Bukefalos 27 år!

Nekades veterinärvård under jourtid: ”Sårbar och maktlös”

När Ida Emilssons sto skulle föla mådde hästen dåligt och blödde kraftigt, så Ida ringde efter veterinär. Men den jourhavande veterinären nekade henne vård på grund av att nattsömnen behövde prioriteras. Ida ifrågasätter hur detta kan komma sig och menar att det krävs tydligare riktlinjer för hur ett fall ska hanteras under jourtid.
 
Skulle du vara beredd att betala mycket mer för DV vården om det skulle hjälpa den att fortsätta, så att stordjursvården inte går med sån förlust?
Jag var tvungen att ta in distriktsveterinären för en gårdsbesiktning (bokad veterinär gav återbud pga akut operation av sig själv). Där gick priset upp från 2.500 till drygt 5000 på ett ungefär. Hade jag varit tvungen hade jag kanske kunnat betala lite till men det var ett ganska orimligt pris i mina ögon. Veterinären var dock proffsig, noggrann och trevlig . Det var dessutom ca 5 år sedan.
Återigen: jag pratar inte specifikt om Norrlands inland, jag pratar om hela Sverige. Vad tycker du själv är rimlig väntetid vid allvarlig kolik, förlossning, dålig kalvningsförlamning? Okej att vänta till kontorstid?

Jag vågar för övrigt påstå att jag är hyfsat insatt i branschen, och delar inte din bild av hur saker funkar. Mindre akuta saker kan få vänta länge, ja. Men de där riktigt dåliga akutfallen får för det mesta vård inom inte alltför många timmar. Och jag tycker inte att vi ska sänka djurskyddet från dagens nivå för att spara pengar.
Menar du att norrlands inland inye tillhör Sverige? Och djuren där inte tillhör alla djur i Sverige? Självklart pekar jag ur svagheterna, men jag tror problemen blir stora i många delar av landet med 3-4 timmars inställelsetid i akutfall. Jag gissar att få distrikt klarar det i dagsläget ens dagtid vardagar.
 
Jag var tvungen att ta in distriktsveterinären för en gårdsbesiktning (bokad veterinär gav återbud pga akut operation av sig själv). Där gick priset upp från 2.500 till drygt 5000 på ett ungefär. Hade jag varit tvungen hade jag kanske kunnat betala lite till men det var ett ganska orimligt pris i mina ögon. Veterinären var dock proffsig, noggrann och trevlig . Det var dessutom ca 5 år sedan.
Menar du att norrlands inland inye tillhör Sverige? Och djuren där inte tillhör alla djur i Sverige? Självklart pekar jag ur svagheterna, men jag tror problemen blir stora i många delar av landet med 3-4 timmars inställelsetid i akutfall. Jag gissar att få distrikt klarar det i dagsläget ens dagtid vardagar.
Självklart tillhör Norrlands inland Sverige. Men jag vågar påstå att den absoluta majoriteten av våra lantbruksdjur och hästar INTE bor i Norrlands inland, och vården på beredskapstid är ändå beroende av att antingen staten eller veterinärerna själva subventionerar den. Jag är fortfarande nyfiken på vad du tycker om akuta, icke transportabla hästar och lantbruksdjur i t.ex. Småland, Bohuslän m.fl. - ska de skjutas eller vänta till kontorstid?
 
Man kan ju tycka att det är väldigt stelbent i jämförelse med humanvården. Jag förstår ju att ambulansyrket till människa är annorlunda med ett logistiskt fokus på att få in patienter till sjukhus, men det finns ju fall där dessa bedömer att hjälp på plats av dem räcker.
Sjuksköterskor får arbeta utan läkare på plats till viss del vad jag vet (äldreboenden, vaccinationsbussar, ambulans mm).
Så ja, det är ganska stelbent. Vet inte om deras utbildningar är mer lika varandra än veterinär och djursjukskötare, för det är två olika yrken. Djursjukskötare är utbildade i djuromvårdnad.
 
Vad gäller 3 timmar för att köra till ett djursjukhus med tex en hund eller katt på jourtid tycker många djurägare är långt. Dom vill ha lika nära nattetid som dagtid.
Då pratar jag inte om de som bor i norraste Norrland, dom har (generellt) annan attityd till avstånd när man pratar med dom på telefon.
 
Självklart tillhör Norrlands inland Sverige. Men jag vågar påstå att den absoluta majoriteten av våra lantbruksdjur och hästar INTE bor i Norrlands inland, och vården på beredskapstid är ändå beroende av att antingen staten eller veterinärerna själva subventionerar den. Jag är fortfarande nyfiken på vad du tycker om akuta, icke transportabla hästar och lantbruksdjur i t.ex. Småland, Bohuslän m.fl. - ska de skjutas eller vänta till kontorstid?
Det var du som skrev alla djur inte jag, och 3-4 timmars inställelsetid. Jag kan inte riktigt veta att du menar 2/3 av Sverige och icketransportabla hästar+ lantbruksdjur. I synnerhet som du inte korrigerade mig när jag svarade dig utifrån den utgångspunkten. Och jo det finns lantbruksdjur om än få i inre delarna av Norrland.
 
Jag håller helt med dig, men DV och Jordbruksverket har gjort bedömningen att nyttodjur har minskat betydligt medan hästhållningen ökat lika mycket eller mer. Vilket jag antar att de har statistik för. Så frågan är då, ska staten öka sina anslag till DV för att serva en sjunkande andel jordbyggsdjur.
Antalet mjölkkor har minskat, men antalet dikor ökat. Antalet får har de senaste 20 åren ökat, och tanken i branschen är att det ska öka ännu mer.
Det är många distrikt som har betydligt längre körtider än dina beräknade 2,5, i synnerhet i Norrland. Då menar jag inte från stationen och ut utan från en liten ort i norr och en i söder av distriktet inklusive körning i mörker, med snö/regn/dimma/halka och tidvis på småvägar, för att inte tala om om man ska köra från granndistrikten och täcka upp. Många distrikt delar dessutom jourer idag. Samtalen kommer sen inte med lagom intervaller utan ibland så kommer flera på en timme och andra gånger händer inget alls.

Ska man utöka ansvarsområdet även till husdjur och rätten till 24/7/365 vård så krävs det mer personal, även om man räknar med jouröppna djurkliniker, så lär inte behovet av bemanning minska. Jag tror inte riktigt du inser hur mycket den där inställelsetiden på 3-4 timmar ställer till det och för alla djur i hela Sverige eller i vart 95-99%. Vi är inte i närheten idag.
Det är väl inte så att vi talar om sällskapsdjur i första hand.

Vi talar om lantbruksdjur, och häst.

Vi pratar om vår livsmedelsproduktion.
 
Det var du som skrev alla djur inte jag, och 3-4 timmars inställelsetid. Jag kan inte riktigt veta att du menar 2/3 av Sverige och icketransportabla hästar+ lantbruksdjur. I synnerhet som du inte korrigerade mig när jag svarade dig utifrån den utgångspunkten. Och jo det finns lantbruksdjur om än få i inre delarna av Norrland.
Vet du, jag tycker du gör hela frågan en stor otjänst, genom att försöka dra fokus från den majoritet i antal (av lantbruksdjur och häst) som finns i tätbefolkad landsbygd, och dra något slags extrema exempel från norrlands inland.

Tycker du att vi ska avliva hästar, kor, grisar och får, som lever 15 minuter från Linköping?
 
Det är väl inte så att vi talar om sällskapsdjur i första hand.

Vi talar om lantbruksdjur, och häst.

Vi pratar om vår livsmedelsproduktion.
Men varför citerar du då inlägg där jag i grunden protesterar mot att alla djur ska kunna få tillgång till akutsjukvård inom 3-4 timmar. Jag ansåg det som orimligt, det talades om alla djur och hela Sverige och att det fanns en skyldighet då lagen och för att hjälpa folk att följa den - att lagen kräver just veterinärvård stämmer inte.

Vad du pratar om kan du givetvis uttala dig om eller styra över, men pseudodiskussionen om att du uttalar dig om vad jag borde diskutera är mest bara tråkig och det är mitt sista inlägg på det temat här.

PS. Ursprungsinlägget (artiklen) handlar inte ett dyft om lantbruksdjur eller livsmedelsproduktion utan en privatpersons häst som fölade, hon verkade definitivt inte professionell så det var troligen en fritidshäst.
 
Det var du som skrev alla djur inte jag, och 3-4 timmars inställelsetid. Jag kan inte riktigt veta att du menar 2/3 av Sverige och icketransportabla hästar+ lantbruksdjur. I synnerhet som du inte korrigerade mig när jag svarade dig utifrån den utgångspunkten. Och jo det finns lantbruksdjur om än få i inre delarna av Norrland.
Jag har aldrig någonsin skrivit att jag vill ha vårdgaranti åt precis alla under alla tänkbara omständigheter. Jag har skrivit ett antal gånger att jag menar de flesta djur, om de är riktigt dåliga, inte ska behöva vänta för länge på vård av första-hjälpen-karaktär.

Med icke transportabla hästar menar jag hästar som av olika anledningar inte går att transportera, dvs behöver vårdas eller avlivas i fält. Med lantbruksdjur menar jag t.ex. kor och liknande djur, som tenderar att bo på landet och är viktiga för våran livsmedelsförsörjning och våra öppna landskap.
Du får gärna svara på hur du själv tycker att dessa djur ska hanteras, istället för att argumentera mot sådant som ingen över huvud taget har påstått.
 
Jag har aldrig någonsin skrivit att jag vill ha vårdgaranti åt precis alla under alla tänkbara omständigheter. Jag har skrivit ett antal gånger att jag menar de flesta djur, om de är riktigt dåliga, inte ska behöva vänta för länge på vård av första-hjälpen-karaktär.

Med icke transportabla hästar menar jag hästar som av olika anledningar inte går att transportera, dvs behöver vårdas eller avlivas i fält. Med lantbruksdjur menar jag t.ex. kor och liknande djur, som tenderar att bo på landet och är viktiga för våran livsmedelsförsörjning och våra öppna landskap.
Du får gärna svara på hur du själv tycker att dessa djur ska hanteras, istället för att argumentera mot sådant som ingen över huvud taget har påstått.
Det är ingen vits med en vidare diskussion med dig. Jag har utgått från vad du skrivit och nu menar du att du menat något helt annat och inte vill kännas vid att du inkluderat hundar och katter skrivit om att det gäller glesbygden och folk som har upp till 3-4 timmar från en DV station. Vi kommer ingenstans och jag vet inte när du nästa gång tar avstånd från vad du skrivit.

Såg siffror på att norska staten budgeterar mer än 3 ggr så mycket pengar per invånare jämfört med Sverige för att finansiera beredskapsveterinärvården. Så nog är det dyrare, men det är inte du som djurägare som betalar.

Sverige borde inse att tillgång till grundläggande veterinärvård i glesbygd dygnet runt är en grundläggande samhällsservice som krävs för att behålla en levande landsbygd. Om det varken ska finansieras genom att djurägarna betalar hur mycket som helst, eller genom att veterinärerna jobbar gratis, behöver mer pengar skjutas till centralt ifrån.

Fast är det verkligen rimligt att folk utanför storstäderna ska behöva skjuta sina djur med hyfsat enkelt behandlingsbara åkommor? Ingen MÅSTE ha djur, men väldigt många har det och man kan inte bortse från att djuren gör en hel del samhällsnytta både för folkhälsan, ekonomin och livsmedelsförsörjningen. I det perspektivet tycker jag gott att man kan subventionera djursjukvården åtminstone lika mycket som vi subventionerar köksrenoveringar och restaurangbesök.

Min tanke med 3-4 h är inte att minsta skrubbsår alltid ska hanteras så snabbt, utan mer att riktigt akuta grejor bör kunna få någon form av första hjälpen inom den tiden även om man bor på landet.

Min tanke är att vård på primärvårdsnivå obekväm tid borde kunna finansieras genom att man öronmärker momsen från veterinärbranschen till detta. Jag menar inte att fullt utrustade djursjukhus ska tillhandahållas på varenda fjälltopp, men att det i normalfallet ska gå att få enklare vård inom 3-4 h tycker jag är rimligt. Det är däremot orimligt att djurägare inte alls ska kunna söka den vård de enligt djurskyddslagen är skyldiga till, och det är lika orimligt att en statlig arbetsgivare inte behöver följa arbetstidslagen.

Nja, jag tror de allra flesta bor inom 3-4 h från en distriktsveterinärstation även utan någon omfattande utbyggnad. Även akut, livräddande vård kan vara enkel - t.ex. kalkdropp till kossor med kalvningsförlamning, epidural och förlossningshjälp vid fellägen, intravenösa mediciner till kolikhästar, kräkmedel till hundar och katter som svalt nåt giftigt.. Dvs sådant som en veterinär kan ha i bilen, förutsatt att det finns en veterinär i tjänst.
 
Det är ingen vits med en vidare diskussion med dig. Jag har utgått från vad du skrivit och nu menar du att du menat något helt annat och inte vill kännas vid att du inkluderat hundar och katter skrivit om att det gäller glesbygden och folk som har upp till 3-4 timmar från en DV station. Vi kommer ingenstans och jag vet inte när du nästa gång tar avstånd från vad du skrivit.
Nej, jag håller med att den här diskussionen känns poänglös. Jag kan nog inte uttrycka mig tydligare än vad jag gjort, men trots att du citerar mina inlägg verkar du läsa något helt annat än det som faktiskt står där.

Men om du är klar med att feltolka min ståndpunkt får du gärna utveckla din egen. Hur tycker DU att sjuka hästar och lantbruksdjur på beredskapstid ska hanteras?
 
Nej, jag håller med att den här diskussionen känns poänglös. Jag kan nog inte uttrycka mig tydligare än vad jag gjort, men trots att du citerar mina inlägg verkar du läsa något helt annat än det som faktiskt står där.

Men om du är klar med att feltolka min ståndpunkt får du gärna utveckla din egen. Hur tycker DU att sjuka hästar och lantbruksdjur på beredskapstid ska hanteras?
Ja du uttryckte extremt tydligt stt du syftade på glesbygden och även hundar och katter och att jourverksamheten skulle finansieras (åtminstone delvis) av skattemedel. Det står i klartext. Och du säger ju att du inte ändrat dig.

Jag anser att djur utom produktions djur i stort bör finansiera sin verksamhet/hobby själva men att de gärna får hänga med på ett hörn när det gäller distriktsveterinärerna.. Det blir en win/win situation. Däremot blir det för dyrt att ens satsa på att alla ska kunna få hjälp med akuta åkommor hands on (i synnerhet om man inkluderar katter och hundar samt glesbygden som du skrev om) inom 4 timmar.

Jag anser också som jag skrivit att djurägare efter godkänd kurs ska få göra mer med stöd av en veterinär på distans och med rätt teknisk utrustning. Då kan en veterinär serva många fler.

Sen har jag också skrivit om att förbättra arbetsförhållandens för distriktsveterinärer (här kan det behövas mer sattemedel) och se över intagningen. Som i många yrken är det svårare att rekrytera i Norrland. Kanske behöver vi utbilda fler veterinärer.
 
Tjänstefel av veterinären men jag tycker också synd om människan som jobbat alldeles för mycket.
Nja, veterinären gjorde trots allt rätt bedömning. Hästen klarade sig, det kanske var tur i och för sig.

Ponera att det var fel bedömning och hästen verkligen behövde akut hjälp samtidigt som veterimären fått för lite sömn för att köra bil och utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Jag tror att det rätta skulle varit att veterinären kontakta chefen, arbetsmiljöombudet, kanske en läkare. Jo det är extremt mycket lättare sagt än gjort, men det är ett reelt problem om någon riskerar livet och kanske andras genom att köra övertrött. Kanske är det ibland befogat med ett skyddsstopp. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete...ombud-och-arbetsmiljoombud/skyddsombudsstopp/
 
Nja, veterinären gjorde trots allt rätt bedömning. Hästen klarade sig, det kanske var tur i och för sig.

Ponera att det var fel bedömning och hästen verkligen behövde akut hjälp samtidigt som veterimären fått för lite sömn för att köra bil och utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Jag tror att det rätta skulle varit att veterinären kontakta chefen, arbetsmiljöombudet, kanske en läkare. Jo det är extremt mycket lättare sagt än gjort, men det är ett reelt problem om någon riskerar livet och kanske andras genom att köra övertrött. Kanske är det ibland befogat med ett skyddsstopp. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete...ombud-och-arbetsmiljoombud/skyddsombudsstopp/
Veterinären kan inte veta vad blödningen berodde på utan att undersöka stoet. Ett sto som precis fölat och det sprutar blod ur efteråt kan precis lika gärna dö. Det var ren tur att det var ytligt kärl och inte något annat. Jag tycker samma sak som jag skrev i mitt första inlägg och tackar för att jag själv bor i ett veterinärtätt område och har en veterinär som kommer dygnet runt oavsett.
 
Veterinären kan inte veta vad blödningen berodde på utan att undersöka stoet. Ett sto som precis fölat och det sprutar blod ur efteråt kan precis lika gärna dö. Det var ren tur att det var ytligt kärl och inte något annat. Jag tycker samma sak som jag skrev i mitt första inlägg och tackar för att jag själv bor i ett veterinärtätt område och har en veterinär som kommer dygnet runt oavsett.
Okej, det var inte riktigt min poäng, men en veterinär kan inte kasta sig i bilen så fort ett djur blöder mycket enligt ägaren. Exakt vad som sades eller tänktes vet vi inte så jag har egentligen ingen annan åsikt än att det just här blev rätt bedömning. Hästen överlevde utan men.

Min poäng var att det är en arbetsmiljöfråga om man är för trött för att utföra jobbet inklusive att ta sig dit.
 
Jag håller helt med dig, men DV och Jordbruksverket har gjort bedömningen att nyttodjur har minskat betydligt medan hästhållningen ökat lika mycket eller mer. Vilket jag antar att de har statistik för. Så frågan är då, ska staten öka sina anslag till DV för att serva en sjunkande andel jordbyggsdjur.
Men det är ju också ett problem i Sverige att vi har minskat jordbruk, minskande antar mjölkkor och lägre förmåga att försörja oss själva, vilket är uselt för totalförsvaret.

Så båda problemen löses ju genom att göra tvärtom, öka DV och öka lantbruk och öka lantbruksdjur. För samhällets skull.
 

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

  • Föl 2023
  • Rambo summer series?
  • Födda -21

Omröstningar

  • Vad väljer ni att höra först?
Upp