Bukefalos 25 år, Läs mer! Arkivet

Djurskyddsmyndigheten står stark

Sv: Djurskyddsmyndigheten står stark

Hur kan ngn tycka att detta med att hästar inte skall få leva helt utan social kontakt skulle vara ett hot mot jordbrukets överlevnad???
Jag tycker att DSM fungerar bättre på djurskyddssidan än vad SJV gjorde trots några tokigheter (agnfisk) o felaktigheter(KC Ranch, nu överkört av länsrätten) är ja faktiskt opistivt överraskad.
PL
 
E

experten

Sv: Djurskyddsmyndigheten står svag

men bäste peter l
är det bättre att bygga upp ett regelverk som är alltför detaljreglerat än att se på intentionerna i djurskyddslagstiftningen? - djurskyddsinspektörerna vågar inget annat än att följa regelverket - trots att djuren mår bra - och då blir det fel alltför ofta!
sen finns det förstås en rad bra råd i det som föreslås bli föreskrifter (och en del allmänna råd som är helt ovidkommande också)
 
Sv: Djurskyddsmyndigheten står svag

Jag har jobbat tillräckligt mkt med djurskydd för att ser var bristerna i tidigare regelverk fanns.
Har du tex sett en häst som (helt lagligt) stått ensam i en spilta i åratal utan att överhuvudtaget fått komma ut de sista två åren?
Regelverket är till just för att kunna följa intentionerna i djurskydddslagen!
Djurskyddslagen är en sk ramlag o är inte avsedd att fungera fristående vilket tydligt framgår om du läser den.
Menar du verkligen att det skulle fungera bra om de mer övernitiska inspekteröerna(som jag medger existerar) fritt skulle tolka djurskyddslagen utan ett förtydligande regelverk?
Jag tycker att regelverket lämnar fullt tillräckliga öppningar för att lösa sakerna på egna vis.
Vad betyder ditt pretentiösa nick o ditt "men bäste peter"? Att du är expert på djurskydd?
PL
 
Senast ändrad:
E

experten

Sv: Djurskyddsmyndigheten står svag

peter_lundin skrev:
Jag har jobbat tillräckligt mkt med djurskydd för att ser var bristerna i tidigare regelverk fanns.
Har du tex sett en häst som (helt lagligt) stått ensam i en spilta i åratal utan att överhuvudtaget fått komma ut de sista två åren?
Regelverket är till just för att kunna följa intentionerna i djurskydddslagen!
Djurskyddslagen är en sk ramlag o är inte avsedd att fungera fristående vilket tydligt framgår om du läser den.PL

precis, det behövs en del förtydliganden och funktionella aspekter måste uppfyllas, genom regelverk men många andra delar är mer flytande, och en hästhållare som håller sin häst i spilta året runt borde kunna åläggas att släppa ut den regelmässigt på grundval av de generella paragraferna, som "djur skall behandlas väl", men vi har för stor övertro på att i detalj reglera allting i det här landet - myndigheterna skall dadda oss...

som du beskriver kan ju faktiskt en detaljerad föreskrift förhindra en nåt som hade varit bra för en sådan stackar kuse...

peter_lundin skrev:
Menar du verkligen att det skulle fungera bra om de mer övernitiska inspekteröerna(som jag medger existerar) fritt skulle tolka djurskyddslagen utan ett förtydligande regelverk?
Jag tycker att regelverket lämnar fullt tillräckliga öppningar för att lösa sakerna på egna vis.
PL

attityden hos djurskyddsmyndigheten verkar vara att det är viktigare att följa regelverket än se till ensklida djurs bästa och det anser jag inte hjälper vare sig djuren eller djurägarna!

peter_lundin skrev:
Vad betyder ditt pretentiösa nick o ditt "men bäste peter"? Att du är expert på djurskydd?
PL

jag ber om ursäkt för detta men jag suckade rejält när jag tog sats för att skriva inlägget eftersom jag visste att du argumenterar väl och står för dina åsikter - och det respekterar jag

djurskydd är komplicerat och man kan säga att jag drar mitt strå till stacken, etiskt/moraliskt är jag en sk "animal welfare advocate"
 
Sv: Djurskyddsmyndigheten står svag

Eftersom de generella paragraferna uppenbarligen inte räckt till så behövs klargöranden. Jag kan inte se att de nya reglerna på något sätt skulle försvaga djurskyddslagen. Vad jag sett av argumenten mot har de när det kommer till kritan bara gått ut på att motståndarna vill göra som de alltid gjort.
PL
 
E

experten

Sv: Djurskyddsmyndigheten står svag

peter_lundin skrev:
Eftersom de generella paragraferna uppenbarligen inte räckt till så behövs klargöranden. Jag kan inte se att de nya reglerna på något sätt skulle försvaga djurskyddslagen. Vad jag sett av argumenten mot har de när det kommer till kritan bara gått ut på att motståndarna vill göra som de alltid gjort.
PL

då är det bara att konstatera att vi har olika åsikter, jag tror man i domstol skulle kunna prova en rad fall utifrån mer generella paragrafer - lite jobbigare till att börja med men sen när rättspraxis etablerats så kommer det funka lättare
 
Sv: Djurskyddsmyndigheten står stark

KL

Jag tycker själv att de nya förslagen är ganska ok,(positivt överraskad) visst finns det en del "idioti" i det också,men man kan inte få allt:angel:

Och att påstå att DSM står starka är väl en ganska grov överdrift...har de någonsin gjort det?

Jag tror att det stora "problemet" just nu är (bla) att DSM räknar hästar som "sällskapsdjur", medans LRF,JSV mm fortfarande ser de som bruksdjur, dvs de går under "livsmedelsproducerande djur".

Att de ser så olika på hästens roll i samhället krånglar till det hela en hel del.

Frågan är ju om hästarna verkligen kan räknas till ngn av dessa grupper i framtiden?

Mkt få hästar lämnas ju till livsmedelsslakt numera(sedan krav på pass mm-dåliga priser)-

men att gå så långt att kalla dom för sällskapsdjur???


Se till att lagen blir sådan att djur som VANVÅRDAS,djurägare som år efter år har dålig djurhållning, de som byter hästar med varandra för att försvåra kontrollerna, de som gång på gång ljuger, manipulerar och intrigerar med inspektörerna(det verkar ha blivit en slags sport för vissa:eek: ) SE TILL ATT DESSA FÅR DJURFÖRBUD SNABBARE!!! Man ska inte klara sig undan gång på gång genom överklaganden mm. FRAM FÖR ENBART OBEVAKADE INSPEKTIONER HOS DESSA ÅTERFALLSFÖRBRYTARE-jag vet att lagen är sådan idag-men det fungerar inte alls.

Och Peter, att du är kunnig inom ditt område är det väl ingen som kan betvivla, Och jag hoppas att även du tycker att man ska vara öppen för andra människors synpunkter och ta de i beaktande innan man "dömer"...
För när myndigheter/myndighetspersoner inte gör det-det är då det blir galet oftast.
 
Sv: Djurskyddsmyndigheten står svag

Två olika rättssystem, det ena där man har ramlagar utan förtydliganden o så småningom utvecklar en rättspraxis, det andra där myndigheter med kompetent personal(i det här fallet veterinärer etologer tekniker o jurister) i samråd med berörda organisationer skapar regelförslag som sen går ut på remiss.
En stor nackdel med det förstaär att det kan kräva ett enormt arbete med att gräva i gamla rättsfall för att få fram vad som är praxis vilket innebär att man måste vara jurist med personalresurser för att ta reda på hur lagen tolkas.
Jag vet vilket jag föredrar o jag anser inte att DSM i det här fallet gått för långt i detaljstyrning.
PL
 
Sv: Djurskyddsmyndigheten står stark

Att jag argumenterar mot invändningar som jag inte tycker håller behöver inte innebära att jag inte är öppen för andras synpunkter eller syftar du på ngt speciellt.
Jag ser i det här fallet inget problem med att livsmedelslagstiftningen ser hästar som livsmedel, han du förklara dig?.
Bara på "vårt" lilla slakteri går flera hästar i veckan till livsmedel.
Att det ibland tar så lång tid att komma tillrätta med vanvårdsfall beror delvis på att rättsväsendet inte alltid tar den här typen av fall på allvar ibland på dålig kompetens o dåliga resurser hos kommunerna, men även på att rättsäkerheten måste skyddas o folk får överklaga. Det finns dock många exempel där det gått fort.
PL
 
Sv: Djurskyddsmyndigheten står stark

Jag börjar ändra uppfattning om DSM faktiskt. Jag har varit negativ till myndigheten men förslaget om nya regler för hästar har klart stärkt DSM's aktier.

Det jag kan tycka är att de är för dogmatiska ibland och jag tycker det är lite oroväckande att det anställts folk som talar om djurrätt och inte djurskydd.

LRF Sjuhärad ter sig löjeväckande när de hävdar att förbud mot ensamma hästar hotar lantbruket. Skall man leva på hästar som lantbrukare så äger man nog inte bara en häst.

Finns det någon bonde i Sverige vars företags existens bygger på en enda häst?
 
Sv: Djurskyddsmyndigheten står stark

peter_lundin skrev:
Att jag argumenterar mot invändningar som jag inte tycker håller behöver inte innebära att jag inte är öppen för andras synpunkter eller syftar du på ngt speciellt.
Jag ser i det här fallet inget problem med att livsmedelslagstiftningen ser hästar som livsmedel, han du förklara dig?.
Bara på "vårt" lilla slakteri går flera hästar i veckan till livsmedel.
Att det ibland tar så lång tid att komma tillrätta med vanvårdsfall beror delvis på att rättsväsendet inte alltid tar den här typen av fall på allvar ibland på dålig kompetens o dåliga resurser hos kommunerna, men även på att rättsäkerheten måste skyddas o folk får överklaga. Det finns dock många exempel där det gått fort.
PL
Jag ser problem med att hästar räknas som livsmedel. Hela hysterin med passtvång har sitt ursprung där tex. Kraven på oss som foderleverantörer likaså. Vi som inte ämnar slakta våra hästar borde slippa livsmedleskraven helt enkelt. En regel som säger att hästar utan pass inte får användas som livsmedel vore optimalt.

Nu är vi off-topic delvis men det finna många regler som beror på att hästen ses som livsmedel och dessa regler kostar pengar utan att ge bättre djurskydd.
 
Sv: Djurskyddsmyndigheten står stark

Med "i det här sammanhanget" menar jag att jag inte ser några djurskyddsmässiga problem med att hästar i vissa fall ses som livsmedel.
Lite moment 22: skaffar du pass o fyller i att kästen inte får användas som livsmedel slipper du kraven.
Regeln som säger att hästar utan pass ej får användas till livsmedel trädde i krafft 050501 så då är det redan optimalt:devil:
Fodermedelsreglerna anser ja är ett fruktansvärt "overkill".
Passleglerna har två huvudsyften livsmedelsprod o smittspridning men det här med redlighet i hästhandeln fanns med redan från början o där har alla seriösa på sikt mkt att vinna.
Att passtvånget införts på ett klumpigt sätt är jag den förste att instämma i, att man sen har på förslag att vid årsskiftet backa två år är väl bra men gör det inte mindre klumpigt.
Din tanke är inte helt fel men då skulle man behöva sätta ett stoppdatum: Alla vuxna hästar som skaffar pass efter detta får automatiskt ifyllt att de inte får gå till livsmedel precis som idag när man har förlorat passet o skaffar en kopia.
PL
 
Sv: Djurskyddsmyndigheten står stark

Men många fler fall där det går alldeles för sakta:-(
Jag tycker inte att det ska behöva gå två-tre år att utreda.

Jag syftade INte på dig specifikt, utan det var en allmän åsikt...

Jag kan bara hörröra till "vårt" hemmaslakteri-Dalsjöfors som har en enorm minskning i antalet hästar.
 
Sv: Djurskyddsmyndigheten står stark

Nej jag tycker inte heller att det skall ta flera år men vi kan inte hindra folk från att överklaga o det är svårt att få overhopade rättsinstanser att proitera dessa ärenden.
Sen har vi dessa ärenden som börjar på en lite lägre nivå utan polisanmälningar utan med förelägganden som inte följs utan förhållandena blir långsamt värre, där blir det lätt att kommunen inte riktigt reagerar på när gränsen är nåd utan segar på med att försöka få bättring, inte ok men mänskligt.
Om vi inte gav folk möjlighet att bättra sig eller överklaga skulle allt bli mkt effektivare. Men skulle det bli bättre?
Sen vet vi ju från politiken att det går att avsktligt sinka en rättegång, man väljer(partiet betalar) en stjärnadvokat som inte har tid förrän det är lämpligt.
PL
 
Senast ändrad:
Sv: Djurskyddsmyndigheten står stark

peter_lundin skrev:
Om vi inte gav folk möjlighet att bättra sig eller överklaga skulle allt bli mkt effektivare. Men skulle det bli bättre?
PL

Nej, självklart inte-men man blir ju så trött ibland när man ser det på "nära håll":cry:

Men skönt att ändå veta att djurskyddet gör regelbundna besök där -ofta- så dom har väl ändå lite "kniven på strupen"...

Det som skrämmer mig mkt är alla "nya tidens hästägare"- som har mkt dålig hästkunskap/bakgrund... det är framtidens vanvårdsfall som kommer att växa fram ur en del av dessa :cry:
 
Sv: Djurskyddsmyndigheten står stark

ancan skrev:
Det som skrämmer mig mkt är alla "nya tidens hästägare"- som har mkt dålig hästkunskap/bakgrund... det är framtidens vanvårdsfall som kommer att växa fram ur en del av dessa :cry:
Ja det är allt lite skrämmande. Eftersom det finns så många okunniga hästägare så ställer det krav på fler och mer detaljerade regler - tyvärr.
 
Sv: Djurskyddsmyndigheten står stark

Jag kan köpa det till många punkter-bra regler är helt ok. Men ofta känns det som om de som skriver och författar reglerna har en hel del "nya sortens hästägare" ibland sig...och "förmänskligar" hästen...:cry: :mad: :crazy: :eek:
 
Sv: Djurskyddsmyndigheten står stark

Att tycka att en häst är ett flockdjur eller att den skall ha möjlighet batt röra sig fritt ngn del av dagen (helst i hage) är väl knappast att förmänskliga den?
Eller vilka nya bestämmelser menar du?
PL
 
Sv: Djurskyddsmyndigheten står stark

Jag pratar över formuleringarna överlag, men sonm jag tidigare talat om, så anser jag att det nya förslaget var en positiv överraskning trots allt.
 
OBS! Denna tråd har inte fått några nya svar på 5525 dagar.
Kanske det är bättre att starta en helt ny tråd för det du vill säga?
Självklart kan du fortfarande svara i denna tråd om du anser det mer lämpligt.

Liknande trådar

Relationer Skriver under anonymt nick nu. Det är väldigt långt och jag vet inte om jag kommer få några svar, men känner att jag behöver stöd och är...
2
Svar
27
· Visningar
4 289
  • Låst
  • Artikel
Dagbok Efter ett par månaders inaktivitet pga min trasiga arm och insikten om hur svag och förstörd armen blev av inaktiviteten, samt hotet om...
Svar
0
· Visningar
167
Islandshäst Hej kära bukefalister. Det här är en lång text så ni som orkar ta er igenom den; tack! Jag har ett ganska normalt problem tror jag...
2
Svar
33
· Visningar
5 598
Hästvård Häromveckan var jag med om nåt som skakade om mig rätt ordentligt. Brukar ta in mina hästar en stund på dagen för att gå igenom dom, ge...
2
Svar
21
· Visningar
3 544

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

  • Kai Ken
  • Valp 2021

Hästrelaterat

Omröstningar

  • Plast eller guld?
Upp