Bukefalos 27 år!

Helen om vindkraftparken i Bruzaholm: ”Jag är en vindkraftsflykting”

Jag tänker att om de företag med stora tak sätter solceller på dem så minskar deras behov att köpa in el utifrån vilket underlättar för både dem och alla andra. T.ex. industrier, köpcentrum, lagerlokaler osv har stora tak som skulle kunna utnyttjas. Det är synd att det inte görs i större utsträckning.

Sen såg jag ett inslag på TV om att man kunde få en del el via solceller även i norr på vintern genom att utnyttja reflektionen från snön, men då måste man placera solcellerna på annat sätt. Men att det kunde vara ett bra alternativ för norra Sverige.
Vi har solceller på fasaden på vårt parkeringshus, tycker det är en himla bra lösning👍

1684825952076.jpeg
 
Ja vindkraft är ju bra så länge man inte själv befinner sig i närheten. Samma med djuren. De vill inte ha någon jävla vindkraft som låter och stör och som tar upp massor av plats.
 
Jag tänker att om de företag med stora tak sätter solceller på dem så minskar deras behov att köpa in el utifrån vilket underlättar för både dem och alla andra. T.ex. industrier, köpcentrum, lagerlokaler osv har stora tak som skulle kunna utnyttjas. Det är synd att det inte görs i större utsträckning.

Sen såg jag ett inslag på TV om att man kunde få en del el via solceller även i norr på vintern genom att utnyttja reflektionen från snön, men då måste man placera solcellerna på annat sätt. Men att det kunde vara ett bra alternativ för norra Sverige.

Det låter ju helt klart intressant, men jag undrar hur mycket den reflektionen skulle ge i praktiken? Har inte hört talas om det förut. Fast jag undrar vad man menar med norr? Jag bor i södra halvan av landet och här funkar inte solcellerna på vintern.
Sedan kommer ju företagen att tvingas fortsätta köpa el även om det kunde underlätta med solceller under "solmånaderna". Tror att fler och fler kommer installera solceller.
 
Stora solcellsparker i norr känns tveksamt för som du säger så är det ju begränsat med soltimmar över året. Där känns det ju som sagt mest realistiskt med solceller i mindre skala på befintliga byggnader.

Luleå Energi har redan solcellspark (Helia, vid Sunderby Sjukhus) och många privatpersoner har på sina tak 😁. I december blir det lite klent med ström, men monteras dom med rätt lutning så rasar snön av och el produceras hela året.

Och på sommarhalvåret är vi solklass med södra tyskland/norra frankrike, om inte ännu mer.
 

Gunnar

Trådstartare
Moderator
Jag kan tycka att solcellpsarker på jordbruksmark som kommer upp för att de ger större inkomster än odling är ok, då marken borde kunna återställas på någon månad.

Vindkraftsparker har också fördelen att de till största delen kan återställas på något år.

Ny kärnkraft som kanske som tidigast ligger 10 år i framtiden och är dyrt samt svårt att återställa och skapar avfall som måste förvaras säkert i 100000 år.

Jag vet vad jag inte skulle välja på både kort och lång sikt. Tyvärr kanske jag tillhör en minoritet.

Att tycka illa om vindkraft och komma med lite inte helt underbyggda tankar runt varför de inte skall byggas brukar väl annars vara något SD framförallt brukar ägna sig åt.
 
Jag kan tycka att solcellpsarker på jordbruksmark som kommer upp för att de ger större inkomster än odling är ok, då marken borde kunna återställas på någon månad.

Vindkraftsparker har också fördelen att de till största delen kan återställas på något år.

Ny kärnkraft som kanske som tidigast ligger 10 år i framtiden och är dyrt samt svårt att återställa och skapar avfall som måste förvaras säkert i 100000 år.

Jag vet vad jag inte skulle välja på både kort och lång sikt. Tyvärr kanske jag tillhör en minoritet.

Att tycka illa om vindkraft och komma med lite inte helt underbyggda tankar runt varför de inte skall byggas brukar väl annars vara något SD framförallt brukar ägna sig åt.
Solparker byggda på lä.pligt sätt kan återställas.

Men det kan INTE vindparker!
Vi pratar om 250-300 m höga torn, som kräver fundament i storlek av en hockeyrink för varje torn. Varje torn behöver väldränerad mark, och en tillfarts väg som har en bredd och kvalitet som en modern motorväg, minus asfaltbeläggningen. Man drämerar ut tusentals hektar våtmark och hårdgör, ändrar vattenflöden i inommiltals runt vindindustrin, avskogar, snör av djurs och växters kommumnikationsleder m.m.
Så nej, det hår inte att återställa.
"Återställa på vindindustri-språk betyder att ta ner tornen ungefär.
Det saknas helt planer för att återställa "på riktigt".
 
Vilket verkligen är fascinerande med tanke på kraven på återställning när det gäller gruvor.
Jag misstänker att Lagstiftarna och därmed lagstiftningen, fortfarande lever kvar i de små gårdsverkens värld. Med obetydliga fundament, som kan lyftas undan med stor grävmaskin, och där befintliga brukningsvägar används för byggnation och underhåll.

Det här att man låtit den tekniska utvecklingen till megastora verk, i stora grupper ske, utan utvärdering av effekter, vare sig avseende miljö, klimat (jo, vindkraft har negativa klimateffekter, den är utsläppsfri mer eller mindre), ekologi, människors livsmiljö, påverkan på grundvatten etc, är för mig en gåta.

Med ordentlig oberoende forskning, vars resultat tas emot seriöst, så borde vi kunna reda ut var, när, hur, och om, storskalig Vindkraft ska/borde byggas.

Nu är det vilda western, billigt att bygga på den relativa skalan, och stora ekonomiska vinster som hägrar.

Om vi behöver så mycket energi, som inte går att få fram snabbt utan att förstöra vårt eget habitat, så får vi vänta in kärnkraft, mer solkraft (på byggnader), och tillfälligt sänka vår aptit på energi.
 
Visst kom MP med ett krav på att alla offentliga byggnader skulle ha solpaneler, någonstans kring förra valet? Man sa att man skulle starta i södra Sverige där det är störst elbrist. Nuvarande regering är som bekant inte särskilt intresserade av miljön, men det är lite synd att det inte blev mer diskussion kring den möjligheten. EU vill också ha mer solceller, så det här känns som ännu en fråga där EU så småningom kanske blir den som måste tvinga Sverige att tänka om.
Läste en himla lustig artikel om solpaneler, tydligen var de vanligare i norr än på soliga Gotland eller i Skåne. Som både har elbrist, högst elpriser och mest soltimmar.
 
Det ginns en viktig skillnad mellan motorvägar, flygplatser, kraftverksdammar och järnväg:
Det finns ett regelverk som gör att den dom lider skada p.g.a. bygget, köps ut, får en ekonomisk kompensation, och/eller ersättningsmark, beroende på störningen.
För vindkraft finns noll ersättning, men vetenskapligt belagt att fastigheter sjunker i värde med närhet med vindkraftparker.
Observera att enstaka gårdsverk 60-80 m) utspridda i landskapet ej har såfan effekt.
Man kunde tycka att vindkraftsverk kunde byggas längs med motorvägar och tåglinjer istället för i obruten skog i Norrland (jag hade föreställt mig att elbristen i de norra delarna var lite mindre akut också). Men framför allt fokusera på att spara på el också.
 
Jag kan tycka att solcellpsarker på jordbruksmark som kommer upp för att de ger större inkomster än odling är ok, då marken borde kunna återställas på någon månad.

Vindkraftsparker har också fördelen att de till största delen kan återställas på något år.

Ny kärnkraft som kanske som tidigast ligger 10 år i framtiden och är dyrt samt svårt att återställa och skapar avfall som måste förvaras säkert i 100000 år.

Jag vet vad jag inte skulle välja på både kort och lång sikt. Tyvärr kanske jag tillhör en minoritet.

Att tycka illa om vindkraft och komma med lite inte helt underbyggda tankar runt varför de inte skall byggas brukar väl annars vara något SD framförallt brukar ägna sig åt.
Det går ju även att beta får eller odla under solpanelerna så dubbel nytta :)
 
Jag kan tycka att solcellpsarker på jordbruksmark som kommer upp för att de ger större inkomster än odling är ok, då marken borde kunna återställas på någon månad.

Vindkraftsparker har också fördelen att de till största delen kan återställas på något år.

Ny kärnkraft som kanske som tidigast ligger 10 år i framtiden och är dyrt samt svårt att återställa och skapar avfall som måste förvaras säkert i 100000 år.

Jag vet vad jag inte skulle välja på både kort och lång sikt. Tyvärr kanske jag tillhör en minoritet.

Att tycka illa om vindkraft och komma med lite inte helt underbyggda tankar runt varför de inte skall byggas brukar väl annars vara något SD framförallt brukar ägna sig åt.
Tyvärr är det så, att SD gärna hakar på sådant som "motstånd mot vindkraft" eller "Vargfritt län (kommun, land)" utan att ha speciellt mycket djupare tankar än att det passar deras populistiska profil.

Vi, som med helt andra grundläggande uppfattningar om hur ett bra samhälle ska utformas, och som har lagt åratal på att försöka läsa forskning, och förstå vilken horribel påverkan industriell vindkraft har på miljö, klimat ekologi och vilka ekonomiska krafter (Saudi, Qatar, Kinesiska staten t.ex.) som vill bygga storskalig vindkraft i Sverige, vi "fläckas ner" av att populisterna tar över frågan.
 
Det finns ju en annan typ av vindkraftverk som ska vara både tystare och mer effektiva. Är det någon som vet varför de inte kommer i bruk?
Screenshot_20230523_202717_Maps.jpg
 
Det finns ju en annan typ av vindkraftverk som ska vara både tystare och mer effektiva. Är det någon som vet varför de inte kommer i bruk?
Visa bifogad fil 119698
Jajamen!

De är enligt vindkraftindustrin inte alls mer effektiva (tänk watt per sekundmeter vind, eller watt per investerat peng), svåra att skala upp till stora verk (för storskalig vindkraft), och tydligen svårare (dyrare) att bygga så att de blir driftsäkra, och håller.

De horisontella verken finns mest som verk som ger uppåt några tusen watt i effekt, som komplement i off-grid anläggningar och liknande.
Givetvis finns en och annan installation av experimentella vertikala verk i större skala, men de har inte varit kommersiellt gångbara helt enkelt.

Enligt uppgift så är de dock tystare än "propellerverk".

Övriga effekter med vindkraft som koncept, är lika, oavsett de är horisontella eller vertikala snurror.
 
Nämn ett framgångsrikt återställande av en gruva i Sverige. Och varför du anser att det är ett bra exempel (hint det är svårare att återställa en gruva än ett betongfundament)

Svartviks gruvor tex. De flesta moderna gruvor där återställning krävs är fortfarande i drift, dvs det är inte aktuellt med en fullständig återställning ännu. Äldre gruvor täcks inte av de nyare reglerna vilket är en himla tur, annars hade Falu gruva inte varit ett världsarv. Sedan tycker jag inte att en fullständig återställning av alla gruvor nödvändigtvis är av godo. Vi tar bort ett framtida industriarv vilket i mina ögon är ett hån gentemot nutida gruvarbetare. Det vi lever i idag är morgondagens historia.

Och varför ska det vara mindre krav vad gäller återställning efter en vindpark än en gruva?
 
Svartviks gruvor tex. De flesta moderna gruvor där återställning krävs är fortfarande i drift, dvs det är inte aktuellt med en fullständig återställning ännu. Äldre gruvor täcks inte av de nyare reglerna vilket är en himla tur, annars hade Falu gruva inte varit ett världsarv. Sedan tycker jag inte att en fullständig återställning av alla gruvor nödvändigtvis är av godo. Vi tar bort ett framtida industriarv vilket i mina ögon är ett hån gentemot nutida gruvarbetare. Det vi lever i idag är morgondagens historia.

Och varför ska det vara mindre krav vad gäller återställning efter en vindpark än en gruva?
Du och jag har nog helt skilda uppfattningar om "återställt". Detta är en av Svartviksgruvorna (OBS! vilka som betalat den återställning som gått att göra, skattebetalarna) https://www.sgu.se/samhallsplanering/fororenade-omraden/pagaende-projekt/svarttraskgruvan/
För ett av problemen med återsställningskraven efter gruvdrift och liknande verksamhet är att det ännu är mycket snack och liten verkstad. Marken blir aldrig helt återställd och det diskuteras hur "återställd" som är tillräckligt gott. Dessutom har mycket få platser återställts och det är tyvärr alltför vanligt att man gör som med Svart träsk, man säljer till ett bolag som gör konkurs eller fortsätter mycket lågintensiv verksamhet så gruvan rent tekniskt inte är nedlagd.

Och jag skrev inte att det skulle vara mindre krav - bara att det är lättare att återställa efter en vindkraftspark än en gruva.

PS jag är inte mot gruvdrift, men allt här i världen har ett pris och det gäller även de saker man är för politiskt.
 

Liknande trådar

  • Artikel
Dagbok När jag bytte stad och behövde hitta ett nytt boende så började jag med att hyra en stuga på en gård som jag hittade via annons på...
Svar
2
· Visningar
416
Senast: Habina
·
  • Artikel
Dagbok En tillfällig flytt till Skåne hägrar. Tänkte att det skulle vara lagom att flytta till hösten. Men hur göra man? Jag vill ju inte sälja...
Svar
19
· Visningar
1 580
Senast: Eurydome
·
  • Artikel
Dagbok Jag är så glad, så glad. De senaste fem åren har jag hyrt mitt boende, men nu slog jag till och köpte en helt ljuvlig lägenhet. Den har...
2
Svar
22
· Visningar
1 804
Senast: Habina
·
  • Artikel
Dagbok Jag hittade inlägg här som jag skrivit för ca 6 år sedan när jag bestämde mig för att låta mitt gråa hår växa ut. Det fanns bilder på...
Svar
12
· Visningar
1 348

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

Omröstningar

  • Vad väljer ni att höra först?
Upp