avels index?

L

lexi

när man går in på atg`s sida och kollar sport info häst, vad exakt betyder avels index 108 0,76?
(står på en häst jag funderar på att köpa/leasa.)
ngn som kan förklara det för mig? :confused:
 
Skulle oxå vilja veta mer exakt faktiskt, det jag vet är att ju högre index ju "bättre" speciellt då det handlar om ston...jag vet oxå att det är årgångsrelaterat, och att det kan höjas om ett sto lämnat en bra avkomma, eller att en bra avkomma höjer indexet på sina syskon...klurigt är det och jag får inget grepp över hur det eg funkar....men ett index på 108 är bra, fast det innebär ju inte att hästen i sig är bra...snurrigt :confused:
 
T

trotters.inc

Sv: Re: avels index?

Jag har "saxat" från STC..... Avelsindexet bygger på den så kallade BLUP-metoden med individmodellen, som i ett internationellt sammanhang anses vara den vetenskapligt riktigaste metoden för avelsvärdering av husdjur, inklusive hästar.

BLUP är en engelsk förkortning för "Best Linear Unbiased Prediction". Den beskriver BLUP metodens viktigaste statistiska egenskaper. Den berättar att BLUP-metoden ger en skattning (index) som har minsta skattningsfel bland alla linjära funktioner av observationerna (härstamning och tävlingsprestationer) där skattningen och det sanna avelsvärdet har samma matematiska förväntansvärde
Avelsindex gör det möjligt att jämföra förväntade genetiska anlag för prestationsegenskaperna mellan alla individer som tillhör den svenska varmblodstravarpopulationen. Indexvärdet 100 relateras till en referensbas som alltid består av de sista 10 årgångar svenskfödda varmblodstravare.

Skalan för indexet är satt så att 10 indexenheter motsvarar en genetisk standardavvikelse (statistiskt mått på spridning i genetiska anlag) för varje ingående egenskap. På det sättet hamnar de bästa individerna med indexvärde över 120 och de sämsta med indexvärde under 80.

Avelsindexets säkerhet är direkt relaterat till den informationsmängd som knyter an till varje enskild individ. Mått på säkerheten uppges som ett procentuellt heltal direkt efter själva indexvärdet. Säkerhet på skattad index anges som korrelation (samband) mellan BLUP-index och det sanna avelsvärdet.

Säkerheten på skattat index hos en häst med egna tävlingsprestationer men utan avkommor i startbar ålder varierar mellan 70% och 76% beroende på härstamningsinformation. För de hingstar som har flest avkommer i materialet avrundas säkerheten till 100%.
Detta är avelsindex

Avelsindex grundas på 3-5 års tävlingsprestationer som finns i STC:s databas vid varje årsskifte för alla varmblodstravare födda 1976 och senare. Endast svenska tävlingsresultat beaktas för utlandsfödda hästar. Grundliga härstamningsuppgifter i databasen skapar nät av släktskapsband som i de flesta fall går flera generationer tillbaka i tiden.

Avelsindex räknas för följande egenskaper:

1) Antal starter
2) Placeringsprocent 1-3
3) Prissumma
4) Prissumma/start
5) Bästa rekord (volt-autorekord + 2 sek)
6) Start-status (startprocent) (1=startande 3-5-åring; 0=icke startande 3-5-åring). Medelvärde för index 2) till 4) utgör ett speciellt index för tävlingsprestationer.

Totalindex väger BLUP index för antal starter, tävlingsprestationer och startprocent med 5%, 75% och 20% vikt på vardera i samma ordning.

Det totalindex som publiceras modifieras ytterligare i förhållande till säkerhet på skattningen. För avelsindex för utlandsfödda till Sverige importerade hingstar gäller att de ska ha minimum 10 egna starter som 3-5 åring och/eller ha minst 20 avkommor registrerade i Sverige som är tre år eller äldre.

Ny version avelsindex

Det avelsindex som nu presenteras skiljer sig något från tidigare versioner. Utförliga genetiska analyser av tävlingsmaterialet hos varmblodstarvare har lett till nya skattningar av arvbarheter för prestationsegenskaperna.

De nya arvbarhetsskattningarna är i allmänhet högre än de som tidigare användes. Det innebär att i det nya avelsindexet tillmäts egna prestationer och prestationer utförda av nära släktingar större vikt i förhållande till information från mer avlägsna släktingar.

I det nya avelsindexet beaktas inaveln inom populationen och inavelsgrad anges för varje individ. De individer som bildar ursprung för härstamning i materialet (individer utan far och/eller mor) kallas för basdjur. Tidigare antogs dessa härstamma från en och samma population och utgjorde såkallat baspopulation.

Den statistiska modellen som ligger till grund för det nya avelsindexet utgår från fyra grundbaspopulationer som alla inkluderade hästar härstammar från. Baspopulationerna består av:
a) franska hingstar
b) franska ston
c) övriga hingstar (nästan uteslutande US födda)
d) övriga ston (nästan uteslutande US födda).

Alla dessa förändringar är resultat av utförlig utvärdering och statistiska analyser och förväntas leda till index som har säkrare prognosvärde om individernas genetiska anlag för de egenskaper som ingår i de övergripande avelsmålen för den svenska varmblodstravaren.

För utförligare beskrivning av avelsindex och underliggande principer hänvisas till förorden till särskild publikation med Avelsindex utgiven av STC i maj 1992 och till en färsk vetenskaplig artikel (på engelska) "Genetic evaluation of Swedish standard-bred trotters for racing performance traits and racing status" (J. Anim. Breed. Genet. 116(1999), 387-398).

Puh, tack gode gud för att man bara kan kopiera när det är så här långt......
 

Liknande trådar

Avel Skulle vi inte kunna ha en tråd där vi länkar alla sidor vi vet där man kan hitta tävlingsresultat/bedömningsresultat/tidigare avkommor...
Svar
10
· Visningar
1 107
Ekonomi & Juridik Hej! Någon som var lite koll på hur jag kan gå tillväga i min situation. Långt inlägg men tyvärr nödvändigt för att förklara hela...
Svar
14
· Visningar
351
Senast: Görel
·
Hundavel & Ras Jag är fd ägare till en hund med grav separationsångest, den blev värre av kastreringen, innan var den mycket mild och märktes inte så...
4 5 6
Svar
101
· Visningar
5 177
Senast: Dentaku
·
Övr. Hund Jag ska då ställa ut min sheltie för första gången både för mig och henne, hon kommer vara ganska exakt 5 månader och det är då en...
Svar
8
· Visningar
370
Senast: Paus1234
·

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

Omröstningar

  • Soffa i skinn eller tyg
Upp