Hästnyheter Travkusk filmade sexuella övergrepp på hästar

Vad som egentligen skett är strängt taget inte klarlagt än. Filmklippens innehåll beskrivs bara av utpressarna och rätt vagt av travkusken själv, själva filmerna har såvitt jag förstått inte påträffats (ännu).
Hur som helst, när man läser förhören i förundersökningsprotollet funderar man på hur hans tankar har gått. Han har inte blivit pressad eller hotad till att begå de här handlingarna utan han har gjort det i utbyte mot sexuella bilder han fått på KIK, av de två manliga utpressarna som utgivit sig för att vara en kvinna. Av allt att döma har han gjort detta nykter och vid sina sinnens fulla (nåja) bruk, han verkar överhuvudtaget inte ha förstått allvaret och vidden av det han antyder att han gjort, det går inte riktigt att förstå hur han kunnat dels begå själva de handlingar han beskrivs ha gjort mot flera djur och dels låta sig dras in i något slags idiotspiral med KIK-motparten.
Även utpressarna framstår som rätt ett rätt miserabelt klientel, det är inte precis några rättskaffens och hyvens pojkar de heller - långt ifrån.
 
Vad har det med saken att göra? och jo det är tillräckligt mkt klarlagt för att inse att djuren tagit skada hoppas travtränaren får fängelse.
Djurplågeri som brott handlar om lidande, inte skada. Det kan tyckas vara samma sak men är det förstås inte. Det är rätten som avgör huruvida djurplågeri skett, går det att styrka bortom rimligt tvivel att händelserna har ägt rum så som de beskrivs så råder knappast någon tvekan.
Utpressarnas vandel har med saken att göra eftersom deras utsagor utgör en stor del av bevisningen. Det ligger i deras intresse att framställa djurplågaren i så dålig dager som möjligt och sig själva i så god dager som möjligt, och i det spelar deras trovärdighet roll.
Min lekmannagissning är att alla tre döms, förutsatt att filmerna hittas.
 

Hästfolk, Häst, Avel, Grenar

  • Hög ljudsignal

Allmänt, Fritid, Barn

  • Det här med känslor

Hund, Katt, Andra Djur

  • Senast tagna bilden XII

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Upp