Övr. allmänt Samfällighet, hur många styrelsemöten?

Philosophia

Trådstartare
Ni som bor i villa eller radhus med friköpt tomt i ett område som ägs av en samfällighet - hur många styrelsemöten per år har er samfällighets styrelse varje år? Ange gärna vad samfälligheten omfattar.

Skälet till att jag frågar är att den samfällighet som jag är med i, som omfattar ett pyttelitet grönområde (naturmark), ett parkeringshus, mellangator mellan radhusen, samfälld el- och VA-anläggning, samt soprum och sophämtning har 10 möten per år (utövet årsmötet). Jag blev lite chockad med tanke på att det inte är något stort område, utan endast 31 radhus. Men det kanske är normalt?

Jag jämför med en brf där jag satt med i styrelsen: Föreningen omfattade 86 lägenheter, vi hade ganska sparsam ekonomisk och teknisk förvaltning (endast trappstädning, byte av glödlampor och utskick av årsavgiften lejdes ut), och därtill hög omsättning på bostadsrätterna - och där hade vi ca. 8-9 möten per år. Att ha tio möten per år för att hantera ett garage och nedgrävda ledningar och ev. kontakt med sophämtare och snöröjare känns lite överdrivet jämförelsevis.
 
jag tror vi kommer ha ca 6-7 möten utöver årsmötet.
Det är ca 20-23 radhus där de gemensamma utrymmena är carportar, p-platser, boulebana, lekplats, smågator mellan radhusen, el- och VA-anläggning och soprum. Vi diskuterar just nu el-laddplatser för bilar samt även ser över antalet parkeringsplatser.
 
Med i två samfälligheter som rör mitt boende. Vi har årsmöte och ett styrelsemöte precis före och i anknytning till årsmötet. De gånger föreningen har haft problem, annat än den vanliga driften, har respektive styrelse kallat till medlemsmöte. De har hänt vid två tillfällen, ett i vardera förening. De två mötena var de enda som varit välbesökta, och mötena har slutat i total enighet om vad som måste genomföras.

Om er samfällighet inte har enorma problem med drift och tokiga medlemmar kan det knappast vara nödvändigt med så täta möten. Det låter mer som samfälligheten fyller sociala behov, alltså är en slags sällskapsklubb. I så fall kan det vara känsligt att försöka minska mötesfrekvensen eftersom man lär trampa många grannar på tårna.

Om du inte blivit invald i styrelsen och måste engagera dig, skulle jag i ditt ställe bara strunta i mötena och säga att "jag längtar tills det finns tid att delta ordentligt i föreningen, men just nu är det omöjligt på grund av mitt arbete." Om du är med i styrelsen, gå ur vid nästa årsmöte med samma ursäkt.

Vägförening, och V/A-förening.
 

Philosophia

Trådstartare
Jösses. Den brf jag var med i hade ett möte i kvartalet - max.
Vägföreningen har endast årsmöten och ett till. Fiberföreningen har typ ett par möten.
Visst låter det mycket! (även om jag tycker att ett möte i kvartalet för brf låter lite - om inte allt är utlagt hos förvaltare, men det illustrerar ändå poängen).
 
Jag har suttit med i styrelsen i vår vägsamfällighetsförening i 8 år. Gick ur förra året. Den föreningen har möten 10-11 gånger per år. Plus årsstämma.

Föreningen sköter alla vägar, grönytor, båtuppläggningsplats, ångbåtsbrygga, frimark och föreningshus. Städdagar anordnas 2 gånger per år. Föreningen har 347 fastigheter som medlemmar, alla med olika andelstal.

Vi bor i ett område där medlemmarna söker styrelsen väldigt ofta. Mellan mötena är det inte ovanligt att många i styrelsen jobbar ett par timmar i veckan enbart med korrespondens. Sen tillkommer projekt som ny beläggning på vägar, dikning, belysning osv. Många beslut fattas på mejl mellan möten och dessa dokumenteras och protokollförs på kommande möten samt biläggs protokollet.

Det är mer jobb än vad man kan tro ibland.

Mvh Miks
 

Philosophia

Trådstartare
jag tror vi kommer ha ca 6-7 möten utöver årsmötet.
Det är ca 20-23 radhus där de gemensamma utrymmena är carportar, p-platser, boulebana, lekplats, smågator mellan radhusen, el- och VA-anläggning och soprum. Vi diskuterar just nu el-laddplatser för bilar samt även ser över antalet parkeringsplatser.
+ @Silver Girl
Det låter ungefär som vår samfällighet i storlek och omfattning och det låter betydligt rimligare än får samfällighets tio absurda möten per år.

Min gissning till det stora antalet möten är att en hel del personer misstar samfälligheten för en bostadsrättsförening och att (1) styrelsen tror att de både får och ska styra mer än vad som är rimligt, samt (2) många boende vänder sig till styrelsen för frågor som de ska hantera själva - t.ex. vänder sig folk till styrelsen för att klaga på grannars träd och häckar.
 

Philosophia

Trådstartare
Med i två samfälligheter som rör mitt boende. Vi har årsmöte och ett styrelsemöte precis före och i anknytning till årsmötet. De gånger föreningen har haft problem, annat än den vanliga driften, har respektive styrelse kallat till medlemsmöte. De har hänt vid två tillfällen, ett i vardera förening. De två mötena var de enda som varit välbesökta, och mötena har slutat i total enighet om vad som måste genomföras.

Om er samfällighet inte har enorma problem med drift och tokiga medlemmar kan det knappast vara nödvändigt med så täta möten. Det låter mer som samfälligheten fyller sociala behov, alltså är en slags sällskapsklubb. I så fall kan det vara känsligt att försöka minska mötesfrekvensen eftersom man lär trampa många grannar på tårna.

Om du inte blivit invald i styrelsen och måste engagera dig, skulle jag i ditt ställe bara strunta i mötena och säga att "jag längtar tills det finns tid att delta ordentligt i föreningen, men just nu är det omöjligt på grund av mitt arbete." Om du är med i styrelsen, gå ur vid nästa årsmöte med samma ursäkt.

Vägförening, och V/A-förening.
Tack och lov är det inte jag som har blivit invald i styrelsen, utan min stackars sambo. Viss drift är ju helt nödvändigt att stämma av och besluta om på möte, men jag tror att de tio mötena är åtminstone några möten för många och att styrelsen överarbetar sitt uppdrag.
 

Philosophia

Trådstartare
Jag har suttit med i styrelsen i vår vägsamfällighetsförening i 8 år. Gick ur förra året. Den föreningen har möten 10-11 gånger per år. Plus årsstämma.

Föreningen sköter alla vägar, grönytor, båtuppläggningsplats, ångbåtsbrygga, frimark och föreningshus. Städdagar anordnas 2 gånger per år. Föreningen har 347 fastigheter som medlemmar, alla med olika andelstal.

Vi bor i ett område där medlemmarna söker styrelsen väldigt ofta. Mellan mötena är det inte ovanligt att många i styrelsen jobbar ett par timmar i veckan enbart med korrespondens. Sen tillkommer projekt som ny beläggning på vägar, dikning, belysning osv. Många beslut fattas på mejl mellan möten och dessa dokumenteras och protokollförs på kommande möten samt biläggs protokollet.

Det är mer jobb än vad man kan tro ibland.

Mvh Miks
Det låter som ett betydligt mer omfattande förvaltningsuppdrag som kräver ett ganska omfattande underhållsarbete. Då är 10-11 möten mer rimligt. :)
 
+ @Silver Girl
Det låter ungefär som vår samfällighet i storlek och omfattning och det låter betydligt rimligare än får samfällighets tio absurda möten per år.

Min gissning till det stora antalet möten är att en hel del personer misstar samfälligheten för en bostadsrättsförening och att (1) styrelsen tror att de både får och ska styra mer än vad som är rimligt, samt (2) många boende vänder sig till styrelsen för frågor som de ska hantera själva - t.ex. vänder sig folk till styrelsen för att klaga på grannars träd och häckar.
jag tror du kan vara inne på rätt spår @Philosophia . Jag är nyinvald suppleant för i år och har suttit som ordförande in tidigare Brf i 13år och ett av mina "krav" var minimalt med arbete/möten ;) . Sedan har övriga tre ledamöter erfarenheter från Brfer tidigare också och innan dessa kom in var det betydligt fler möten i den här styrelsen oxå, men det har de ändrat på. "Småsaker" avhandlas via mail mellan mötena.
 
Vi är ca 30 radhus i vår samfällighet och vi har vad jag vet tre personer i styrelsen. Har dock har jag inte någon koll på hur ofta de har möten. Har bara hunnit vara med på ett extra insatt årsmöte? för val av ordförande, vi har årsmöte i maj.
 
Det låter som ett betydligt mer omfattande förvaltningsuppdrag som kräver ett ganska omfattande underhållsarbete. Då är 10-11 möten mer rimligt. :)
Ja det är det antagligen. Vad ligger er förenings budget på? Det kan ju ge ett hum ungefär. Vår förening har ca 2 milj i budget varje år. Då lägger vi budgeten så att vi får ett plusresultat på ca 100’ varje år som läggs i underhållsfond.

Mvh Miks
 

Philosophia

Trådstartare
Ja det är det antagligen. Vad ligger er förenings budget på? Det kan ju ge ett hum ungefär. Vår förening har ca 2 milj i budget varje år. Då lägger vi budgeten så att vi får ett plusresultat på ca 100’ varje år som läggs i underhållsfond.

Mvh Miks
Mellan 300000 och 350000 kr. 75000 kr läggs i årligen i underhållsfond - dock sedan en ganska kort tid tillbaka vilket gör att det belopp som läggs undan är större än vad borde behövas. Fram till för ett år sedan har samfällighetsföreningen inte lagt undan något alls för stora underhåll för t.ex. VA och el, utan tänkte sig att man istället tar lån när det behövs (vilket är absurt).
 
Jag tänker också att 5-6 möten per år kan vara rimligt - lite beroende på om det är något särskilt som behöver göras. Möten är ju till för beslut (tänker jag).
I vårt fall följer vi upp saker som ekonomi, diskuterar förslag att lägga fram till årsmöte och sånt. Är det inget större blir det en halvtimme eller nåt bara för att checka av läget.
 
Vi är drygt 20 friköpta rad- och parhus och en samfällighet som består av garage, parkeringar, gångvägar mellan huset och två mindre grönytor.

Jag sitter i styrelsen och vi hade 6 möten förra året. Vi skulle säkert klara det på 4 men tycker det är ganska trevligt att träffas :angel: (vi är oavlönade ska kanske tilläggas).

Men om det inte är något speciellt som pågår (vi hade mycket fler möten när vi drog in fiber i området tex) så låter det väldigt mycket med 10-11 möten per år!
 

Hästdiskussioner nu

Övrigt-diskussioner nu

Dagbok

  • Det står still

Radannonser

Hästnyheter

Bukefalos

Upp