Hundträning Hur hittar ni bra spårmarker?

Sandrahorse99

Trådstartare
Hej!

Hur hittar ni bra spårmarker (personspår), skog som äng?
Pratar ni med markägare innan för att kontrollera med dom att det är okej att ni tränar hund i deras skog?
Åker ni iväg och letar och när ni hittar en skog som ser bra ut, lägger ni bara ut spår och sätter igång och tränar?

Allemansrätten vet jag om att man får vistas på andras marker för en kortare tid för typ svampplockning eller "genomfart", men hur är det med hundträning i skogar på andras marker?
Är det skillnad för om man är en eller flera som tränar hund ihop i samma skogsområde?

Generellt vad är det som gäller vid spårträning i skogar/ängar?
 
Det finns åtminstone ett par saker att tänka på, om man vill träna hund på annans mark:

1: Respektera reglerna om att hålla hunden kopplad 1/3 till 20/8.

2: Fråga helst markägaren, i synnerhet under jaktsäsongen, så att hunden man tränar med, inte riskerar att störa jakt (med hund).

3: Stör inte heller andra aktiviteter/arbetsuppgifter som pågår på marken, skogsbruk eller liknande.

Oftast kan man nog träna hund "i skogen" utan att ha stämt av i detalj med markägaren, men om man ofta vill träna på samma plats/i samma skog, så kan ett snack med markägaren vara en mycket bra utgångspunkt.

Jag blir i regel glad och tillmötesgående, om någon knackar på och frågar om de får: rida, tälta (lite längre än allemansrätten tillåter), fiska (med spö), bygga en koja (utan spik, plast eller plåt) eller, för den delen träna med hund på vår mark.

Då kan jag ju passa på att nämna sådant som var jag tycker att de kan hålla till med tältet, be dem att ta med sig eventuella sopor, vara försiktiga med eld (respektera eldningsförbud när sådant råder), spara på vissa fiskarter i sjön, eller inte komma för nära häckningsplatserna för några sällsynta fåglar vi har här t.ex.

De där som fixade till en mindre skogsbrand i försomras, eller de där som tycker att de får fiska var de vill (utan att fråga) blir jag mindre glad över.

Att träna på vad kallar ängsmark, är å ena sidan att likna vid skog, men om det är mark som används i jordbruket, alltså en vall som slås för foder, eller mark som betas delar av året, så är det inte mark som ingår i allemansrätten, annat än med en rätt att passera den marken. Mark som det odlas foder på, eller som betas delar av året, är jordbruksmark.

En träda (också ett slags jordbruksmark) kan vara OK att träna hunden på, men det är i alla lägen bästa att fråga markägaren, om det är tveksamt vad den tänkta träningsplatsen är för slags mark.

Så mitt råd är att om du vill träna med hund regelbundet på samma område/i samma skog, prata med markägaren!
 
Hej!

Hur hittar ni bra spårmarker (personspår), skog som äng?
Pratar ni med markägare innan för att kontrollera med dom att det är okej att ni tränar hund i deras skog?
Åker ni iväg och letar och när ni hittar en skog som ser bra ut, lägger ni bara ut spår och sätter igång och tränar?

Allemansrätten vet jag om att man får vistas på andras marker för en kortare tid för typ svampplockning eller "genomfart", men hur är det med hundträning i skogar på andras marker?
Är det skillnad för om man är en eller flera som tränar hund ihop i samma skogsområde?

Generellt vad är det som gäller vid spårträning i skogar/ängar?
Säger som @Gnist prata med markägaren! Vi har dels mark själva och dels god kontakt med andra markägare så jag lider inte brist på mark. Just nu har vi ett stort gärde som ligger i träda på ena sidan av huset och en stor äng på andra sidan, som markägaren i samråd med oss har slagit men som det är fritt fram för oss att bruka i och med att det är för dålig mark att odla på.
 
Har aldrig pratat med någon markägare, lagt mest i skogen och de flesta skogarna häromkring tillhör inte någon privatperson direkt utan det är antingen någon typ av friluftsområde, naturreservat eller kommunens mark, något byggbolag eller liknande (bor i Stockholm). Det är säkerligen inte korrekt av mig men vet inte vem jag skulle vända mig till, hur vet man vem eller vilket bolag som äger vilken mark?
Lägger inte så mycket ängsspår men vid klubben finns det hagar som är tomma förutom när hästarna går på bete någon månad mitt i sommaren (typ nu) där jag lagt spår och även en del gräsmarker/ängar som jag faktiskt inte vet vad de används till, de är aldrig klippta eller så och folk går med sina hundar osv där. Spårar nästan alltid ensam.
 
Om du ensam och enstaka gånger lägger ett personspår (på samma plats då) går det under allemansrätten. Regelbunden träning eller för organiserad träning i grupp går inte längre under allemansrätten och då behövs markägarens tillstånd.

Vi har egna marker så vi nyttjar dem för träning, men inför träning på annans privata mark har jag alltid frågat markägaren, jag tycker att det hör till. Jag vet ju inte vad för projekt de bedriver på marken och jag vill inte förstöra något.
Om det är ett allmänt strövområde eller typ kommunal mark har jag inte frågat.
 
Om du ensam och enstaka gånger lägger ett personspår (på samma plats då) går det under allemansrätten. Regelbunden träning eller för organiserad träning i grupp går inte längre under allemansrätten och då behövs markägarens tillstånd.
Det här får jag erkänna att jag inte visste. Alltså att om man tränar med hunden mer än enstaka gånger i en skog så ingår det inte i allemansrätten. Var kan man läsa om det?
 
Eftersom att jag oftast tränar själv så lägger jag helt enkelt bara spår i skogen utan att fråga. Åkermark däremot ska man fråga om innan. Vill jag spåra på gräs brukar jag använda mig av typ fotbollsplan.
 
Säger som @Gnist prata med markägaren!
Har jag säkert skrivit i massor av trådar kring det här ämnet, men i just den här tråden har jag inte skrivit det :D

Självklart kollar man av med markägaren om det är okej att man regelbundet tränar sin hund på dennes mark, oavsett vad för träning man tänker sig bedriva.
 
Har jag säkert skrivit i massor av trådar kring det här ämnet, men i just den här tråden har jag inte skrivit det :D

Självklart kollar man av med markägaren om det är okej att man regelbundet tränar sin hund på dennes mark, oavsett vad för träning man tänker sig bedriva.
Hur vet man vem som äger vilken mark?
 
Hur vet man vem som äger vilken mark?
Absolut enklast:

Man knackar på och frågar i ett bostadshus bredvid den markplätten/skogen där man vill träna.

Bor inte ägaren där, så vet den som är bofast i ett område, i normalfallet vem som äger vad, alternativt så vet man "vem som vet".

Nästa alternativ:

Via tjänster som Hitta eller Eniro, så kan ta fram en karta med "tomter", då kan man se vilka markområden som det finns ett hus på, vilken adress "tomten" hör ihop med, och så besöka eller ringa ägaren.
Tyvärr är inte dessa tjänster så tydliga alla gånger, ibland så får man lite "konstiga" svar, men för det mesta fungerar det tillräckligt bra.

Ett alternativ till:
Använd Hitta eller Eniro, för att få en fastighetsbeteckning på markområdet man vill träna på, maila sedan Lantmäteriet för att få fram ägaren till markområdet.

Ju mer glesbygd det är, desto viktigare att faktiskt kontakta markägaren.

I praktiken så bryr sig t.ex. Stockholms kommun sällan, när det tränas hundar på kommunens mark, så länge man inte bryter mot andra regler som t.ex. kopplingstvång, särskilda regler för naturreservat, kommer för nära badplatser eller så.

Ett skogsbolag eller en privat skogsägare eller jordbrukare, bryr sig betydligt mera.
 
Det här får jag erkänna att jag inte visste. Alltså att om man tränar med hunden mer än enstaka gånger i en skog så ingår det inte i allemansrätten. Var kan man läsa om det?
Bara för det hittar jag det så klart inte nu, men jag har för mig att det var en tolkning av allemansrätten från en jurist i en hundtidning, typ i en frågespalt. Hojtar om jag hittar den! Resonemanget var typ att enstaka gånger inte kan räknas som organiserad träning, men att det räknas som det om det är något som utförs regelbundet.

Oavsett anser Naturvårdsverket att man bör fråga markägare eller jakträttsinnehavare innan man nyttjar mark för att träna hund, oavsett typ av spår eller träning.

”För att kunna ägna sig åt person-, viltspårning, apportträning eller annan träning av hund på annans mark, anser Naturvårdsverket att markägarens eller jakträttshavarens tillstånd krävs.”

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/
 
Absolut enklast:

Man knackar på och frågar i ett bostadshus bredvid den markplätten/skogen där man vill träna.

Bor inte ägaren där, så vet den som är bofast i ett område, i normalfallet vem som äger vad, alternativt så vet man "vem som vet".

Nästa alternativ:

Via tjänster som Hitta eller Eniro, så kan ta fram en karta med "tomter", då kan man se vilka markområden som det finns ett hus på, vilken adress "tomten" hör ihop med, och så besöka eller ringa ägaren.
Tyvärr är inte dessa tjänster så tydliga alla gånger, ibland så får man lite "konstiga" svar, men för det mesta fungerar det tillräckligt bra.

Ett alternativ till:
Använd Hitta eller Eniro, för att få en fastighetsbeteckning på markområdet man vill träna på, maila sedan Lantmäteriet för att få fram ägaren till markområdet.

Ju mer glesbygd det är, desto viktigare att faktiskt kontakta markägaren.

I praktiken så bryr sig t.ex. Stockholms kommun sällan, när det tränas hundar på kommunens mark, så länge man inte bryter mot andra regler som t.ex. kopplingstvång, särskilda regler för naturreservat, kommer för nära badplatser eller så.

Ett skogsbolag eller en privat skogsägare eller jordbrukare, bryr sig betydligt mera.
Tack för utförligt svar!
Jag har inte sett till något bostadshus i dom områdena jag tänker på där det finns öppna fält perfekta för spår, så då blir det att försöka med alternativ 2 eller 3 :)
 
Bara för det hittar jag det så klart inte nu, men jag har för mig att det var en tolkning av allemansrätten från en jurist i en hundtidning, typ i en frågespalt. Hojtar om jag hittar den! Resonemanget var typ att enstaka gånger inte kan räknas som organiserad träning, men att det räknas som det om det är något som utförs regelbundet.

Oavsett anser Naturvårdsverket att man bör fråga markägare eller jakträttsinnehavare innan man nyttjar mark för att träna hund, oavsett typ av spår eller träning.

”För att kunna ägna sig åt person-, viltspårning, apportträning eller annan träning av hund på annans mark, anser Naturvårdsverket att markägarens eller jakträttshavarens tillstånd krävs.”

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/
Gäller det om det är samma plats eller bara samma person som äger skogen? Aldrig hört detta innan om man som privatperson tränar sin hund i skogen. Gäller det även fysträning?

Förstår ju om man är flera alt om man riskerar att slita på skogen mer än vanligt folk men detta känns lite överdrivet?
 
Det finns åtminstone ett par saker att tänka på, om man vill träna hund på annans mark:

1: Respektera reglerna om att hålla hunden kopplad 1/3 till 20/8.
Bara ett OBS på denna, även om tråden nu gällde spår så tänker jag hundträning generellt. Det är bra att känna till att SBK har undantag från denna regel vid träning av sök och uppletande.

Hunden ska vara försedd med SBK skynke och träningsledare från klubb ska finnas på plats men det är ändå ett undantag som många inte vet av (hundarna får naturligtvis inte jaga vilt för det men skillnaden är att man inte alltid ser exakt vart hunden befinner sig inom ett begränsat område)

Till TS, vi har kollat med markägare/jaktlagledare på de marker där vi befinner oss ofta. För enstaka spår frågar jag inte men självklart visas hänsyn. I jakttider provar jag lägga spår på kvällar där jag inte riskerar att störa pågående jakt.
Är du tveksam så kontakta din sbk klubb och fråga efter era träningsledare dom borde veta vilka marker klubben har tillåtelse att använda för träning.
 
Har jag säkert skrivit i massor av trådar kring det här ämnet, men i just den här tråden har jag inte skrivit det :D

Självklart kollar man av med markägaren om det är okej att man regelbundet tränar sin hund på dennes mark, oavsett vad för träning man tänker sig bedriva.
😂 Ni har för lika färger på era bilder, bara räknade med att det var du. Det lät som något du skulle skriva.
 
Gäller det om det är samma plats eller bara samma person som äger skogen? Aldrig hört detta innan om man som privatperson tränar sin hund i skogen. Gäller det även fysträning?

Förstår ju om man är flera alt om man riskerar att slita på skogen mer än vanligt folk men detta känns lite överdrivet?
Jag antar att det är om man tränar inom samma område :)
Jag vet inte om det gäller fysträning, men rimligtvis borde det kunna gälla vid mycket typ cykelträning, det är ju t ex en rekommendation för de som cyklar utan hund att man ska fråga markägaren vid regelbunden träning.
Men det är så klart alltid med sunt förnuft. Jag skulle nog fråga oavsett, då kan man ju förebygga ev tråkigheter.
 
Jag antar att det är om man tränar inom samma område :)
Jag vet inte om det gäller fysträning, men rimligtvis borde det kunna gälla vid mycket typ cykelträning, det är ju t ex en rekommendation för de som cyklar utan hund att man ska fråga markägaren vid regelbunden träning.
Men det är så klart alltid med sunt förnuft. Jag skulle nog fråga oavsett, då kan man ju förebygga ev tråkigheter.
Jag tänkte nog fysträning som promenader då det är närmast spår eller vad man ska säga. Aldrig ens reflekterat över att be om lov för att gå med hunden i skogen. Med eller utan lina.

Däremot så gäller ju alltid sunt förnuft på var man går så man inte förstör. Men det kvittar ju om man tränar med hunden, går själv, med vänner, rider osv.

Hörde dock om en rolig nisse som plockade potatis i en bondes åker och trodde det hörde till allemansrätten :laugh:
 
Jag tänkte nog fysträning som promenader då det är närmast spår eller vad man ska säga. Aldrig ens reflekterat över att be om lov för att gå med hunden i skogen. Med eller utan lina.

Däremot så gäller ju alltid sunt förnuft på var man går så man inte förstör. Men det kvittar ju om man tränar med hunden, går själv, med vänner, rider osv.

Hörde dock om en rolig nisse som plockade potatis i en bondes åker och trodde det hörde till allemansrätten :laugh:
Jaha, nej, promenader går så klart under allemansrätten, det är ju tydligt reglerat. Personligen tycker jag inte att det är någon större skillnad på att lägga ett personspår eller att gå en promenad rent praktiskt, men jag antar att man känt ett behov av att ge direktiv och därmed behöva en gräns för när man rekommenderar kontakt med markägare.

Men gud :laugh: en del har skrämmande dålig koll alltså!
 
Bara för det hittar jag det så klart inte nu, men jag har för mig att det var en tolkning av allemansrätten från en jurist i en hundtidning, typ i en frågespalt. Hojtar om jag hittar den! Resonemanget var typ att enstaka gånger inte kan räknas som organiserad träning, men att det räknas som det om det är något som utförs regelbundet.

Oavsett anser Naturvårdsverket att man bör fråga markägare eller jakträttsinnehavare innan man nyttjar mark för att träna hund, oavsett typ av spår eller träning.

”För att kunna ägna sig åt person-, viltspårning, apportträning eller annan träning av hund på annans mark, anser Naturvårdsverket att markägarens eller jakträttshavarens tillstånd krävs.”

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/
Jag förstår att man måste ha tillstånd om man ska träna på ett sätt då hunden är lös t.ex. sök. Men jag förstår faktiskt inte vad det gör för skillnad för någon om jag tränar spår (ensam med kopplad hund) eller om jag är ute och går en promenad med kopplad hund. Oavsett är hunden kopplad och tillåts inte jaga eller förstöra något.

Om man är en grupp som vill träna förstår jag att man behöver tillstånd.
 

Hästfolk, Häst, Avel, Grenar

Allmänt, Fritid, Barn

  • Dejtingtråden nr 29

Hund, Katt, Andra Djur

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Upp