Bukefalos 25 år!

Men det var ju just det du skrev att just du inte behövde ha dåligt samvete. Det måste du väl ändå ha när du nu skriver att du gör överväganden och inte kan frånsäga dig skuld?
Uttrycket "inte på mitt samvete" betyder inte att jag eller någon annan är absolut skuldfri. Det betyder att om jag gör allt jag kan för att förändra, så kan det inte vara mitt fel när andra stoppar förändringen. Det är ungefär samma som engelskans "not on my watch".

Så visst är det roligt med semantik, men vi kanske ska fokusera på att stoppa klimatkrisen istället?
 
Men hur gör vi det när både du och jag och alla andra gör överväganden som passar oss själva? ex häst/ar?
Jag tillhör inte lägret som tror att det hela kommer att räddas av att varje individ på jorden helt plötsligt sätter klimatet före allt. Det som sker nu är att en relativt stor minoritet går samman för att på olika sätt skapa påtryckningar och förändra större (och mindre) system i vårt samhälle. Jag hoppas att det går att skapa förändring på den vägen, eftersom det är den enda vägen jag ser som fortfarande är demokratisk.

Sedan kan vi såklart diskutera våra personliga val, men det är sekundärt för det stora hela. Jag personligen har för närvarande inga planer på att fortsätta med häst när nuvarande går bort, och om jag gör det är det för att hästen då skulle ersätta fossildrivna maskiner/fordon (såklart genom att hålla hästen på egenproducerat, förhoppningsvis till största delen fossilfritt, foder etc.). Är jag ute efter att övertyga alla att göra på det här sättet för att genom individuell förändring stoppa klimatkrisen? Nej. Se stycket ovan.
 
Kan tipsa de som är intresserade av att veta vilka olika människor och organisationer som jobbar för vilka lösningar, att lyssna på podden Systemskiftet. Det är Greenpeace som skapat den men varje avsnitt intervjuar de människor från helt olika sidor/organisationer etc, så jag tycker det är bra bredd på den ändå. Alla har det gemensamt att de på olika sätt försöker förändra och hitta lösningar.
 
Min uppfattning är att du ligger långt före de flesta andra i bedömningen att klimateffekterna kommer att orsaka en stor direkt påverkan på livet under ens egen livstid i Sverige. (Med direkt påverkan menar jag här effekt på väder och natur, och exkluderar indirekt påverkan som konflikter om resurser, en oroligare värld, behov av att hjälpa klimatflyktingar m.m.)

Om det är du som är alltför alarmistiska eller de är alltför naiva kommer ju att visa sig med tiden, men det jag skrev var inte ett inlägg i den debatten utan utifrån vetskapen om att det FINNS personer som tycker att det inte är deras sak att lösa klimatproblemet.
Nu vet jag inte vad du definierar som stor direkt påverkan och effekt, men viss effekt har det väl redan haft på väder och natur här i Sverige. Vegetationsperioden har blivit några veckor längre i norr till exempel, vilket leder till att arter som tidigare kommit igång samtidigt på våren riskerar missa varandra. De allt vanligare temperaturväxlingarna runt 0 på vintern leder ofta till isbildning och låst bete, vilket förutom svält också tillsammans med ökade snömängder kan innebära större utsatthet för rovdjursangrepp för betande djur. Tunnare isar och högre flöden i vattendrag kan göra förflyttningar svårare eller vissa partier omöjliga för djur som rör sig längre sträckor, till exempel de älgar som flyttar. Djupare Rossbyvågor dvs svagare polär jetström när temperaturskillnaderna jämnas ut verkar ha lett till ovanligt höga sommartemperaturer också i Sverige de senaste åren. Högre risk för stora skogsbränder. Vissa områden nära till hav och annat vatten har kommit igång med klimatanpassningar utifrån att de drabbats av översvämningar och är sårbara för förväntat ökad nederbörd. Och så vidare.
 
Nu vet jag inte vad du definierar som stor direkt påverkan och effekt, men viss effekt har det väl redan haft på väder och natur här i Sverige. Vegetationsperioden har blivit några veckor längre i norr till exempel, vilket leder till att arter som tidigare kommit igång samtidigt på våren riskerar missa varandra. De allt vanligare temperaturväxlingarna runt 0 på vintern leder ofta till isbildning och låst bete, vilket förutom svält också tillsammans med ökade snömängder kan innebära större utsatthet för rovdjursangrepp för betande djur. Tunnare isar och högre flöden i vattendrag kan göra förflyttningar svårare eller vissa partier omöjliga för djur som rör sig längre sträckor, till exempel de älgar som flyttar. Djupare Rossbyvågor dvs svagare polär jetström när temperaturskillnaderna jämnas ut verkar ha lett till ovanligt höga sommartemperaturer också i Sverige de senaste åren. Högre risk för stora skogsbränder. Vissa områden nära till hav och annat vatten har kommit igång med klimatanpassningar utifrån att de drabbats av översvämningar och är sårbara för förväntat ökad nederbörd. Och så vidare.
Det har helt klart blivit varmare och vegetationsperiodens längd ökat i norra delen av landet men kanske inte riktigt med ett par veckor utan ungefär en vecka skulle jag vilja säga, det beror på vilken period man jämför med, perioden 1920-1950 var betydligt varmare än 1960-1980 som SMHI använder som jämförelse.

Nr det gäller snödjup i Norrland ser man ingen klar trend. Däremot en tydlig avsmälting av många av glaciärerna, för en del glaciärer i nordligaste Sverige, tänkter på glaciärerna norr om Kebnekaise, är det dramatiska förändringar som skett under de senaste 30 åren.
 
Senast ändrad:
Det har helt klart blivit varmare och vegetationsperiodens längd ökat i norra delen av landet men kanske inte riktigt med ett par veckor utan ungefär en vecka skulle jag vilja säga, det beror på vilken period man jämför med, perioden 1920-1950 var betydligt varmare än 1960-1980 som SMHI använder som jämförelse.

Nr det gäller snödjup i Norrland ser man ingen klar trend. Däremot en tydlig avsmälting av många av glaciärerna, för en del glaciärer i nordligaste Sverige, tänkter på glaciärerna norr om Kebnekaise, är det dramatiska förändringar som skett under de senaste 30 åren.
1961-1990 är ju även referensnormalperioden för klimatförändringar enligt WMO, men oavsett om man ser det som en vecka eller två veckor kan man konstatera en förändring.

Den största effekten hittills för betande djur på vintern är antagligen isbildning, snödjupet var mer ett tillägg om att det i sin tur kan samverka med andra faktorer som på vissa håll mycket snö. Ser nu att jag skrivit det så det läses som förändring men det är väl snarare en beskrivning av försvårande kombinationer, så "ökade" kan med fördel bytas ut mot "stora". Det är nog annars snarare så att snödjupet kan tänkas minska med tiden, men isbildning förväntas definitivt öka.

Bra poäng med glaciärerna! Det är ju i den arktiska regionen och på hög höjd vi ser några av de absolut största konsekvenserna. Det i sig driver förstås också på klimatförändringarna i och med minskat albedo, vilket gör det hela ännu tråkigare.
 
Om alla länder skulle sluta med 95% av sin export och import så skulle vi se riktigt rejäla skillnader på utsläppen. Global handel på det här viset är absolut vansinne.

Men vi bör ha i åtanke, att även om vi skulle "nolla" med start idag, så har vi ändå rejäla temperaturhöjningar och förändringar framför oss.

Jag tycker att vi saknar fokus på motståndskraft och hållbarhet ur det perspektivet, att vi faktiskt kommer att bo i "en annan värld" om bara tio år.

Är vi redo?
 
Om alla länder skulle sluta med 95% av sin export och import så skulle vi se riktigt rejäla skillnader på utsläppen. Global handel på det här viset är absolut vansinne.

Men vi bör ha i åtanke, att även om vi skulle "nolla" med start idag, så har vi ändå rejäla temperaturhöjningar och förändringar framför oss.

Jag tycker att vi saknar fokus på motståndskraft och hållbarhet ur det perspektivet, att vi faktiskt kommer att bo i "en annan värld" om bara tio år.

Är vi redo?
Global handel kan ha extremt låga utsläpp. Tjänster eller transporterat på rätt sätt. Jag håller alltså med om att global handel med fysiska färskvaror är helt ohållbart, därför att kraven på transporterna då inte kan tillgodoses av dessa nästan utsläppsfria transporter per kilo.

Jag tror inte vi är speciellt redo. Sådana insatser är gravt underfinansierade och det byggs fortfarande byggnader i vattenbrynen.
 
Nu vet jag inte vad du definierar som stor direkt påverkan och effekt, men viss effekt har det väl redan haft på väder och natur här i Sverige. Vegetationsperioden har blivit några veckor längre i norr till exempel, vilket leder till att arter som tidigare kommit igång samtidigt på våren riskerar missa varandra. De allt vanligare temperaturväxlingarna runt 0 på vintern leder ofta till isbildning och låst bete, vilket förutom svält också tillsammans med ökade snömängder kan innebära större utsatthet för rovdjursangrepp för betande djur. Tunnare isar och högre flöden i vattendrag kan göra förflyttningar svårare eller vissa partier omöjliga för djur som rör sig längre sträckor, till exempel de älgar som flyttar. Djupare Rossbyvågor dvs svagare polär jetström när temperaturskillnaderna jämnas ut verkar ha lett till ovanligt höga sommartemperaturer också i Sverige de senaste åren. Högre risk för stora skogsbränder. Vissa områden nära till hav och annat vatten har kommit igång med klimatanpassningar utifrån att de drabbats av översvämningar och är sårbara för förväntat ökad nederbörd. Och så vidare.

Diskussionen var hur personer som inte ser att de kommer att drabbas särskilt hårt inom sin livstid resonerar, utifrån att de därmed inte blir så motiverade att förändra något för sin egen skull. En 55-åring bosatt i en lägenhet i Linköping, frisk och inte har några problem med värmeperioder. Hen kanske inte direkt ser någon stor påverkan på sitt liv. Att en del blir mycket påverkade är ju en sak, men det är många som inte tycker sig bli det också.
 

Liknande trådar

Hemmet Är det någon mer än jag som har fått dåligt ljud på fyran sedan - vad de nu gjorde förra veckan? Man var tvungen att göra en...
Svar
2
· Visningar
252
Kläder&Bli fin Det fanns en tråd om att handla outdoors/camping och vad som var bäst där ur miljömässig synvinkel. Nu gäller det ”lite finare” kläder...
Svar
0
· Visningar
164
IT&mobiler Behöver rådgivning hur jag ska göra med en gammal dator som jag släpat runt på sedan 15 år tillbaka. Den används inte längre men tänker...
Svar
12
· Visningar
592
Juridik&Ekonomi Detta är säkert rätt korkade funderingar men skit samma. Jag ser ofta inlägg i mitt fb-flöde från folk i USA som belyser det svåra...
4 5 6
Svar
106
· Visningar
6 579

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

  • Ta med sitt husdjur
  • Kaoset del 2
  • Vad gör vi? Del CXLIII

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

Omröstningar

  • Vackra vinterord
Upp