Hundhälsa Inkongruens (short ulna) och ED-avläsning

Fruentimber

Trådstartare
Jag har skickat en fråga till SKK men eftersom de svarar tidigast måndag tänkte jag att det hade varit intressant med teorier.

Inom min ras, corgi, har vi individer och kullar som blir drabbade av short ulna. Mörkertal finns, "växtvärk" och att det är normalt med haltande unghundar framkommer ibland i diskussionerna kring unghundar med frambenshälta.

Eftersom short ulna i sig är inkongruens (dålig passform i armbågsleden), dvs en av de fyra bakomliggande diagnoserna till ED, undrar jag givetvis om inte problematiken med short ulna skulle kunna bli hjälpt av ED-röntgen. I nuläget avläser inte SKK ED-röntgen på dvärgraser såsom corgi, av anledningen att "dvärgväxta raser inte har de typiska defekterna som man screenar för." Och det är väl här jag inte blir riktigt klok.

Short ulna = inkongruens = armbågsledsdysplasi.

Så, help me out here. Vad felas? Vad är det jag missar?

Det kan ju också vara så att rasklubben i sig inte heller har framfört detta problem till SKK, men att corgi drabbas av short ulna kan ju inte heller vara en nyhet för SKK. Alternativt tog man en genväg och helt enkelt slopade ED-avläsning för alla dvärgväxta raser, utan undantag, för att man inte tyckte att problemet var stort nog. Men ju fler jag hör talas om desto mer oroad blir jag, inte minst eftersom jag själv har en drabbad individ.

Hur kan man få bukt med short ulna när SKK vägrar ED-avläsning? Vilka alternativ finns det? Förutom OFA då, som jag själv skickat till. Men ett svenskt alternativ hade ju uppskattats.
 
Alltså när jag läste runt inför Nessies röntgen (det var ett tag sen) om ed så ramlade jag på en sida där det stod att ed-röntgen för dvärgväxta hundar slopats då SKK bytt avläsare och denne inte var kompetent (kanske inte var exakt så de uttryckte sig men det var så jag tolkade det) att läsa av dessa. Nu försökte jag leta runt efter den texten, har för mig att den låg på en rasklubbs-sida men hittar den inte nu när jag letar.. Är helt hundra på att jag läste det nånstans :confused:.
Tror att det var/är så att väldigt få dvärgväxta raser hade krav på ed-röntgen och därför tyckte väl SKK att de lika gärna kunde slopa det men det är ren spekulation från min sida.
 

Fruentimber

Trådstartare
Alltså när jag läste runt inför Nessies röntgen (det var ett tag sen) om ed så ramlade jag på en sida där det stod att ed-röntgen för dvärgväxta hundar slopats då SKK bytt avläsare och denne inte var kompetent (kanske inte var exakt så de uttryckte sig men det var så jag tolkade det) att läsa av dessa. Nu försökte jag leta runt efter den texten, har för mig att den låg på en rasklubbs-sida men hittar den inte nu när jag letar.. Är helt hundra på att jag läste det nånstans :confused:.
Tror att det var/är så att väldigt få dvärgväxta raser hade krav på ed-röntgen och därför tyckte väl SKK att de lika gärna kunde slopa det men det är ren spekulation från min sida.
Oj, hoppas att det angående kompetensen bara var spekulation, vore ju helt galet om det var på det sättet. :crazy:
 

Fruentimber

Trådstartare
Den som söker den finner! Jag lär väl få liknande svar av SKK men tycker ändå inte att det är svar nog. Eller så är det jag som helt enkelt inte förstår. :D

"Den inkongruens som beskrivs för hundar inom ED komplexet har troligen inte samma bakomliggande orsak som den inkongruens som ses i armbågsleden hos raser med korta krumma ben (kondrodystrofa raser). Alla de förändringar som beskrivs för kondrodystrofa raser ses inte på de raser som traditionellt screenas för ED vilket gör att det, trots att det kan yttra sig som en inkongruens i armbågsleden, troligen inte är fråga om samma typ av utvecklingsrubbning."

Men, även om det inte skulle vara samma bakomliggande orsak, så är det ju fortfarande inkongruens. Varför skulle det då förhindra att man använder samma metoder som ED-röntgen för att upptäcka själva inkongruensen?

Jag blir verkligen inte riktigt klok på detta.
 

Fruentimber

Trådstartare
Inom boxer röntgar man ju knän och det är den enda rasen där resultatet registreras centralt hos SKK. Hade man då inte kunnat utveckla en specifik metod för short ulna som kan registreras för drabbade raser?
 
Eftersom short ulna i sig är inkongruens (dålig passform i armbågsleden), dvs en av de fyra bakomliggande diagnoserna till ED, undrar jag givetvis om inte problematiken med short ulna skulle kunna bli hjälpt av ED-röntgen. I nuläget avläser inte SKK ED-röntgen på dvärgraser såsom corgi, av anledningen att "dvärgväxta raser inte har de typiska defekterna som man screenar för." Och det är väl här jag inte blir riktigt klok.
Citerat: "Short ulna medför sk. inkongruens (dålig passform) i armbågsleden. Det kan i sin tur orsaka hunden stora besvär med inflammation och artros i armbågsleden som följd."

Jag tror knappast det ger något som helst svar att börja röntga armbågar, då detta är ett följdproblem av short ulna :)

Short ulna dyker upp emellanåt även hos lancashire heeler.
 
Jag förstår nog inte riktigt ditt svar? :o
Alltså jag förstår inte varför man ska börja röntga armbågar för att det dyker upp individer med short ulna ? Armbågsproblemen hos dessa individer kommer ju av att dom har just short ulna - så vad ska man uppnå med ED röntgen ? Det är ju inte ED som ger short ulna så att säga, utan ED kan ju uppkomma av fler orsaker - förutom just av short ulna.
Är du med nu på vad jag menar :)
 

Fruentimber

Trådstartare
Alltså jag förstår inte varför man ska börja röntga armbågar för att det dyker upp individer med short ulna ? Armbågsproblemen hos dessa individer kommer ju av att dom har just short ulna - så vad ska man uppnå med ED röntgen ? Det är ju inte ED som ger short ulna så att säga, utan ED kan ju uppkomma av fler orsaker - förutom just av short ulna.
Är du med nu på vad jag menar :)
Det är alltså inte enstaka individer jag talar om, utan ett flertal. I en kull fick halva short ulna.

Vad menar du att ED är? Som jag skriver finns det fyra grundsjukdomar som i sin tur orsakar ED, en av dessa är inkongruens och det är vad man (bland annat) tittar på vid en ED-röntgen. Short ulna är armbågsdysplasi eftersom short ulna orsakar just inkongruens.
 
Men för att diagnosticera short ulna är inte ED-rtg vägen, det är rtg av underarmen som ger den diagnosen. Just iom att det finns flera andra orsaker till ED än short ulna.
Det behövs helt enkelt andra bilder och ett annat granskningsprogram för short ulna än för ED.
 

Fruentimber

Trådstartare
Men för att diagnosticera short ulna är inte ED-rtg vägen, det är rtg av underarmen som ger den diagnosen. Just iom att det finns flera andra orsaker till ED än short ulna.
Det behövs helt enkelt andra bilder och ett annat granskningsprogram för short ulna än för ED.
De short ulna-bilder som är taget på min hane är samma typ av bilder som tas vid ED-röntgen. Short ulna som orsakar inkongruens i armbågsleden är ED. Varför då inte ED-röntga?

Jag är givetvis inte övertygad om att ED-röntgen löser problemet, men att det skulle kunna vara en del av lösningen. Att det finns fler diagnoser utöver SU som orsakar ED är väl inte ett argument för att inte ED-röntga? ED är ju ett samlingsnamn för flera olika typer av tillväxtrubbningar.
 
De short ulna-bilder som är taget på min hane är samma typ av bilder som tas vid ED-röntgen. Short ulna som orsakar inkongruens i armbågsleden är ED. Varför då inte ED-röntga?

Jag är givetvis inte övertygad om att ED-röntgen löser problemet, men att det skulle kunna vara en del av lösningen. Att det finns fler diagnoser utöver SU som orsakar ED är väl inte ett argument för att inte ED-röntga? ED är ju ett samlingsnamn för flera olika typer av tillväxtrubbningar.
Ah, ED-bilderna täcker tillräckligt område för att kunna ställa diagnosen short ulna? Men dåså, då kan man definitivt ta ED-bilder. (Förutsatte att man behövde ha med hela ulna på bilden).
Om man fångar alla short ulna med ED-rtg så är det ju bara att köra.
Granskningen får ju ett litet annat fokus, dvs specifikt diagnosen short ulna, och inte ED i allmänhet. Alltså en ruta med kryss för just short ulna som avläsaren kan kryssa i om diagnosen finns.

Men är det verkligen såhär enkelt? Isf borde ju systemet redan användas på det här sättet.
*Fångas alla (tillräckligt många) short ulna på ED-rtg?
*Skulle det kunna hända att hundar felaktigt kan få en short ulna-diagnos via ED-rtg?
*Finns det ett bättre/säkrare sätt att diagnosticera short ulna, som är applicerbart standardiserat på många raser?
osv
Spännande frågeställning!
 
De short ulna-bilder som är taget på min hane är samma typ av bilder som tas vid ED-röntgen. Short ulna som orsakar inkongruens i armbågsleden är ED. Varför då inte ED-röntga?

Jag är givetvis inte övertygad om att ED-röntgen löser problemet, men att det skulle kunna vara en del av lösningen. Att det finns fler diagnoser utöver SU som orsakar ED är väl inte ett argument för att inte ED-röntga? ED är ju ett samlingsnamn för flera olika typer av tillväxtrubbningar.
Då är jag med på vad du tänker :)
Dock är jag osäker på om så pass mycket av benet alltid är med på ED-röntgen ?
 
  • Like
Reactions: Laa
Då är jag med på vad du tänker :)
Dock är jag osäker på om så pass mycket av benet alltid är med på ED-röntgen ?
Ska inte svara tvärsäkert här men jag jobbar mycket på röntgen och jag tror de flesta veterinärer vill ha en bild med armbåge till carpus för att kunna sätta en definitiv diagnos. Short ulna brukar ge en viss typ av förändringar i armbågen men jag tror även de tittar på tillväxtzonerna i carpus. Då duger inte en ED-röntgen mycket till. Vill man sedan korrigera detta kirurgiskt måste man ändå ta en bild så hela radius/ulna är med för att kunna planera ingreppet.
 

Fruentimber

Trådstartare
@Laa @russinbulle @Sol

Hm. Jag ändrar utgångspunkten lite. Måhända att jag tänker bakvänt nu, men bare with me! :D

En ED-röntgen är tillräcklig för att fånga upp själva inkongruensen i armbågsleden. För att ställa själva diagnosen är jag osäker. Vi gjorde ju även en DT när vi undersökte min hane, men det var för att kolla efter eventuella inflammationer orsakade av SUn (vilket som tur var inte fanns, han är symtomfri).

Min primära tanke: eftersom ED-bilder som uppvisar någon av de fyra bakomliggande orsakerna till ED direkt graderas med en 3:a, så finns det ju där en möjlighet att stoppa upp mörkertalet. Dvs har hunden short ulna men är symtomfri, alternativt har varit halt som ung men viftats bort som växtvärk, så stoppas ju hunden där från att gå vidare i avel.

För att ställa själva diagnosen behövs det ju säkert ytterligare undersökningar eftersom veterinären där och då inte får uttala sig om eventuellt utfall av ED-röntgen. Får man sedan en 3:a som resultat inbillar jag mig att man återkommer till veterinären för utredning och kan då finna bakomliggande orsak.

Förstår ni hur jag tänker?

Jag var på utställning i helgen och i samma klass som min fanns ytterligare en hane. Vi pratade förstås lite med varandra och hon berättade att hunden ju inte hade gjort så mycket över sommaren eftersom han varit halt en längre period. "Växtvärk". Ägaren hade inte gjort något annat än vilat hunden. Till saken hör att en kullbror till den är diagnosticerad med short ulna på båda frambenen.

Förra sommaren hälsade jag på en uppfödare för att kika på två hanar hon hade som skulle omplaceras, en vuxen och en unghund. Unghunden haltade tydligt när vi var där. Han hade varit halt av och till och uppfödaren avfärdade det som "växtvärk". Den hunden bor nu i Norge och är blivande avelshane, om han inte redan fått en kull.

För mig är det helt främmande att låta en unghund gå halt en längre tid utan att jag skulle kontakta veterinär men det är en annan diskussion. Otroligt frustrerande. Ibland känns det som om många corgi-uppfödare ligger åratal efter i utvecklingen.

Ett eget program utformat för att fånga upp problematiken med short ulna hade ju varit det bästa. Tyvärr sitter det stoppklossar i avelskommittéerna så i nuläget är det väl bara att drömma om.
 
Eftersom SU ger utslag på ed-röntgen även om den inte diagnostiseras efter de bilderna så känns det ju dumt att slopa ed-röntgen för de raser som är drabbade av short ulna. Just frambenshälta på corgi verkar vanligare än vad jag förstod då när jag köpte Nessie (hade faktiskt inte ens hört om det), varken på rasklubbens sida eller på skk's presentation av rasen påpekas förekomsten av frambenshälta eller förekomstan av några sjukdomar alls fast man ska kolla för PRA och även diskbråk förekommer ibland. Nu när man hängt på olika corgi-forum ett tag och pratat med en del folk så har man förstått att just frambenshälta är ett av de vanligare problemen. Sen så förekommer att hundar som inte har su får su diagnos av veterinärer som inte kan rasen men även att man "väntar" ut hältan som sen visar sig vara su.
Förutom att vissa uppfödare viftar bort långvarig hälta med att det normalt så skyller de dessutom på sina valpköpare om hunden skulle få diagnosen su eller annat, att de gått för hårt åt hunden. Det verkar finnas uppfödare som på allvar tror att rasen (vi pratar om vuxna, friska djur) inte är "byggd" för att klara en normal joggingtur :confused:. Vilket också blir faktum om man envisas med att para exteriört överdrivna djur med varandra.
 
Har nog inget att bidra med men när slutade man ED röntga kortbeningar? Röntgade min för åtta år sen och då var det inte tal om ngt sånt
 
Har nog inget att bidra med men när slutade man ED röntga kortbeningar? Röntgade min för åtta år sen och då var det inte tal om ngt sånt
Står såhär om det på skk's site

Resultat av armbågsledsröntgen registreras centralt för samtliga raser förutom ett antal kondrodystrofa raser. De berörda kondrodystrofa raserna är tax, welsh corgi cardigan, welsh corgi pembroke, skye terrier, pekingese, tibetansk spaniel, shih tzu, lhasa apso, västgötaspets och bassetraser förutom basset hound. Anledningen är att dvärgväxta raser inte har de typiska defekterna som man screenar för.
Tycker personligen att det är ganska logiskt att man inte ed-röntgar de raser vars utvecklingsrubbningar inte faller inom ramen för ED.

Vill man ha in ett avelsprogram för nån defekt, och/eller få såna defektresultat registrerade, så är det vägen via rasklubben som man ska gå. Det är de som -om de tycker det behövs för rasens skull- ska ta den diskussionen med SKK.
 

Hästdiskussioner nu

Övrigt-diskussioner nu

Dagbok

  • Snöstorm ute

Radannonser

Hästnyheter

Bukefalos

Upp