Stoppa avelsplanen för Svensk bondkatt!

Ruben

Trådstartare
Det är helt ofattbart, men den 16/12-2020 godkände Jordbruksverket Lantrasföreningen Bondkattens s.k. avelsplan för Svensk Bondkatt. En "avelsplan" som går ut på att låta frigående, okastrerade, ovaccinerade och omärkta katter föröka sig fritt på landsbygden.

Länk till lantrasföreningen Bondkattens "avelsplan": https://www.lantrasforeningenbondkatten.com/avelsplan

Länk till lantrasföreningen Bondkattens "rasram": https://www.lantrasforeningenbondkatten.com/rasram

Länk till Lantrasföreningen Bondkattens dokument "katthållning": https://www.lantrasforeningenbondkatten.com/katthållning

Efter att detta uppdagades har över 70 katthem, katthjälpsnätverk och föreningar gått samman och står som initiativtagare till den namninsamling som startats för att få Jordbruksverket att ändra sitt beslut. Skriv under för katters skull!
:heart:
Okontrollerad avel och gammal förlegad oansvarig katthållning är inget som är värt att bevara.

Länk till namninsamlingen: https://www.skrivunder.com/stoppa_avelsplanen_for_svensk_bondkatt_huskatt
 
Låter som ett skämt. Men kan man ställa ut ut och få bedömning samt tillstånd att avla på katten så ok med en huskattras. Men det ska givetvis följa riktlinjer med raskatt standard, stamtavlor, endast frisk djur i avel mm. Kan inte direkt påstå att huskatter verkar utrotningshotade.
 
Det är helt ofattbart, men den 16/12-2020 godkände Jordbruksverket Lantrasföreningen Bondkattens s.k. avelsplan för Svensk Bondkatt. En "avelsplan" som går ut på att låta frigående, okastrerade, ovaccinerade och omärkta katter föröka sig fritt på landsbygden.

Länk till lantrasföreningen Bondkattens "avelsplan": https://www.lantrasforeningenbondkatten.com/avelsplan

Länk till lantrasföreningen Bondkattens "rasram": https://www.lantrasforeningenbondkatten.com/rasram

Länk till Lantrasföreningen Bondkattens dokument "katthållning": https://www.lantrasforeningenbondkatten.com/katthållning

Efter att detta uppdagades har över 70 katthem, katthjälpsnätverk och föreningar gått samman och står som initiativtagare till den namninsamling som startats för att få Jordbruksverket att ändra sitt beslut. Skriv under för katters skull!
:heart:
Okontrollerad avel och gammal förlegad oansvarig katthållning är inget som är värt att bevara.

Länk till namninsamlingen: https://www.skrivunder.com/stoppa_avelsplanen_for_svensk_bondkatt_huskatt
Vad är det som är så ofattbart och dåligt?

Beskriv gärna med egna ord.

Jag håller inte med...
 
Låter som ett skämt. Men kan man ställa ut ut och få bedömning samt tillstånd att avla på katten så ok med en huskattras. Men det ska givetvis följa riktlinjer med raskatt standard, stamtavlor, endast frisk djur i avel mm. Kan inte direkt påstå att huskatter verkar utrotningshotade.
Det handlar inte om diverse blandraskatter, som brukar kallas för "huskatter", utan om en lantraskatt.

På vilket sätt gagnas katter av att ställas ut?
 
Det handlar inte om att "kringgå djurskyddslagstiftning", utan om att rädda en lantras.

Om inte alla detaljer i avelsplanen duger, så peka gärna ut dessa för diskussion.

Jo, det handlar om att kringgå lagstiftningen. Det handlar om att inte behöva kontrollera sina bondkatters reproduktion. Det går ju alltid att säga att en kull var planerad om man bedriver avel inom den här föreningen.

De försöker inte rädda en lantras, de är inte intresserade av en genbank. Tvärtom ser de genbanksarbete som ett hot mot bondkatten.

De bryr sig inte om vilka fäder kullarna har. Hur ska de hålla koll på att ”fader okänd” inte har något raskattsinslag? Hur ska de veta hur många avkommor ”fader okänd” lämnar? Hur ska de veta att han inte har medfödda missbildningar eller är sjukdomsmottaglig? Hur ska de veta att han inte är aggressiv eller skygg? Hur kan deras kriterier uppfyllas om de inte vet vilka individer de har i avel?
 

Ruben

Trådstartare
Låter som ett skämt. Men kan man ställa ut ut och få bedömning samt tillstånd att avla på katten så ok med en huskattras. Men det ska givetvis följa riktlinjer med raskatt standard, stamtavlor, endast frisk djur i avel mm. Kan inte direkt påstå att huskatter verkar utrotningshotade.
Den nordiska korthårsrasen av ursprunglig "bondkattstyp" har bevarats inom registrerad avel sedan 1940-talet och kallas numera Europé (tidigare Svensk Huskatt och Europeiskt korthår).
 
De försöker inte rädda en lantras, de är inte intresserade av en genbank. Tvärtom ser de genbanksarbete som ett hot mot bondkatten.

De bryr sig inte om vilka fäder kullarna har. Hur ska de hålla koll på att ”fader okänd” inte har något raskattsinslag? Hur ska de veta hur många avkommor ”fader okänd” lämnar? Hur ska de veta att han inte har medfödda missbildningar eller är sjukdomsmottaglig? Hur ska de veta att han inte är aggressiv eller skygg? Hur kan deras kriterier uppfyllas om de inte vet vilka individer de har i avel?

Håller med. Deras argument för att inte bedriva genbanksarbete är idiotiska, en genbank behöver inte vara liktydigt med en SLUTEN genbank. Det finns flera genbanker för lantraser som är öppna. Genbanken för gutefåret är t ex fortfarande öppen, den startade 2008.

Att bedriva någon slags bevarandeavel där man saknar kontroll över vilka hanar som för sina gener vidare, och i vilken omfattning, låter som rena vansinnet.
 

Ruben

Trådstartare
Vad är det som är så ofattbart och dåligt?

Beskriv gärna med egna ord.

Jag håller inte med...
Det som är ofattbart och dåligt är t.ex. att Jordbruksverket verkar tycka att de kattägare som kallar sina huskatter för "bondkatter" inte ska behöva följa de lagstadgade föreskrifter som gäller för övriga kattägare.

SJVFS 2020:86 Kap. 2 §: "Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för".

Vad det innebär för frigående utekatter förtydligas i allmänna råd till 6 Kap. 2 §: "Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat".

Den s.k. avelsplanen innebär okontrollerad avel av frigående (okastrerade, omärkta, oregistrerade och ovaccinerade) huskatter (som på väldigt luddiga grunder istället kan påstås vara bondkatter). Helt ofattbart att Jordbruksverket godkänt den här oansvariga hitte-på-avelsplanen och att de så totalt ignorerar sina egna föreskrifter.
 

Ruben

Trådstartare
Det handlar inte om diverse blandraskatter, som brukar kallas för "huskatter", utan om en lantraskatt.

På vilket sätt gagnas katter av att ställas ut?
Vad är det för lantraskatt menar du? Oregistrerad avel innebär att ursprunget är okänt. Enligt lantrasföreningen Bondkatten är "bondkattens" utseende av starkt underordnad betydelse och huvudkriteriet verkar vara att katten kan jaga... (som om det vore en ovanlig förmåga oavsett om katten är född inom registrerad eller oregistrerad avel).
 

Ruben

Trådstartare
Att man inte ens kan ge en generell rekommendation att man ska märka och registrera de katter man har utan nöjer sig med att katter bör märkas "om de visar tendens att vandra"... :banghead:
Ja, precis... Det borde vara en SJÄLVKLARHET att katter som ingår i ett avelsprogram SKA vara id-märkta och ägarregistrerade, redan innan de ges möjlighet att vandra, särskilt när avelsprogrammet går ut på att de ska ges möjlighet att vandra. Det är så oseriöst så man blir alldeles matt..
 
Det handlar inte om att "kringgå djurskyddslagstiftning", utan om att rädda en lantras.

Om inte alla detaljer i avelsplanen duger, så peka gärna ut dessa för diskussion.

Huskatten är ingen lantras. Det är mix av en massa olika katter (inkl. raskatter av olika slag).

Ska man starta ett seriöst avelsprogram för huskatten så är det så mycket man måste ha med som de helt missat. Troligtvis struntat i eftersom de inte är intresserade av en seriös avel. De är bara intresserade av att allt ska fortsätta precis som det varit hittills och den nya djurskyddslagstiftningen "förstör" detta enligt dem.

Om de verkligen hade velat starta ett seriöst avelsprogram för huskatten (för att bevara utseende och jaktförmåga) skulle följande behövts (jag kan ha missat nåt):
-Registrering av alla individer som ska verka i avelsprogrammet
-Hälsotester av alla individer som ska verka i avelsprogrammet samt alla avkommor för noggrann utvärdering av hälsoläget och så att de kan välja ut friska individer för avel.
-Planerad avel inkl. noggrannt utvalda avelspar. D.v.s. att bara släppa ut sin honkatt och låta henne para sig med slumpmässig hane hon råkar träffa ute är inte seriös avel.
-I den planerade aveln så ska man naturligt välja ut friska individer som visat sig vara duktiga mus och råttjägare.
-Vaccinering oav av alla individer som ingår i avelsprogrammet
-De individer som ingår i avelsprogrammet får ju naturligtvis inte tillåtas para sig med andra individer än de som noggrann valts ut efter hälsotester osv.
-Nån form av standardiserat jaktprov så att man kan säkerställa att individerna som används in aveln är bra jägare.

Men de är inte intresserade av en seriös avel. De vill bara legitimera en fortsättning på sitt sätt att hålla katt.
 
Saxat från Sverak där det framgår att Bondkatt/ Huskatt inte är en Europe som är en raskatt:
Europé är inte en huskatt – utan är en raskatt med dokumenterad bakgrund och utan inblandning av andra raser.

Den är vår urgamla, inhemska korthårskatt och direkt ättling till den första tamkatten. Jordbruksverket har utformat ett bevarandeprogram ”handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under perioden 2010-2020” där europé ingår.
Så det här tramset med rädda våra Bondkatter kommer från dom som inte satt sig in i ärendet.
 

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

Upp