Hästnyheter Toppryttare i dressyr vill behålla hatten

Men varför? Det känns ju väldigt mossigt.

Det är många yngre dressyrryttare som lägger ut inlägg på sociala medier om att de självklart anser att hjälm ska vara ett krav i alla klasser på tävling. Känns mycket mer modernt.
För att det är en lång tradition, varför ändra nu? Hästen och ryttaren är i en sån harmoni att hjälm inte behövs. Tycker det ska vara tillåtet att välja på absolut högsta nivå.

Ja dessa yngre dressyrryttare kanske aldrig har ridit med hatt och inte fattat grejen. Tycker också att det är mer modernt. Skulle jag någon gång hamna uppe i högsta klasserna skulle jag också vilja ha hjälm på. Fritt att välja, tack.
 
För att det är en lång tradition, varför ändra nu? Hästen och ryttaren är i en sån harmoni att hjälm inte behövs. Tycker det ska vara tillåtet att välja på absolut högsta nivå.

Ja dessa yngre dressyrryttare kanske aldrig har ridit med hatt och inte fattat grejen. Tycker också att det är mer modernt. Skulle jag någon gång hamna uppe i högsta klasserna skulle jag också vilja ha hjälm på. Fritt att välja, tack.
Jag tycker inte att säkerhetsaspekter ska vara valfritt. Även om det är ovanligt med olyckor vid tävlingarna så vet man ju aldrig..
 
För att det är en lång tradition, varför ändra nu? Hästen och ryttaren är i en sån harmoni att hjälm inte behövs. Tycker det ska vara tillåtet att välja på absolut högsta nivå.

Ja dessa yngre dressyrryttare kanske aldrig har ridit med hatt och inte fattat grejen. Tycker också att det är mer modernt. Skulle jag någon gång hamna uppe i högsta klasserna skulle jag också vilja ha hjälm på. Fritt att välja, tack.
Det tankesättet som meningen jag markerat i fetstil är en av de största anledningarna till at jag att anser att hjälm ska vara obligatoriskt. Det blir farligt om man ruckar på säkerheten med ursäkten "min häst gör inget" "min häst blir inte rädda för något" "min häst är säker och trygg". Lite i taget så kommer då bort från en säker hästhantering och ridning. Även den tryggaste hästen som har den mest harmoniska relation med sin ryttare kan bli rädd, akut sjuk, snubbla till så att ekipaget går omkull osv.
 
För att det är en lång tradition, varför ändra nu? Hästen och ryttaren är i en sån harmoni att hjälm inte behövs. Tycker det ska vara tillåtet att välja på absolut högsta nivå.

Ja dessa yngre dressyrryttare kanske aldrig har ridit med hatt och inte fattat grejen. Tycker också att det är mer modernt. Skulle jag någon gång hamna uppe i högsta klasserna skulle jag också vilja ha hjälm på. Fritt att välja, tack.
Charlotte Dujardin vann OS-guld redan 2012 med hjälm på huvudet. Helt klart är hon en bra förebild för både unga och gamla. Hela den här "vi måste ha top hat för att det är tradition" argumentationen känns faktiskt rätt pinsam.

Kittel t.ex säger att "han inte vet någon som skadat sig i Grand Prix" och det kan ju vara sant. Men någon behöver alltid vara först.

Och med den utveckling som dressyrsporten tagit under de senaste tio åren där hästarna på den här nivån behöver ledare för att ens komma upp till "10 minute arena" så är det nog bara en tidsfråga innan någon faceplantar i tävlingssammanhang och skadar sig för livet alternativt avlider.
 
Min uppfattning är att hjälm även fortsättningsvis bör vara frivilligt i de här sammanhangen, framför allt eftersom jag har den starka uppfattningen att en myndig person själv behöver få lov att bedöma och hantera personliga skaderisker i rätt långtgående utsträckning. Detta oavsett om det gäller cykelhjälm, flytväst eller ridhjälm.
 
Min uppfattning är att hjälm även fortsättningsvis bör vara frivilligt i de här sammanhangen, framför allt eftersom jag har den starka uppfattningen att en myndig person själv behöver få lov att bedöma och hantera personliga skaderisker i rätt långtgående utsträckning. Detta oavsett om det gäller cykelhjälm, flytväst eller ridhjälm.
I grunden håller jag med dig men just när det gäller tävlingar så är ju förutsättningarna för att få vara med att man håller sig till vissa regler som är framtagna för den specifika sporten.
Hur man gör på fritiden är upp till var och en. Då har jag större förståelse för de som trycker på traditions-aspekten och det estetiska när det gäller just hatt i dressyr på högre nivå men tycker inte att det är upp till den individuella tävlingsdeltagaren att välja vilka regler man vill följa eller inte precis på samma sätt som i cykling, segling osv.
 
I grunden håller jag med dig men just när det gäller tävlingar så är ju förutsättningarna för att få vara med att man håller sig till vissa regler som är framtagna för den specifika sporten.
Jo, regelåtlydnaden är förstås vital. Men jag har inte uppfattat att någon avser att bryta regler utan att det snarare handlar om åsiktsyttringar apropå eventuella kommande ändringar. Och det måste väl få vara ok att som aktiv försöka påverka reglementets utformning tänker jag.
 
Jo, regelåtlydnaden är förstås vital. Men jag har inte uppfattat att någon avser att bryta regler utan att det snarare handlar om åsiktsyttringar apropå eventuella kommande ändringar. Och det måste väl få vara ok att som aktiv försöka påverka reglementets utformning tänker jag.
Absolut, det är klart utövarna av en tävlingsform har rätt att komma med åsikter om reglementet.
 
Min uppfattning är att hjälm även fortsättningsvis bör vara frivilligt i de här sammanhangen, framför allt eftersom jag har den starka uppfattningen att en myndig person själv behöver få lov att bedöma och hantera personliga skaderisker i rätt långtgående utsträckning. Detta oavsett om det gäller cykelhjälm, flytväst eller ridhjälm.
Absolut. I det privata får folk göra som de vill. Men på tävling är man i ett offentligt sammanhang där man inte bara representerar sig själv utan även sporten. Där tycker jag att det ska vara obligatoriskt med hjälm.
 
Det tankesättet som meningen jag markerat i fetstil är en av de största anledningarna till at jag att anser att hjälm ska vara obligatoriskt. Det blir farligt om man ruckar på säkerheten med ursäkten "min häst gör inget" "min häst blir inte rädda för något" "min häst är säker och trygg". Lite i taget så kommer då bort från en säker hästhantering och ridning. Även den tryggaste hästen som har den mest harmoniska relation med sin ryttare kan bli rädd, akut sjuk, snubbla till så att ekipaget går omkull osv.
Du har förmodligen rätt. Det vore alltså även bra med obligatorisk säkerhetsväst.
 
För att det är en lång tradition, varför ändra nu? Hästen och ryttaren är i en sån harmoni att hjälm inte behövs. Tycker det ska vara tillåtet att välja på absolut högsta nivå.

Ja dessa yngre dressyrryttare kanske aldrig har ridit med hatt och inte fattat grejen. Tycker också att det är mer modernt. Skulle jag någon gång hamna uppe i högsta klasserna skulle jag också vilja ha hjälm på. Fritt att välja, tack.
Och traditioner revideras i takt med att samhället förändras.
 
Min uppfattning är att hjälm även fortsättningsvis bör vara frivilligt i de här sammanhangen, framför allt eftersom jag har den starka uppfattningen att en myndig person själv behöver få lov att bedöma och hantera personliga skaderisker i rätt långtgående utsträckning. Detta oavsett om det gäller cykelhjälm, flytväst eller ridhjälm.
I tävlingssammanhang är det ju nu inte individen som bestämmer utan tävlingsregelementen och moderorganisationer. Så jag köper inte riktigt argumentet ovan. Det är som att låta fälttävlansryttarna bestämma själva om de vill ha säkerhetsväst eller inte när de går ut i terrängen i t.ex 5* Burghely. Trots allt är de ju vuxna människor..
 
Upp