Varning för liberalt innehåll
De liberala idéerna har alltid retat dem som vill styra och ställa. Frihetens motståndare har sett olika ut genom tiderna: kungar och adelsmän följdes av nazister och kommunister. Idag är det populister och extremister. Runt om i världen och i Sverige dyker de upp med sitt förakt för demokrati, kunskap och mångfald. Nu är det dags att säga ifrån. Rösta för mer liberalt innehåll i politiken.

Typiskt liberalt
Liberalism betyder frihet. Men det är inte samma sak som att alla ska få göra precis som de vill. Om friheten ska gälla alla – och inte bara den som är störst och starkast – behöver vi gemensamma regler. Det är därför vi har till exempel yttrandefrihet, skolplikt och polis, och hjälps åt att jobba och betala vår välfärd tillsammans. Typiskt liberala idéer. Du som vill rösta för varje människas frihet att forma sitt eget liv – rösta på Liberalerna.

Fri att leva ditt liv som du vill - jämställdhet och feminism
Det är du som ska bestämma i ditt liv. Lära dig det du vill, välja ditt yrke, klä dig som du vill och älska den du vill. Du bestämmer över din kropp och har rätt att bli mött med respekt för den du är.

Europa behöver mer och bättre samarbete
Samarbetet i Europa gör individen friare, Sverige rikare och vår omvärld tryggare och gör det möjligt att lösa stora problem över gränserna. Men EU måste reformeras och moderniseras. Demokrati och mänskliga rättigheter, forskning, handel, migration, fri rörlighet, brottsbekämpning och hållbar utveckling ska vara prioriterade frågor.
 
Det här är det jag vill rösta på. Ihop med en försvinnande minoritet. Hade passat bättre i en annan tråd, men som exempel på positiv (vad jag vill ha) och inte negativ (vad jag absolut inte vill ha) i politik.

PS Läs gärna hela programmet: https://www.liberalerna.se/politik/ DS

Liberalism betyder frihet
Vi är liberaler, så vi tillåter det mesta. Men vi kommer alltid att ta strid mot dem som vill inskränka andra människors frihet, oavsett om de är rasister, homofober, sexister eller religiösa moralpoliser. För intolerans är det enda vi inte kan tåla. Den som vill att alla extremister och populister ska hållas långt från makten, den ska ta Liberalernas valsedel i september 2018.

Det ska löna sig att arbeta
Jobben, välfärden och kunskapsskolan hänger på att vi har fart i ekonomin. Därför måste det löna sig att utbilda sig, jobba och driva företag. Vad som däremot ska vara dyrt är att skita ned miljön, släppa ut koldioxid och hota klimatet. Den som vill rösta för ett bra företagsklimat och för skatter som ger fler jobb och mindre utsläpp, den ska ta vår valsedel när det är dags.

Varning för liberalt innehåll
De liberala idéerna har alltid retat dem som vill styra och ställa. Frihetens motståndare har sett olika ut genom tiderna: kungar och adelsmän följdes av nazister och kommunister. Idag är det populister och extremister. Runt om i världen och i Sverige dyker de upp med sitt förakt för demokrati, kunskap och mångfald. Nu är det dags att säga ifrån. Rösta för mer liberalt innehåll i politiken.

Typiskt liberalt
Liberalism betyder frihet. Men det är inte samma sak som att alla ska få göra precis som de vill. Om friheten ska gälla alla – och inte bara den som är störst och starkast – behöver vi gemensamma regler. Det är därför vi har till exempel yttrandefrihet, skolplikt och polis, och hjälps åt att jobba och betala vår välfärd tillsammans. Typiskt liberala idéer. Du som vill rösta för varje människas frihet att forma sitt eget liv – rösta på Liberalerna.

Fri att leva ditt liv som du vill - jämställdhet och feminism
Det är du som ska bestämma i ditt liv. Lära dig det du vill, välja ditt yrke, klä dig som du vill och älska den du vill. Du bestämmer över din kropp och har rätt att bli mött med respekt för den du är.

Europa behöver mer och bättre samarbete
Samarbetet i Europa gör individen friare, Sverige rikare och vår omvärld tryggare och gör det möjligt att lösa stora problem över gränserna. Men EU måste reformeras och moderniseras. Demokrati och mänskliga rättigheter, forskning, handel, migration, fri rörlighet, brottsbekämpning och hållbar utveckling ska vara prioriterade frågor.
Snyggt upplägg på partiprogrammet med bokstavsordning och rubriker.
Har förstås inte läst hela - mycket text är det...
men lätt att hitta och lagom kortfattat.
Snyggt upplägg.

(vissa delar håller jag med om, annat inte - som vanligt)
 
Nu vill jag bara göra klart, att jag har inte överhuvudtaget nämnt R-ordet och än mindre anklagat dig för att vara en.
Men jag har rätt att ha åsikten att det är samma struktur om inte ännu värre på att vara sån som att inte kunna tolerera eller acceptera åsiktsfrihet och ändå påstå sig värna demokrati.
Tolerera och acceptera är nåt helt annat än att respektera.

Jag vill inte ta ifrån SDare deras rösträtt men jag tycker de är korkade.
 
Ja det här jag också funderat kring. Jag tänker att den riktiga makteliten på Östermalm och sådana ställen nog mkt gärna bidrar till Sd. Det gynnar ju dem i högsta grad. Å andra sidan bör ju inte deras tjänstefolk kanske utvisas då men undantag gives säkert för dem.
SD är enormt konservativa, de har nog stöd i en hel del rika kretsar som vill ha det ”som förr”. SDs budget visar ju att de kommer få pengarna tillbaka också.
 
Status
Stängd för vidare inlägg.

Hästdiskussioner nu

Övrigt-diskussioner nu

Dagbok

  • Uppskruvad

Radannonser

Hästnyheter

Bukefalos

Upp