Hva tycker Buke om FEI's nya regelbok 2023

Nej du har helt fel, de är per automatik inte felridna- en häst som går i konstant form med nacke högt och nos fram är enligt mig felriden och det är skadligt för att ta ett exempel, sedan, det är ngt bakom lod som diskuteras och det blir jättemärkligt resonemang att hästar enligt dig ska diskvalificeras för det- finns väl inget sådant uttryck heller? utan det är avstängd eller utesluten.
 
Nej du har helt fel, de är per automatik inte felridna- en häst som går i konstant form med nacke högt och nos fram är enligt mig felriden och det är skadligt för att ta ett exempel, sedan, det är ngt bakom lod som diskuteras och det blir jättemärkligt resonemang att hästar enligt dig ska diskvalificeras för det- finns väl inget sådant uttryck heller? utan det är avstängd eller utesluten.
Istället för att svara på min fråga hoppar du flera inlägg bakåt för att märka ord? Svenska är inte mitt förstaspråk för ridning och på engelska används suspension respektive disqualification. Jag har inte heller skrivit att det automatiskt är felridning bakom lod, utan att det oftast är fel, eftersom det är förknippat med obehag och skador hos hästarna. Tävlingar bör ha tydliga gränser för vad som är okej och inte, där allt som skulle kunna vara djurplågeri inte tillåts alls.
 
Jag formulerar mig generellt eftersom jag inte är intresserad av att diskutera enskilda fall. Men menar du då att det absolut inte förekommer några som helst tecken på obehag i tävlingar?

Det är klart att det gör, men du menade att det inte blev åtgärder, vilket är fel. Du formulerar dig generellt för du inte törs gå in på diskussionen- vad du menar med obehag kan man ju nu då bara gissa då du tycker ngt bakomlodhästar inte ska få tävla- och det fast då vissa med stor sannolikhet inte visar något obehag av det.

Det finns stor anledning att tro att vissa grader av obehag visas även hos hästar som inte tävlas, visst obehag i högre grad, annat i mindre grad.

Jag kan tänka mig tävling som nytta att ryttare får någon form av tillsägelse eller åtgärd vid oönskad ridning, ingen som säger till vid samma ridning på hemmaplan då den enskilde ryttaren utan ögon på sig tror att den är hästvänlig.
 
Istället för att svara på min fråga hoppar du flera inlägg bakåt för att märka ord? Svenska är inte mitt förstaspråk för ridning och på engelska används suspension respektive disqualification. Jag har inte heller skrivit att det automatiskt är felridning bakom lod, utan att det oftast är fel, eftersom det är förknippat med obehag och skador hos hästarna. Tävlingar bör ha tydliga gränser för vad som är okej och inte, där allt som skulle kunna vara djurplågeri inte tillåts alls.
Ehh jag hade missat att svara i ordnig inte visste jag att det störde. Och det är verkligen inte att märka ord när du menar att de flesta ngt bakomlod är felridna. Det finns heller ingen undersökning, eller något som visar att ngt bakom lod uppvisar skador hos hästarna, då är det värre med de som konstant går med nacken högt och därav sänkt rygg,ex.
 
Det är klart att det gör, men du menade att det inte blev åtgärder, vilket är fel. Du formulerar dig generellt för du inte törs gå in på diskussionen- vad du menar med obehag kan man ju nu då bara gissa då du tycker ngt bakomlodhästar inte ska få tävla- och det fast då vissa med stor sannolikhet inte visar något obehag av det.

Det finns stor anledning att tro att vissa grader av obehag visas även hos hästar som inte tävlas, visst obehag i högre grad, annat i mindre grad.

Jag kan tänka mig tävling som nytta att ryttare får någon form av tillsägelse eller åtgärd vid oönskad ridning, ingen som säger till vid samma ridning på hemmaplan då den enskilde ryttaren utan ögon på sig tror att den är hästvänlig.
Jag menar att det inte blir tillräckliga åtgärder.

För det första skillnad på att visa obehag och att uppleva obehag. För det andra, som jag redan skrivit, räcker det med att vi vet att det är förknippat med obehag i någon mån för att det bör vara förbjudet på tävling.

Absolut att det finns obehag även hos hästar som inte tävlas, men det gör det inte okej att tävlande hästar ska uppleva det. Om något måste organisationer som FEI gå i bräschen och visa att inget obehag är okej.

Ja, men då krävs det ju att det markeras tydligt mot felaktig ridning. Uppenbarligen görs inte det, eftersom sådan ridning vinner tävlingar. Det ska inte gå att vinna med någon form av obehag för hästen.

Ehh jag hade missat att svara i ordnig inte visste jag att det störde. Och det är verkligen inte att märka ord när du menar att de flesta ngt bakomlod är felridna. Det finns heller ingen undersökning, eller något som visar att ngt bakom lod uppvisar skador hos hästarna, då är det värre med de som konstant går med nacken högt och därav sänkt rygg,ex.
Det finns flera studier som pekar på att bakom lod leder till muskelproblem som i sin tur skapar smärta. Ordmärkningen handlade inte om lod utan om diskvalifikation vs avstängning - något jag hoppas vi rett ut nu.
 
Tävlingar bör ha tydliga gränser för vad som är okej och inte, där allt som skulle kunna vara djurplågeri inte tillåts alls.
Nu undrar jag hur du tänker? skulle kunna vara djurplågeri? Djurplågeri tillåts inte på tävling men jag tror att om ditt tänk jämställer djurplågeri med obehag så blir diskussionen svår då du inte kan ge exempel på obehag hos häst mer än ngt bakomlod då.
 
Nu undrar jag hur du tänker? skulle kunna vara djurplågeri? Djurplågeri tillåts inte på tävling men jag tror att om ditt tänk jämställer djurplågeri med obehag så blir diskussionen svår då du inte kan ge exempel på obehag hos häst mer än ngt bakomlod då.
Djurplågeri = att skada ett djur medvetet. Om vi vet vad som skadar hästar, och dessa saker ändå tillåts och används på tävling, så tycker jag att det är djurplågeri, ja. Det görs enbart för människans nöje.

Återigen, menar du alltså att hästar aldrig visar obehag på tävling? Aldrig utsätts för smärta? Vi behöver liksom inte diskutera varje detalj för att kunna diskutera fenomenet som sådant, men om du hävdar att det helt enkelt inte förekommer, då är det en annan diskussion vi behöver ha. Hävdar du det?
 
Det finns flera studier som pekar på att bakom lod leder till muskelproblem som i sin tur skapar smärta. Ordmärkningen handlade inte om lod utan om diskvalifikation vs avstängning - något jag hoppas vi rett ut nu.
Kan du ge ref?
Undrar i vilken grad de gått bakom lod och överlag hur de inkluderat andra påverkansfaktorer i analyserna för att kunna säga att det specifikt är bakom lod som skapar problemen?
 
Djurplågeri = att skada ett djur medvetet. Om vi vet vad som skadar hästar, och dessa saker ändå tillåts och används på tävling, så tycker jag att det är djurplågeri, ja. Det görs enbart för människans nöje.

Återigen, menar du alltså att hästar aldrig visar obehag på tävling? Aldrig utsätts för smärta? Vi behöver liksom inte diskutera varje detalj för att kunna diskutera fenomenet som sådant, men om du hävdar att det helt enkelt inte förekommer, då är det en annan diskussion vi behöver ha. Hävdar du det?
Jo det sker saker på tävling som inte borde ske. Jag tycker dock att man ser bättre och bättre ridning och min upplevelse är att det går åt rätt håll. De bästa i världen rider superfint och överlag tycker jag hästarna ser glada ut.

Att bakom lod automatiskt skulle innebära lidande köper jag dock inte.
 
Ja, men då krävs det ju att det markeras tydligt mot felaktig ridning. Uppenbarligen görs inte det, eftersom sådan ridning vinner tävlingar. Det ska inte gå att vinna med någon form av obehag för hästen.
Du ditt resonemang håller inte ihop riktigt .Man får utgå att den som vinner är bäst eller iaf en av de bästa i startfältet, det kan faktiskt vara så att klassen inte är så hög kvalite på. Att någon vinner säger egentligen inget om hur bra hästen är riden-det måste du ändå förstå- utan där får man titta på poängen. Inte så många ligger på 80 % eller högre om man tittar på svenska tävlingar. Det finns de som vinner på 64 % och det såklart luppar man den ridningen så finns det såklart mkt att önska.

Och din sista mening blir ännu märkligare. Om en häst är välutbildad och lydig och går u.a genom ett helt dressyrprogram förutom ex en ryggning där hästen anser sig klar och går fram efter 2 steg men ryttaren håller kvar och vill ta 2 steg till och hästen därav slår upp med huvudet så anser du att det ekipaget inte skulle få vinna?
 
Kan du ge ref?
Undrar i vilken grad de gått bakom lod och överlag hur de inkluderat andra påverkansfaktorer i analyserna för att kunna säga att det specifikt är bakom lod som skapar problemen?
article mfl
Jo det sker saker på tävling som inte borde ske. Jag tycker dock att man ser bättre och bättre ridning och min upplevelse är att det går åt rätt håll. De bästa i världen rider superfint och överlag tycker jag hästarna ser glada ut.

Att bakom lod automatiskt skulle innebära lidande köper jag dock inte.
Går åt rätt håll är inte tillräckligt. Ingen häst ska behöva utsättas för obehag för människors nöje.

Återigen, jag har inte sagt att det automatiskt innebär lidande, men eftersom det kan göra det, bör det inte vara tillåtet, för att helt enkelt utesluta risken att det gör det för någon häst.
 
Du ditt resonemang håller inte ihop riktigt .Man får utgå att den som vinner är bäst eller iaf en av de bästa i startfältet, det kan faktiskt vara så att klassen inte är så hög kvalite på. Att någon vinner säger egentligen inget om hur bra hästen är riden-det måste du ändå förstå- utan där får man titta på poängen. Inte så många ligger på 80 % eller högre om man tittar på svenska tävlingar. Det finns de som vinner på 64 % och det såklart luppar man den ridningen så finns det såklart mkt att önska.

Och din sista mening blir ännu märkligare. Om en häst är välutbildad och lydig och går u.a genom ett helt dressyrprogram förutom ex en ryggning där hästen anser sig klar och går fram efter 2 steg men ryttaren håller kvar och vill ta 2 steg till och hästen därav slår upp med huvudet så anser du att det ekipaget inte skulle få vinna?
Nu talade vi om FEIs regler, eller hur? Jag menar att FEI helt enkelt måste diskvalificera alla ekipage där hästen visar obehag, eller metoder används som vi vet är förknippade med obehag. Även om det resulterar i att ingen vinner och ingen får poäng.

Det beror på, men i stort, ja. Åtminstone med de metoder som ryttare använder idag.
 
Djurplågeri = att skada ett djur medvetet. Om vi vet vad som skadar hästar, och dessa saker ändå tillåts och används på tävling, så tycker jag att det är djurplågeri, ja. Det görs enbart för människans nöje.
Nu hittar du ju på en egen tolkning av djurplågeri, och vad du tycker- det är inte passande vid en diskussion.
 
Återigen, menar du alltså att hästar aldrig visar obehag på tävling? Aldrig utsätts för smärta? Vi behöver liksom inte diskutera varje detalj för att kunna diskutera fenomenet som sådant, men om du hävdar att det helt enkelt inte förekommer, då är det en annan diskussion vi behöver ha. Hävdar du det?
Men vad du hittar på jag har redan svarat, varför vill du? skriva på ett sådant sätt att andra kan tro genom det du skriver att jag menar att hästar ex inte visar obehag??
 
Nu hittar du ju på en egen tolkning av djurplågeri, och vad du tycker- det är inte passande vid en diskussion.
Tycker min definition stämmer väl överens med lagen: I Sverige är djurplågeri ett brott enligt 16 kap 13 § brottsbalken och faller under allmänt åtal. Där stadgas att den som "uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år".
 
Men vad du hittar på jag har redan svarat, varför vill du? skriva på ett sådant sätt att andra kan tro genom det du skriver att jag menar att hästar ex inte visar obehag??
Men om vi är överens om att hästar visar obehag på tävling så kan vi ju diskutera vad vi ska göra åt det istället för att diskutera om så är fallet, eller hur? Så vad tycker du vi ska göra åt det?
 
Men om vi är överens om att hästar visar obehag på tävling så kan vi ju diskutera vad vi ska göra åt det istället för att diskutera om så är fallet, eller hur? Så vad tycker du vi ska göra åt det?
Det blir svårt att diskutera faktiskt när du inte kan ge ett enda exempel på en obehagssituation , du vet heller inte om dina ,menade obehagssituationer följs av någon åtgärd och du har inte heller svarat på min beskrivna obehagssituation där du då menar ekipaget inte bör vinna.
Vad får vi för bedömningssystem då?
 
Ja, men då krävs det ju att det markeras tydligt mot felaktig ridning. Uppenbarligen görs inte det, eftersom sådan ridning vinner tävlingar. Det ska inte gå att vinna med någon form av obehag för hästen.
Men du måste väl förstå att vem som vinner beror på vilka som anmält sig till klassen och hur de lyckas eller då inte lyckas? förtydligar för dig eftersom du verkar tro att den som vinner en klass är så toppenbra- så behöver det verkligen inte vara- den är bara bäst i den klassen, är % höga får man utgå från att hästen har gått bra, är de lägre så har det kanske hänt något, eller också är hästen inte så långt kommen eller felriden tom vad du nu menar med det??men den är ändå bland de bästa i klassen.
 
article mfl

Går åt rätt håll är inte tillräckligt. Ingen häst ska behöva utsättas för obehag för människors nöje.

Återigen, jag har inte sagt att det automatiskt innebär lidande, men eftersom det kan göra det, bör det inte vara tillåtet, för att helt enkelt utesluta risken att det gör det för någon häst.
Tycker du inte själv att det saknas en del i metodiken om man nu ska använda resultaten för något så extremt som att förbjuda bakom lod?

Nu ska jag iväg till jobbet och hinner inte lägga så mkt tid, men några saker jag tänkte på var att vissa konfliktbeteenden från listan kan stå för annat än obehag (hästar kan tex bocka på tävling av olika skäl och att hästen inte spårar betyder ju såklart att den inte orkar men det behöver inte betyda ett lidande).

Framförallt så har de inte kontrollerat för faktorer som rimligen påverkar lidande. Det uppenbara exemplet är ju ”hård ridning”. Vi vet ju tex inte heller om hästarna som går bakom lod har placerats i den formen av ryttaren eller om de självmant väljer den formen. Det kan man ju tänka sig påverkar.
 

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

  • Vad gör vi? Del CLXXIV
  • Sytråden 3
  • Secret Easterbunny 2023

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

Omröstningar

  • Rocka sockorna
Upp