Samhälle Deltagande på årstämma av avflyttad ordförande i Brf

#21
tack för svar @starcraft och @Silver Girl - det är jag som är avflyttande ordförande och vi skulle ha haft vårt årsmöte nu i maj, medan jag fortfarande bor kvar - men pga HSB och revisionsbyråns problem att få fram årsredovisningen i tid måste vi flytta mötet till slutet på juni - vilket är efter jag har flyttat ifrån föreningen och den här staden.

Mina kolleger i styrelsen hävdar att jag MÅSTE vara med på årsmötet, medan jag anser att eftersom jag inte bor kvar i samma stad inte har något ansvar att delta på mötet och det går hur bra som helst att genomföra årsmötet utan mig. Vi har redan en stämmoordförande och årsredovisningen skriver vi alla på den här veckan.
Du bör antagligen delta.
Men måste måste du nog inte.
 
#22
Måste? Så om du hade lagt dig med magsjuka så hade mötet blivit inställt? De kan inte hävda någon laglig skyldighet att du måste vara där, däremot har du rättighet att närvara.
Det är inte så att de har tänkt att ge dig blommor och tacka för ditt arbete i styrelsen? Folk frågar ibland på väldigt konstiga sätt. :cautious:
well, när jag låg magsjuk efter min förra resa så ville de ställa in ett helt vanligt styrelsemöte för att de inte kunde köra det utan mig (citerar "för att du har så bra koll")

jo, jag vet att de vill ge mig en blomsterkvast för det "brukar man göra" - men samtidigt har jag sagt att jag hatar uppvaktningar å helst slipper även om jag nu varit ordförande i 12år och suttit i styrelsen i 13år. Det är nog deras totala handfallenhet som jag blir mest frustrerad på. Och ja - de vill att vi hittar ett nytt mötesdatum då jag kan vara med, men jag anser att jag inte är särskilt viktigt utan det är viktigare att de kvarvarande i styrelsen är med samt även de nya så att de kan få ihop det konstituerande mötet och en arbetande styrelse så fort som möjligt.
 
#23
Nej, du kan inte tvingas vara med på mötet. Det finns inget i lag om ekonomiska föreningar (och heller inte bostadsrättslagen) som skulle indikera det. Har ni normalstadgar så konstituerar styrelsen sig själv, vilket innebär att styrelsen efter ditt avträde skulle ha hållit ett konstituerande styrelsemöte där annan ledamot väljs till ny ordförande. Detta givet att det fortfarande finns tillräckligt med ledamöter i styrelsen. Finns det inte det - och heller inga suppleanter - så ska extrastämma för fyllnadsval hållas (vilket i ert fall kanske sammanfaller med årsmötet).

Ett alternativ för styrelsen kan vara att styrelsen medger att du får stå kvar som medlem till årsmötet (vilket uttryckligen tillåts i lagen) och därmed kan sitta kvar som ordförande fram till dess (givet att era egna stadgar inte motsätter det och givet att du också kan tänka dig det). Denna lösning förändrar dock inte närvarofrågan. Du är fortfarande inte tvingad att närvara.
tack! Väldigt bra svar!

Vi har normalstadgar men det är stämman som väljer ordförande och styrelsen som väljer övriga poster under det konstituerande mötet.

Det hade inte varit något problem egentligen om HSB centralt gjort sitt jobb och fått ihop årsredovisningen till ordinarie mötesdatum för då hade jag ju bott kvar å kunnat medverka utan problem, men nu när vi måste flytta mötet till efter att jag flyttat så blir det... hmm... komplikationer som sagt...

Sedan sätter du fingret på kärnfrågan - jag vill inte vara kvar som ordförande efter jag flyttat ut, jag vill kunna koncentrera mig på min nya stad och mitt nya boende, men ingen i nuvarande styrelse vill ta på sig ordförandeskapet och inte heller någon av de nya kandidaterna vill göra det (för övrigt så kommer styrelsen utökas med fler ledamöter än tidigare enligt valberedningens förslag, så tillräckligt m ledamöter finns det)
 
#24
Jag kan inte se att det på något sätt är tvingande. Det är att föredra att styrelsen har någon som kan förklara vad ni gjort under året ifall det kommer frågor utifrån årsredovisning, men det bör gå fint med annan styrelsemedlem såvida ni inte har någon särskild bestämmelse i stadgarna.
Tack.
Vi har både vår HSB representant som är VÄLDIGT kompetent och som kommer vara stämmoordförande liksom övriga styrelsen kommer vara på plats för årsmötet. Så det finns många som kan svara på eventuella frågor.

Sedan så brukar det i stort sett aldrig vara några frågor och de senaste åren har årsmötet tagit mindre än en timme inkl fika... och då har vi även uppmuntrat till övriga frågor och dialog om allt möjligt. Det är en liten förening med inga större frågor att avhandla....
 
#25
well, när jag låg magsjuk efter min förra resa så ville de ställa in ett helt vanligt styrelsemöte för att de inte kunde köra det utan mig (citerar "för att du har så bra koll")

jo, jag vet att de vill ge mig en blomsterkvast för det "brukar man göra" - men samtidigt har jag sagt att jag hatar uppvaktningar å helst slipper även om jag nu varit ordförande i 12år och suttit i styrelsen i 13år. Det är nog deras totala handfallenhet som jag blir mest frustrerad på. Och ja - de vill att vi hittar ett nytt mötesdatum då jag kan vara med, men jag anser att jag inte är särskilt viktigt utan det är viktigare att de kvarvarande i styrelsen är med samt även de nya så att de kan få ihop det konstituerande mötet och en arbetande styrelse så fort som möjligt.
Åh vad jag känner igen mig, jag är visserligen "bara" sekreterare men tydligen kan styrelsen inte ta några beslut om jag inte är närvarande :banghead: visserligen föreningslivet men det tär på energin. Det var kris i somras när jag konstatera att jag prioriterade familjen före förening och inget blev gjort, nu sitter de och gnäller på mig att de inte fick något arbete gjort under hela förra sommaren. Det löjliga är att jag inte ens har kunskaperna som krävs för arbetet som ska göras, men jag kräver att någon tar ansvar för att se till att det blir gjort. :cautious:
 
#28
well, när jag låg magsjuk efter min förra resa så ville de ställa in ett helt vanligt styrelsemöte för att de inte kunde köra det utan mig (citerar "för att du har så bra koll")

jo, jag vet att de vill ge mig en blomsterkvast för det "brukar man göra" - men samtidigt har jag sagt att jag hatar uppvaktningar å helst slipper även om jag nu varit ordförande i 12år och suttit i styrelsen i 13år. Det är nog deras totala handfallenhet som jag blir mest frustrerad på. Och ja - de vill att vi hittar ett nytt mötesdatum då jag kan vara med, men jag anser att jag inte är särskilt viktigt utan det är viktigare att de kvarvarande i styrelsen är med samt även de nya så att de kan få ihop det konstituerande mötet och en arbetande styrelse så fort som möjligt.
Det verkar onekligen vara så att de är rätt handfallna och att det är där skon klämmer.
 
#29
Som styrelseledamot har hon fortfarande ett ansvar för föregående år, ända tills hon erhållit ansvarsfrihet.
Fast man behöver näppeligen vara på plats för att beviljas ansvarsfrihet. Jag antar att @Paddington och övriga styrelsen blir förvarnad av revisorerna om årsredovisningen skulle indikera att ansvarsfrihet inte kan beviljas för någon eller några i styrelsen. Eller i det här fallet f.d. person i styrelsen eftersom Paddington vid tiden för årsmötet inte längre sitter med i styrelsen.
 
#31
Fast man behöver näppeligen vara på plats för att beviljas ansvarsfrihet. Jag antar att @Paddington och övriga styrelsen blir förvarnad av revisorerna om årsredovisningen skulle indikera att ansvarsfrihet inte kan beviljas för någon eller några i styrelsen. Eller i det här fallet f.d. person i styrelsen eftersom Paddington vid tiden för årsmötet inte längre sitter med i styrelsen.
Jag förstår din tanke, men formellt är det ju så att revisorerna på förhand inte vet hur stämman kommer besluta kring ansvarsfrihet. Revisorerna föreslår endast för stämman men stämman beslutar och har ingen skyldighet att besluta i enlighet med revisorernas förslag.
 
#32
Jag förstår din tanke, men formellt är det ju så att revisorerna på förhand inte vet hur stämman kommer besluta kring ansvarsfrihet. Revisorerna föreslår endast för stämman men stämman beslutar och har ingen skyldighet att besluta i enlighet med revisorernas förslag.
Men man behöver fortfarande inte vara på plats. Det är av ingen betydelse om en ledamot inte finns på plats på årsstämma (givet att det inte finns något väsentligt som bara just denna person kan redogöra för).

Att inte beviljas ansvarsfrihet har ingen som helst praktisk betydelse om ingen avser väcka talan. Och är det aktuellt att väcka talan så är en styrelsen mycket medveten om risken på förhand - konstigt vore annars. Däremot händer det att en styrelse (eller ledamot) inte beviljas ansvarsfrihet på felaktiga grunder, t.ex. missnöje, men då är inte skälet att en ledamot inte har närvarat på stämman, utan på att minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna är korkade.
 
#33
Men man behöver fortfarande inte vara på plats. Det är av ingen betydelse om en ledamot inte finns på plats på årsstämma (givet att det inte finns något väsentligt som bara just denna person kan redogöra för).

Att inte beviljas ansvarsfrihet har ingen som helst praktisk betydelse om ingen avser väcka talan. Och är det aktuellt att väcka talan så är en styrelsen mycket medveten om risken på förhand - konstigt vore annars. Däremot händer det att en styrelse (eller ledamot) inte beviljas ansvarsfrihet på felaktiga grunder, t.ex. missnöje, men då är inte skälet att en ledamot inte har närvarat på stämman, utan på att minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna är korkade.
Men det skrev jag väl ingenting om? Det jag sade emot dig om var ditt påstående om att revisorn isåfall skulle uppmärksamma styrelsen på att de ev inte kommer att beviljas ansvarsfrihet. En revisor beslutat aldrig om ansvarsfrihet. Att sen en ledamot bör känna till om den handlat i sådan omfattning att den inte bör beviljas ansvarsfrihet är en annan sak.
 
#35
Men det skrev jag väl ingenting om? Det jag sade emot dig om var ditt påstående om att revisorn isåfall skulle uppmärksamma styrelsen på att de ev inte kommer att beviljas ansvarsfrihet. En revisor beslutat aldrig om ansvarsfrihet. Att sen en ledamot bör känna till om den handlat i sådan omfattning att den inte bör beviljas ansvarsfrihet är en annan sak.
Nu läste du ju inte vad jag skrev. Jag har aldrig skrivit att revisorn beviljar ansvarsfrihet. Men revisorn ska föreslå huruvida ansvarsfrihet bör beviljas eller inte! Och den bedömningen har revisorn en skyldighet att delge styrelsen på förhand.

Visst kan en styrelse eller delar av den inte beviljas ansvarsfrihet av andra skäl än sådant som kan komma upp i årsredovisningen, dvs. sådant som rör direkt ekonomisk skada eller dito brottslighet som har orsakats föreningen - exempelvis agerat i strid mot stadgarna. Det ligger ju så klart utanför revisorns förmåga att bedöma. Men - som jag skrev - så vore det ju mycket märkligt om ledamöterna själva skulle leva helt i okunskap om att minst en tiondel av föreningen uppfattar att det förhåller sig på det sättet. Sådant brukar ju föregås av en hel del tjafs och bråk.
 
#36
Åh vad jag känner igen mig, jag är visserligen "bara" sekreterare men tydligen kan styrelsen inte ta några beslut om jag inte är närvarande :banghead: visserligen föreningslivet men det tär på energin. Det var kris i somras när jag konstatera att jag prioriterade familjen före förening och inget blev gjort, nu sitter de och gnäller på mig att de inte fick något arbete gjort under hela förra sommaren. Det löjliga är att jag inte ens har kunskaperna som krävs för arbetet som ska göras, men jag kräver att någon tar ansvar för att se till att det blir gjort. :cautious:
jag kan ju inte gilla det här inlägget pga din situation oxå, men skönt att jag inte är ensam om att känna/uppleva det här....
Men det är otroligt att folk inte tar ansvar när de sitter i en styrelse utan vill bara åka "räkmacka" och låta någon annan göra allt jobb.
 
#37
.
Men det är otroligt att folk inte tar ansvar när de sitter i en styrelse utan vill bara åka "räkmacka" och låta någon annan göra allt jobb.
Jag var i samma situation och lessnade rejält. Jag varslade om att jag skulle säga ifrån mig alla uppdrag som lagts på mig, alla skrek nej för jag var ju så "effektiv". Då kommer vi att få lägga ner allt och tänk på barnen. Ja då får ni väl lägga ner då sa jag och så blev det. Det tog flera år innan det byggdes upp nåt igen.
 

Hästar nu

Övrigt nu

Dagbok

  • Du vänder i dörren

Radannonser

Hästnyheter

Bukefalos

Rekommenderas av Google:
Upp