Övr. allmänt Den biologiska mångfalden

Det bästa är att ta kontakt med naturreservatsförvaltaren (vanligtvis länsstyrelse eller ev kommun) och rådfråga kring åtgärder.

Generellt så behöver betesmarker ofta skötsel (även utöver bete). Det kan vara att ta bort sly (ibland även äldre träd), begränsa buskage, slå ohävdsarter som nässlor och örnbräken och putsa ytor som inte betas av ordentligt. Om man har jordbrukarstöd på marken finns generella regler att förhålla sig till, och man kan också ha en åtagandeplan för betesmarken med specifika skötselvillkor (om man sökt och det blivit fastställt).
Tack så mycket! Vad mycket du kan. Nu har ju inte vi hand om betet utan hyr in oss, men har långsiktiga planer på att få tag på liknande mark att ha själv.
 
En sak som jag har funderat över när det gäller naturbetade markers vikt för biologisk mångfald är hur det var förr. Säg 500 år sedan. Jag vet inte hur stor befolkningen var då men några mängder av djur som höll landskapen öppna kan det ju inte ha varit fråga om. Varför är det så viktigt med betande djur nu när man förr hade i genomsnitt - vad vet jag - ett par getter och nån ko per familj?

Är det därför att vi odlar så stora arealer med ensidiga grödor? Skulle isf inte ett planerat växelbruk fungera lika bra?

Hur mycket ansvar har skogsnäringen? Hur sköts våra skogar med tanke på biologisk mångfald?

Vår familj har bin, jag väljer växter till trädgården som drar till sig pollinerande insekter. Vi tar hand om vår lilla skog och försöker med hjälp av hästarna återställa gamla betesmarker. Vi har inte möjlighet till växelbete mellan olika djurslag men har så pass mycket mark att vi kan flytta runt hästarna med tanke på frösättning och slitage samt att vi försöker hinna sköta om utsatta områden med maskiner.
Kan bara gå tillbaka till när farmor var liten och det som är skog nu var ljung bete (sandsjöbacka med sin ljung är bara en liten liten bråkdel av hur stor ljungheden var för 100 år sedan).
Förr gick djuren på magra bete som inte ger samma mängd foder per hektar och år jämfört med många av dagens beten. Även mängden av det som odlas ger mer idag än för 100 år sedan.
Ett exempel är att 1900 gav en mjölkko i snitt 2500 kilo 4%mjölk och år 1988 ligger det på lite under 7000 kilo 4% mjölk och år. Samma med grödors avkastning per hektar.
 
Varför väljer du att rikta in dig på konstgödsel som bara är ett av många krav som finns på ekologisk odling?
Eh , det var bara ett exempel . Men du kanske kan länka till någon bra forskning vad gäller bekämpningsmedel i jordbruket, även om de farliga tagits bort som du skriver, som inte dödar insekter o microliv där de används? eftersom du menar ekologisk konventionell inte är så stor skillnad?
 
Det händer dock inte sällan att de lägger upp poster med innehåll som på olika sätt hånar veganer och vegetarianer och anklagar dem för att äta stora mängder sojaprodukter från regnskogarna, motarbeta svensk jordbruk etc. Som om det vore svenska veganers fel att betesmarker växer igen och arter dör ut. Mycket mystiskt.
Jag har aldrig sett att småskaliga bönder hånar veganer men men det finns säkert men i sak så har ju bönderna rätt.
Att betesmarker växer igen finns många anledningar till en är såklart den stora köttimporten.
 
Men i så fall är det ju inte hästarnas betesteknik som är "felaktig", eller dålig för betesmarker, utan det handlar om bristande kunskap, eller t.o.m. "lathet" hos vissa hästägare?
Visst är det så men du kan ändå inte förändra betessättet, att de lägger sin avföring på samma ställe o övergödslar eller att de flesta gärna gnager och skadar träd som är önskvärda att ha kvar.
 
@ginnies Just utifrån er debatt ställde jag frågan om vad man utgår från när man skriver ”biologisk mångfald” och ”hur värnar ni om det”.
Att det är av vikt att se till att det finns och blir livsutrymmme åt så många arter som möjligt, att man bemödar sig att värna om de som har det svårare, om blommor och örter som är sällsynta får en oas så blir det i förlängningen en hjälp till överlevnad till de insekter som behöver just den blomman eller strået för att överleva, föda sig och eller föröka sig på.
Och nej jag bor inte i ett naturreservat, mina betesmarker kring huset räknar jag inte som biologisk mångfald, mest fibblor och smörblommor i betesgräset även om de är välskötta.
 
Jag har aldrig sett att småskaliga bönder hånar veganer men men det finns säkert men i sak så har ju bönderna rätt.
Att betesmarker växer igen finns många anledningar till en är såklart den stora köttimporten.
Nej, det har de faktiskt inte. Köttkonsumtionen i Sverige har ökat väldigt mycket sedan tex 1990. Trots det har man för få djur på bete i landet. Det är knappast veganernas fel.
 
Jamen till viss del är det för få djur för att lönsamheten inte är så bra det importerade köttet är billigare. Annars var mitt inlägg mer om sojan att den inte alltid är så bra heller om man tänker miljömässigt, tänker man djurvälfärd blir det en annan sak.
 
Jamen till viss del är det för få djur för att lönsamheten inte är så bra det importerade köttet är billigare. Annars var mitt inlägg mer om sojan att den inte alltid är så bra heller om man tänker miljömässigt, tänker man djurvälfärd blir det en annan sak.
Fast man skövlar inte regnskogen för att veganerna ska få sin tofu, sojan går främst till djurfoder.
 
Jamen till viss del är det för få djur för att lönsamheten inte är så bra det importerade köttet är billigare. Annars var mitt inlägg mer om sojan att den inte alltid är så bra heller om man tänker miljömässigt, tänker man djurvälfärd blir det en annan sak.
Jamen till viss del är det för få djur för att lönsamheten inte är så bra det importerade köttet är billigare. Annars var mitt inlägg mer om sojan att den inte alltid är så bra heller om man tänker miljömässigt, tänker man djurvälfärd blir det en annan sak.
Jag vet att det är för att det importerade köttet är billigare, i alla fall att det är en delförklaring. Men det har ju heller ingenting med veganer att göra. Det är inte de som äter det importerade köttet.

Nu efterfrågar ju många veganer och vegetarianer proteinrika produkter gjorda av annat än soja. Det kommer tex mer och mer som är gjort av ärtor. Och oavsett så är det bättre miljömässigt att människor äter soja direkt, än att den först passerar genom djuren i animalieindustrin.

När det gäller hur saker och ting, inklusive jordbruksprodukter produceras, så måste ju det större ansvaret ligga hoss producenterna. Om de inte sköter sig, krävs lagstiftning.

Tyvärr verkar frågan om biologisk mångfald nästan helt "död" i dagens debatt och politik.
 
Vad kan vi göra för att skydda den biologiska mångfalden? Vilka handlingar gör störst skillnad? Det är en lika viktig fråga som klimatet men den verkar inte ha fått riktigt lika stor uppmärksamhet. Vad gör ni för den biologiska mångfalden?
Handlar MSC märkt fisk. Och försöker ha mycket blommor i trädgården för att täcka säsongen och hm har bestånd av rölleka mitt i gräsmattan här och där. Ringde bostadsbolaget och bad dem inte klippa utanför trädgården i kanterna av en väg, hugger där med lie och tar bort. Våra humlor tycker om lavendel så har planterat sex plantor till. På landet har vi börjat lägga kvar avsågade ungträd på plats när vi tagit ned för tex utsikt. (skulle sätta upp fler insektshotell men det var så mycket diskussion om det perfekta där så skippar det, de får bosätta sig själva.)

Håller tummarna och tårna för att någon till slut ska sätta ned foten när det gäller fisket. Helt ärligt är vi egentligen ganska hjälplösa utan politiskt intresse, både när det gäller mångfald och växthuseffekt. Om ingen är intresserad finns ingen att rösta på. (har klagat på "min" politiker över det riktigt sippa program de har trots att de anser sig ha miljöprofil.)

Bara som ingen hjälp alls men av intresse följer Rewilding Europe på Facebook och är ivrig över tester med Gotlandsruss, beundrar de vackra gräsbetande nötdjur som hänger i hagarna nedanför oss.
 
Senast ändrad:
Jag har aldrig sett att småskaliga bönder hånar veganer men men det finns säkert men i sak så har ju bönderna rätt.
Att betesmarker växer igen finns många anledningar till en är såklart den stora köttimporten.
Ja, det har hänt. Varför skulle jag annars skriva det?
Jag är trög. På vilket sätt har de rätt, menar du?
 
Jag vet att det är för att det importerade köttet är billigare, i alla fall att det är en delförklaring. Men det har ju heller ingenting med veganer att göra. Det är inte de som äter det importerade köttet.

Nu efterfrågar ju många veganer och vegetarianer proteinrika produkter gjorda av annat än soja. Det kommer tex mer och mer som är gjort av ärtor. Och oavsett så är det bättre miljömässigt att människor äter soja direkt, än att den först passerar genom djuren i animalieindustrin.

När det gäller hur saker och ting, inklusive jordbruksprodukter produceras, så måste ju det större ansvaret ligga hoss producenterna. Om de inte sköter sig, krävs lagstiftning.

Tyvärr verkar frågan om biologisk mångfald nästan helt "död" i dagens debatt och politik.
Sojan betalar inte sina miljökostnader oavsett om den konsumeras av människor eller djur. Med tanke på hur liten andel av sojan som går till den lilla grupp veganer och vegetarianer som finns blir det lite konstigt att lägga skuld där nu. Ännu mer långsökt att lägga skuld för uteblivet bete i Sverige på vegetarianer. Däremot kan man av sådana skäl exempelvis ogilla målen för Djurens Rätt och andra som vill avskaffa djur i människans bruk helt och hållet, inte bara för egen del.

Precis som för köttet behöver vi få upp efterfrågan på inhemsk produktion runt om i världen för att minska transporterna. Det pågår massor av intressanta projekt för att skapa inhemsk försörjning av protein både för djur och människa.

Så länge vi importerar fulkött från andra sidan jordklotet i stor mängd för att tillfredsställa köttätare med billigt kött, kan vi med gott samvete välja att inte angripa vegetarianer som miljöbovar. I själva verket består stor del av lösningen av mindre efterfrågan på billigt kött och när vi tagit uti med de stora elefanterna kan vi trimma medvetenheten även för de vegetariska produkterna.
 
Sojan betalar inte sina miljökostnader oavsett om den konsumeras av människor eller djur. Med tanke på hur liten andel av sojan som går till den lilla grupp veganer och vegetarianer som finns blir det lite konstigt att lägga skuld där nu. Ännu mer långsökt att lägga skuld för uteblivet bete i Sverige på vegetarianer. Däremot kan man av sådana skäl exempelvis ogilla målen för Djurens Rätt och andra som vill avskaffa djur i människans bruk helt och hållet, inte bara för egen del.

Precis som för köttet behöver vi få upp efterfrågan på inhemsk produktion runt om i världen för att minska transporterna. Det pågår massor av intressanta projekt för att skapa inhemsk försörjning av protein både för djur och människa.

Så länge vi importerar fulkött från andra sidan jordklotet i stor mängd för att tillfredsställa köttätare med billigt kött, kan vi med gott samvete välja att inte angripa vegetarianer som miljöbovar. I själva verket består stor del av lösningen av mindre efterfrågan på billigt kött och när vi tagit uti med de stora elefanterna kan vi trimma medvetenheten även för de vegetariska produkterna.
Nu är ju inte det något särskilt nära förestående scenario att realiseras. Jag skulle lägga min energi på annat håll tills vidare. Tex på att försöka verka för att få det enorma hot mot den biologiska mångfalden som jordbruk och skogsbruk utgör att minska, genom att de näringarna börjar arbeta på andra sätt.

Färre djur betar, i alla fall färre kor. Det har inte på något vis med Djurens Rätt att göra. Bönderna klarar utmärkt väl av att avveckla värdefull betesmark utan hjälp av Djurens Rätt. Det visar de ju med all önskvärd tydlighet.

Lösningen består i modiga politiker och ansvarstagande livsmedelsproducenter. Ju mindre ansvar livsmedelsproducenterna tar, desto modigare politiker behövs. Tyvärr ser vi ju varken det ena eller det andra, när det gäller jordbruk. I alla fall inte i någon större skala.
 
Nu är ju inte det något särskilt nära förestående scenario att realiseras. Jag skulle lägga min energi på annat håll tills vidare. Tex på att försöka verka för att få det enorma hot mot den biologiska mångfalden som jordbruk och skogsbruk utgör att arbeta på andra sätt.

Färre djur betar, i alla fall färre kor. Det har inte på något vis med Djurens Rätt att göra. Bönderna klarar utmärkt väl av att avveckla värdefull betesmark utan hjälp av Djurens Rätt. Det visar de ju med all önskvärd tydlighet.

Lösningen består i modiga politiker och ansvarstagande livsmedelsproducenter. Ju mindre ansvar livsmedelsproducenterna tar, desto modigare politiker behövs. Tyvärr ser vi ju varken det ena eller det andra, när det gäller jordbruk. I alla fall inte i någon större skala.
Nej, det är många stora hinder som bör tas itu med innan vi jagar de som äter sojaprotein som livsmedel. I rådande läge behöver vi öka efterfrågan på växtproteiner kraftigt , dvs för humankonsumtion, oavsett om en också gör djuretiska kostval eller inte.
 
Jag äter kött från Sverige så länge som jag kan kontrollera ursprunget och befinner mig i Sverige.
Det är nog det jag tror gör störst skillnad. Sen äter jag mycket ekologiskt och allra helst närodlat.

Sen att min lilla trädgård har blommor som bin gillar och en äng med massor av prästkragar och borstnejlikor är nog mer fint för mitt öga än att det gör nån större skillnad
Jag tror det spelar roll för det smittar! Kanske? en granne har väldigt fina prästkragar och man blir sugen att själv skaffa. Lavendel är kanske väldigt inne just nu eller, jag har haft i flera år men såg plötsligt att grannen mittemot skaffat och satt på samma ställe som min sitter, grannen till vänster ett år senare, nu grannen till höger.
 
Ihop med att transporter blir dyrare och inhemska alternativ tas fram runt världen kan också sojaproblemet minskas.
 
Nej, det är många stora hinder som bör tas itu med innan vi jagar de som äter sojaprotein som livsmedel. I rådande läge behöver vi öka efterfrågan på växtproteiner kraftigt oavsett om en också gör djuretiska kostval eller inte.
Och faktiskt så gott som inget tyder på att dessa problem tas itu med. Jordbruket tvår sina händer, och har som jag ser det ett ofattbart starkt stöd bland "folk i allmänhet". Och politiker är ju närmast handlingsförlamade i det extrema opinionsläge som omgärdar jordbruket och skogsbruket. Situationen för den biologiska mångfalden bedöms som minst lika alarmerande som klimatsituationen, men vi ser ännu mindre seriöst arbete på den punkten.

Detta trots att insekterna minskar så mycket att det är synligt för den som överhuvudtaget vistas ute någon gång. Och detta trots att skogen är mindre artrik än någonsin, också det på ett för vem som helst synligt sätt.

Alltså, till och med älgen är en art som nu behöver uppmärksammas för att den minskat så mycket. Där är det förstås jakten som är problemet; skogen är ju rena paradiset för en hungrig älg så ung som skogen är numera. Tyvärr har ju även jakten och jägarna samma underliga typ av stöd av "folk i allmänhet" som jordbruket har.
 

Hästdiskussioner nu

Övrigt-diskussioner nu

Dagbok

Radannonser

Hästnyheter

Bukefalos

Upp